Pomorze Zachodnie

Region Morza Bałtyckiego

Rozwój lokalny i regionalny

Gospodarka morska

Energetyka

Turystyka i wybrzeże

Kultura

Pogranicze polsko-niemieckie

Centrum i peryferie

, Tomasz Augustyn

Polska podejmuje praktyczne kroki w kierunku zwiększenia dostępności Morza Bałtyckiego dla sojuszniczych okrętów. To fragment szerszego zagadnienia polityki bezpieczeństwa, w ramach której w grę wchodzą zarówno zagadnienia inwestycji portowych, jak i łączenia interesu państwa z rozwojem regionów. Pomorze Zachodnie potrzebuje takiego dojrzałego regionalizmu.

Pomoc państwa dla niemieckich stoczni

, Andrzej Pieśla

Niemiecka grupa stoczniowa MV Werften otrzyma 50 milionów euro pomocy publicznej. To kolejny przejaw koncentracji globalnych liderów gospodarczych na wspieraniu, a obecnie ratowaniu własnych zasobów przemysłowych. W sektorze stoczniowym praktyki protekcjonistyczne są wyjątkowo mocno rozpowszechnione, na co zwracamy tu po raz kolejny uwagę. To o tyle istotne, że sektor stoczniowy we wschodnich Niemczech stanowi dla Pomorza Zachodniego bezpośrednią konkurencję, zwłaszcza w pozyskiwaniu rąk do pracy.

Zbrojenia intensywne jak nigdzie indziej

Jeśli wziąć pod uwagę poziom wydatków poszczególnych państw europejskich na obronność, to region Morza Bałtyckiego należy do najmniej spokojnych zakątków kontynentu. Tu trwa bowiem najbardziej dynamiczny wyścig zbrojeń.

O pożytkach z wiedzy i życiu na peryferiach

, Sławomir Doburzyński

Ważna prawda o złożoności czasów, w których żyjemy, dotyczy rozproszenia i peryferyjności wiedzy. Jej źródła i przepływy są trudne do opisania i uchwycenia, powstaje często nie tam, gdzie się jej spodziewamy i oczekujemy. Wielu szczecińskich i warszawskich użytkowników Facebooka zwraca w tym kontekście uwagę na pracę Jaremy Piekutowskiego i jego „obywatelskie” analizy stanu pandemii. To cieszący i zarazem niepokojący przekaz o naszej zbiorowej kondycji. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że tego rodzaju wiedza i jej przekaz nie są obecne w publicznej narracji źródeł, od których można by jej oczekiwać.