Instytut Studiów Regionalnych z siedzibą w Szczecinie obserwuje i analizuje rozwój Pomorza Zachodniego starając się go wspierać i ukierunkowywać. Ten obszar wymaga szczególnej troski z racji strukturalnych deficytów rozwojowych, strategicznego położenia i lich walorów, ale w szczególności z racji troski o jego mieszkańców.

Przywołujemy MATERIAŁY, które opisują stan i kierunki rozwoju regionu na tle sytuacji kraju oraz w różnych ujęciach tematycznych,

Formułujemy idee dla Pomorza Zachodniego – jego RACJĘ STANU

Informacje, opinie i komentarze o regionie Morza Bałtyckiego i jego znaczeniu dla polskiej i zachodniopomorskiej racji stanu dostępne są TUTAJ, wśród materiałów Instytutu Studiów Regionalnych.