Jacek Rudewicz

Druga tura emocjonujących wyborów prezydenckich za nami, w mediach tradycyjnych i społecznościowych trwa powyborcza dyskusja, studzą się i na nowo rozpalają emocje. Wybory wygrał obecny prezydent Andrzej Duda z wynikiem 51.03% głosów osób uprawnionych do głosowania. Jak w drugiej turze wyborów głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin naszego regionu?

Frekwencja

Frekwencja ogólnokrajowa wyniosła w wyborczej rozgrywce 68,18% z ponad 20 mln ważnych głosów. Województwo zachodniopomorskie uplasowało się pod tym względem poniżej wyniku krajowego z wynikiem 66.39%, była to 9 pozycja na liście frekwencji wg regionów (lider, województwo mazowieckie, uzyskała wynik 77%).

Frekwencja II tura Wybory Prezydenckie 2020. Województwo zachodniopomorskie, gminy [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  PKW

W województwie zachodniopomorskim najlepszą frekwencję zanotowano w gminach nadmorskich, np. w Dziwnowie – 86,1%, Rewalu – 85,1%, Mielnie – 83,9%. Przyczyną takich wyników z pewnością była postawa obywatelska turystów wypoczywających w sezonie letnim w pasie nadmorskim, którzy skorzystali z możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania (zaświadczenie z urzędu gm., dopisanie się do spisu wyborców). Najniższe wyniki frekwencji zanotowano w gminach: Rąbino, Dobra i Grzmiąca – nieco ponad 52%. Stolica regionu Szczecin i gminy satelickie w obszarze metropolitalnym wyróżniały się na tle regionu relatywnie wysokim zainteresowaniem wyborami, W Szczecinie głosowało 70,04% uprawnionych, Dobra Szczecińska zanotowała frekwencję 77%, Kołbaskowo – 71%, Kobylanka – 75%. Generalnie frekwencja wyższa była w miastach regionu (ryc.2), obszarze metropolitalnym Szczecina i otoczeniu Koszalina oraz w gminach o charakterze turystycznym (ryc.1.).Mniejszą frekwencją cechowały się gminy wiejskie o funkcjach rolniczych. W Polsce najniższa frekwencja zanotowana została w gm. Lasowice Wielkie 45%. Kartogram powyżej zawiera dane w rozkład przestrzennym o frekwencji wyborczej II tury wyborów prezydenckich dla województwa. Metoda przerw naturalnych uwypukla naturalne różnice w rozkładzie statystycznym zjawiska.

Frekwencja II tura Wybory Prezydenckie 2020, gminy miejskie zachodniopomorskie [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  PKW

Głosowanie

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich wygrał w naszym regionie Rafał Trzaskowski, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, z wynikiem 58,76%. Spośród gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich) regionu udało mu się zdobyć większość w 68, wynik korzystny dla kontrkandydata Andrzeja Dudy (PIS) zanotowano w 44 gminach. Rafał Trzaskowski największe poparcie zdobył w gminie Dobra Szczecińska (79%), Kołbaskowo (68,9%), Rewal (67,9%), najniższe – tym samym oddając zwycięstwo Andrzejowi Dudzie – w gminach Kozielice (31,6%), Warnice (33,2%) i Bielice (37,7%) – wszystkie to gminy wiejskie z powiatu pyrzyckiego. Na kartodiagramie poniżej zaprezentowano zobrazowanie wyników głosowania w układzie gmin.

Proporcje głosów między kandydatami II tury Wyborów Prezydenckich 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Porównanie wyników kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w II turze Wyborów Prezydenckich 2020 dla miast województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Dla województwa zachodniopomorskiego obraz głosowania oparty o statystyki mówiący, że kandydat KO Rafał Trzaskowski wygrał głównie w miastach (wśród klasy średniej), jest mniej wyraźny niż dla danych ogólnokrajowych, W wielu gminach wiejskich i miejsko wiejskich osiągnął on wynik powyżej 50%, jednak różnica do kontrkandydata nie była już tak wyraźna, jak w miastach. Prawdopodobnie wynika to z innej struktury rolnej regionu, większych gospodarstw rolnych i ich wyższej towarowości.

Jacek Rudewicz, dr inż., Uniwersytet Szczeciński, Autor jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US. W pracy naukowej zajmuje się m.in. studiami miejskimi, rozwojem zrównoważonym, rozwojem regionalnym, geografią społeczno-ekonomiczną.