Rośnie wsparcie dla zachodniopomorskiego biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapowiada uruchomienie w czerwcu dodatkowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia. Pieniądze szerokim strumieniem płyną także ze strony rządu. Swoje dorzuca miasta Szczecin i to znacznie więcej, niż trzy grosze.

Sławomir Doburzyński: O współpracy bałtyckiej trzeba przypominać

Ministrowie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli deklarację wspólnego działania, dla której pretekstem była walka z epidemią. Pomijając rytuał i realia bieżącej polityki warto się trzymać takich inicjatyw i szukać w nich tego, co naprawdę ważne. Z punktu widzenia Pomorza – ale także Polski – to szukanie sojuszników w regionie Morza Bałtyckiego i poważne myślenie o rozwoju tego obszaru.  

Polskie gesty w stronę krajów bałtyckich

Polska chce po epidemii zacieśnić współpracę z krajami bałtyckimi. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Tallinie z szefami dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii. Deklaracja współpracy obejmuje między innymi politykę bezpieczeństwa, infrastrukturę i komunikację. Ministrowie nie wykluczyli też, że do wakacji poluzowane zostaną ograniczenia na granicach.

Budżety samorządów na oparach

Samorząd regionalny bezpośrednio i boleśnie odczuwa rosnące wydatki i skutki spowolnienia gospodarczego związane z pandemią COVID-19. W ostatnich tygodniach ponoszą pilne wydatki na wyposażenie szpitali jednoimiennych, a przy tym na ich kondycję wpływają spadki wpływów z tytułu podatku CIT. Na stan budżetów samorządów województw wpłynęły także wprowadzone z inicjatywy samorządów dla mieszkańców ulgi, umorzenia czy zwolnienia z płatności.

Wydajemy więcej niż zarabiamy?

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają przeciętnie dochody niższe od średniej krajowej, za to ich wydatki są od średniej wyższe. Ogółem w roku 2019 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim również nieco więcej wydawały. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w regionie

Pomorze Zachodnie to jeden z zaledwie kilku regionów kraju, gdzie występują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Corocznie raportuje o tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy jest zależne od częstotliwości tych pól.

Lekka poprawa nastrojów w lokalnej gospodarce

Wśród przedsiębiorców Pomorza Zachodniego nastąpiło poprawienie nastrojów w związku z oceną koniunktury gospodarczej. Największy wzrost ocen w stosunku o nastrojów kwietniowych Główny Urząd Statystyczny odnotował w sekcji handel detaliczny. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel hurtowy. W większości obszarów odnotowano pogorszenie składowej „diagnostycznej” przy jednoczesnej poprawie składowej „prognostycznej”. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz handel detaliczny, gdzie polepszeniu uległy obie składowe. To jednak wciąż nastroje dalekie od ubiegłorocznych.

Zbigniew Jagniątkowski: Polityka nie kończy się na partiach politycznych

Polityka nie zaczyna się i nie kończy na partiach politycznych. Gdyby w grę wchodziły tylko decyzje o skali ogólnokrajowej i przesadzenia o ustrojowym stopniu ogólności, byłyby one wystarczającym narzędziem definiowania i forsowania racji. O wiele więcej dzieje się jednak nie „w Polsce”, ale tu i teraz. Dlatego nie powinniśmy zostawiać partii samym sobie. Dla naszego i ich dobra.   

Przy niedzieli: We wspólnocie znajdujemy więcej, niż pocieszenie

Wiara pocieszająca jest zrozumiała, bo dotyka doświadczenia, które jest udziałem niemal każdego. Oparcie się na pocieszeniu i folgowaniu naszej nędzy chyba jednak gubi coś ważnego z istoty wiary. Jako wspólnotowe bycie razem w Kościele (i w kościele) to także ścieżka odchodzenia od prostych pocieszeń. Wybierać i zawierzyć trzeba chcieć w każdej chwili, na tym polega dorosłość i dojrzałość człowieka.

Sanatoria wracają do pracy, jest nadzieja na uratowanie sezonu

Dla gospodarki Pomorza Zachodniego to ważna wiadomość – od 16 czerwca działalność wznawiają sanatoria. Dla Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Połczyna Zdroju i Dąbek to kwestia ratowania zagrożonego sezonu, przychodów, miejsc pracy. Pozostaje wątpliwość, ilu kuracjuszy – często osób starszych – zdecyduje się już teraz skorzystać z nowych regulacji.  

Przemysław Wojnarowski: Warto rozsądnie inwestować nad morzem

Nie ma podstaw do rezygnowania z inwestycji w nieruchomości, także w mieszkania na wynajem oraz przeznaczone do własnego użytku, budowane lub kupowane nad morzem – mówił Przemysław Wojnarowski, lider Instytutu Studiów Regionalnych i ekspert rynku nieruchomości na antenie Polskiego Radia Szczecin. Jego zdaniem należy zachować rozwagę, ale wobec oferty banków nieruchomości wydają się dziś wyjątkowo atrakcyjną lokatą kapitału. 

Gęstość autostrad i dróg szybkiego ruchu wciąż jest jedna z niższych w Europie

Pomorze Zachodnie wciąż pozostaje regionem o jednej z niższych w skali kraju wartości dostępności transportowej i nasycenia drogami szybkiego ruchu. Inaczej niż w innych państwach Unii Europejskiej na sytuację w tym względzie nie wpływa nawet bliskość portu morskiego.  Świadczą o tym dane publikowane przez Eurostat.

Nowe elektrownie fotowoltaiczne przy wsparciu EBI

W północnej części Polski, na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego, powstanie kilkadziesiąt nowych elektrowni fotowoltaicznych. Kredyt w wysokości 82 mln złotych (około 18 mln euro)na realizację inwestycji przeznaczył Europejski Bank Inwestycyjny.

Radości i problemy z dziećmi, czyli demografia regionu

Według danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie dzieci – osoby do 17 roku życia – stanowią 17 % ogółu mieszkańców Pomorza Zachodniego. To nieco mniej niż średnia dla kraju. Prognozy na przyszłość mówią o systematycznym spadku nowych urodzin i raczej zmniejszającej się liczbie dzieci w statystycznym gospodarstwie domowym. W roku 2019 Kartę Dużej Rodziny posiadało 15 tysięcy rodzin w województwie.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim – 7,7 %

W końcu kwietnia stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,7 % przy średniej dla kraju wynoszącej 5,8 %. Niższe było ono też w województwie lubuskim, pomorskim i lubuskim. W obrębie regionu najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje na południu i południowym wschodzie, gdzie poziom bezrobocia przekracza 10 %. Dane na ten temat podał Główny Urząd Statystyczny.

Obserwator Finansowy: Jest potencjał w polskiej gospodarce morskiej

Obraz gospodarki morskiej nie jest jednoznaczny. Łatwo wskazać na dynamiczny rozwój czterech głównych polskich portów morskich, na rentowne stocznie Pomorza Gdańskiego i dobrze prosperującą produkcję jachtów i łodzi motorowych. Struktura polskiego handlu zagranicznego nie sprzyjała rozwojowi gospodarki morskiej, ale mimo tego ta gałąź gospodarki odpowiada za 10 proc. wpływów budżetowych, a np. przetwórstwo ryb oraz przemysł stoczniowy to niepomijalna część PKB – ocenia portal Obserwator Finansowy.

Kolej Plus dla Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej

PKP PLK rozpoczęły we wtorek nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Według szacunków, na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów. Z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej.

Federalny model walki z pandemią

W dialogu rządu z landami wykuwa się w Niemczech kompromis dotyczący strategii postępowania wobec pandemii koronawirusa. Obie strony uzgodniły się we wtorek przedłużenie do 29 czerwca obowiązywania zasady dystansu społecznego w celu dalszej walki z zagrożeniem, choć odmiennie widzą jego skalę i potencjalne skutki. Kolejne decyzje już niebawem.

Mamy suszę rolniczą w większości gmin regionu

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Problem dotyczy większości gmin w województwie zachodniopomorskim, w największym stopniu uprawy zbóż jarych i ozimych. Zwiastuje to słabe plony.

Pięć minut przed kryzysem aktywny zawodowo co 3 młody w regionie

W grupie wiekowej w wieku 15 – 24 lata aktywny zawodowo jest co trzeci mieszkaniec Pomorza Zachodniego. Na koniec 2019 roku grupa bezrobotnych do 25 roku życia liczyła 4 537 osób i była najmniej liczna od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego. Wartość tego wskaźnika spadła w ciągu roku o ponad 5 punktów procentowych. Analizę sytuacji młodych na rynku pracy województwa przygotował Wojewódzki Urząd Pracy.

Żegluga po Odrze czasowo będzie tańsza

W ramach Tarczy Antykryzysowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Regulacje obowiązują do końca września. Na żeglugę na Odrze faktycznie trzeba chuchać i dmuchać.

Większe zaangażowanie PGNiG w terminalu LNG w Świnoujściu

PGNiG zarezerwowało więcej mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Świnoujściu – poinformowała w piątek spółka. Dodano, że od 2024 r. firma będzie mogła sprowadzać 8,3 mld m sześc. LNG po regazyfikacji rocznie. Obecnie PGNiG rezerwuje 5 mld m sześc. mocy terminala.

Liderzy w ilości niepłaconych długów

BIG InfoMonitor szacuje łączne zadłużenie Polaków na koniec marca wynikające z niezapłaconych na czas rat kredytów, rachunków, czynszów czy alimentów na blisko 80 mld złotych. W relacji do stycznia kwota ta urosła o ponad 2 mld złotych, a bazy powiększyły się o 37 tys. dłużników. Pomorze Zachodnie znajduje się w czołówce regionów o najwyższej średniej liczbie dłużników z zaległymi zobowiązaniami.

Port i Zakłady Chemiczne Police w pierwszym kwartale roku

Największe firmy Pomorza Zachodniego odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego. Ich działalność pozostaje w bezpośrednim związku z kondycją innych przedsiębiorstw i całego przemysłu.  Znajduje to wyraz w obrotach i wynikach finansowych, ale na razie nie wpływa na stabilność i perspektywy rozwoju.  

Nowe „Kierunki Zmian” o pandemii, 5G i polskiej wsi

Ukazał się kolejny numer „Kierunków Zmian”, powstającego w Szczecinie cyklicznego wydawnictwa poświęconego ważnym zagadnieniom z pogranicza polityki społecznej i ekonomii. Tym razem uwaga autorów skupia się na kwestiach związanych z rewolucją technologiczną na wsi. Piszą o edukacji, zarządzaniu gminami czy też gospodarce odpadami. Ale także o panademii i związkach mody z rolnictwem. Lektura dostępna jest w sieci.

Niemcy gwałtownie potrzebują lekarzy. Z Polski?

Liczba zarejestrowanych w niemieckich izbach lekarskich praktykujących lekarzy wzrosła w 2019 roku o blisko 10 tysięcy, do łącznie 402 tysięcy, ale to wciąż za mało w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa – poinformowała w piątek Federalna Izba Lekarska w Berlinie.

Zimna wojna wraca na Bałtyk

Rosyjska Flota Bałtycka trzyma na celowniku nuklearne plany Polski – taką tezę stawia artykuł w rosyjskiej „Niezawisimaj Gazietie”. Komentując możliwość rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej USA dziennik podkreśla, że Rosja przygotowuje duże ćwiczenia z udziałem swej Floty Bałtyckiej.

Tak się zmieniają polskie województwa

Starzejemy się szybciej niż mieszkańcy innych części kraju, a zarabiamy mniej, niż wynosi ogólnopolska średnia. Z drugiej strony pod względem dostępności do lekarzy sytuacja w zachodniopomorskim jest, obok mazowieckiego, najkorzystniejsza w kraju. Główny Urząd Statystyczny przygotował obraz polskich województw opierając się na danych dotyczących roku 2018 lub ostatniego dostępnego.

Monika Petryczko: Jakie miasto, taka kultura

Jakie miasto, taka kultura. To zdaje się najczęściej wyrażana opinia, z którą spotykam się w kuluarowych rozmowach szczecińskich twórców. Tymczasem raport napisany pod przewodnictwem dr hab. Macieja Kowalewskiego podniósł temat kultury w naszym mieście ponownie w wymiarze znacznie szerszym i mniej na skróty. To dobrze, bo zdaje się, od wielu lat jest co podnosić (sic!).

Agencje pracy tymczasowej to domena Europy Zachodniej

EUROSTAT opublikował dane dotyczące skali zatrudnienia w agencjach pracy tymczasowej. W 2019 roku 2,1% pracowników w Unii Europejskiej w wieku 20-64 lata pracowało dla tego rodzaju podmiotów. Na poziomie UE stanowiło to 2,5% zatrudnionych mężczyzn w wieku 20–64 lat i nieco mniejszy odsetek zatrudnionych kobiet (1,7%). Pomorze – jak i cała Polska- nie należy do europejskiej czołówki w upowszechnianiu tego modelu zatrudnienia.

Gorsze nastroje wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim oceniana jest pesymistycznie przez przedsiębiorców badanych przez Urząd Statystyczny. We wszystkich badanych obszarach w kwietniu oceniali ją gorzej niż marcu. Większość przedsiębiorstw doświadcza zatorów finansowych i przewiduje znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc rośnie przeświadczenie o negatywnych skutkach kryzysu na kondycje firm.  

Europa zmieniana przez obywateli

Poza odbywającym się raz na pięć lat wyborami do Parlamentu Europejskiego obywatele Unii Europejskiej dysponują kilkoma innymi instrumentami bezpośredniego wpływu na kształt i przedmiot unijnej polityki. Co ważne, są one ufundowane na idei partycypacji i tym samym wolne od reguł zdominowanych przez dominację aparatu państwa. W istotnych sprawach sami obywatele Unii oraz jej lokalny i regionalny głos może być słyszany. To długa droga, ale efektywna w przypadku zasadniczych zmian, dla których nadchodzi właściwy czas i które mogą zmieniać kształt Europy. 

Niemieckie granice bardziej otwarte

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaapelowało do rządów w Polski i Czech o całkowite otwarcie granic. Pierwsze landy odstępują od rygoru kwarantanny, w znacznym stopniu motywując to potrzebą ożywienia ruchu turystycznego i w ogóle gospodarki. W Polsce w ostatnich dniach kontrole na granicy Polski z Niemcami zostały przedłużone o kolejnych 30 dni.

Mieszkania drożeją jak niemal nigdzie w kraju

Expander ocenił dynamikę rynku cen nieruchomości w ostatnich miesiącach. W Szczecinie średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w I kwartale roku wynosiła 6968 złotych. Stosunkowo niska była w Szczecinie dynamika wzrostów cen na rynku wtórnym. Trudno jednak decydować się na inwestycję mieszkaniową, kiedy spłata raty kredytu pochłaniała 25 % dochodu netto pary o przeciętnych dochodach.

Kultura Pomorza Zachodniego w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 60 000 000 zł trafi do 1182 beneficjentów w całym kraju na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury i kontynuację działalności kulturalnej i artystycznej w sieci czasie epidemii koronawirusa. Wśród nich – projekty przygotowane do realizacji na terenie Pomorza Zachodniego.

Szczecin 2019 – minimalnie więcej firm, nieco mniej mieszkańców

Urząd Statystyczny w Szczecinie przygotował obraz miasta w minionym roku. Nieznacznie ubyło w nim mieszkańców, przyjechało drugie tyle turystów, co osób żyjących w mieście na stałe (tyle skorzystało z noclegów), przybyło ponad 3 tysiące nowych mieszkań o średniej wielkości blisko 63 metrów kwadratowych. Na 10 popełnionych przestępstw przeciętnie w przypadku niecałych 2 wykroczeń nie wykryto sprawcy. Średnia temperatura dla całego maja przed rokiem wynosiła 12,1 stopnia Celsjusza, ale w czerwcu już 21,5 stopnia.     

Turyści nad morzem – jak zarządzać tym zagrożeniem?

Szybkim krokiem zbliżają się wakacje, więc obszar nadmorski z coraz większą nadzieją wyczekuje turystów z całego kraju. Ich tłumny przyjazd daje nadzieję, że mimo wszystko uda się uratować sezon i turystyczne interesy oraz wiele miejsc pracy na ich zapleczu. To dla nas wszystkich bardzo istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Poza korzyściami trzeba jednak zacząć głośno i poważnie rozmawiać o wielu zagrożeniach, jakie ten nietypowy sezon może dla Pomorza stworzyć.

Ograniczenia na granicach potrwają dłużej

Polska przedłużyła o następne 30 dni kontrole graniczne. jest to związane ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem. Ograniczenia w tym zakresie trwają od 13 marca. kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczną, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze. Granicę państwową mogą przekraczać obywatele polscy, a także cudzoziemcy spełniający określone warunki.

Zbigniew Jagniątkowski: Albo dekownicy, albo interes zbiorowości

To wręcz niewiarygodne, że tego rodzaju dylematy wciąż nam towarzyszą u progu trzeciej dekady XXI wieku. Nie ma przyszłości gospodarka, która zamiast mierzyć się z wyzwaniami rynku ciągnie za sobą ogon indywidualnych „karier”. Potrzebny jest namysł nad etyką ludzkiej pracy, ale pilnie trzeba go oczyścić z zagadnienia pasożytnictwa – pełnienia funkcji, w których nazwisko jest ważniejsze od kompetencji i znaczenia dla firmy i społeczeństwa. 

Służba zdrowia – podobne problemy po obu stronach granicy

W parlamencie stanowym Meklemburgii-Pomorza Przedniego prowadzona jest debata na temat stanu i perspektyw opieki medycznej w tym landzie. Władze widzą poważne wyzwania, zwłaszcza w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej, ale także w dziedzinie rekrutacji personelu medycznego. Podobne problemy przeżywa sektor po polskiej stronie Odry. Naturalną konsekwencje stanowić będzie nasilająca się rywalizacja o te same zasoby.

Samorząd poobijany finansowo przez spadek koniunktury

W przypadku spadku koniunktury gospodarczej skutki ponosi budżet państwa, jak również samorządy. Rzecznik prasowy MF Paweł Jurek zapewnił, że większa subwencja rekompensuje częściowo ubytki dochodów JST z tytułu PIT i CIT. Z przekazanych przez niego danych wynika, że łącznie dochody samorządów z PIT, CIT i subwencji ogólnej po czterech miesiącach tego roku stanowią 96,8 proc. uzyskanych w analogiczny okresie 2019 r.

Cień kryzysu nad nowym budżetem dla UE i regionów

Kryzys prawdopodobnie nachodzi, a wywołująca go epidemia i związana z nią zapaść w gospodarce nie zostały jeszcze opanowane. Niezależnie od tego – a w zasadzie w związku z tymi okolicznościami – paląca staje się kwestia jak najszybszego przygotowania koncepcji nowego budżetu UE. Najważniejsza kwestia sporna to właśnie skala i charakter reakcji na konsekwencje pandemii. Z tym będzie się tez wiązać choćby skala i przeznaczenie środków, które ostatecznie trafią do regionów.

Zasięg sieci 5G na mapie

Jak informowaliśmy, od poniedziałku dostępna jest już pierwsza polska komercyjna sieć 5G. Plus uruchomił ją w siedmiu miastach na terenie kraju. Z usługi korzysta część mieszkańców aglomeracji Szczecina. Zasięg sieci i dostępność szybszego internetu można zweryfikować za sprawą dostępnej oficjalnej mapy.

Kleszcze nie znają się na granicach

Wchodzimy w okres wzmożonego zagrożenia stwarzanego przez kleszcze. Można się na nie natknąć idąc na spacer do parku czy lasu, coraz częściej jednak fachowcy przekonują, że kleszcze są wszędzie. Jak się okazuje, nie mają też problemów z przekraczaniem granic województw. Dane za rok 2019 pokazują, ze zagrożenie nimi w województwie zachodniopomorskim było umiarkowane, co nie powinno prowadzić do lekceważenia problemu.  

Armatorzy rekreacyjni bez większego wsparcia

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przewiduje – ze względu na pandemię i związane z nią duże wydatki – zwiększenia pomocy dla borykających się z problemami armatorów rekreacyjnych, którzy łowili dorsze. Armatorzy zajmujący się rybołówstwem rekreacyjnym są w ciężkim położeniu po decyzji UE, która wprowadziła od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, także rekreacyjnego. Rygory zostały wprowadzone w związku z fatalnym stanem populacji tego gatunku w wodach Bałtyku.

Z kulturą i potencjałem kreatywności nie jest najgorzej

Jaki jest kulturalny potencjał Pomorza Zachodniego? Komentowany na naszych łamach raport o kulturze szczecińskiej to ważny sygnał mówiący o preferencjach odbiorców i ich roli w kształtowaniu profilu instytucji działających w mieście. Inny czynnik to podaż obiektów i oferty kulturalnej, która siłą rzeczy jest tu mniejsza, niż w województwach o bogatszych tradycjach i dłuższej przynależności do Polski. Nadzieje wiązać należy z potencjałem ludzi, którzy z dziedziną sztuki i kultury wiążą swoje pasje i plany zawodowe. Zwłaszcza Szczecin rozwija potencjał infrastrukturalnym, ale też poza ośrodkiem kultury staje się ważnym punktem na mapie kreatywności i twórczości.    

Lasy na Pomorzu wśród najbardziej narażonych

Sytuacja pożarowa w lasach jest bardzo niestabilna. Jeszcze w weekend Pomorze Zachodnie znajdował się wśród najbardziej zagrożonych pożarami regionów kraju. Ochłodzenie i opady poprawiły nieco sytuację, ale wraz z nawrotem upałów problem będzie wracał. Wymaga to  szczególnej odpowiedzialności od wszystkich, którzy korzystają z leśnego wypoczynku, zwłaszcza po długotrwałym pobycie w domu.   

Turystyka będzie wsparta bonami

Branża turystyczna ma być wsparta bonem turystycznym. Ma on przypominać bon zakupowy czy wakacyjny. Wartość bonu to 100 złotych, a szacowany koszt jego wprowadzenia, dofinansowanego ze środków budżetowych, to w tym roku około 7 mld zł – tak wynika z wypowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Ma to zachęcić Polaków do wyjazdu na wakacje. Będą mogli skorzystać z pieniędzy jedynie na terenie Polski.

Możemy być zadowoleni z naszych dróg

Prawie 62 % odcinków dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się w stanie dobrym. Na Pomorzu Zachodnim takich dróg jest nawet 75 %. Według państwowego zarządcy infrastruktury w regionie potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są najmniejsze w kraju.

Regionalny wyścig na szybkość internetu

Sieć Plus zapowiada na poniedziałek uruchomienie pierwszą sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD (Time Division Duplex). Szczecin będzie jednym z siedmiu miast, w których będzie działać. To kolejny etap rewolucji teleinformatycznej, która zmienia społeczeństwo i gospodarkę. Pomorze Zachodnie wciąż ma w tym zakresie do odrobienia spory dystans do odrobienia w Europie, podobnie jak inne polskie województwa.

Nad morzem już tłok, w hotelach jeszcze nie bardzo

Według danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego W maju, do pracy powróciło 10 % hoteli. Bariera pozostaje zakaz funkcjonowania punktów gastronomicznych. Tymczasem nad polskim morzem coraz bardziej tłoczno i coraz trudniej o respektowanie przez turystów reżimu epidemicznego. Klienci wydają się być bardzo spragnieni powrotu do wypoczynku i normalnego funkcjonowania rynku turystycznego. 

Umowa społeczna, jakiej potrzebuje Pomorze Zachodnie

Umowa społeczna jest wartością, którą dzisiaj lekceważymy. Może z racji jej abstrakcyjności, może z obawy przed uświadomieniem sobie, jak wielka jest szkoda, która ponieśliśmy. To także kruche narzędzie, które raczej nie zostanie przyniesione z zewnątrz jako ustrojowo – prawny mechanizm dekretowany do wdrożenia przez urzędników. Dojrzale traktowana koncepcja regionu i uwzględnienie mechanizmów, które regulują współczesne procesy rozwojowe w Polsce, w pełni uzasadnia tezę o potrzebie formułowania i wprowadzania w życie umowy społecznej także, a może przede wszystkim w wymiarze regionalnym właśnie. Taką umowę musimy chcieć i potrafić wypracować sami, ze sobą i dla siebie. Codzienny test w postaci rzeczywistości przekonuje, że inną drogą już dalej nie zajdziemy.

Nowe połączenie lotnicze to korzyść dla regionu

Ile znaczy dla miasta takiego jak Szczecin pojedyncze połączenie lotnicze? Samo w sobie nie tak wiele, więcej, jeśli widzieć je w logice szerszego spektrum zewnętrznych powiązań. Zarządzanie polityką lotniska ma pełny sens, jeśli towarzyszy wizji miasta w kontekście gospodarczej specjalizacji czy też specyfiki rynku pracy. Pojawia się pytanie, czy w przypadku Szczecina i Pomorza Zachodniego tego rodzaju skoordynowane działanie i wspólna wizja mają miejsce.

Nasza własna epidemia

Dzisiejszy dopust jest okazją do coraz to nowych odkryć związanych z doświadczeniami zbiorowych zakażeń lub ich literackiej kreacji przemawiających do zbiorowej wyobraźni w przeszłości. „Krytyka Polityczna” przywołuje książkę Krzysztofa Tomasika „Gejerel” i reportaż Michała Bołtryka zatytułowany „Plaga”, w których scenerią niemal zbiorowego zmagania z  nieubłagana epidemią stał się Szczecin u schyłku PRL. To jednak opowieści raczej o ludzkich lękach, niewiedzy i głęboko skrywanych resentymentach, a nie faktycznym zagrożeniu dla zdrowia mieszkańców.

Związek Miast Polskich zgłasza projekt tarczy samorządowej

Prezes Związku Miast Polskich zgłosił w senacie projekt tarczy samorządowej. Przewiduje ona m.in. rekompensatę niektórych ubytków w dochodach własnych, spowodowanych restrykcjami stanu epidemii. Zdaniem samorządowców to absolutne minimum, które pozwoli uniknąć głębokiej recesji w JST.

Regionalne PKB będzie liczone inaczej

 Zgodnie z ustawą prezes GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) – standardem klasyfikującym regiony według liczby ludności.

Walka z kryzysem w Europie regionalnej

Europejskie tradycje regionalistyczne przekładają się na praktykę zmagań z obecną epidemią, ale także na zróżnicowanie w podejściu do odmrażania gospodarki i życia społecznego. W Niemczech przygotowano „mapę drogową” dla poszczególnych landów, w Hiszpanii o energiczniejsze działania apelują do władz same regiony.

Kiedy militarne inwestycje w infrastrukturę portową?

Polska podejmuje praktyczne kroki w kierunku zwiększenia dostępności Morza Bałtyckiego dla sojuszniczych okrętów. To fragment szerszego zagadnienia polityki bezpieczeństwa, w ramach której w grę wchodzą zarówno zagadnienia inwestycji portowych, jak i łączenia interesu państwa z rozwojem regionów. Pomorze Zachodnie potrzebuje takiego dojrzałego regionalizmu.  

O pożytkach z wiedzy i życiu na peryferiach

Ważna prawda o złożoności czasów, w których żyjemy, dotyczy rozproszenia i peryferyjności wiedzy. Jej źródła i przepływy są trudne do opisania i uchwycenia, powstaje często nie tam, gdzie się jej spodziewamy i oczekujemy. Wielu szczecińskich i warszawskich użytkowników Facebooka zwraca w tym kontekście uwagę na pracę Jaremy Piekutowskiego i jego „obywatelskie” analizy stanu pandemii. To cieszący i zarazem niepokojący przekaz o naszej zbiorowej kondycji.

Meklemburgia otwiera się na turystów

Meklemburgia-Pomorze Przednie – podobnie jak Polska – przystępuje do odmrażania turystyki. Decyzje zapadły w poniedziałek wieczorem. Premier landu Manuela Schwesig stwierdziła, że wakacyjna oferta ponownie się otwiera, ponieważ liczba infekcji pozostała niska i będzie nadal spadać w całym kraju w nadchodzących tygodniach. Sektor podlicza straty i liczy na ich odrobienie, ale na turystów z Polski jeszcze poczeka.

Koniunktura i nastroje idą w dół – GUS o sytuacji w I kwartale roku

Przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach gospodarki oceniają koniunkturę najgorzej w historii badania. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii (gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi minus 70). Negatywnych skutków pandemii COVID-19, zagrażających stabilności firmy, najbardziej obawiają się podmioty z branży zakwaterowania i gastronomia. Główny Urząd Statystyczny ocenił sytuację społeczno – gospodarczą kraju w pierwszym kwartale roku.

Terminal LNG bliżej rozbudowy

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV w Świnoujściu, dzięki czemu Polskie LNG – spółka zależna Gaz-Systemu – uzyskało prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, potrzebne do realizacji programu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, podała spółka.

Turystyka na razie mało konkretna

Wiemy, że miliony Polaków przy wsparciu państwa będą mogły podróżować po kraju wspierając rodzimą turystykę. To pewnie najwcześniej za kilka miesięcy. Na dziś nie wiadomo przede wszystkim, czy i na jakich zasadach może się odbyć letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Rząd rozmawia z sektorem turystycznym, a na decyzje czekają tysiące osób, które na Pomorzu Zachodnim żyją z tej gałęzi gospodarki.

Badanie: Czekamy niecierpliwie na powrót do ośrodków wypoczynkowych.

Potencjalni goście hoteli mimo pewnych niewiadomych i prawdopodobnych ograniczeń chcą już do nich wrócić. Zmęczenie izolacją i potrzeba kontaktów społecznych oraz zmiany otoczenia jest bardzo silna. Korzystając z odmrożenia turystyki Polacy wcale nie zamierzają wypoczywać w odosobnionych miejscach. Takie wnioski płyną z przeprowadzonego z inicjatywy Blue Marine Mielno oraz eksperta rynku hotelowego Violetty Hamerskiej przeprowadzone zostało badanie pt. „Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19”.

Na Pomorzu Zachodnim dużo miejsca do życia

Eurostat przyjrzał się bliżej gęstości zaludnienia w regionach Unii Europejskiej. W dużej części krajów skandynawskich, w krajach bałtyckich i na dużych obszarach Półwyspu Iberyjskiego i środkowej Francji mieszka zaledwie kilka mieszkańców na kilometr kwadratowy. Drugi biegun stanowią stolice państw i inne duże centra gospodarcze oraz obszary wokół nich, gdzie duża liczba osób mieszkających na ograniczonym obszarze geograficznym regionu. Pomorze Zachodnie należy do słabiej zaludnionych obszarów w Europie.

Sławomir Doburzyński: Co historia przyniosła i pozostawiła w spadku Szczecinowi?

Historia dzieje się wokół nas, to z pewnością będą lata, które z perspektywy dekad będą badane i żywo komentowane. My zaś mamy szczególną okazję i być może powinność zastanowić się nad bagażem historii, która wywarła swoje piętno na współczesnym obliczu Pomorza Zachodniego. Łatwo zauważyć, że jest to bagaż nadzwyczaj obszerny. Nie mniej poruszająca jest refleksja o tym, z jak nadzwyczajną swobodą go traktujemy i w jak małym stopniu kształtuje on naszą dojrzałość w budowaniu współczesności.

Pożytki z przygranicznych protestów

Do mediów trafiły obrazki Polaków i Niemców protestujących na przejściach granicznych przeciwko asymetryczności w przepisach regulujących transgraniczny ruch mieszkańców. Uniemożliwiały one dotarcie do szkół i zakładów w Niemczech, co rodziło wiele przykrych konsekwencji z obu stron. Obostrzenia cofnięto, ale pozostały chyba głębsze przyczyny stanu rzeczy, który zaistniał w ich następstwie. Czy z całego zamieszania wyniknie jakaś trwalsza korzyść dla polskich obszarów pogranicznych, także na Pomorzu Zachodnim?

Turystyka nadmorska – powiało lekkim optymizmem

Zaczęło się odmrażanie turystyki. W poniedziałek wchodzą w życie regulacje, które umożliwią aktywizację rynku. Otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe, do tego obiekty kultury czy też podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne. Pierwsze reakcje branży turystycznej są entuzjastyczne, także gospodarze hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych na Pomorzu Zachodnim nabrali wiary, że sezon nie musi być zupełnie stracony. Na razie niewiadomych jest jednak sporo, a kryzys raczej nie pozostanie bez konsekwencji dla regionu.

Unijne wsparcie podtrzymuje tempo prac w portowej inwestycji

Projekt dotyczący poprawy dostępu kolejowego do portu w Szczecinie i Świnoujściu znalazł się wśród inwestycji, które będzie wsparty zaliczką środków finansowych z unijnego instrumentu Łącząc Europę. Zmniejsza to wydatnie ryzyko opóźnienia inwestycji, co jet ważne zarówno dla inwestora, jak i działających na jego rzecz wykonawców.  Przewidywany termin realizacji inwestycji to grudzień 2022 roku.

Meklemburgia – Pomorze Przednie łagodzi obostrzenia

Od 1 maja w Meklemburgii – Pomorzu Przednim weszło w życie złagodzenie środków ochrony przed epidemią. To wynik konsultacji między szefami krajów z kanclerz federalną Angelą Merkel. Ponownie można korzystać z placów zabaw, gdzie jednak nadal należy również przestrzegać przepisów higienicznych i odległości półtora metra. Częściowo wraca nauka do szkół, odmrażana jest także turystyka.

RIO o kondycji finansowej samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki opublikował zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. Zostało ono przygotowane we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową. Tradycyjnie najlepszą kondycją wykazują się jednostki samorządu terytorialnego w otoczeniu dużych ośrodków miejskich i w pasie wybrzeża. W regionie podwyższa się skala dochodów własnych oraz poziom wynagrodzenia w samorządach.

Turystyka hamuje, na razie po mału

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. Według danych GUS w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc liczba turystów ogółem w marcu była w Polsce niższa o 65% w porównaniu z analogicznym miesiącem w ubiegłym roku. Na Pomorzu Zachodnim wydatki turystów w pierwszych trzech miesiącach roku były o ponad 16,5 % mniejsze, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zbigniew Jagniątkowski: Nie wystarczy być barbarzyńcą

Największą satysfakcję powinniśmy dziś odczuwać z tych przedsięwzięć, które nie były owocem radykalnej rewolucji i gwałtownego zrywu, ale następstwem mozolnych przygotowań i wytrwałej realizacji całej społeczności. To trudne. Jeszcze poważniejsze wyzwanie polega na zrozumieniu, że takie osiągnięcia zmieniają bardzo wiele, są źródłem zobowiązania. Rozejrzyjmy się dookoła. Już nie elementarny brak, ale osiągnięty status staje się dla nas źródłem wyobrażeń o przyszłości.

GUS diagnozuje pierwsze miesiące społeczeństwa i gospodarki w okresie pandemii

Powszechne obostrzenia dotyczące m.in. działalności punktów handlowych i usługowych, szkół i instytucji publicznych oraz przemieszczania się osób zaczęły z różnym nasileniem wpływać na życie społeczne i gospodarcze. W rezultacie w wielu obszarach w marcu br. odnotowano negatywne zmiany, znacznie różniące się od tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach. Kwietniowe badania koniunktury wskazują na bardzo pesymistyczne nastroje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz poważne obawy dotyczące przyszłości. GUS podał dane o sytuacji społeczno – gospodarczej w pierwszym kwartale roku.

Maciej Kowalewski: Lokalność szczecińskiej kultury wymaga nowego namysłu

Dzisiaj, zamiast „bywania” w instytucjach kultury ważniejsze są inne kryteria: uprawianie sportu w obecności innych, zdrowy styl życia. Znajomość kodów kultury to dzisiaj raczej cecha „starej inteligencji” niż elit. Osoby pretendujące do klasy wyższej nie muszą już obnosić się ze swoim kulturalnym snobizmem. Ale kultura ciągle ma ważne zadanie do spełnienia, zwłaszcza w czasach indywidualizacji i rozpadu więzi.

Pomoc państwa dla niemieckich stoczni

Niemiecka grupa stoczniowa MV Werften otrzyma 50 milionów euro pomocy publicznej. To kolejny przejaw koncentracji globalnych liderów gospodarczych na wspieraniu, […]

Obszary funkcjonalne w miejsce podziałów terytorialnych

W myśleniu o rozwoju w Polsce dominuje kult sektorowości i podziałów terytorialnych. Do pewnego momentu mocno wspierała je wiara w moc sprawczą funduszy unijnych jako antidotum na wszystkie niedostatki infrastrukturalne i deficyt kapitału.

Hub funkcjonalny dynamizuje gospodarkę

Sprawne, wydajne i dobrze zarządzane przedsiębiorstwo państwowe stanowi wartość samą w sobie. Powinno pełnić dla regionalnej społeczności rolę okna na państwo, na jego interes, cele i możliwości rozwojowe.

Gospodarka morska siłą państwa

Zgodnie z panującymi w geopolityce przekonaniami dostęp do morza to kluczowy element potencjału rozwojowego współczesnych państw.

Zbigniew Jagniątkowski: Gospodarka i państwo są dla siebie niezbędne

Zagrożenie kryzysem, a właściwie jego nieodległa perspektywa, na nowo ożywia twarde prawa rynku. W polityce międzynarodowej zaczynają one dominować nad wszelkiego rodzaju ustaleniami, umowami, zobowiązaniami. Państwa narodowe starają się przede wszystkim zabezpieczyć własne interesy, zdając sobie sprawę z tego, że tylko w ograniczonym stopniu problemy załatwią. Na horyzoncie pojawia się jednak nowa szans dla europejskiej gospodarki, w której państwo odgrywa większą rolę. To także ogromne wyzwanie dla Polski szukającej swojej ekonomicznej tożsamości i ucieczki przed strukturalnymi ograniczeniami.

Marszałek pomaga

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19. Na jego realizację nie zgodził […]

Nowa szansa na obwodnicę dla Wałcza

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, ale wciąż niedokończona. Kontrakt na budowę trasy obwodowej Wałcza o wartości około […]

Poważnie myślmy o powodzi od strony morza

Polskie wybrzeże niespodziewanie i szybciej niż to zapowiadały dotychczasowe przewidywania stanęło w obliczu poważnych wyzwań klimatycznych. Zagrożenie powodziowe nie będzie […]

Raport o kulturze Szczecina

Szczecińscy naukowcy pod kierunkiem dr hab. Macieja Kowalewskiego przygotowali raport o stanie kultury Szczecina. Właśnie został opublikowany na stronach Biuletynu […]

Rywalizacja o stoczniowy tort narasta

Machina produkcji statków nie chce dłużej zwlekać i ponosić kosztów przestoju. Stocznie w Chinach agresywnie wprowadzają na rynek bardzo wyśrubowane […]

Granica z Niemcami bardziej szczelna

Od piątku 10 kwietnia trudniej wjechać na terytorium Niemiec. Granice z Brandenburgią, Meklemburgią-Pomorzem Przednim i Saksonią nadal mogą przekraczać osoby […]

EY szacuje wielkość szarej strefy w Polsce

Według badań przeprowadzonych przez EY Polska, w 2018 roku całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniosła 10,8% PKB, czyli 229 mld złotych. Gotówkowa szara strefa stanowiła 9,9% PKB, a resztę (0,9% PKB) stanowiła niemonetarna szara strefa (związana przede wszystkim z produkcją gospodarstw domowych na własny użytek). Straty dla finansów publicznych z tytułu gotówkowej szarej strefy szacowane, w postaci utraconych dochodów z VAT oraz z podatków dochodowych od działalności gospodarczej, szacowane są na 38,4 – 48,8 mld złotych (1,82% – 2,31% PKB w 2018 r.).

Nasze archiwum wiadomości: