Andrzej Pieśla

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu podmiotów krajowych i zagranicznych, którym udzielono największą liczbę patentów na wynalazki w 2019 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Lubelska (118 decyzji), natomiast Politechnika Łódzka (101 decyzji) zajęła miejsce trzecie na 17 polskich szkół wyższych ujętych w dorocznym raporcie Urzędu Patentowego RP.

47 % podmiotów zgłaszających to szkoły wyższe i inne placówki naukowe. W całym województwie zachodniopomorskim wszystkim podmiotom przyznano 128 patentów, z czego 121 decyzji o udzieleniu patentu na rozwiązania techniczne otrzymał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Dla porównania, w ubiegłym roku takich decyzji ZUT otrzymał 118 utrzymując tym samym pozycję lidera zestawienia, co zostało docenione przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W opublikowanym w lipcu br. 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 uczelnia zajęła drugie miejsce w kategorii „Innowacyjność”.

Patenty uzyskane w ubiegłym roku przez ZUT, których autorami są pracownicy naukowi uniwersytetu dotyczyły m.in. sposobów wytwarzania i modyfikowania różnych materiałów (np. taśm, katalizatorów, folii), konstrukcji mechanicznych w tym mieszadeł do procesów chemicznych, głowic do formowania betonu oraz metod badania materiałów.

Jeśli chodzi o liczbę wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Polska zajmuje 26. miejsce na świecie. Gdyby jednak przeliczyć liczbę wniosków na milion mieszkańców, Polska znalazła się na 32 miejscu (12 wniosków na 1 milion mieszkańców).