Dlaczego tracimy aptekarzy?

W ciągu ostatnich 6 lat na Pomorzu Zachodnim zamknięto co dziesiątą aptekę. Ich dostępność w regionie należy do najniższych w kraju.

Powrót do przyszłości Arktyki

Niemiecki analityk omawia perspektywy deeskalacji stosunków z Rosja w kontekście politycznego znaczenia i roli Arktyki.

Zostajemy na bocznym torze

Staniemy się regionem ze stolicą o jeszcze gorszym – w porównaniu z innymi – połączeniu kolejowym z resztą kraju?

Jaki krzyż niesie Szczecin?

Jaki krzyż niesie Szczecin? Jasnej odpowiedzi nie ma, wiadomo przynajmniej, gdzie i z kim warto jej szukać.

Gambit litewski

Analiza litewskiej polityki względem Chin i Tajwanu oraz perspektyw jej naśladowania przez inne kraje regionu Morza Bałtyckiego oraz UE. 

Ziemie słusznie pokazane

Ściśle wyreżyserowany obraz Ziem Odzyskanych w Polskiej Kronice Filmowej pierwszych lat po wojnie służył realizacji państwowej propagandy. 

Nowy północny kierunek NATO

Europa Północna jest coraz bardziej centralnym teatrem działań NATO w zakresie odstraszania i obrony, a także jednym z potencjalnych punktów zapalnych w europejskim środowisku bezpieczeństwa dotykanym przez napięcia na linii NATO-Rosja.

Szczecin jako miasto mało obecne

Czy mieszkańcy terenów wiejskich w odległości 80 kilometrów od Szczecina odczuwają wpływ miasta na ich życie? Jeśli nie, to prawdopodobnie przekłada się to na kondycję ich lokalnego środowiska.

Nierówna kondycja regionu

Pomorze Zachodnie charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem społeczno-gospodarczym przy jednoczesnej niskiej kondycji finansowej.

Bliżej polskiego prądu z morza

Do końca 2025 roku ma powstać pierwsza z czterech planowanych linii wysokiego napięcia dla polskiej, morskiej farmy wiatrowej.

„NATO w krainie Muminków”

Finowie nauczyli się żyć okrakiem na barykadzie między Wschodem i Zachodem. Ich historia najnowsza tłumaczy takie podejście, ma przy tym wiele niuansów, nie zawsze dla nas uchwytnych.   

Premier Danii gra migrantami?

Twarde stanowisko Danii w sprawie migrantów dobrze sprawdza się w krajowej polityce. W Brukseli ambitna duńska premier mogłoby mieć z tym większy problem.

Okiem Doktora – miasta z limitami wjazdu dla kierowców

Dlaczego ograniczanie wstępu do miast samochodom na podstawie ich numerów rejestracyjnych nie działa w walce z korkami na ulicach? Jakie metody działają? Na przykładzie kolumbijskiej Bogoty wyjaśnia wszystko dr Przemysław Łonyszyn w najnowszym odcinku serii Okiem Doktora.

Rewitalizacja przyspieszyła

Pomorze Zachodnie należy do regionów o największej intensywności działań rewitalizacyjnych w ostatnich latach.

Będziemy silni przemysłem albo nas nie będzie

Przemysł napędza gospodarkę, czy zatem ze słabym napędem Pomorze Zachodnie może być konkurencyjne? Jakie jest nasze miejsce i głos w dyskusji o przyszłości europejskiej konkurencyjności?

Wiara z elementami dystansu

Z badania religijności wsi wschodniej części Pomorza Zachodniego wyłania się obraz rosnącego pragmatyzmu w tej sferze życia.

Gospodarka morska to siła

W polskich portach przeładowano w zeszłym roku niemal 150 mln ton, wszystkie zamknęły go zyskiem.

Szwecja w historycznym zwrocie

Szwecja oficjalnie została 32. członkiem NATO w przełomowym momencie dla historycznie neutralnego kraju i zachodniego sojuszu wojskowego.

Polityka inwestycyjna polskich miast

W Świnoujściu odnotowano najwyższy w Polsce poziom wydatków per capita spośród wszystkich polskich miast, co wynika z łączenia funkcji portowej i uzdrowiskowej oraz budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin.

Bałtowie – doskonały przykład

Dokonania i obecność krajów bałtyckich w europejskiej rodzinie to silny sygnał dla dążeń pokojowych i integracyjnych na kontynencie.

Tańsze mieszkania w Niemczech

W 2023 roku w Niemczech mieszkanie w bloku można było kupić średnio o 1/5 taniej niż rok wcześniej.  

Bezrobocie zimowe

Bezrobotnych jest nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Jaka geografia rozwoju polskich regionów?

Rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych poza obszary metropolitalne wymaga zatrzymania jak największej liczby aktywnych młodych ludzi we wschodniej i północnej części kraju.

Planowanie strategiczne na wsi

Mieszkańcy trzech zachodniopomorskich wsi przez blisko rok pracowali nad planami działań dla swoich małych ojczyzn.

Jesteśmy tańszą siłą roboczą

W zeszłym roku przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego płaciły pensje o przeciętnie 600 zł niższe niż średnio w kraju.

Regionalny Plan Transportowy

Wytyczone zostały kierunki oraz wizja rozwoju systemu transportowego województwa zachodniopomorskiego do 2030 roku.

United We Stand

Mapa drogowa tworzenia pilnie potrzebnej wspólnej nordycko-bałtyckiej kultury bezpieczeństwa w epoce licznych i złożonych kryzysów oraz zagrożeń egzystencjalnych.

Populiści mile widziani (gdzie i dlaczego?)

Mieszkańcy obszarów opóźnionych w rozwoju społeczno-ekonomicznym chętniej głosują na partie uznawane za populistyczne. Potwierdzają tu analizy wyników wyborów w pobliżu Koszalina.

Topniejące miasta

W ostatnich latach najwięcej mieszkańców tracą mieszkańcy miast średniej wielkości Pomorza Zachodniego. 

Zagłębie spółdzielczości mieszkaniowej

Spółdzielnie mieszkaniowe już prawie nie budują nowych mieszkań. Na Pomorzu Zachodnim pozostają jednak – w większym stopniu niż w innych regionach – ważną formą zarzadzania zasobem mieszkaniowym.   

Dużo gruntów, ale tanich

Przez dekadę ziemia orna na Pomorzu Zachodnim podrożała o 2 400 euro, w Wielkopolsce – o prawie 8 000.

Utrzymujemy prymat

Przetwórstwo rybne  – pomimo przemian dotyczących sektora – pozostaje istotną gałęzią gospodarki Pomorza Zachodniego.

Szwecja o krok od NATO

Północnoeuropejska flanka Sojuszu zostanie skonsolidowana, jeśli z decyzją przestaną się ociągać Węgry. To jednak ogólnoeuropejska rozgrywka.

Samorządowa przyszłość regionów

Województwo czy region, rząd czy samorząd? Szczebel regionalny jest naturalnym mediatorem pomiędzy szczeblami władzy lokalnej i centralnej. Tymczasem proces centralizacji kompetencji będących pierwotnie w zakresie samorządów postępuje w kraju od lat.

Miliony dla szczecińskiej nauki

Dzięki ministerialnym Uniwersytet Szczeciński wzmocni potencjał we wspieraniu inteligentnych specjalizacji regionu oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych.

Pomorze energetyczne

Pomorze Zachodnie pozostaje obszarem intensywnych działań inwestycyjnych w infrastrukturę produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kwadransowe miasta

Profesor Marek Dutkowski w rozmowie z dr Przemysławem Łonyszynem prezentują ideę miasta 15 – minutowego.

Nowe dane o bezrobociu

Bezrobocie minęło najniższy punkt rocznego cyklu i zaczęło nieznacznie rosnąć.

Mapy i plany Koszalina do 1945 roku

Jak na przestrzeni lat kształtował się system przestrzenny dawnego Koszalina dokumentowany przez materiały kartograficzne?

Pracuje trzy czwarte spośród nas

Wskaźnik zatrudnienia w UE w 2022 r. osiągnął swój historyczny najwyższy poziom 74,6%. Analiza danych regionalnych ujawnia jednak znaczące zróżnicowania.

Biden i Putin o zachodnich ziemiach Polski

Joe Biden w orędziu do narodu na temat konieczności dalszej pomocy Ukrainie i Izraelowi nawiązał do wypowiedzi Putina o zachodniej części Polski.

Dania – Energia bez Rosji

Wpływ na duński sektor energetyczny unijnych pakietów sankcji energetycznych nałożonych na Rosję był stosunkowo niewielki.

Liderzy inwestowania

Laureaci najnowszej edycji rankingu wydatków majątkowych samorządów zostali m.in. województwo zachodniopomorskie i Świnoujście.

Niemieckie dysproporcje rozwojowe

Pogranicze niemiecko – polskie i zdecydowana większość dawnych Niemiec Wschodnich pozostaje obszarem nasilenia problemów rozwojowych.

Zdrowie dopisze nam dłużej

W województwie zachodniopomorskim oczekiwane trwanie życia w zdrowiu kobiet i mężczyzn należy do najdłuższych w kraju.

Głosujmy!

W wyborach parlamentarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego wybierzemy 20 posłów i dwóch senatorów.

Nowy pomysł na podział Polski

Według eksperta Instytutu Sobieskiego pora na korektę granic województw, a przy tym modyfikację ich funkcji w modelu zarządzania państwem.

Kwalifikacje pracowników naszą mocną stroną

Poziom udziału wysokokwalifikowanych pracowników w regionalnych kadrach zaczyna w Polsce i na Pomorzu Zachodnim nawiązywać do satysfakcjonującej europejskiej średniej.

Szlak Żelaznej Kurtyny

Pomorze Zachodnie kontynuuje ofensywę w zakresie rozwoju infrastrukturę rowerową. 

Rynek pracy seniorami stoi

Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę decyduje się na dalszą pracę. Zachodniopomorskie dominuje.

Galerie muszą szukać nowego życia

Czy starzejące się galerie handlowe na Pomorzu Zachodnim będą dalej skuteczne zabiegać o klientów bez wszechstronnej modernizacji?

Lekarzy jak na lekarstwo

Na horyzoncie coraz większe problemy z dostępnością lekarzy. Na razie w regionie panują w tym względzie warunki przeciętne na tle kraju

Obraz zachodniopomorskiego rolnictwa

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane prezentujące potencjał i skalę produkcji sektora rolnego w województwie zachodniopomorskim w roku 2022.

Najgorszego udało się uniknąć, ale jeszcze nie wyszliśmy z lasu

Gospodarki bałtyckie w dalszym ciągu wykazują spektakularną odporność na wiele niekorzystnych wstrząsów: pandemię Covid-19, rosyjską inwazję na Ukrainę, szoki cenowe energii i żywności, wyjątkowo wysoką inflację i rosnące stopy procentowe nie zakłóciły gospodarek bałtyckich na szerszą skalę. Odporność tę wspiera wyjątkowo wysokie zatrudnienie i niskie bezrobocie. Pozwoli to regionowi uniknąć głębokiej i szerokiej recesji – tak wynika z analizy przedstawionej przez bank Luminor.

Jest nas coraz mniej, za to jesteśmy coraz starsi

Od 2010 roku zmniejsza się liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ostatnio ubywa ich w coraz szybszym tempie. Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza w regionie miało też miejsce jedno z najszybszych tempo starzenia ludności,

Nasze dochody niezłe na tle kraju

Pomorze Zachodnie cechuje wysoki poziom rozwarstwień dochodowych w skali kraju, a zarazem niższy od przeciętnej poziom zagrożenia ubóstwem.  

Jesteśmy wyjątkowo aktywni w działaniach rewitalizacyjnych

W 2021 roku w Polsce obszar rewitalizacji obejmował 1085,4 tys. ha, co stanowiło 3,5 % powierzchni kraju ogółem. Pomorze Zachodnie dominowało pod względem przeciętnej powierzchni obszaru zdegradowanego w przeliczeniu na jedną gminę, w której obowiązywał program rewitalizacji.

Tożsamość krajobrazu wsi Pomorza Zachodniego

Najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego zostały wykształcone w okresie średniowiecza oraz późniejszego rozwoju wielkiej własności ziemskiej. Są to zachowane do dzisiaj średniowieczne układy ruralistyczne i obiekty sakralne, a także folwarki i założenia rezydencjonalne oraz zabudowa mieszkalna i gospodarcza pochodząca głównie z XIX w. oraz końca XVIII w.

Czy terroryści zagrożą polskim farmom wiatrowym na Bałtyku?

Dzięki budowie morskich farm wiatrowych Polska zyska kolejne moce energetyczne. Ten nowy element infrastruktury krytycznej będzie także narażony na sabotaż czy ataki terrorystyczne. Tomasz Chyła z Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza analizuje możliwe zagrożenia i wskazuje sposoby ochrony przed nimi.

Biura w regionach gonią rynek warszawski

Rynek biurowy w Szczecinie to ułamek tego, co się buduje i jest najmowane w innych miastach regionalnych, ale przynajmniej zauważalna jest jego rosnąca dynamika.

Kotwice biedy polskich gmin

Grupa najbiedniejszych gmin w Polsce jest trwała. Zlokalizowane są w południowej i wschodniej części kraju.

Jest klimat, pora się ruszać

Społeczeństwa regionu Morza Bałtyckiego stosunkowo w najmniejszym stopniu na kontynencie wykazują niewystarczającą aktywność fizyczną. Jej wzrost jest warunkiem zdrowego i długiego życia.

Polityka regionalna buduje zrównoważony i odporny na kryzysy sektor turystyczny

Turystyka pobudza rozwój terytorialny i jest istotnym zagadnieniem w polityce regionalnej. Negatywny wpływ pandemii Covid-19 na sektor turystyczny był bardzo silny, jednak sprawił, że przemyślano i zmodyfikowano sposoby wspierania turystyki – wynika z raportu Konsorcjum Badań nad Europejską Polityką Regionalną (EoRPA) „Rola polityki regionalnej w odbudowie zrównoważonego i odpornego sektora turystycznego”.

Gminy przyciągające przemysł wysokiej techniki

Poza historycznie ukształtowanymi miastami przemysłu wysokiej techniki i pojedynczymi nowymi ośrodkami analizowane branże nie rozwijają się w średnich i małych miastach oraz ich otoczeniu. Procesy suburbanizacji gospodarczej obejmują również tę część gospodarki.

O micie i rzeczywistości Ziem Zachodnich

Czy Ziemie Zachodnie i Północne w ogóle istnieją (lub czy i kiedy istniały?), czy też (i od kiedy?) funkcjonują na tym terenie tylko regiony o pewnym wspólnym doświadczeniu z przeszłości?

Tych pracowników brakuje na Pomorzu Zachodnim

Resort edukacji opublikował wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Regiony UE tracą pracowników

Komisja Europejska zamierza zintensyfikować wysiłki, aby pomóc regionom europejskim w szkoleniu, zatrzymywaniu i przyciąganiu pracowników, starając się ograniczyć negatywny wpływ przemian demograficznych na gospodarki regionalne i zająć się spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Wieś nie taka znowu spokojna

W pobliżu dużych miast – w tym Szczecina – wielu mieszkańców zmienia adresy, co wpływa na gwałtowne przekształcenia wsi i ich struktury demograficznej. Tereny wiejskie gminy Nowe Warpno to przestrzeń, gdzie ruchy migracyjne w ostatnich latach należały doi największych w Polsce.

Szczecin nie śledzi prezydenta

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, należy do najmniej popularnych w mediach społecznościowych prezydentów polskich miast.

Ukraińcy chętnie zakładają u nas firmy

Polski Instytut Ekonomiczny zbadał zagadnienie regionalnego zróżnicowania ukraińskiej przedsiębiorczości w Polsce. Najczęściej dotyczy ona aktywności w budownictwie. Pomorze Zachodnie jest regionem, gdzie nowe firmy zakładane przez Ukraińców stały się ona mocno widoczne.

Koszty budowy farm wiatrowych na Bałtyku pną się do góry

– Cena maksymalna dla projektów offshore’owych wyznaczono na poziomie 319,60 zł, co było zgodne z ówczesnymi stawkami na Towarowej Giełdzie Energii, ale dziś są one trzyipółkrotnie wyższe – mówi Dominika Taranko, dyrektor Forum Energii ZPP. To stanowi poważne ryzyko dla inwestorów planujących budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Lekarzy niewielu, nieco lepiej w miastach

Na każde 10 tysięcy mieszkańców naszego regionu przypada 30 lekarzy. Na Mazowszu jest ich ponad 42, ale w niedalekim województwie lubuskim zaledwie 22.

PISM: Nowa doktryna morska Federacji Rosyjskiej

31 lipca br. Władimir Putin zatwierdził nową doktrynę morską Rosji. W porównaniu z dokumentem z 2015 r. ma ona charakter zdecydowanie bardziej konfrontacyjny w stosunku do USA i NATO. Wskazano w niej Arktykę jako najważniejszy region, w którym rosyjskie interesy mają być zabezpieczone. Oznacza to, że rosyjska aktywność wojskowa na Dalekiej Północy wzrośnie, co podobnie jak deklarowane wzmacnianie zdolności morskich Rosji na Bałtyku będzie wywoływało napięcia z krajami NATO.

Odpalamy Baltic Pipe

Oficjalne oddanie Baltic Pipe nastąpi 27 września. Planowana jest oficjalna uroczystość w Szczecinie.

Wciąż wątłe zachodniopomorskie B+R

Sektor nauki i innowacyjnej gospodarki w województwie zachodniopomorskim wciąż nie należy do krajowych liderów. Nie brak ciekawych i cennych pojedynczych inicjatyw, ale w skali kraju pozostajemy w tyle za liderami.

Kształtowanie ładu przestrzennego w lokalnych politykach przestrzennych

Planowanie przestrzenne, a w jego ramach kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego, stawiają przed organami administracji publicznej różnych szczebli poważne wyzwania. Dotyczą one zarówno odpowiedniego (w stosunku do potrzeb) sformułowania koncepcji polityki przestrzennej, jak również realizacji tej koncepcji pomimo nierzadko niesprzyjających ku temu przepisów.

Życie muzyczne ma się coraz lepiej

Scena muzyczna i życie instytucji muzycznych stopniowo wraca do normy. W zeszłym roku odnotowano wynoszący 5,4% wzrost liczby widzów i słuchaczy w porównaniu z 2020 r.

Co siedzi w niemieckich głowach i co należy z tym zrobić?

Otrzymaliśmy zadanie poważniejsze, niż efektywne wykorzystanie budżetu Interregu czy też podtrzymanie zainteresowania Niemców zakupami w sklepach w pobliżu granicy. Rzeczywistość wojny to okazja, by na nowo zdefiniować wspólne wyobrażenie o Europie.   

ZUT transgraniczny

Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego szukają kooperantów po drugiej stronie granicy. Ich oferta jest bogata.

FRDL: Program „Polski Ład” a sytuacja finansowa JST

Istotne wydaje się podjęcie dyskusji na temat rzetelnej oceny Programu „Polski Ład” wprowadzającego zmiany dla zdolności funkcjonowania JST, zwłaszcza w kontekście realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w najbliższych latach. Publikacją dr hab. Doroty Wyszkowskiej i prof. dr Adama Wyszkowskiego prezentuje analizę „Program Polski Ład a sytuacja finansowa JST” według stanu prawnego na 12 marca 2022 r.

Dlaczego nie radzimy sobie z odzyskiwaniem odpadów?

Bardzo niski poziom odpadów zdeponowanych na składowiskach jako mieszana komunalna i pojemność składowiska na mieszkańca – to słabości regionu wpływające na kiepską kondycję logistyki zwrotnej.

Wyspa Kaliningrad

Obwód kaliningradzki staje się w coraz większym stopniu odciętą enklawą z utrzymanym dostępem jedynie drogą morską.

Losy nadchodzącego sezonu wciąż niepewne

Turystyka wciąż w trudnej sytuacji, choć Pomorze Zachodnie utrzymuje pozycję krajowego lidera. Wsparcie dla sektora ma przynieść m.in. kolejne przedłużenie obowiązywania bonu turystycznego. 

Mocna Karta (energetyczna) województwa

Odnawialne źródła pozwalają odpowiadają za około 5 tysięcy gigawatogodzin energii elektrycznej, czyli 82 procent energetycznego zapotrzebowania regionu.

Ilu Szwedów mieszka w małych miejscowościach?

Według danych szwedzkiego urzędu statystycznego z 2020 r. w małej miejscowości – na obszarze osadniczym liczącym 50-199 osób – żyje 273 000 mieszkańców Szwecji. Odpowiada to 3 procentom populacji kraju, z czego 52 procent to mężczyźni i 48 procent to kobiety.

PTMEW: Udało się skonsolidować polski przemysł offshore wind

Portal gospodarkamorska.pl przybliża Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). To  głos sektora w rozważaniach na temat przyszłości morskiej energetyki wiatrowej, debatach na temat bieżących wyzwań oraz w pracach nad regulacjami.

Czy mieszkają z nami naukowcy?

Kadra o wysokich kompetencjach jest niezbędna, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez szybki rozwój nauki i techniki. Sytuacja Pomorza Zachodniego pod tym względem nie wygląda imponująco.

Na celowniku Kremla: Litwa i zaufanie do NATO

Wiele artykułów publikowanych przez kontrolowane przez Rosję media w krajach bałtyckich tworzy sieć pokręconych i fałszywych historii, mających na celu zasiać nieufność wobec sojuszników z NATO. Analitycy litewskiego Ośrodka Studiów Europy Wschodniej analizują tę strategię.

Groźna depopulacja wsi

Obserwujemy zanik populacji na obszarach wiejskich. To szczególnie niebezpieczne w przypadku naszego regionu, gdzie na prowincji dominują gminy o już małej liczbie mieszkańców.   

Szanse i bariery szczecińskich środowisk naukowych

Wiodący szczecińscy naukowcy wskazują kluczowe szanse i bariery rozwoju naukowo – dydaktycznego w Szczecinie. Postulują przy tym m.in. kształtowanie etosu naukowca w lokalnym środowisku czy też zwiększenie udziału w międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

Ustępujemy w wyścigu do niższych stóp bezrobocia

W konkurencji „spadek stopy bezrobocia” Pomorze Zachodnie zmaga się z województwami Polski Wschodniej.  Punktem odniesienia jest tu bariera 7%, reszta województw rywalizuje o jeden albo dwa punkty procentowe niżej.

Ceny nieruchomości szaleją przy niemieckiej granicy

Pandemia, niskie stopy procentowe, poszukiwanie korzystnej lokaty kapitału czy też bliskość granicy – wiele czynników wpływa na utrzymujący się wzrost cen domów i mieszkań, który w Meklemburgii i Brandenburgii należy do najwyższych  w Niemczech. 

Partycypacyjne gadżeciarstwo. Nie każde miasto potrzebuje panelu obywatelskiego

Panele obywatelskie dają szansę mieszkańcom dotychczas niezaangażowanym i niezainteresowanym partycypacją, aby wypowiedzieli się na temat przyszłości miasta. Formułę powielają kolejne miasta – w Polsce panele odbyły się już dziewięciokrotnie i za każdym razem budziły żywe zainteresowanie lokalnych mediów. Do szerszej świadomości nie przebija się jednak kwestia złożoności tego narzędzia partycypacji. Na sukces dobrego panelu obywatelskiego składa się wiele czynników, które nie zawsze są oczywiste, a co za tym idzie – nie w każdym mieście panel się udaje.

Netto się nie zatrzymuje

Netto – sieć sklepów, która w Polsce zakotwiczyła pod Szczecinem i tu ma centralę – kontynuuje ogólnokrajową ekspansję.

Bałtowie trzymają się mocno

Republiki bałtyckie liczą na wzmocnienie wsparcia i ochrony NATO wobec utrzymującego się napięcia w relacjach z Rosją.

Potrzebne 2,7 miliarda na wkład własny w unijne projekty

Polska i jej województwa nie wykorzystają w wystarczającym stopniu dopływu nowego strumienia funduszy unijnych, jeśli nie będą w stanie zapewnić odpowiednio wysokiego wkładu własnego w realizację projektów. Problemy z jego zapewnieniem może mieć nawet 1/3 samorządów.

Tesla zmieni rynek pracy w regionie?

Po dłuższym oczekiwaniu Tesla otworzyła nową fabrykę samochodów elektrycznych pod Berlinem. Ten zakład może mieć wpływ także na polski i przygraniczny rynek pracy.

PISM: Przesilenie – Dania wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę Dania zadeklarowała zamiar wypełnienia swojego zobowiązania w NATO, by przeznaczyć na wydatki obronne 2% PKB. W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa chce też uzupełnić swoją politykę obronną opartą na członkostwie w Sojuszu i partnerstwie z USA o komponent unijny. Zamierza zaangażować się we wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE, w której dotychczas nie uczestniczyła.

Regionalizm polityczny

To niby tylko ciekawostka, ale sporo mówi o logice procesów, jakie zachodziły i zachodzą w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dekad.

Zarządzanie drogami pozostawia nieco do życzenia

Na ile bezpieczne są drogi w naszych miastach? Poza jakością nawierzchni może je obniżać wprowadzenie innych funkcji niż transportowa. Przyjrzała się temu Najwyższa Izba Kontroli.    

PIT na wagę złota. Miasta zabiegają o podatników i rozdają nagrody

Miasta zachęcają do rozliczenia PIT. Kuszą mieszkańców dodatkowymi punktami podczas rekrutacji dzieci do żłobków, szkół czy przedszkoli, darmowymi wejściówki do ZOO, muzeum oraz niższymi cenami biletów w komunikacji miejskiej. To tylko część benefitów, na które można liczyć. Organizowane są także loterie podatkowe, w niektórych można wygrać nawet 100 tys. zł. – wynika z analizy Bankier.pl.

Cyfryzacja miast i regionów. Jak skorzystają na niej mieszkańcy?

Celem programu „Cyfrowa Europa”, przyjętego 16 marca 2021 r. przez Radę UE jest poszerzenie autonomii Europy w kluczowych technologiach oraz wzrost jej konkurencyjności. Przede wszystkim jednak ma on stworzyć wydajne, bezpieczne i nowoczesne usługi cyfrowe. Unia Europejska w latach 2021-27 przeznaczy na ten cel 7,6 mld euro.

Zmiany demograficzne na niemieckim pograniczu

Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia powoli odzyskują impet rozwojowy, na razie przez stopniowy napływ mieszkańców, choć problemem jest też wiek populacji.

Polityka migracyjna to wyzwanie długofalowe – maraton, a nie sprint

W latach 2015–2016 w Niemczech złożono 1,3 miliona wniosków o azyl. W jaki sposób Niemcy poradziły sobie z kryzysem migracyjnym? I jakie lekcje płyną z tego dla Polski? Tomasz Sawczuk z „Krytyki liberalnej” rozmawia z Kamilem Frymarkiem z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Przestajemy być pozarządową pustynią

Nieco ponad 40 organizacji przypadających na 10 tysięcy mieszkańców to przyzwoity wynik. Gdyby szukać regionalnej specjalizacji, to są nią koła łowieckie.

Infrastruktura ZUT dla nowoczesnego przemysłu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otworzył pierwszą na Pomorzu Zachodnim Pracownię Badań i Certyfikacji EMC. Prowadzone w niej będą badania urządzeń i systemów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, pozwalające ocenić, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Przed Ukrainą była Finlandia. Stalin chciał szybko zmiażdżyć mniejszego sąsiada

„Niech uschnie ręka zmuszona do podpisywania takiego dokumentu” – powiedział załamany prezydent Finlandii  Kyösti Kallio 12 marca 1940 r. Właśnie wysyłał delegatów do Moskwy, by zawarli pokój na warunkach dyktowanych przez Kreml. Kilka miesięcy później stracił władzę w prawej ręce. Andrzej Brzeziecki pisze na łamach „Gazety Wyborczej” o wojnie Rosji z Finlandią.

Meklemburskie menu

Tuż za niemiecką granicą można znaleźć smaki, które w wielu przypadkach będą dla nas dużym zaskoczeniem. Nie brak też renomowanych restauracji.  

Jak powinno się rozwijać miasta

Mamy do czynienia z kryzysem miast z powodu nieefektywnego, zbyt eksploatacyjnego modelu ich funkcjonowania – twierdzi dr Michał Kudłacz w książce „Miasto-idea”.

Skutki wojny widać już na Bałtyku. Ucierpieć może polski port

Realna staje się groźba zmniejszenia przeładunków w Gdańsku, a patrząc szerzej na Europę, może dojść do obniżenia sprawności całego systemu transportu morskiego przez zablokowanie go przetrzymywanymi rosyjskimi kontenerami.  O skutkach agresji Rosji na Ukrainę portal wnp.pl rozmawia z Markiem Tarczyńskim, przewodniczącym Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Załapać się na wodorowy boom

Wobec koniunktury na produkcje wodoru i oparte na niej technologie Pomorze Zachodnie powinno wykorzystać działania państwa wspierające te branżę.

Odra – rzeka (nie)zgody

Polska rozpoczęła prace regulacyjne na Odrze, które budzą szerokie i gwałtowne protesty w Niemczech. Sprawa dotyczy nie tylko miliardów euro, a ociera się już o Parlament Europejski.

Moskwa zagraża równowadze na dalekiej północy

Agresja militarna Moskwy nie tylko zbliża Helsinki i Sztokholm do NATO na niespotykaną dotąd skalę, ale także sprawia, że powstrzymanie rosyjskiej potęgi staje się pilne, co wpłynie również na stabilność na dalekiej północy. Analitycy oceniają stan i perspektywy zacieśnienia relacji Niemiec z państwami nordyckimi.

PISM: Finlandia wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę

Rosyjskie działania zbrojne przeciwko Ukrainie zapoczątkowały głębokie zmiany w fińskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w nastawieniu społeczeństwa do członkostwa Finlandii w NATO, które zaczęła popierać większość Finów.

Rola samorządu lokalnego w procesie zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo stanowi przykład konsekwentnie prowadzonego, zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju. Ilustrują to dane statystyczne, ale tez kondycja finansowa i ogólny poziom życia mieszkańców. Zdaniem dokonujących analizy studentów ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego to także potwierdzenie roli samorządu lokalnego jako naturalnego lidera procesów rozwojowych.  

Na bałtyckim niebie nerwowo

Szwedzkie myśliwce JAS39 Gripen przechwyciły nad Gotlandią cztery rosyjskie samoloty bojowe, które naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju. Zdarzenie miało miejsce w czasie realizowanych w tym rejonie Bałtyku wspólnych ćwiczeń lotnictwa Szwecji i Finlandii.

Podróże po Polsce nawet o 1/3 krótsze

Dzięki inwestycjom w drogi ekspresowe nawet o 1/3 skróciły się krajowe podróże, a 12,5 mld zł rocznie zostaje w kieszeniach Polaków – wynika z raportu przygotowanego przez prof. Przemysława Śleszyńskiego.

Baltic Pipe przyspieszy w Danii

Budowa Baltic Pipe otrzymała nowy impuls. Infrastruktura tego projektu przebiega także przez Pomorze Zachodnie, ma ona fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.  

Kondycja finansowa szwedzkich samorządów

W roku 2021 szwedzkie gminy uzyskiwały lepsze wyniki finansowe od regionów. W funkcjonowaniu tego kraju rola i kompetencje samorządu są tradycyjnie wysokie.

Jest moda na nasze plaże

Zachodniopomorskie wybrzeże może liczyć na rosnące zainteresowanie niemieckich turystów.

Szwedzi i Finowie coraz poważniej myślą o wejściu do NATO

W Szwecji trwa dyskusja o tym, czy Rosja zagroziła Szwecji działaniami militarnymi. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła w piątek, że ewentualne członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO może mieć „militarne i polityczne konsekwencje”. Jak poważne są te zagrożenia?

Baza przemysłowa Rostocku się rozpada

Poważny cios dla gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Nordex, gigant energetyki wiatrowej z siedzibą w Rostocku, powoli zwija działalność.

Według jakich modeli polskie miasta kreują swój rozwój?

Ze względu na brak szczegółowych przepisów w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego największe polskie miasta wypracowały własną metodykę strefowania. Wpływa to na kierunki i dynamikę rozwoju.

Uzdrowiska podniosą się po pandemii

Ponad 50 gmin uzdrowiskowych, które ucierpiały wskutek pandemii, zostanie objętych Rządowym wsparciem w ramach Programu Polskie Uzdrowiska.

Strategiczna autonomia z perspektywy krajów nordyckich

W Europie rośnie świadomość potrzeby zdolności do adekwatnego odpowiadania na zagrożenia i wyzwania dla zbiorowego bezpieczeństwa. Dyskusja ta nie omija tradycyjnie pacyfistycznie usposobionych społeczeństw nordyckich.

Ciepło społecznie odpowiedzialne

Do Szczecina dotarł program „Dzielimy się ciepłem”, który wspiera osoby i instytucje poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Grupa OTL na kursie rozwoju

Szczecińska spółka OTL spodziewa się dobrej koniunktury i przychodów na poziomie ponad 200 mln złotych. To optymizm i dobre informacje korzystne dla całej branży.

Istnieją de facto, ale nie de iure – dlatego polskie metropolie nie mogą konkurować z miastami zachodnimi

Obecne trendy demograficzne i logika globalizacji pokazują, że największe metropolie będą odgrywać coraz większą rolę w światowej gospodarce, czego dowodem jest projekt METRO ESPON realizowany z udziałem dziewięciu europejskich miast. Wśród nich znalazło się Trójmiasto, które od dawna prowadzi kampanię na rzecz uchwalenia przez Sejm Ustawy Metropolitalnej: „Politycy wciąż nie rozumieją lub boją się decentralizacji, co powoduje, że polskie metropolie znajdują się w niekorzystnej sytuacji w konkurencja z miastami zachodnimi” – podkreślają eksperci.

Usługi kulturalne i publiczne sprzyjają odporności miast

Miasta są bardziej podatne na wstrząsy gospodarcze niż na fizyczne zniszczenie. Jednak niewiele wiadomo na temat czynników, które zwiększają ich odporność na takie wstrząsy. Artykuł wykorzystuje dane z Kanady, aby pokazać, że miasta, które są bardziej dotknięte zamykaniem dużych zakładów i masowymi zwolnieniami, zmniejszają swoją populację, szczególnie wśród młodych i pracujących mieszkańców. Jednak początkowa obecność usług publicznych i kulturalnych pomaga złagodzić niekorzystny wpływ masowych zwolnień na ludność miasta.

Nowy pomysł na koordynację rozwoju portów

Zadaniem ministerialnego zespołu będzie wypracowanie porozumienia sektorowego na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz przystani morskich.

Co to za gmina, w której jest kobieta wójt, ale nie ma żłobka?

Kiedy przyjrzymy się statystykom samorządowym, zobaczymy, że do parytetu na szczeblu lokalnym wciąż nam daleko. Na niemal dwa i pół tysiąca gmin w Polsce kobiety rządzą jedynie w trzystu. To i tak potężny skok do przodu w porównaniu ze statystykami z lat wcześniejszych, jednak nadal widać, że Polska samorządowa nie jest Polską, w której kobiety podejmowałyby kluczowe decyzje. Jednocześnie po każdych kolejnych kolejnych wyborach samorządowych dokonują się małe przełomy

Już 700 miejsc pracy w ZAZ-ach

Poszerza się oferta regionu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mogą być zaangażowane w prace zawodową, rehabilitację i codzienne funkcjonowanie.

Drzwi do Szwecji otwarte coraz szerzej

Liczba składanych wniosków o obywatelstwo szwedzkie jest rekordowa. Co roku populacja kraju w ten sposób rośnie o 100 tysięcy mieszkańców.

Budowlany boom poza miastami

Z dala od miast buduje się coraz więcej, dynamika ta dotyczy także Pomorza Zachodniego. Daleko jednak do zaspokojenia popytu.

Na prowincji specjalistom seniorom łatwiej o pracę

Im większe oczekiwania dotyczące kompetencji względem starszych pracowników, tym starsze osoby mogą mieć większe problemy ze znalezieniem pracy w Warszawie. Poza stolicą problem jest odczuwalny w mniejszym stopniu.

Orlen rywalizuje na Bałtyku z PGE o energię z wiatru

Państwowe firmy konkurować o siedem pozwoleń na nowe morskie farmy wiatrowe. Na poszczególnych obszarach rywalizować będą Energa z PGE we współpracy z Eneą, Orlen z PGE w porozumieniu razem z Eneą oraz na czterech bezpośrednio Orlen z PGE.

PISM: Nowy rząd w Szwecji na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi

W końcu listopada ub.r. Riksdag ponownie wybrał Magdalenę Andersson ze Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP) na stanowisko premiera Szwecji, tym razem w rządzie jednopartyjnym. Priorytety polityki zagranicznej nowego rządu nie zmienią się, lecz agresywne działania Rosji determinują większe międzynarodowe zaangażowanie Szwecji. Wiąże się to np. z aktywnością na rzecz bezpieczeństwa w Europie Środkowej, co wpisuje się w cele polskiego przewodnictwa w OBWE.

Wzmożona turystyka paliwowa

Niemcy kupują w Polsce tańsze paliwo, wobec tego stacjom benzynowym za naszą granicą grozi plajta.

Gotowi na migrantów? Raczej nie

Może bardzo szybko, a może za kilka lat staniemy przed istotnym wyzwaniem: jak szybko i z obopólną korzyścią przyjąć – powiedzmy – kilkadziesiąt tysięcy przymusowych migrantów?  

1,39% PKB na innowacje daje Polsce średnią pozycję w Europie

W 2020 r. nakłady na badania i rozwój, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i administracji publicznej, wzrosły o 0,7%, osiągając poziom 32,4 mld zł. Oznacza to, że pandemia nie przełamała trwającego blisko dekadę trendu ciągłego wzrostu nakładów na innowacje w Polsce, ale nadal jesteśmy co najwyżej przeciętni na tle zachodnich krajów UE.

Koszalin Wielki

Koszalin zmierza do powiększenia granic administracyjnych. Ta inicjatywa pociąga za sobą kolejne i budzi kontrowersje.

W Wieluniu przegraliśmy wszyscy

Marcin Najman odniósł kolejny wielki sukces – dołożył się do polaryzacji Polski wielkomiejskiej i prowincji.

Po co Szczecinowi Odra?

Szczecin zaoszczędzi na mało efektywnej współpracy miast nadodrzańskich. Co zyska rzeka i cały kraj?

Bezrobocie pozostaje bez zmian

W grudniu 2021 w porównaniu do grudnia 2020 roku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim spadła o 8,6 tys. osób. Sytuacja na rynku pracy pozostaje bez znaczących zmian.

Wirtualna Polska: Atak? Na Ukrainę, Polskę i kraje bałtyckie

Eksperci i politycy w rosyjskiej telewizji coraz częściej, obok Ukrainy, wskazują Polskę i kraje bałtyckie jako potencjalne cele ataku. Putin chce nowego podziału Europy. – Dawne propagandowe szaleństwo z tygodnia na tydzień stało się częścią politycznego mainstreamu – mówi WP dr Wojciech Siegień.

Zdalne działanie państwa nie działa

Administracja państwa kiepsko radziła sobie dotychczas z pracą zdalną w dobie pandemii. Pozytywnych i negatywnych przykładów nie zabrakło w województwie zachodniopomorskim.

To nie jest region dla start-up’ów?

Według raportu Fundacji Startup Poland „Polskie Startupy 2021” polskie firmy innowacyjne powstają przede wszystkim w Warszawie. Podmioty ze Szczecina potrafią w nowoczesnej gospodarce odnosić sukcesy, skala regionalnego rynku jest jednak bardzo ograniczona.

Wszystkich bezpieczeństwo kosztuje coraz więcej

W otoczeniu Bałtyku położone są zarówno kraje o długiej tradycji pacyfizmu, jak i państwa stojące wobec realnej groźby rosyjskiej agresji. Wszędzie widać od lat rosnące zainteresowanie zwiększaniem budżetów obronnych.

Studium elektromobilności wysp Uznam i Wolin

Jak wzmocnić potencjał e-mobilności wysp Uznam i Wolin? Eksperci sugerują m.in. decentralizacje sieci energetycznej, zmiany w planowaniu przestrzennym i budowę magazynów energii.   

Prof. Przemysław Śleszyński: 6 mln Polaków żyje w regionach poważnie opóźnionych rozwojowo

Środkowe Pomorze, obszar graniczący z Kaliningradem i wiele regionów we wschodniej Polsce – te miejsca po tzw. szoku transformacyjnym w latach 90. albo jeszcze wpływu zaborów nigdy nie wydźwignęły się z kryzysu. Problem polega na tym, że różnica między poziomem rozwoju regionów najgorzej i najlepiej rozwiniętych pogłębia się  – mówi w wywiadzie z 300Gospodarką prof. Przemysław Śleszyński.

Czekamy na Zachodniopomorską Dolinę Wodorową

Osiągnięcia zachodniopomorskich naukowców w dziedzinie technologii wodorowych mają szanse na praktyczne zastosowania. Oby przełożyło się to także na korzyści dla gospodarki regionu.  

Prawie 19 mln euro na walkę z pandemią

Pomorze Zachodnie jako jeden z sześciu polskich regionów zyskuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu REACT-EU. Zyska na tym m.in. służba zdrowia.

Musimy działać odważnie

Nasza batalia o bezpieczeństwo Ukrainy i przyszłość Europy dzieje się także nad Bałtykiem.

Szybko, ale chaotycznie – raport ESPON opisuje proces urbanizacji Polski

Średnio każdego dnia w Europie zabudowywany jest obszar wielkości ponad 250 boisk piłkarskich, a Polska pozostaje w unijnej czołówce krajów najszybciej się urbanizujących. Niepokój budzi jednak brak długofalowego planu rozwoju przestrzennego polskich miast, uwzględniającego jakość życia mieszkańców nowych osiedli i aktualne trendy demograficzne.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Trwają prace nad przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Województwo zachodniopomorskie ma otrzymać minimum 1,611 mld euro na realizację programu regionalnego, który cele i środki strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027 przenosi na poziom Pomorza Zachodniego i wiąże z celami Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030.

Energetyka24: Czy polskie firmy zarobią na farmach offshore? Czas goni

W ubiegłym, 2021 roku, położono podstawy prawne pod budowę polskich farm wiatrowych. Kilka wielkich koncernów, zwykle w parach, uzyskało wsparcie od Urzędu Regulacji Energetyki. Do 2030 r. ma powstać pięć farm o całkowitej mocy 5,9 GW. Tymczasem toczy się rozgrywka o to, kto na tych projektach zarobi.

Militarna aktywność na Gotlandii

Bałtycka wyspa 370 kilometrów od Władysławowa jest scenerią niczego innego, jak psychologicznej wojny między Szwecją a coraz śmielej poczynającą sobie w tym rejonie Rosją.  

Czy samobójstwo jest częstsze w krajach nordyckich?

Pomimo regularnego zajmowania wysokich pozycji w globalnych indeksach szczęścia, wizerunek mieszkańców krajów nordyckich jako wyjątkowo podatnych na samobójstwa utrzymuje się od lat 60. Faktem jest, że większość badań nie wskazuje na szczególnie silną tendencję do samobójstw w regionie nordyckim. Nordycy są tacy sami jak ludzie gdzie indziej. Ich zmagania z samobójstwem wskazują na wyzwania współczesnego społeczeństwa i tragedię chorób psychicznych.

THINKTANK.PL: Gotowość polskich miast wdrażania sztucznej inteligencji

Polskie duże miasta przykładają istotną rolę do wykorzystywania technologii cyfrowych i w każdym z nich można zidentyfikować programy i osoby za to odpowiedzialne. Te inicjatywy nie wystarczą jednak, aby przełamać silosowe podejście do w pełni efektywnej organizacji życia społecznego w aglomeracjach miejskich.

Przedsiębiorczość w grudniu drgnęła

O 5,6% wzrosła w grudniu 2021 r. w porównaniu do listopada liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON.W województwie zachodniopomorskim zauważalne wzrosty zanotowano w powiatach gryfickim i polickim.

Finlandia: powrót debaty o członkostwie w NATO

W Finlandii na razie nie doszło do przełomowych deklaracji rządowych dotyczących członkostwa w NATO. Do zmiany podejścia najprawdopodobniej doprowadziłaby decyzja Szwecji o ubieganiu się o członkostwo w Sojuszu.

Trwa Rok Koszalińskiej Kultury

Koszalińską kulturę w dobie pandemii dopadły niemałe trudności. Za to w ostatnich miesiącach może liczyć na bezprecedensowe wsparcie lokalnego samorządu.

Przebudowy, remonty, obwodnice – pracowity rok na drogach wojewódzkich

W 2021 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował pięć dużych projektów drogowych, współfinansowanych przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwszy z nich – budowa obwodnicy Gryfic – już się zakończył. Obwodnica Trzebiatowa i zmodernizowana DW 111 na odcinku Stepnica – Recław mają być gotowe przed wakacjami 2022.

Marzenie noworoczne? Ogródek działkowy w mieście

Moda na działki wraca. Przyspieszyła ją pandemia, a katastrofa klimatyczna przypomniała o zaletach ogródków w mieście. Działki studzą miejskie wyspy ciepła, a mieszkańcom miast mogą zaoferować o wiele więcej niż tylko schronienie przed upałem. O znaczeniu ogrodów działkowych i społecznościowych Mateusz Kowalik rozmawia z ekspertkami, które badały je naukowo w Warszawie i Berlinie.

Znów kiepskie dane o demografii

Na trwałe dołączyliśmy do regionów, gdzie systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców. GUS podsumowuje pełne dane za rok 2020.

Gospodarcza dyplomacja polsko – szwedzka

Szwedzkie inwestycje w Polsce to istotne źródło kapitału, technologii, kultury organizacyjnej. Na Pomorzu Zachodnim jest to szczególnie dostrzegalne. Nowe regulacje prawne mają wprowadzić ład w ich funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Kto nam wybuduje porty dla morskich wiatraków?

Europa musi 25-krotnie zwiększyć moc zainstalowaną w morskich wiatrakach, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. Nie będzie to możliwe bez rozwoju infrastruktury portowej, w którą w tej dekadzie trzeba zainwestować nawet 6,5 mld euro. Nie dość, że polskie plany dotyczące portów są spóźnione, to ich realizacja utknęła na politycznej mieliźnie.

Pokolenia – solidarni w rozwoju

Rozpatrują zagrożenie związane ze zmianami demograficznymi, których ludność Polski doświadcza, wskazują podejście do tego zagrożenia oraz działania, których podjęcie jest możliwe, ale i niezbędne, aby jego narastanie i wystąpienie licznych negatywnych społecznych i gospodarczych konsekwencji nie zepchnęło Polski ze ścieżki rozwoju w strefę cywilizacyjnej stagnacji i zapaści.

Żyjemy w dość bezpiecznej okolicy

Poziom bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim odpowiada krajowej średniej. Dane za rok 2020 mówią o tym, że wykrywane było ¾ popełnianych przestępstw. Połowa z nich dotyczyła mienia.

Realizacja programów rewitalizacji i odnowy wsi

Polska wieś zmienia swój charakter i jakość przestrzeni publicznej. To nie tylko efekt przekształceń w procesach produkcyjnych i przemian kulturowych, ale też środków inwestowanych w funkcjonowanie lokalnych społeczności.

W tych zawodach pracy nie zabraknie

W najbliższych miesiącach na regionalnym rynku pracy będzie brakować nie tylko lekarzy, nauczycieli czy kucharzy, ale także księgowych, psychologów i psychoterapeutów.

Coraz szybciej coraz starsi

Województwo zachodniopomorskie należy do najszybciej starzejących się regionów. W ciągu ostatnich 15 lat odsetek osób starszych zwiększył się tu o ponad 10 procent.

wgospodarce.pl: Będzie powódź? „Monitorujemy sytuację”

Obecnie nie ma stricte zagrożenia powodziami zatorowymi, zaś akcja kruszenia lodu na Odrze jest prowadzona po to, aby do takich powodzi nie doszło – powiedziała rzeczniczka Wód Polskich Anna Jastrzębska. Dodała, że lodołamacze wypłyną również w rejsy patrolowe na Wiśle na odcinku Gdańsk – Tczew.

Nowe środki dla gmin popegeerowskich

Wciąż nie przezwyciężyliśmy wszystkich deficytów związanych z dziedzictwem Państwowych Gospodarstw Rolnych. Obszary nim dotknięte są beneficjentem rządowego wsparcia.

Polska odjechała nam w rejestrowaniu pojazdów

Polacy na potęgę rejestrują pojazdy, w dużej mierze masowo sprowadzane z zagranicy. W województwie zachodniopomorskim nowe rejestracje są wyraźnie rzadsze niż w innych regionach.  

Nowa jakość obrony państw bałtyckich

Ministrowie obrony Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu wyrazili chęć wspólnego realizowania zakupu systemów artylerii rakietowej dla wszystkich trzech państw.

Inicjatywy i projekty współpracy przygranicznej w ramach Partnerstwa Odra

Pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco na wszystkie dziedziny życia, w tym także na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach współpracy przygranicznej w regionach nadodrzańskich, co przełożyło się na jej wyraźne spowolnienie bądź przełożenie w czasie. Nie spowodowała jednak jej całkowitego paraliżu czy zaniechania. Widać to wyraźnie na przykładach inicjatyw realizowanych w ramach Partnerstwa Odra w 2021 r.

RIS3 WZ – impuls do zmiany nastawienia do innowacji

Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (RIS3 WZ). Dokument określa kierunki wsparcia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, za jeden z celów stawiając sobie wzmacnianie znaczenia wiedzy jako kluczowego czynnika we wspólnym tworzeniu innowacyjnego Pomorza Zachodniego.

Bilans zanieczyszczeń i produkcji odpadów

Najwięcej zanieczyszczeń pyłowych emitują do atmosfery zakłady działające w Policach, Szczecinku i Szczecinie. W domie pandemii emisja zanieczyszczeń nieco zmalała, w roku 2020 było ich na Pomorzu Zachodnim o 1/10 mniej niż rok wcześniej.

Czekamy na miejsce w kadrze

Nie zrobiliśmy na razie wielkiej filmowej kariery, może będzie lepiej. Przykład bliskich sąsiadów potwierdza, że posiadamy atuty, by tak się stało.

Koszalin ambitniej zajmie się klimatem

Koszalin pokazuje, że zwraca baczną uwagę na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałanie zagrożeniu środowiskowemu. Prezydenta miasta wspiera w tych kwestiach specjalny doradca.

O ustrój, źródła finansowania i jasne kompetencje dla metropolii

Szczecin jedną z 12 ustawowo powołanych polskich metropolii? Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej proponuje zmierzenie się z tematem, który coraz mocniej domaga się nowoczesnej regulacji uwzględniającej dynamiczny rozwój, potrzeby i aspiracje największych polskich miast.

Konsultacje Krajowego Programu Żeglugowego

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje projektu Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku. Stawka jego realizacji jest wzmocnienie zalecza transportowego, w szczególności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej i portów Pomorza Zachodniego.

Pomorze Zachodnie winne, aromatyczne

Branża winiarska ma się na Pomorzu Zachodnim dobrze, teraz sprzyjają jej także regulacje prawne. Powoli produkcja wina staje się wizytówką regionu

Długa droga S11 do realizacji

Droga S11 łączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Dotychczas na drodze S11 były realizowane głównie obwodnice miejscowości. Teraz to bodaj najważniejsza inwestycja realizowana na Pomorzu Środkowym. Na czym polega jej znaczenie?

Wsparcie dla uzdrowisk

Specjalna linia dla gmin uzdrowiskowych o wartości około 250 mln zł zostanie wyodrębniona w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Nabór ma być ogłoszony w styczniu 2022 roku.

Krótki bilans produkcji roślinnej regionu za rok 2020

Pomorze Zachodnie nie odgrywa wiodącej roli w produkcji roślinnej w skali kraju. Opublikowane wyniki za rok 2020 świadczą o wzroście zbiorów zbóż i warzyw oraz znacznym zmniejszeniu produkcji owocowej.

Branża drzewna traci na konkurencyjności

Drogie drewno uderzyło w tartaki. Według szacunków za drewno płacono ok. 40 proc. więcej niż w minionym roku. W efekcie uśrednione ceny drewna są dziś w Polsce najwyższe w Europie. To zła wiadomość  dla zachodniopomorskiej gospodarki.

Paweł Swianiewicz: Jak finansowe trudności samorządu zmieniają polityki lokalne?

Kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię dotknął również samorządy. W odpowiedzi na trudności finansowe tną inwestycje lub zadłużają się. Gminy najmocniej dotknięte trudnościami nie mają natomiast co liczyć na pomoc rządu – większość spośród tych miast, w których dochody własne spadały najszybciej, nie otrzymała w ogóle żadnego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tak kolej powraca do łask

Na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz w południowo-zachodniej Polsce szczególnie mocno zauważalna jest dokonująca się od ponad dwóch dekad rekonstrukcja układu linii kolejowych.

Brak medyków jest coraz bardziej dojmujący

Służba zdrowia jest chora na ciężką niewydolność kadrową. Rokowania dla niej są złe. Biorąc pod uwagę dynamikę pandemii nie ma gorszego czasu na nawarstwienie się tego rodzaju problemów.  

Wykluczyć wykluczenie

Problem wykluczenia transportowego wciąż nie został rozwiązany – podkreśla rzecznik praw obywatelskich. I postuluje, aby wprowadzić standardy, które społecznościom lokalnym zagwarantują połączenia.

Druga strona inflacji

Sklepom raczej nie zabraknie niemieckich klientów. U naszych zachodnich sąsiadów w listopadzie ceny wzrosły o 5,2% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Do świąt zmieni się niewiele.

Budżet województwa na 2022 rok

Sejmik uchwalił budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok. Dochody województwa wyniosą prawie 1,35 mld zł, a wydatki ponad 1,5 mld  zł, deficyt wyniesie 207 mln zł.

Pukamy do pierwszej dziesiątki portowych nacji UE

Polskie porty odpowiadają za niespełna 3% przeładunków w portach Unii Europejskiej. Szwecja przeładowuje dwa razy więcej. Bardzo pomału pozycja Polski w europejskim handlu morskim ulega jednak poprawie.  

Niemcy w UE po Merkel: Spojrzenie z perspektywy krajów bałtyckich

W związku z tym, że Niemcy witają swoją nową koalicję rządzącą, kraje bałtyckie są ostrożnie optymistyczne, że Berlin zrobi więcej, aby sprostać swojemu wizerunkowi podmiotu ponoszącego szczególną odpowiedzialność za Unię Europejską. Utrzymują się jednak stare zastrzeżenia co do niemieckiej polityki zagranicznej.

Szczecin z mniejszą wiarygodnością kredytową

Szczecin znalazł się w gronie 14 polskich miast, które agencja ratingowa Fitch umieściła na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według ekspertów będą one zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład.

Regionalizacja postaw ekologicznych

Na tle innych regionów mieszkańcy Pomorza Zachodniego w dość dużym stopniu doceniają znaczenie ochrony środowiska i klimatu jako kluczowego wyzwania środowiskowego.

Tak miasto ma wyglądać za ćwierć wieku

Opracowano projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Studium 2021) Do 23 grudnia trwają jego konsultacje.

Ile znaczy wpływ z CIT dla zachodniopomorskich gmin?

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią ważny element struktury dochodów gmin, powiatów i województw. Stanowią one ponad 20% wszystkich dochodów oraz około 40% dochodów własnych samorządów wszystkich szczebli.

gospodarkamorska.pl: MFW a Krajowy Plan Odbudowy – stocznie i porty

Artykuł został opublikowany w portalu gospodarka morska.pl: https://www.gospodarkamorska.pl/mfw-a-krajowy-plan-odbudowy-stocznie-i-porty-61734 Mateusz Romowicz, Przemysław Niewiński Ostatnio, szczególnie w środowisku związanym z Morską Energetyką Wiatrową na polskich obszarach morskich, pojawiają się głosy, iż zarówno dla branży stoczniowej, jak i infrastruktury terminalowej, związanej z branżą offshore, remedium jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Czy na pewno jest to realne biorąc pod uwagę obecną sytuację? Autorzy, w niniejszym artykule pragną dokonać analizy, czy faktycznie KPO jest instrumentem finansowym, który w deklarowanej przez interesariuszy, niedalekiej przyszłości, pozwoli na realizację inwestycji terminalowych dla polskiej MEW. Podstawy prawne KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, przesłany przez…

Inflacja także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Inflacja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest silniejsza niż w całym kraju. Według niemieckiego Urzędu Statystycznego konsumenci muszą wydać na swoje utrzymanie o 5,4% więcej, niż w listopadzie ubiegłego roku, podczas gdy w całych Niemczech stopa inflacji wyniosła 5,2%.

Piękna prowincja

Żelisławie na Pojezierzu Drawskim to dobry przykład lokalnej energii i przedsiębiorczości, która zostaje dostrzeżona i doceniona na forum ogólnopolskim.

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie

Jakie jest znaczenie pogranicza i Szczecina jako miejsca spotkania losów i wysiłków na rzecz przyszłości dwóch mieszkających po sąsiedzku narodów? Będzie o tym mowa podczas nadchodzącej 5. edycji Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Bałtyckie rybołówstwo na krawędzi

Rybacy pikietują w Warszawie, znajdują sojuszników w kolegach po fachu w Niemczech, liczą na rekompensaty za brak połowów. Tymczasem stan bałtyckich ławic jest coraz gorszy, podobnie jak prognozy dla całego sektora.

Planowanie przestrzenne w gminach na przyzwoitym poziomie

W latach 2015–2019 w województwie zachodniopomorskim skierowano 22 skargi na studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To niewiele biorąc pod uwagę, że w samych Mikołajkach odnotowano 19 zdarzeń orzeczniczych.

ASF tli się w regionie

Pomorze Zachodnie nie jest wieprzowym zagłębiem, ale utrzymujące się zagrożenie afrykańskim pomorem świń także tu budzi niepokój. Tym bardziej, ze narasta ono w ościennych województwach.  

Nowa strategia dla Stargardu

Miasto ma duże ambicje rozwojowe. Ich wyrazem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego i związanych z jego wdrożeniem narządzi działania.

Jak urzędy zniosły pandemię?

Niemal połowa lokalnych samorządów na Pomorzu Zachodnim odczuła podczas pandemii zakłócenia pracy większości pracowników.

Europa bałtycka sięga granicy z Białorusią

Stawkę w grze o interpretację i rozwiązanie kryzysu na granicy z Białorusią stanowi także to, czy potrafimy ocalić i wzmocnić bałtycki wymiar polityki Unii Europejskiej.

Wciąż daleko od szosy

Niedostateczny rozwój sieci drogowej to wciąż bolączka Pomorza Zachodniego. Strukturalne przyczyny tego stanu rzeczy nie wróżą szybkiej poprawy i zmiany pozycji regionu w krajowych rankingach.

Obserwator Finansowy: Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony?

Mieszkańcy dużych miast najbardziej odczuli zamknięcie aktywności z  powodu pandemii. W metropoliach było też najwięcej zarażeń. Jakie konsekwencje wywołał pandemiczny kryzys w miastach? Czy zmieni znany nam kształt przestrzeni miejskiej? Czy zakłóci rozwój regionów?

Szacunek – dobra inwestycja na granicach

Praca Polaków w Niemczech i ukraińskich sprzedawców w polskich sklepach wymaga tego samego – pracy nad kulturowymi i narodowymi uprzedzeniami. W Szczecinie i na pograniczu mamy szansę zrozumieć to lepiej, niż gdzie indziej.

Za mało zarabiamy, nieco lepiej wydajemy

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku wynosił 97 % średniej krajowej. Przeciętne wydatki mieszkańców regionu o podobną wartość przewyższały z kolei krajową średnią.

Stoczniowego protekcjonizmu ciąg dalszy

Niemcy widzą doskonale bariery ograniczające w skali globalnej sektor okrętowy, ale konsekwentnie stosują te same co Chiny praktyki dla obrony rodzimych firm przed likwidacją.

Systemowi placówek pomocy społecznej grozi jeszcze większe załamanie

Miejsc w DPS-ach jest na Pomorzu Zachodnim sporo w skali kraju, ale wciąż za mało. Ich mieszkańców niedawno dziesiątkowała pandemia. Wkrótce brak rozwoju sieci placówek pomocy społecznej może wkrótce skutkować wzrostem liczby osób oczekujących na miejsca w placówkach opieki całodobowej.

Nasze archiwum wiadomości: