Ludzka pasja i przedsiębiorczość zmienia świat. To z niej wyrastają firmy, inwestycje, wsparcie potrzebujących, aktywność społeczna, życie kultury i budynki. Polska staje się lepszym miejscem do życia, czymś więcej niż słowa, naszym dziełem i zobowiązaniem. Taki jest nasz region. Tacy jesteśmy my sami, kiedy wystarcza nam odwagi i woli współpracy z innymi i działania dla innych.

Cienie zapomnianych kultur

Projekt zainaugurowany w 2008 r. otworzył cykl wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w niezwykłej atmosferze XIII-wiecznego kościoła cysterskiego w Kołbaczu, najstarszego ceglanego obiektu na Pomorzu Zachodnim. Impreza ma na celu prezentowanie tematów kulturowych, etnograficznych i historycznych zacieranych przez czas, a wartych ocalenia i skonfrontowania ze współczesnością. Chcemy, by „Cienie zapomnianych kultur” były okazją do stawiana pytań o naszą kulturową pamięć i tożsamość.

W ramach poprzednich edycji festiwalu prezentowano m.in. tradycję i życie codzienne dzisiejszych cystersów, wybraliśmy się w podróż przez  barwny etnograficznie pomorski region Weizacker. Uczestnicy kroczyli śladem ostatnich wiejskich muzykantów, obserwowali działania grupy kamieniarzy Magurycz, poznali etnobotaniczne tradycje kulturowe. Jednym z celów projektu są starania o rewitalizację pocysterskich zabytków, pod kątem funkcji kulturalnej.
Inicjatywę wspiera Powiat Gryfiński, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz lokalni sponsorzy – przyjaciele pocysterskiego Kołbacza: firma Netto, Elte, Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołbaczu, Apteka Karotka, Odra Land, Asko-Tech, MN Sport, Nadleśnictwo Gryfino, Spółka Wodna Kołbacz, Gryfiński Dom Kultury, Państwo Alicja i Henryk Krawczykowie, Państwo Elżbieta i Marek Matejczuk,  oraz OSP Kołbacz.

12 edycja „Cieni zapomnianych kultur” zrealizowana w roku 2019 podejmowała temat, który od początku jest obecny w głównym nurcie projektu – zacierania pamięci i jednocześnie próby „odpominania”, przywracania jej, niezgody na niepamięć i wykorzenienie.

Projekt „Cienie zapomnianych kultur” realizowany został ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Gryfińskiego, sieci sklepów Netto, firmy Asko-Tech, Elte, Odra Land, Spółki Wodnej Kołbacz, MN Sport, Apteki Karotka, SGB Bank Spółdzielczy w Chojnie, Nadleśnictwa Gryfino, Różańsko i Trzebież, prywatnych darczyńców oraz przy wsparciu Gryfińskiego Domu Kultury, Stargardzkiego Centrum Kultury i Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu.

Gryfińskie Archiwum Mówione

Projekt Gryfińskie Archiwum Mówione to zaproszenie do poznania mówionej, powojennej historii Gryfina . Wyjątkowy zbiór materiałów, dokumentujący proces tworzenia dzisiejszego Gryfina, zbudowany będzie z życiorysów, emocji i historii opowiedzianych w formie wideo. Do nagrań przekierują umieszczone w różnych częściach miasta plansze z kodami QR. Wśród rozmówców znajdą się pierwsi osadnicy, Sybiracy, Kresowiacy oraz ludzie, którzy to z Gryfinem związali swoje życie. Poprzez ludzką pamięć sięgniemy do historii miasta, miejsc i ludzi. Odkryjemy też nieznane dotąd fakty. W ramach projektu i po zakończeniu można zgłaszać do Biblioteki Publicznej w Gryfinie propozycje opowieści o ciekawych i ważnych dla naszego miasta wydarzeniach opowiedzianych ustami świadków historii. Projekt „Gryfińskie Archiwum Mówione” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Gryfińskie Archiwum Mówione | Facebook


Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to sieć nowych i zmodernizowanych portów i przystani jachtowych na Pomorzu Zachodnim, zlokalizowanych nad Odrą, nad jeziorem Dąbie, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego oraz na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W żadnej innej części Polski nie ma tak szerokich możliwości żeglowania. Można tu pływać przez wiele dni, podróżując od portu do portu, doskonaląc swoje umiejętności na różnorodnych akwenach, o różnym stopniu trudności. Odległość pomiędzy nowoczesnymi i atrakcyjnymi portami nie przekraczają 20-30 mil morskich, to jest kilku godzin spokojnej żeglugi. Daje to możliwość kierowania się w ciągu jednego dnia do następnego portu docelowego na szlaku i umożliwia bezpieczne, turystyczne żeglowanie nie tylko wytrawnym żeglarzom, lecz także mniej doświadczonym pasjonatom żeglarstwa, nawet z rodzinami. Akweny są zróżnicowane, pełne urokliwych zakątków, a dla spragnionych prawdziwej morskiej przygody – także niełatwych wyzwań.

Porty i przystanie mają przyjazną, nowoczesną, świeżo zmodernizowaną infrastrukturę z bogatym zapleczem usługowym. Są zlokalizowane w miejscowościach o dużych walorach turystycznych oferujących bogate możliwości ciekawego spędzenia czasu.

Wartość realizowanego w latach 2007-2013 projektu inwestycyjnego – Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – oszacowano na ponad ćwierć miliarda złotych. Dziś jego rosnąca popularność w kraju i za granicą, wskazuje jednoznacznie na to, że w województwie zachodniopomorskim powstała nowa wzorcowa marka turystyczna.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to najkrótsza droga wodna z Berlina do Skandynawii. Skomunikowana jest z drogami wodnymi Wielkopolski i prowadzi aż do Gdańska.

marinas.pl


Targi Ekonomii Społecznej

Targi Ekonomii Społecznej prezentują zachodniopomorskie spółdzielnie, organizacje czy zakłady aktywności zawodowej. Udział w targach bierze ponad 40 podmiotów ES. Wydarzeniu towarzyszy rodzinny piknik.
Głównym celem targów jest promocja podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie zachodniopomorskim. Podczas wydarzenia można zarówno kupić produkty, jak i dowiedzieć się, jak założyć podmiot ES. Prezentowane organizacje zajmują się np. usługami gastronomicznymi, turystycznymi, poligraficznymi, reklamowymi czy rękodziełem. Zatrudnienie w nich znajdują często osoby z niepełnosprawnością lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Tm, co wyróżnia przedsiębiorstwo społeczne od zwykłej firmy jest cel, na który przeznacza wypracowany zysk. Zarobione pieniądze nie służą zwiększaniu dochodu właścicieli lub udziałowców. Są ponownie inwestowane w działalność społeczną.

Targom na Jasnych Błoniach towarzyszy „Piknik dla Rodzin”, podczas którego można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach kulinarnych dla dzieci i rodziców, oponować podstawowe kroki zumby czy uczestniczyć w zespołowych grach i konkursach z nagrodami. Targi Ekonomii Społecznej organizowane są na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.


Zachodniopomorska Karta Rodziny

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.
Karty wydawane są bezpłatnie.


Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego 1 stycznia 2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Centrum zostało powołane w 2008 roku na bazie funkcjonującego od 1999 roku Biura Programów Międzynarodowych. RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Szereg usług oferowanych przez Centrum jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Szkoła Podstawowa w Radowie Małym

Szkoła w Radowie Małym to publiczna wiejska szkoła, na popegeerowskich terenach obciążonych wieloma społecznymi i ekonomicznymi problemami. To, co jest w niej wyjątkowe stanowi efekt pracy, zaangażowania i pasji jej dyrektorki oraz zespołu nauczycieli-entuzjastów. Poszukują nowych, lepszych, ciekawszych pomysłów na edukację, wdrażają je w swojej szkole, modyfikują, by odpowiadały specyficznym potrzebom. Mają pomysły i z pełnym zaangażowaniem je realizują.