Bałtyk jako luksus i zobowiązanie

Perspektywa bałtycka i wizja kraju w regionie Bałtyku obecnego i aktywnego są kluczowe dla formułowania strategicznej autonomii Polski i Unii Europejskiej.