Czekamy na Zachodniopomorską Dolinę Wodorową

Osiągnięcia zachodniopomorskich naukowców w dziedzinie technologii wodorowych mają szanse na praktyczne zastosowania. Oby przełożyło się to także na korzyści dla gospodarki regionu.  

Prawie 19 mln euro na walkę z pandemią

Pomorze Zachodnie jako jeden z sześciu polskich regionów zyskuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu REACT-EU. Zyska na tym m.in. służba zdrowia.

Musimy działać odważnie

Nasza batalia o bezpieczeństwo Ukrainy i przyszłość Europy dzieje się także nad Bałtykiem.

Szybko, ale chaotycznie – raport ESPON opisuje proces urbanizacji Polski

Średnio każdego dnia w Europie zabudowywany jest obszar wielkości ponad 250 boisk piłkarskich, a Polska pozostaje w unijnej czołówce krajów najszybciej się urbanizujących. Niepokój budzi jednak brak długofalowego planu rozwoju przestrzennego polskich miast, uwzględniającego jakość życia mieszkańców nowych osiedli i aktualne trendy demograficzne.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Trwają prace nad przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Województwo zachodniopomorskie ma otrzymać minimum 1,611 mld euro na realizację programu regionalnego, który cele i środki strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027 przenosi na poziom Pomorza Zachodniego i wiąże z celami Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030.

Energetyka24: Czy polskie firmy zarobią na farmach offshore? Czas goni

W ubiegłym, 2021 roku, położono podstawy prawne pod budowę polskich farm wiatrowych. Kilka wielkich koncernów, zwykle w parach, uzyskało wsparcie od Urzędu Regulacji Energetyki. Do 2030 r. ma powstać pięć farm o całkowitej mocy 5,9 GW. Tymczasem toczy się rozgrywka o to, kto na tych projektach zarobi.

Militarna aktywność na Gotlandii

Bałtycka wyspa 370 kilometrów od Władysławowa jest scenerią niczego innego, jak psychologicznej wojny między Szwecją a coraz śmielej poczynającą sobie w tym rejonie Rosją.  

Czy samobójstwo jest częstsze w krajach nordyckich?

Pomimo regularnego zajmowania wysokich pozycji w globalnych indeksach szczęścia, wizerunek mieszkańców krajów nordyckich jako wyjątkowo podatnych na samobójstwa utrzymuje się od lat 60. Faktem jest, że większość badań nie wskazuje na szczególnie silną tendencję do samobójstw w regionie nordyckim. Nordycy są tacy sami jak ludzie gdzie indziej. Ich zmagania z samobójstwem wskazują na wyzwania współczesnego społeczeństwa i tragedię chorób psychicznych.

THINKTANK.PL: Gotowość polskich miast wdrażania sztucznej inteligencji

Polskie duże miasta przykładają istotną rolę do wykorzystywania technologii cyfrowych i w każdym z nich można zidentyfikować programy i osoby za to odpowiedzialne. Te inicjatywy nie wystarczą jednak, aby przełamać silosowe podejście do w pełni efektywnej organizacji życia społecznego w aglomeracjach miejskich.

Przedsiębiorczość w grudniu drgnęła

O 5,6% wzrosła w grudniu 2021 r. w porównaniu do listopada liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON.W województwie zachodniopomorskim zauważalne wzrosty zanotowano w powiatach gryfickim i polickim.

Finlandia: powrót debaty o członkostwie w NATO

W Finlandii na razie nie doszło do przełomowych deklaracji rządowych dotyczących członkostwa w NATO. Do zmiany podejścia najprawdopodobniej doprowadziłaby decyzja Szwecji o ubieganiu się o członkostwo w Sojuszu.

Trwa Rok Koszalińskiej Kultury

Koszalińską kulturę w dobie pandemii dopadły niemałe trudności. Za to w ostatnich miesiącach może liczyć na bezprecedensowe wsparcie lokalnego samorządu.

Przebudowy, remonty, obwodnice – pracowity rok na drogach wojewódzkich

W 2021 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował pięć dużych projektów drogowych, współfinansowanych przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwszy z nich – budowa obwodnicy Gryfic – już się zakończył. Obwodnica Trzebiatowa i zmodernizowana DW 111 na odcinku Stepnica – Recław mają być gotowe przed wakacjami 2022.

Marzenie noworoczne? Ogródek działkowy w mieście

Moda na działki wraca. Przyspieszyła ją pandemia, a katastrofa klimatyczna przypomniała o zaletach ogródków w mieście. Działki studzą miejskie wyspy ciepła, a mieszkańcom miast mogą zaoferować o wiele więcej niż tylko schronienie przed upałem. O znaczeniu ogrodów działkowych i społecznościowych Mateusz Kowalik rozmawia z ekspertkami, które badały je naukowo w Warszawie i Berlinie.

Znów kiepskie dane o demografii

Na trwałe dołączyliśmy do regionów, gdzie systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców. GUS podsumowuje pełne dane za rok 2020.

Gospodarcza dyplomacja polsko – szwedzka

Szwedzkie inwestycje w Polsce to istotne źródło kapitału, technologii, kultury organizacyjnej. Na Pomorzu Zachodnim jest to szczególnie dostrzegalne. Nowe regulacje prawne mają wprowadzić ład w ich funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Kto nam wybuduje porty dla morskich wiatraków?

Europa musi 25-krotnie zwiększyć moc zainstalowaną w morskich wiatrakach, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. Nie będzie to możliwe bez rozwoju infrastruktury portowej, w którą w tej dekadzie trzeba zainwestować nawet 6,5 mld euro. Nie dość, że polskie plany dotyczące portów są spóźnione, to ich realizacja utknęła na politycznej mieliźnie.

Pokolenia – solidarni w rozwoju

Rozpatrują zagrożenie związane ze zmianami demograficznymi, których ludność Polski doświadcza, wskazują podejście do tego zagrożenia oraz działania, których podjęcie jest możliwe, ale i niezbędne, aby jego narastanie i wystąpienie licznych negatywnych społecznych i gospodarczych konsekwencji nie zepchnęło Polski ze ścieżki rozwoju w strefę cywilizacyjnej stagnacji i zapaści.

Żyjemy w dość bezpiecznej okolicy

Poziom bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim odpowiada krajowej średniej. Dane za rok 2020 mówią o tym, że wykrywane było ¾ popełnianych przestępstw. Połowa z nich dotyczyła mienia.

Realizacja programów rewitalizacji i odnowy wsi

Polska wieś zmienia swój charakter i jakość przestrzeni publicznej. To nie tylko efekt przekształceń w procesach produkcyjnych i przemian kulturowych, ale też środków inwestowanych w funkcjonowanie lokalnych społeczności.

W tych zawodach pracy nie zabraknie

W najbliższych miesiącach na regionalnym rynku pracy będzie brakować nie tylko lekarzy, nauczycieli czy kucharzy, ale także księgowych, psychologów i psychoterapeutów.

Coraz szybciej coraz starsi

Województwo zachodniopomorskie należy do najszybciej starzejących się regionów. W ciągu ostatnich 15 lat odsetek osób starszych zwiększył się tu o ponad 10 procent.

wgospodarce.pl: Będzie powódź? „Monitorujemy sytuację”

Obecnie nie ma stricte zagrożenia powodziami zatorowymi, zaś akcja kruszenia lodu na Odrze jest prowadzona po to, aby do takich powodzi nie doszło – powiedziała rzeczniczka Wód Polskich Anna Jastrzębska. Dodała, że lodołamacze wypłyną również w rejsy patrolowe na Wiśle na odcinku Gdańsk – Tczew.

Nowe środki dla gmin popegeerowskich

Wciąż nie przezwyciężyliśmy wszystkich deficytów związanych z dziedzictwem Państwowych Gospodarstw Rolnych. Obszary nim dotknięte są beneficjentem rządowego wsparcia.

Polska odjechała nam w rejestrowaniu pojazdów

Polacy na potęgę rejestrują pojazdy, w dużej mierze masowo sprowadzane z zagranicy. W województwie zachodniopomorskim nowe rejestracje są wyraźnie rzadsze niż w innych regionach.  

Nowa jakość obrony państw bałtyckich

Ministrowie obrony Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu wyrazili chęć wspólnego realizowania zakupu systemów artylerii rakietowej dla wszystkich trzech państw.

Inicjatywy i projekty współpracy przygranicznej w ramach Partnerstwa Odra

Pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco na wszystkie dziedziny życia, w tym także na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach współpracy przygranicznej w regionach nadodrzańskich, co przełożyło się na jej wyraźne spowolnienie bądź przełożenie w czasie. Nie spowodowała jednak jej całkowitego paraliżu czy zaniechania. Widać to wyraźnie na przykładach inicjatyw realizowanych w ramach Partnerstwa Odra w 2021 r.

RIS3 WZ – impuls do zmiany nastawienia do innowacji

Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (RIS3 WZ). Dokument określa kierunki wsparcia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, za jeden z celów stawiając sobie wzmacnianie znaczenia wiedzy jako kluczowego czynnika we wspólnym tworzeniu innowacyjnego Pomorza Zachodniego.

Bilans zanieczyszczeń i produkcji odpadów

Najwięcej zanieczyszczeń pyłowych emitują do atmosfery zakłady działające w Policach, Szczecinku i Szczecinie. W domie pandemii emisja zanieczyszczeń nieco zmalała, w roku 2020 było ich na Pomorzu Zachodnim o 1/10 mniej niż rok wcześniej.

Czekamy na miejsce w kadrze

Nie zrobiliśmy na razie wielkiej filmowej kariery, może będzie lepiej. Przykład bliskich sąsiadów potwierdza, że posiadamy atuty, by tak się stało.

Koszalin ambitniej zajmie się klimatem

Koszalin pokazuje, że zwraca baczną uwagę na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałanie zagrożeniu środowiskowemu. Prezydenta miasta wspiera w tych kwestiach specjalny doradca.

O ustrój, źródła finansowania i jasne kompetencje dla metropolii

Szczecin jedną z 12 ustawowo powołanych polskich metropolii? Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej proponuje zmierzenie się z tematem, który coraz mocniej domaga się nowoczesnej regulacji uwzględniającej dynamiczny rozwój, potrzeby i aspiracje największych polskich miast.

Konsultacje Krajowego Programu Żeglugowego

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje projektu Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku. Stawka jego realizacji jest wzmocnienie zalecza transportowego, w szczególności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej i portów Pomorza Zachodniego.

Pomorze Zachodnie winne, aromatyczne

Branża winiarska ma się na Pomorzu Zachodnim dobrze, teraz sprzyjają jej także regulacje prawne. Powoli produkcja wina staje się wizytówką regionu

Długa droga S11 do realizacji

Droga S11 łączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Dotychczas na drodze S11 były realizowane głównie obwodnice miejscowości. Teraz to bodaj najważniejsza inwestycja realizowana na Pomorzu Środkowym. Na czym polega jej znaczenie?

Wsparcie dla uzdrowisk

Specjalna linia dla gmin uzdrowiskowych o wartości około 250 mln zł zostanie wyodrębniona w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Nabór ma być ogłoszony w styczniu 2022 roku.

Krótki bilans produkcji roślinnej regionu za rok 2020

Pomorze Zachodnie nie odgrywa wiodącej roli w produkcji roślinnej w skali kraju. Opublikowane wyniki za rok 2020 świadczą o wzroście zbiorów zbóż i warzyw oraz znacznym zmniejszeniu produkcji owocowej.

Branża drzewna traci na konkurencyjności

Drogie drewno uderzyło w tartaki. Według szacunków za drewno płacono ok. 40 proc. więcej niż w minionym roku. W efekcie uśrednione ceny drewna są dziś w Polsce najwyższe w Europie. To zła wiadomość  dla zachodniopomorskiej gospodarki.

Paweł Swianiewicz: Jak finansowe trudności samorządu zmieniają polityki lokalne?

Kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię dotknął również samorządy. W odpowiedzi na trudności finansowe tną inwestycje lub zadłużają się. Gminy najmocniej dotknięte trudnościami nie mają natomiast co liczyć na pomoc rządu – większość spośród tych miast, w których dochody własne spadały najszybciej, nie otrzymała w ogóle żadnego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tak kolej powraca do łask

Na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz w południowo-zachodniej Polsce szczególnie mocno zauważalna jest dokonująca się od ponad dwóch dekad rekonstrukcja układu linii kolejowych.

Brak medyków jest coraz bardziej dojmujący

Służba zdrowia jest chora na ciężką niewydolność kadrową. Rokowania dla niej są złe. Biorąc pod uwagę dynamikę pandemii nie ma gorszego czasu na nawarstwienie się tego rodzaju problemów.  

Wykluczyć wykluczenie

Problem wykluczenia transportowego wciąż nie został rozwiązany – podkreśla rzecznik praw obywatelskich. I postuluje, aby wprowadzić standardy, które społecznościom lokalnym zagwarantują połączenia.

Druga strona inflacji

Sklepom raczej nie zabraknie niemieckich klientów. U naszych zachodnich sąsiadów w listopadzie ceny wzrosły o 5,2% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Do świąt zmieni się niewiele.

Budżet województwa na 2022 rok

Sejmik uchwalił budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok. Dochody województwa wyniosą prawie 1,35 mld zł, a wydatki ponad 1,5 mld  zł, deficyt wyniesie 207 mln zł.

Pukamy do pierwszej dziesiątki portowych nacji UE

Polskie porty odpowiadają za niespełna 3% przeładunków w portach Unii Europejskiej. Szwecja przeładowuje dwa razy więcej. Bardzo pomału pozycja Polski w europejskim handlu morskim ulega jednak poprawie.  

Niemcy w UE po Merkel: Spojrzenie z perspektywy krajów bałtyckich

W związku z tym, że Niemcy witają swoją nową koalicję rządzącą, kraje bałtyckie są ostrożnie optymistyczne, że Berlin zrobi więcej, aby sprostać swojemu wizerunkowi podmiotu ponoszącego szczególną odpowiedzialność za Unię Europejską. Utrzymują się jednak stare zastrzeżenia co do niemieckiej polityki zagranicznej.

Szczecin z mniejszą wiarygodnością kredytową

Szczecin znalazł się w gronie 14 polskich miast, które agencja ratingowa Fitch umieściła na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według ekspertów będą one zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład.

Regionalizacja postaw ekologicznych

Na tle innych regionów mieszkańcy Pomorza Zachodniego w dość dużym stopniu doceniają znaczenie ochrony środowiska i klimatu jako kluczowego wyzwania środowiskowego.

Tak miasto ma wyglądać za ćwierć wieku

Opracowano projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Studium 2021) Do 23 grudnia trwają jego konsultacje.

Ile znaczy wpływ z CIT dla zachodniopomorskich gmin?

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią ważny element struktury dochodów gmin, powiatów i województw. Stanowią one ponad 20% wszystkich dochodów oraz około 40% dochodów własnych samorządów wszystkich szczebli.

gospodarkamorska.pl: MFW a Krajowy Plan Odbudowy – stocznie i porty

Artykuł został opublikowany w portalu gospodarka morska.pl: https://www.gospodarkamorska.pl/mfw-a-krajowy-plan-odbudowy-stocznie-i-porty-61734 Mateusz Romowicz, Przemysław Niewiński Ostatnio, szczególnie w środowisku związanym z Morską Energetyką Wiatrową na polskich obszarach morskich, pojawiają się głosy, iż zarówno dla branży stoczniowej, jak i infrastruktury terminalowej, związanej z branżą offshore, remedium jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Czy na pewno jest to realne biorąc pod uwagę obecną sytuację? Autorzy, w niniejszym artykule pragną dokonać analizy, czy faktycznie KPO jest instrumentem finansowym, który w deklarowanej przez interesariuszy, niedalekiej przyszłości, pozwoli na realizację inwestycji terminalowych dla polskiej MEW. Podstawy prawne KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, przesłany przez polski Rząd do Komisji Europejskiej w dniu 3 maja 2021 r., stworzony został na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Chcąc odpowiednio zbadać korelację pomiędzy KPO a MEW na polskich obszarach morskich, a co za tym idzie również inwestycjami w przemysł stoczniowy i portowy, przyjrzeć się należy w pierwszej kolejności aktowi implementowanemu. Oczywiście jedną z przyczyn powstania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności był kryzys wywołany wybuchem pandemii COVID-19. Wydarzenie to zmieniło prognozy gospodarcze, społeczne i budżetowe w Unii i na całym świecie oraz przyniosło konieczność pilnej oraz skoordynowanej reakcji zarówno na poziomie Unii, jak i na poziomie krajowym w celu przezwyciężenia poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych oraz skutków asymetrycznych dla państw członkowskich. Czas kryzysu, niezależnie od przyczyn go wywołujących, jest czasem, który nie sprzyja w rozwój czy też wsparcie finansowe nowych inwestycji. Jednakże w tym konkretnym przypadku zarówno Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej jak i Komisja Europejska zauważyły konieczność wspierania inwestycji w celu przyspieszenia odbudowy gospodarczej i wzmocnienia długoterminowego potencjału wzrostu gospodarczego. Inwestycje m.in. w zielone technologie jak również w przejście na czystą energię oraz w zwiększenie efektywności energetycznej są ważne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Instytucje Unii Europejskiej zauważyły, iż w związku z kryzysem związanym z COVID-19 konieczne jest wzmocnienie dotychczasowych ram udzielania wsparcia państwom członkowskim i zapewnienie im bezpośredniego wsparcia finansowego za pomocą innowacyjnego narzędzia. W tym celu ustanowiono właśnie Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („Instrumentem”), w celu zapewnienia skutecznego i znaczącego wsparcia finansowego na rzecz szybszej realizacji zrównoważonych reform i związanych z nimi inwestycji publicznych w państwach członkowskich. Szczególny nacisk w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241, położony jest na zieloną transformację. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej jak i Komisja Europejska stwierdziły, iż zielona transformacja powinna być wspierana przez reformy i inwestycje w zielone technologie i zdolności, w tym m.in. efektywność energetyczną, renowację budynków i gospodarkę o obiegu zamkniętym, przyczyniając się tym samym do realizacji unijnych celów klimatycznych, wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i ochronę bezpieczeństwa energetycznego. Mając na uwadze fakt, iż Europejski Zielony Ład (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony Ład”  COM(2019)0640 wraz z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 2019/2956(RSP)) jest strategią Europy na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i znaczenie przeciwdziałania zmianom klimatu zgodnie z …

Inflacja także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Inflacja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest silniejsza niż w całym kraju. Według niemieckiego Urzędu Statystycznego konsumenci muszą wydać na swoje utrzymanie o 5,4% więcej, niż w listopadzie ubiegłego roku, podczas gdy w całych Niemczech stopa inflacji wyniosła 5,2%.

Piękna prowincja

Żelisławie na Pojezierzu Drawskim to dobry przykład lokalnej energii i przedsiębiorczości, która zostaje dostrzeżona i doceniona na forum ogólnopolskim.

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie

Jakie jest znaczenie pogranicza i Szczecina jako miejsca spotkania losów i wysiłków na rzecz przyszłości dwóch mieszkających po sąsiedzku narodów? Będzie o tym mowa podczas nadchodzącej 5. edycji Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Bałtyckie rybołówstwo na krawędzi

Rybacy pikietują w Warszawie, znajdują sojuszników w kolegach po fachu w Niemczech, liczą na rekompensaty za brak połowów. Tymczasem stan bałtyckich ławic jest coraz gorszy, podobnie jak prognozy dla całego sektora.

Planowanie przestrzenne w gminach na przyzwoitym poziomie

W latach 2015–2019 w województwie zachodniopomorskim skierowano 22 skargi na studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To niewiele biorąc pod uwagę, że w samych Mikołajkach odnotowano 19 zdarzeń orzeczniczych.

ASF tli się w regionie

Pomorze Zachodnie nie jest wieprzowym zagłębiem, ale utrzymujące się zagrożenie afrykańskim pomorem świń także tu budzi niepokój. Tym bardziej, ze narasta ono w ościennych województwach.  

Nowa strategia dla Stargardu

Miasto ma duże ambicje rozwojowe. Ich wyrazem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego i związanych z jego wdrożeniem narządzi działania.

Jak urzędy zniosły pandemię?

Niemal połowa lokalnych samorządów na Pomorzu Zachodnim odczuła podczas pandemii zakłócenia pracy większości pracowników.

Europa bałtycka sięga granicy z Białorusią

Stawkę w grze o interpretację i rozwiązanie kryzysu na granicy z Białorusią stanowi także to, czy potrafimy ocalić i wzmocnić bałtycki wymiar polityki Unii Europejskiej.

Wciąż daleko od szosy

Niedostateczny rozwój sieci drogowej to wciąż bolączka Pomorza Zachodniego. Strukturalne przyczyny tego stanu rzeczy nie wróżą szybkiej poprawy i zmiany pozycji regionu w krajowych rankingach.

Obserwator Finansowy: Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony?

Mieszkańcy dużych miast najbardziej odczuli zamknięcie aktywności z  powodu pandemii. W metropoliach było też najwięcej zarażeń. Jakie konsekwencje wywołał pandemiczny kryzys w miastach? Czy zmieni znany nam kształt przestrzeni miejskiej? Czy zakłóci rozwój regionów?

Szacunek – dobra inwestycja na granicach

Praca Polaków w Niemczech i ukraińskich sprzedawców w polskich sklepach wymaga tego samego – pracy nad kulturowymi i narodowymi uprzedzeniami. W Szczecinie i na pograniczu mamy szansę zrozumieć to lepiej, niż gdzie indziej.

Za mało zarabiamy, nieco lepiej wydajemy

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku wynosił 97 % średniej krajowej. Przeciętne wydatki mieszkańców regionu o podobną wartość przewyższały z kolei krajową średnią.

Stoczniowego protekcjonizmu ciąg dalszy

Niemcy widzą doskonale bariery ograniczające w skali globalnej sektor okrętowy, ale konsekwentnie stosują te same co Chiny praktyki dla obrony rodzimych firm przed likwidacją.

Systemowi placówek pomocy społecznej grozi jeszcze większe załamanie

Miejsc w DPS-ach jest na Pomorzu Zachodnim sporo w skali kraju, ale wciąż za mało. Ich mieszkańców niedawno dziesiątkowała pandemia. Wkrótce brak rozwoju sieci placówek pomocy społecznej może wkrótce skutkować wzrostem liczby osób oczekujących na miejsca w placówkach opieki całodobowej.

Na co jeszcze stać Pogoń i Szczecin?

Ambicje trwałego usadowienia się w czołówce polskiej ligi wymagają – oprócz wielu innych czynników – także wzmocnienia i stabilizacji pozycji finansowej. Czy Pogoń Szczecin może na to liczyć?

Budżety JST – sytuacja w 2020 lepsza, niż się spodziewano

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 odbił się na budżetach JST, jednak w znacznie mniejszym stopniu, niż się obawiano. Wzrost dochodów odnotowano we wszystkich rodzajach JST, przy czym najsłabsze wzrosty odnotowały powiaty grodzkie (6,8%), a najsilniejsze – powiaty ziemskie (12,6%).

Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno

Wysokie rozdrobnienie gospodarstw rolnych jest jednym z największych problemów, z jakim zmaga się polskie rolnictwo. Kluczowe dla utrzymania jego konkurencyjności w długim okresie jest przyspieszenie koncentracji tego sektora gospodarki.

Pomorze ma nową wizję i strategię rozwoju

W ostatnich dniach radni województwa pomorskiego podjęli uchwałę o strategii rozwoju regionu do 2030 roku. Idzie ona tropem wcześniejszej o kilka lat strategii dla Pomorza Zachodniego, dominuje w niej wizyjne, horyzontalne spojrzenie na rozwój regionu

Służba zdrowia pięć minut przed zawałem

Deficyt ilości lekarzy może w nas wkrótce uderzyć ze zdwojoną siłą. Już teraz jest ich za mało, w dodatku w społeczeństwie panuje przekonanie, że zarabiają raczej za dużo. Tylko dlaczego brak chętnych do tego łatwego życia?

Radykalne ograniczenia pandemiczne tuż przy naszej granicy

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim życie publiczne jest po raz kolejny w dużej mierze ograniczone w obliczu trzeciej fali pandemii. Premier Manuela Schwesig zapowiedziała wprowadzenie od poniedziałku (19 kwietnia) poważnych ograniczeń – zamknięcia sklepów, tryb awaryjny w szkołach i przedszkolach, ograniczenia kontaktu, a nawet godzinę policyjną.

Dobre wyniki Polskiej Strefy Inwestycji

Od września 2018 do końca marca 2021 roku na terenie Polskiej Strefy Inwestycji wydano łącznie 904 decyzje ze wsparciem finansowym szacowanym na 39,9 mld zł. Równocześnie inwestorzy zadeklarowali utworzenie 18 700 nowych miejsc pracy.

wysokienapiecie.pl: Gigantyczne zyski farm wiatrowych

Tekst ukazał się w portalu wysokienapiecie.pl: https://wysokienapiecie.pl/36763-gigantyczne-zyski-farm-wiatrowych/   Właściciele farm wiatrowych w Polsce pływają jak pączki w maśle. Marży na sprzedaży mógłby im pozazdrościć każdy inny podsektor energetyki i większość krajowej gospodarki. Wszystko za sprawą wzrostu cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów. To pokazuje jak zły był poprzedni system wsparcia „zielonych” elektrowni w naszym kraju i nadal jest system handlu CO2. Duże farmy wiatrowe (o mocy pow. 10 MW) w 2020 roku przyniosły łącznie 1,6 mld zł zysków brutto (przed opodatkowaniem) i były drugim najlepiej zarabiającym podsektorem elektroenergetyki – wynika z najnowszych danych Agencji Rynku Energii, przenalizowanych przez portal WysokieNapiecie.pl. Wyższe łączne zyski wypracowali tylko dystrybutorzy energii. Ogromne marże Spółki wiatrowe, pomimo pogorszenia wyniku o 247 mln zł rok do roku, były bezsprzecznie najbardziej rentownym podsektorem elektroenergetyki i zapewne jednym z najbardziej rentownych obszarów polskiego przemysłu. Tak wysoki zysk brutto wypracowały przy niespełna 4 mld zł przychodów. Wynik operacyjny (po odliczeniu przychodów i kosztów finansowych) był jeszcze wyższy i wyniósł blisko 2,2 mld zł. To oznacza, że uśredniona dla całego podsektora wiatrowego marża zysku operacyjnego przekroczyła w ubiegłym roku 55%. Dla porównania nawet w najlepszych polskich bankach oscyluje ona w granicach 20-30%, natomiast w spółkach energetycznych notowanych na GPW w ostatnim czasie rzadko przekracza 10%. Straty potrafiły być jeszcze wyższe Nie oznacza to oczywiście, że w tej branży zawsze było tak zielono. Dekadę temu, gdy sektor energetyki wiatrowej dopiero rozwijał skrzydła, technologia był jeszcze stosunkowo droga, a koszt kapitału znacznie wyższy, jej łączny zysk brutto niewiele przekraczał 16 mln zł. Jeszcze w 2014 roku było to „tylko” 346 mln zł. Natomiast już w 2016 roku blisko 70 % wszystkich farm wiatrowych w Polsce znalazło się pod kreską. Banki (głównie kontrolowane przez polski Skarb Państwa) musiały pogodzić się ze stratami na udzielonych im kredytach. Wówczas część spółek wiatrowych zbankrutowała , a kilka innych zostało przejętych przez zamożnych i cierpliwych inwestorów, takich jak Green Investment Group z australijskiej grupy Macquarie. Cały podsektor przyniósł w 2016 roku niemal 3 mld zł strat. Rok później sytuacja była tylko nieco lepsza − strata przekroczyła 0,6 mld zł. Dopiero przez ostatnie trzy lata farmy wiatrowe notują zyski brutto w granicach 1,6-,1,8 mld zł rocznie. Stale koszty, zmienne przychody Zarówno za rekordowe zyski, jaki i za rekordowe straty, odpowiada suma dwóch czynników – hurtowych cen energii elektrycznej i cen zielonych certyfikatów. To dwa kluczowe i zmienne źródła przychodów. Z kolei po drugiej stronie rachunku są przede wszystkim koszty stałe – raty kredytu i koszty serwisowania. Z jednej strony to stawia inwestorów w niewygodnej pozycji, gdy ceny certyfikatów lub energii spadają, bo niewiele są w stanie zrobić z kosztami, z drugiej jednak – gdy przychody rosną, ich zyski mnożą się bez większego wysiłku. Tak dzieje się teraz. Co prawda ceny zielonych certyfikatów (nieco poniżej 150 zł/MWh) są dziś niemal o połowę mniejsze niż dekadę temu (wówczas kosztowały ponad 280 zł/MWh), to jednak hurtowe ceny prądu nigdy jeszcze nie były tak wysoko jak w ciągu ostatnich trzech lat (przez lata oscylowały w przedziale 150-200 zł/MWh, podczas gdy obecnie wynoszą już 278 zł/MWh).   Przeciętna farma wiatrowa nie potrzebowałaby już wsparcia Tymczasem, średnie koszty funkcjonowania …

Wiele pomysłów na morską energię w UE

Przedstawiona w listopadzie strategia Komisji Europejskiej zakłada, że moc zainstalowana w energetyce morskiej wyniesie 1 GW do 2030 roku i 40 GW do 2050 roku. Jakie działania zostały podjęte, aby osiągnąć ten cel?

Jak powstrzymać depopulację terenów wiejskich?

Tereny wiejskie, zwłaszcza te oddalone od większych miast coraz bardziej się wyludniają. Prognozy rozwoju tej sytuacji są bardzo negatywne, ale można jeszcze ten trend odwrócić, o ile odpowiednie działania zaczną się już teraz.

Gdzie szukać bezrobotnych?

Nie każdy region jednakowo skorzystał na polskim cudzie gospodarczym ostatnich dekad, co udowadniają zmiany na polskim rynku pracy. Pomorze Zachodnie doświadczało w zdecydowanie większym stopniu ubytku bezrobotnych, niż przyrostu liczby etatów. 

Polska energetyka bardziej zdecentralizowana? To możliwe

Gaz nie jest przejściowym źródłem energii. To kolejny ślepy zaułek, który jedynie wydłuża proces transformacji. To, co się dzieje z sektorem węglowym, w pewnym momencie stanie się udziałem sektora gazowego.

Sektor obywatelski

Trzeci sektor, zwany też obywatelskim, może być dostarczycielem tanich i elastycznych usług publicznych. Z badań wynika, że największą barierą w działalności organizacji pozarządowych są finanse.

Zaprojektowaliśmy polskie morze

Gotowy jest plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomiczne. Dokument pokryje około 97% polskich obszarów morskich i będzie stanowił kompleksową regulację w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Publiczna kasa pandemiczna

Samorządy są coraz bardziej zadłużone. Czy „dogonią” deficyt z okresu kryzysu finansowego sprzed dekady?

Robi się cieplej, latem będzie susza

Wiele gmin w województwie zachodniopomorskim doświadcza suszy przez 6 – 7 lat na przestrzeni dekady. Z roku na rok może być jeszcze gorzej.

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

Obywatele mają prawo oczekiwać od samorządu wspierania społeczeństwa odpornego, demokratycznego, spójnego, zrównoważonego i cyfrowego. Takie są priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy na najbliższe lata.

Kmdr Maciej Janiak: Gdzie poszukiwać strategiczno-politycznych przyczyn upadku MW RP?

Jak to możliwe, że Polska czerpiąca korzyści ekonomiczne z transportu morskiego, stawiająca na rozwój portów i energetyki wiatrowej na morzu, ignoruje bezprecedensowe braki w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego Państwa? Czy rządzące elity są świadome zaniedbań w dziedzinie bezpieczeństwa państwa jakie wynikają z tego faktu?

Absolwenci ZUT zarabiają dobrze

Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaraz po ukończeniu studiów mogą liczyć na wysokie pensje. Wartość środkowa zarobków absolwentów ZUT wynosi 6 472 zł brutto.

Zmiany w śródmieściu Szczecina a epidemia

Wprost o związku pandemii z kondycją społeczną i kluczowymi problemami mieszkańców śródmieścia Szczecina traktuje badanie Instytutu Niemiec i Europy Północnej przygotowane na zlecenie władz Szczecina.

Polscy lekarze uciekają do Niemiec

Coraz więcej młodych polskich medyków wybiera pracę u zachodnich sąsiadów. Zachęceni lepszą płacą i możliwością dostania się na wymarzoną specjalizację, decydują się na wyjazd z Polski. Oprócz pozytywnie zdanego egzaminu z języka medycznego, od lekarzy oczekuje się swobodnej komunikacji z pacjentami.

Nowe studium dla Szczecina

Szczecin rozpoczął konsultacje społeczne nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2012 roku.

Klub Jagielloński: Psucie krajobrazu to dużo więcej niż wieżowce na plaży w Międzyzdrojach

Dwa potężne, ponad stumetrowe wieżowce z błyszczącego szkła wznoszą się pośród zalesionych wydm, górując nad malowniczą plażą w Międzyzdrojach. Poza takimi widowiskowymi, jednostkowymi przypadkami, w których pojawiają się w miarę zgodne głosy krytyki niszczenia krajobrazu, temat ten pozostaje w zasadzie nieobecny. Oprócz kontrowersyjnych, ale z zasady jednostkowych inwestycji, borykamy się bowiem także z tylko pozornie prozaicznymi, ale przez skalę występowania – znacząco bardziej degradującymi krajobraz zjawiskami.

Regionalny wymiar pandemii COVID-19. Nowa normalność

Ograniczenie aktywności gospodarczej w okresie pandemii jest silnie zróżnicowane w zależności od branż i sektorów. Czy takie zróżnicowanie w gospodarce polskiej występuje również w przekroju regionalnym, np. w podziale na województwa? I czy pandemia może być szansą dla regionów, nie tylko zagrożeniem?

Robert Konieczny: Szczecin już wie, że dobra architektura opłaca się

Postanowiliśmy zaprojektować Centrum Dialogu Przełomy tak, by nadal mogło pełnić funkcje miejskiego placu – miejsca żywego, odwiedzanego przez mieszkańców po to, by spotkać ze znajomymi, pospacerować z psem czy pojeździć na rowerze. Bawiące się na dachu dzieci dowodzą, że udało nam się to założenie zrealizować.

Środki na odbudowę turystyki po pandemii

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy przewidziano ok.300 mln euro dofinansowania dla turystyki oraz ok. 961 mln euro dla uzdrowisk. Realizacja inwestycji obejmować będzie udzielanie wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności dla MŚP z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19.

Rząd zaprasza młodzież do konsultacji strategii na jej rzecz

Do udziału w tworzeniu rządowej strategii dla młodzieży zaproszeni są młodzi mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Nad pomysłami do strategii pracować będą 25 marca podczas jednej z kolejnych wojewódzkich konferencji konsultacyjnych

PIE: Lepsze wyniki finansowe firm z mniejszych województw

Chociaż pandemia najmocniej uderzyła w małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), to jednak w niektórych obszarach lokalne firmy poprawiły rentowność. Wyniki finansowe w handlu i transporcie po III kw. 2020 r. wskazują, że poprawia się kondycja firm w mniejszych województwach. Często odbywa się to kosztem większych sieci zarejestrowanych w województwach z głównymi ośrodkami miejskimi, np. na Mazowszu, Dolnym Śląsku czy w Małopolsce.

Jakie są szanse na regulacje i ożywienie Odry?

Członkowie Koalicji Ratujmy Rzeki sprzeciwiają się regulacji Odry na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej. Przygotowana przez nich petycja „Stop niszczeniu Odry” trafi teraz do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Notujemy największy skok bezrobocia w okresie pandemii

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarcza kraju w styczniu. Wynika z nich, że w stosunku do stycznia ubiegłego roku na Pomorzu Zachodnim nastąpił największy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego – wyniósł on w naszym województwie 1,5 punkta procentowego.

Jaki będzie Stargard za dziesięć lat?

Stargard, drugie największe miasto Pomorza Zachodniego, opracowuje strategię działania na najbliższą dekadę. Do połowy kwietnia można polemizować z jej opublikowanym projektem.

Zachodniopomorskie grunty nie na sprzedaż

Rząd chce przedłużyć o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r., zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Pomorze Zachodnie skupia ten zasób w największym stopniu.

To dobrze, że Pomorze Zachodnie nie jest monokulturą turystyczną

Turystyka na Pomorzu Zachodnim i w skali całego kraju bez wątpienia przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów w swej powojennej historii. Jeśli szukać w tym stanie rzeczy pozytywów należy uznać, że skala zapaści sektora turystycznego może być w pewnym stopniu ograniczona przez jego wciąż ograniczony rozwój.

Unijne miliardy na nową energetykę. Jak je wykorzystać?

Polska chce przeznaczyć ok. 28 mld zł na transformację energetyczną z Krajowego Planu Odbudowy. Największy kawałek tortu dostanie czyste powietrze, morskie farmy wiatrowe, sieci energetyczne, inwestycje w wodór i efektywność energetyczną

Polska Wschodnia w dalszym ciągu z mocnym wsparciem

Rozpoczęły się konsultacje społeczne programu dla Polski Wschodniej. Tylko z tego tytułu do tej części kraju w nowej perspektywie Funduszy Europejskich trafi 11,4 miliarda złotych, a to jeszcze nie wszystko.

Krytyka Polityczna: Gdańsk jak Wenecja, a Hel będzie wyspą. Co cieplejszy klimat robi z Bałtykiem?

Musimy wycofać się z miejsc, gdzie natura sama dba o ochronę przed podtopieniem, a zacząć wznosić porządną infrastrukturę tam, gdzie przyroda nie jest naszym sojusznikiem. O tym wszystkim trzeba jednak zacząć myśleć tu i teraz, bo za kilkanaście lat okaże się, że ocalenie niektórych obszarów jest już całkowicie niemożliwe – mówi oceanolog prof. Jacek Piskozub.

Niespieszna pogoń za unijnym PKB

Pomorze Zachodnie lokuje się na 10. miejscu wśród polskich regionów pod względem wielkości PKB na głowę mieszkańca w stosunku do średniej unijnej. Od 2015 roku dystans regionu wobec unijnej średniej praktycznie nie uległ zmianie.

Ostatnie chwile na ratowanie Bałtyku?

Na ochronę Bałtyku przed całkowitą degradacją nie jest jeszcze za późno, ale problemy narastają w zastraszającym tempie. Wysiłki ekologów można wesel przez symboliczny gest oszczędzania światła, ale także podpisać petycję do rządzących.

Po radę do seniorów i młodzieży

Przedstawicielstwa środowisk pokoleniowych to pomysł na wzmacnianie efektywnego zarządzania lokalnymi społecznościami. Pomorze Zachodnie właśnie wnosi w tę ideę własny, cenny wkład.

Bezrobocie za granicą nie chce maleć

Meklemburgia – Pomrze Przednie odczuwa konsekwencje pandemii dla rynku pracy, choć w  całych Niemczech bezrobocie w lutym wzrosło tylko nieznacznie.

Innowacyjna zapaść regionu?

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim budzi coraz większe obawy. Według danych GUS nigdzie w Polsce w sektorze przemysłu nie ma ich tak mało, w usługach nie jest wiele lepiej. 

Zwieranie szeregów: Finlandia wobec współpracy nordyckiej

Finlandia dąży do tego, by do 2030 r. państwa nordyckie (N5) stanowiły najbardziej zintegrowany region świata. Jest to element odpowiedzi fińskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na zmieniające się uwarunkowania – wyzwania globalne, problemy ze spójnością UE w podstawowych kwestiach oraz pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu państwa. Do osiągnięcia tego celu Finlandia wykorzysta regionalne platformy współpracy nordyckiej, w tym Nordycką Radę Ministrów (NRM), w której w 2021 r. pełni przewodnictwo.

Ryby są zdrowe. Czy także dla gospodarki regionu?

Czy upadek sektora produkcji ryb podniósł ceny i obniżył konsumpcję, czy też zbyt mała konsumpcja prowadzi do słabości branży rybnej? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale jej poszukiwanie z pewnością jest istotne zarówno dla kondycji gospodarczej wybrzeża, jak i zdrowia Polaków.   

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomenduje ona budowę w Polsce marynarki średniej wielkości i zawiera postulat jak najszybszego wdrożenia zmodyfikowanego programu rozwoju i modernizacji sił morskich

Żyjemy w szrotowym eldorado

Samochody używane na Pomorzu Zachodnim są zdecydowanie tańsze niż w innych częściach kraju – przeciętnie nawet o ponad 4 tysiące złotych w stosunku do Mazowsza.

Postawmy na rozwój jakościowy miast

Demokracja jest esencją miejskości – obszary zurbanizowane w samym swoim założeniu powinny być wielofunkcyjne, dbające o zachowanie równowagi między tym, co antropogeniczne, a tym co naturalne, zamieszkane przez mieszkańców o różnych kulturach, wieku czy stopniu zamożności. W tym duchu rozwijały się one przez stulecia, lecz w ostatnich dekadach zboczyły z tej ścieżki, idąc w kierunku monofunkcyjności, braku poszanowania środowiska oraz segregowania mieszkańców. Pandemia stanowi dziś doskonałą okazję na zmianę tej ryzykownej logiki rozwoju. Podejmijmy ten wysiłek – w innym wypadku skażemy nasze miasta na ogromny kryzys – tak ekonomiczny, jak również społeczny.

Budowa local content offshore wind, onshore wind

Dzięki ustawie offshore pojawiła się szansa na systematyczne zbudowanie nowego sektora gospodarki. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego Maciej Mierzwiński i Krzysztof Tomaszewski przygotowali schemat logiczny budowy krajowego łańcucha dostaw. Sformułowali oni zestaw przemyśleń dotyczących konkretnego wdrożenia technologii na rynek polski.

Zachodnie obejście miasta nie do przecenienia

Szczecin doczeka się wreszcie zachodniego obejścia drogowego. Poza poprawą jakości życia mieszkańców inwestycja ta będzie miała istotne znaczenie strategiczne dla regionu i kraju.

Wróciła nadzieja na „normalny” sezon żeglarski

Żeglarze i przystanie jachtowe z nadzieją patrzą na nadchodzący sezon. Jego możliwie „normalny” przebieg jest potrzebny także całemu Wybrzeżu jako symptom stabilizacji rynku i sfery życia publicznego, ale także wprowadzania w życie nowych standardów zachowania i funkcjonowania obiektów.

Elżbieta Berezowska: Uwzględnić różnice między bogatszymi i biedniejszymi samorządami

Podział dochodów publicznych między państwo a samorząd powinien opierać się na istnieniu stałego dynamicznie działającego mechanizmu kompensacyjnego, a nie mechanizmu stopniowego „przerzucania” kosztów realizacji zadań publicznych z administracji rządowej państwowej na samorząd województwa – mówi Elżbieta Berezowska, przewodnicząca Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP, skarbnik województwa dolnośląskiego.

Śródziemnomorski przykład dla Bałtyku

Nowy program dla regionu Morza Śródziemnego wytycza kierunki polityki UE wobec regionu oraz kierunki wieloletniego programowania w ramach nowego unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) na szczeblu regionalnym i dwustronnym. Co na to region Morza Bałtyckiego, a właściwie regiony i państwa, które powinny go integrować?

Kiedy pojedziemy obwodnicami?

Po pierwszym roku programu rozwoju obwodnic w regionie najbardziej zaawansowane są prace w rejonie Gryfina i Szczecinka.

Olgierd Geblewicz: Co powinno być misją i zadaniami regionów?

Uczestniczymy w kluczowym momencie dla samorządu terytorialnego w Polsce, który wyznaczy, w jakim kierunku samorząd będzie dalej zmierzał. Nasuwają się pytania o charakterze fundamentalnym, ustrojowym: ile samorządności, a ile centralizacji. Nie mniej ważna jest też dyskusja o tym, jak zarządzać coraz bardziej skomplikowanymi procesami rozwojowymi. Stoją przed nami także olbrzymie wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego i klimatu, rosną presja demograficzna, a także oczekiwania mieszkańców wobec usług publicznych. Jak w tym kontekście budować silne samorządy, zdolne do stawienia czoła wyzwaniom współczesności?

Strategia dla euroregionu na najbliższą dekadę

Poprawa transgranicznych połączeń transportowych, wzmocnienie innowacyjności oraz współpracy społecznej i administracji, a także wspólna ochrona naturalnych podstaw egzystencji to priorytety rozwoju Euroregionu Pomerania w perspektywie roku 2030.

Ekonomiczny optymizm ma podstawy

Zarówno kondycja ekonomiczna kraju po ataku pandemii oceniana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i stan gospodarki regionu pozwalają przynajmniej z ostrożnym optymizmem spojrzeć na rozpoczęty rok.

Zalanie Wybrzeża coraz bardziej realne

Bałtyk z roku na rok jest coraz groźniejszy – zwłaszcza dla miast wschodniej części wybrzeża, ale i dla jego zachodniej części. Poziom morza podnosi się, wraz z nim rośnie zagrożenie powodziami.

Fundacja Republikańska: Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

Zanim w Polsce rozpocznie się realizacja wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, warto przyjrzeć się doświadczeniom innych państw w tej dziedzinie. Za pomocą przemyślanych inwestycji – jak pokazuje przykład USA – można przyspieszyć rozwój gospodarczy, stworzyć miliony nowych miejsc pracy i zmienić styl życia ludzi, wzmocnić konkurencyjność przemysłu, podnieść jego innowacyjność.

Nasze NATO naszymi oczyma

Ta książka stanowi ciekawe świadectwo tego, jak Szczecin radzi sobie z ciekawym doświadczeniem obecności wojska NATO w Polsce. Wnioski stąd płyną dla obrazu miasta i jego mieszkańców, ale też dla przyszłości starań o poszerzanie natowskiego kontyngentu w naszym kraju.  

wysokienapiecie.pl: Importujemy coraz więcej prądu i… ratujemy sąsiadów eksportem

W 2020 roku wzrósł import energii elektrycznej z Czech, Szwecji, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, osiągając rekordowe 13,1 TWh netto. Na zakup prądu za granicą wydaliśmy ok. 3 mld zł. Zdarzają się już chwile, gdy bez importu groziłoby nam wprowadzenie stopni zasilania, ale nie brakuje też godzin, w których to nasi sąsiedzi potrzebują naszej pomocy.

Adam Zych, Klub Jagielloński: Dzięki powszechnemu samorządowi gospodarczemu można zakończyć konflikt biznesu z administracją

Spór między przedsiębiorcami a administracją sięga początków transformacji ustrojowej. Jednak kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię pokazał, że współpraca między biznesem i urzędnikami jest szczególnie ważna w momentach kryzysowych. Tę trudną relację można uzdrowić poprzez wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego. Decentralizacja kompetencji i stworzenie platformy do rozmowy rządu z przedsiębiorcami ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu, w szczególności w obliczu nadchodzących wyzwań związanych z transformacją energetyczną i nowymi technologiami.

Coraz większy zasięg 5G

Według danych z grudnia w zasięgu sieci 5G w województwie zachodniopomorskim znajdował się Szczecin, Koszalin oraz Przecław i Jamno. W sumie sieć obsługuje  ponad 5,2 mln ludzi. W 2021 roku w jej zasięgu znajdzie się ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski.

Bliżej wdrożenia systemu wsparcia dla offshore

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Ustawa zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Defence24: Rosyjska Flota Bałtycka: stan dzisiejszy i perspektywy (ANALIZA)

Zapewne tylko mała garstka spośród rzeszy turystów odpoczywających co roku na plażach Zatoki Gdańskiej zdaje sobie sprawę, że tuż za horyzontem, po drugiej stronie zatoki w porcie w Bałtyjsku bazują główne siły rosyjskiej Floty Bałtyckiej, która pod względem potencjału bojowego jest najsilniejszą flotą, dla której Bałtyk jest głównym akwenem operacyjnym.

Za mało naszych maluchów się uczy

W Polsce i we wschodniej części Unii Europejskiej kuleje wczesna edukacja, a Pomorze Zachodnie negatywnie odstaje w tym względzie nawet w skali kraju. 

Polskie porty się trzymają

Spadki przeładunków w polskich portach w następstwie pandemii są nieznaczne na tle innych krajów Unii Europejskiej.  

Szwecja poważnie zwiększy potencjał militarny

Szwedzki parlament zatwierdził zwiększenie o 40 % budżetu obronnego na lata 2021-2025 z powodu napięć w regionie Morza Bałtyckiego w ostatnich latach. Nie jest tajemnicą, że głównym powodem takiego posunięcia jest aktywność Rosji.

gospodarkamorska.pl: Polskie koncerny łączą siły na rynku farm wiatrowych. Dzięki nowej ustawie inwestycje na Bałtyku dynamicznie przyspieszą

– Ten rok będzie szalenie ważny dla budowy farm wiatrowych na Bałtyku, będziemy intensyfikować przygotowywania do budowy – zapowiada prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski. W ciągu kilku dni Grupa powinna zakończyć negocjacje z duńską firmą Ørsted, czyli potencjalnym partnerem biznesowym przy projektach farm Baltica 2 oraz 3. Obie inwestycje są już mocno zaawansowane w przygotowaniach. Grupa chce, żeby w wartym 20 mld zł projekcie inwestycyjnym w jak największym stopniu uczestniczyły polskie firmy. Wspólnie z Eneą i Tauronem zawarła porozumienie o współpracy przy rozwijaniu kolejnych projektów wiatrowych na morzu. Przyspieszenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej będzie możliwe dzięki przyjętej ustawie.

Dobre letnie miesiące na zachodniopomorskim rynku pracy

W III kwartale ubiegłego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wzrosła aktywność ekonomiczna mieszkańców Pomorza Zachodniego. Osoby aktywne zawodowo stanowił 54,9% populacji regionu w wieku 15 lat i więcej (o 1,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się liczba pracujących, a bezrobotnych pozostała na tym samym poziomie 25 tysięcy.

Porty wyrównują straty

Wzrost przeładunków pod koniec roku poprawia kondycje i wyniki polskich portów. To zasługa m.in. zwiększonego obrotu zbożami, rudą i w paliwami.

Kryzys jest, ale inni mają gorzej

We wrześniu i październiku na Pomorzu Zachodnim odnotowano mniejszy niż w innych regionach spadek liczby noclegów udzielonych turystom.

Fundacja Republikańska: Wyjść z cienia hegemona

Musimy się przyzwyczaić do cierpkich relacji z Niemcami. Warszawę i Berlin dzielą sprzeczne interesy, polityczna tradycja i cele. Kryzysów podobnych do tego związanego z wetem w sprawie budżetu będzie więcej.

Stabilizujemy bałtycki rynek obrotu energią

Region Morza Bałtyckiego będzie bardziej zintegrowany w dziedzinie przepływów i obrotu energia elektryczna, a jego państwa w większym stopniu niezależne od Rosji. Podpisana została umowa na dofinansowanie infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce i państwach bałtyckich.

Morska energetyka wiatrowa w sejmie

Znów jesteśmy krok bliżej wdrożenia rozwiązań, które pozwolą na uruchomienie produkcji i przesyłu energii z morskich farm wiatrowych. To duża szansa dla polskiej energetyki, ale także impuls rozwojowy dla Pomorza Zachodniego.

Z bonem turystycznym na Szlak Żeglarski

Polski Bon Turystyczny to nowa forma wsparcia dla rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Z tej formy dopłata do wypoczynku będzie można skorzystać także w obiektach turystycznych na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.

Niecałe pół miliona noclegów – słaby turystyczny lipiec na Pomorzu Zachodnim

W lipcu 2020 r. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie zachodniopomorskim (426,0 tys.), a następnie w województwach pomorskim (404,5 tys.) i małopolskim (307,8 tys.). W prawie całym kraju nastąpił spadek liczby turystów oraz spadek liczby udzielonych noclegów. Dane na ten temat opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Mniejszy ruch na rynku nieruchomości komercyjnych

Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do użytkowania oddano biurowce o łącznej powierzchni ponad 305,1 tys. m2 w okresie I-III kw. 2020 r., z czego najwięcej w Krakowie (ok. 107,3 tys. m2), Trójmieście (60,3 tys. m2) oraz Wrocławiu (57,2 tys. m2).

Uzgodnione limity połowów ryb na Morzu Bałtyckim

Państwa członkowskie porozumiały się w Luksemburgu w sprawie limitów połowów ryb na Morzu Bałtyckim na 2021 r. Polska nie poparła porozumienia, wskazując na potrzebę ochrony stad na tym akwenie, apelowała też o gwarancje finansowe dla polskich rybaków.

Kluczowy czas dla rozwoju transportu intermodalnego i sukcesu rozwojowego portów

Udrożnienie infrastruktury prowadzącej do portów ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia transportu intermodalnego w Polsce. Tylko wtedy rodzime spółki zwiększą swoje udziały w łańcuchach logistycznych dotyczących towarów przypływających do polskich portów morskich. Takie wnioski formułowali debaty Pomorskiego Kongresu Transportu Intermodalnego.

Szwecja myśli o zbrojeniach

Szwedzi uważają, że następuje drastyczna zmiana poziomu bezpieczeństwa w ich otoczeniu systemowym – w rejonie Morza Bałtyckiego. Reakcją na to ma być zwiększenie budżetu wojskowego nawet o 40 proc. do 2025 roku.

O żegludze na Odrze na nowo. Po czesku

O przywróceniu Odrze znaczenia gospodarczego w Polsce ostatnio nieco ciszej. Tymczasem inwestycyjną i przy okazji geopolityczną inicjatywę podejmują w oparciu o rzekę Czesi. Ciekawe, w jakim stopniu wpłynie to w Polsce na powrót do ambitnych planów.

Niemieckie wybrzeże Bałtyku pod jednolitym nadzorem

Liczące 2050 kilometrów niemieckie wybrzeże Bałtyku jest zarządzane przez jedną instytucję. Ujednolicony nadzór nad nim objął w ostatnich dniach Bałtycki Urząd Dróg Wodnych i Żeglugi (WSA).

Granica znów się przymyka

Mieszkańcy niektórych polskich województw są obłożeni ograniczeniami we wjeździe do Niemiec. Na razie nie dotyczy to Pomorza Zachodniego.

Pokażemy światu politykę miejską

Przygotowywana jest aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej. Pracuje nad nią Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  Wykorzysta m.in. rozwiązania testowane obecnie w województwie zachodniopomorskim

Morze Śródziemne – polityczny wzorzec dla regionu Bałtyku

Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczęto proces barceloński w celu zbudowania strefy wspólnego dobrobytu wokół obszaru eurośródziemnomorskiego. Poczynione postępy i wyzwania, które pozostały do pokonania to dobry punkt odniesienia dla myślenia o rozwoju projektu bałtyckiego.

Klub Jagielloński: Turystyfikacja nie uodporniła Krakowa na pandemię

 Skupywanie zasobów mieszkaniowych i przeznaczanie ich na wynajem krótkoterminowy, disneylandyzacja centrum miasta i poszerzanie sfery pracy prekarnej w ogólnej strukturze zatrudnienia. Te trzy narastające od lat problemy sprawiły, że kryzys wywołany pandemią wyjątkowo silnie uderzył w Kraków.

Gorąco wokół Dolnej Odry

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmowała się przyszłością Zespołu Elektrowni Dolna Odra i jej pracowników. W Gryfinie ta sprawa budzi duże emocje. To kwestia nawet tysiąca miejsc pracy, ale przede wszystkim ekonomicznej stabilności miasta i jego otoczenia w przyszłości.

Może uda się rozwiązać problem PGR-ów

Czy przygotowywane systemowe wsparcie dla obszarów popegeerowskich ma szansę zmienić sytuację zachodniopomorskiej wsi? Strukturalne problemy związane z tym dziedzictwem dotyczą nawet 1/5 wiosek w regionie.

Kolejna ofiara załamania europejskiej specjalizacji stoczniowej?

Sektor rejsów wycieczkowych jest mocno dotknięty pandemią, a wraz z nim poważne problemy przeżywają europejskie firmy zajmujące się budową dla niego luksusowych jednostek. Nie omijają one Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Kryzys przeżywa stoczni Rheinhold & Mahla posiadająca swe oddziały m.in. w Rostocku i Wismarze.

Nadmorski atom

Pierwsza polska elektrownia jądrowa chyba raczej na Pomorzu Zachodnim nie powstanie, choć lokalizacje z regionu ostatecznie z gry nie wypadły.

Koleje życia kolei regionalnych

Przewoźnik dominujący na regionalnych rynkach z umiarkowanym optymizmem patrzy w przyszłość, choć pandemia mocno uderza w kondycję kolei.

Poziom pustostanów w obiektach handlowych w Szczecinie z największym wzrostem

Handlowych pustostanów przybywa. Dane z końcówki wakacji wcale nie muszą się utrzymać do końca roku. Wiele zależy od wyniku negocjacji między właścicielami nieruchomości a najemcami – dla jednych i drugich epidemia koronawirusa jest papierkiem lakmusowym w rozmowach o warunkach umowy.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

Pozycja Polski nad Bałtykiem warta jest aktywnych zabiegów. Trzeba szukać różnych ścieżek jej kształtowania, zwłaszcza poprzez istniejące instrumenty i struktury współpracy. Jedna z nich jest Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. 

Maksymilian Dura, defence24: Obwód Kaliningradzki w „kotle”

Polskie i estońskie baterie rakiet nadbrzeżnych mogą w razie konfliktu praktycznie unieruchomić rosyjską Flotę Bałtycką w portach. Pozbawiony dostaw drogą morską Obwód Kaliningradzki znajdzie się w ten sposób w swoistym „kotle”, którego otworzenie będzie wymagało od Rosji przebicia się wojskami lądowymi przez kraje nadbałtyckie i przesmyk suwalski. Bo droga morska może być dla Rosjan definitywnie zamknięta. Może, ale nie musi.

Spada sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym

Cena nowego mieszkania w Szczecinie przekraczająca 7 tysięcy złotych za metr to już codzienność. Jest niż też spadek cen najmu w Polsce w następstwie procesów związanych z pandemią. 

Abyśmy chcieli zarządzać granicą

Kto pierwszy otwarcie przyzna, że Szczecin jako miasto rzeczywiście transgraniczne jest potrzebne dla zdynamizowania rozwoju po obu stronach granicy?

Bałtycka energetyka w trudnym momencie przełomu

Produkcja energii elektrycznej w państwach bałtyckich zaczyna być niewystarczająca. Deficyt dostaw energii i produkcji bilansującej staje się coraz bardziej widoczny wobec planowanego odłączenia bałtyckiej sieci energetycznej od źródeł rosyjskich w 2025 roku. To czynnik warunkujący także polska politykę w regionie Morza Bałtyckiego.

Nasza zbyt krótka edukacja

Zbyt wielu młodych ludzi nie kontynuuje wystarczająco długo nauki. Uciekamy stopniowo przed wysoką europejską średnią w tej dziedzinie, ale wciąż należymy do krajowych outsiderów.

Uczymy się nowych adresów i kontaktów w Warszawie

Najważniejsze dla Pomorza Zachodniego działy administracji rządowej zmieniły przyporządkowanie. Decyzje będą wobec tego zapadały w nowych resortach, ale także w kontekście zmienionych układów personalnych, a także partyjnych.

Kamil Goral, FPG: Wkład czempionów w rozwój polskiej gospodarki

Poglądy na temat posiadania przez państwo udziałów w największych przedsiębiorstwach są podzielone. Nie brak głosów mówiących, że obecność państwa w biznesie powinna być mocno ograniczona. Że w tego typu podmiotach jak spółki kapitałowe powinno być go najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale nie brak też takich, które wskazują na bardzo ważne zadania, jakie państwowe spółki mają do spełnienia dla rozwoju Polski.

Pomorze Zachodnie umiarkowanie akademickie

Pomorze Zachodnie cechuje duża równowaga w szkolnictwie publicznym i niepublicznym na poziomie akademickim. To jednak niższa niż gdzie indziej liczba szkół prywatnych stanowi o pozycji regionu na uczelnianej mapie kraju.

UTK: Jak planować ofertę przewozową w regionach?

Przed epidemią koronawirusa w wielu państwach Unii Europejskiej liczba pasażerów kolei systematycznie się zwiększała. Jednym z segmentów przewozów, w których obserwowano istotny wzrost, był ruch aglomeracyjny i regionalny. Jakie warunki powinna spełniać atrakcyjna dla pasażerów oferta przewozowa? Urząd Transportu Kolejowego przedstawia główne wnioski płynące z analizy trendów widocznych na rynku krajowym.

Średnia cena mieszkania o 10 % wyższa niż przed rokiem

Średnio o 2 % podrożały mieszkania w II kw. 2020 r. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 10,9 % (na rynku pierwotnym – o 5,3 % i na rynku wtórnym – o 15,4 %.). Na Pomorzu Zachodnim – o równe 10 %.

Zmiany w podziale administracyjnym kraju coraz bliżej

Najpóźniej w listopadzie do Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie podziału Mazowsza na dwa województwa: mazowieckie i warszawskie – poinformował we wtorek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Komu i jak bardzo potrzebne są dziś klastry?

Polska gospodarka stoi przed koniecznością znalezienia swojego miejsca w szybko zmieniającym się świecie, gotowości do wykonania technologicznej, organizacyjnej i kapitałowej zmiany. Szansę ku temu stwarza współpraca klastrowa, jeśli nie ogranicza się do działań symulowanych i poprawy samopoczucia członków inicjatywy klastrowej.  

ZUT patentowany

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu podmiotów krajowych i zagranicznych, którym udzielono największą liczbę patentów na wynalazki w 2019 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Lubelska (118 decyzji), natomiast Politechnika Łódzka (101 decyzji) zajęła miejsce trzecie na 17 polskich szkół wyższych ujętych w dorocznym raporcie Urzędu Patentowego RP.

Żegluga śródlądowa więdnie z roku na rok

Znaczenie żeglugi śródlądowej dla polskiej gospodarki systematycznie maleje. Potwierdzają to opublikowane przez GUS dane dotyczące jej dane za lata 2018 – 2019

Skutki COVID-19 na rynku pracy: Szwecja i jej skandynawscy sąsiedzi

Szwecja przyciągnęła uwagę opinii międzynarodowej, ponieważ nie nałożyła rygorystycznej blokady po wybuchu epidemii COVID-19. W niniejszym artykule przeanalizowano skutki tej strategii dla rynku pracy, porównując bezrobocie i okresy urlopów w Szwecji z trzema jej skandynawskimi sąsiadami. Zebrane dane sugerują, że rynki pracy wszystkich krajów zostały poważnie dotknięte pandemią, ale Szwecja osiągnęła nieco lepsze wyniki niż jej sąsiedzi.

Bałtyk pod szczególną ochroną

Na konferencji Our Baltic Conference, zorganizowanej pod auspicjami Komisji Europejskiej, ministrowie rybołówstwa, rolnictwa i środowiska bałtyckich państw członkowskich po raz pierwszy wspólnie zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz ograniczenia presji na środowisko Morza Bałtyckiego i chronienia tego akwenu.

NIK oceniła stosowanie RODO w naszych urzędach

Najwyższa Izba Kontroli oceniła przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia procedur RODO. Zasadniczo systemy przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych oraz procedury dotyczące ich ochrony opracowano i wprowadzono w życie zgodnie z wymaganiami.

Polski Instytut Ekonomiczny: Z czego żyje polska wieś?

Od początku lat 90. zaszły daleko idące zmiany dotyczące funkcji gospodarczej polskiej wsi. Zmiany te polegały (i wciąż polegają) przede wszystkim na tym, że coraz mniejsza część osób mieszkających na wsi zatrudniona jest w rolnictwie, a także na tym, że coraz mniejsza część dochodu tych osób pochodzi z pracy w gospodarstwie rolnym.

Wielkie lotnisko w Berlinie wreszcie gotowe do otwarcia

Około 150 kilometrów od Szczecina wchodzi do użytku jeden z największych hubów lotniczych w Europie. Po jego otwarciu z Berlina będzie można polecieć bezpośrednio m.in. do Singapuru, Pekinu, Toronto, Filadelfii czy Nowego Jorku.

Ministerstwa gospodarki morskiej nie będzie. I co my na to?

Doszło ostatecznie do sytuacji, o której przed kilkom tygodniami pisaliśmy jako bardzo możliwym scenariuszu. W wyniku dokonanej restrukturyzacji rządu z jego struktury zniknie resort gospodarki morskiej. Jego historia zamyka się latami 2005 – 2007 oraz 2015 – 2020. Kompetencje likwidowanego ministerstwa mają zostać rozdzielone między ministerstwa: rolnictwa, środowiska i infrastruktury.

Bałtycka beczka prochu

Nordycki pacyfizm to jedno, intensywna modernizacja sił zbrojnych państw regionu Morza Bałtyckiego jest faktem. Odpowiada to ogólnemu trendowi w tej części Europy i na całym świecie.

Stopa bezrobocia w powiatach

Główny Urząd Statystyczny podał przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020. W województwie zachodniopomorskim wyniosła ona 8 %.

Granica, która się wyjątkowo liczy

Na granicę z Niemcami przypadła między kwietniem a czerwcem połowa ruchu granicznego w Polsce. Przekraczający ją cudzoziemcy ponieśli 60 % wydatków w ogóle pieniędzy wydawanych przez przybywających do naszego kraju.

Paweł Strzelecki, NBP: Mniej imigrantów na polskim rynku pracy po lockdownie

Szacunki sprzed lockdownu wskazują, że liczba imigrantów na polskim rynku pracy mogła wynosić średniorocznie ok. 1,5 mln osób.  Lockdown i epidemia spowodowały, że ta liczba się zmniejszyła. Szacujemy, że o ok. 10 proc., czyli o ponad 100 tysięcy osób – mówi Paweł Strzelecki z Departamentu Statystyki NBP.

Żabka ma coraz większy apetyt

Jakie są szanse na rywalizację innych sklepów „osiedlowych” w konfrontacji z siecią, która rośnie w tempie ponad 500 placówek w pół roku?

Kryzys budżetowy w Mekemburgii

Land Meklemburgia – Pomorze Przednie ma zaciągnąć 162 mln euro nowego długu aby pomóc gminom w finansowaniu deficytu.

Bezpieczeństwo na naszych drogach nie poprawia się

Na Pomorzu Zachodnim co roku ginie w wypadkach drogowych od 120 do 140 osób. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli tego rodzaju statystyki to efekt miedzy innymi braku rzetelności w realizacji Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Niezwykły profesor zwyczajny

Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzyma tytuł profesora zwyczajnego.

Plany budowy dróg na przyszły rok

W roku 2021 priorytetem inwestycyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad będą przedsięwzięcia na wschodzie Polski. Podobno nic nie grozi tez szybkiej modernizacji dalszego odcinka trasy S6 między Szczecinem i Trójmiastem.  

Energetyczna ofensywa państw bałtyckich

W przyszłym tygodniu w Szczecinie podpisana będzie  „Deklaracja Bałtycka” służąca wzmocnieniu współpracy w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich, zwłaszcza pod katem budowy farm wiatrowych. Towarzyszy jej seria wspólnych projektów energetycznych inicjowanych przez kraje regionu.

Portret sąsiadki, trzydziestolatki

Dojrzewa, rozwija się tuż obok nas. Portal ndr.de przygotował statystyczny obraz zmian, jakich doświadczyła obchodząca 30 urodziny Meklemburgia – Pomorze Przednie.

O pandemii i miastach Pomorza

Kongres Obywatelski angażuje naukowców, architektów, urbanistów, specjalistów od lokalnego rozwoju, socjologów i aktywistów społecznych do szukania odpowiedzi na najważniejsze problemy rozwojowe miast Pomorza w kontekście doświadczenia pandemii.  

Skandynawowie uczą efektywnego funkcjonowania instytucji

Blisko nam geograficznie do partnerów po drugiej stronie Bałtyku, którzy są dziś liderami w stosowaniu w administracji rozwiązań technologicznych i podnoszenia standardu usług. Bezwzględnie warto sięgać po te wzorce.    

Opieka psychiatryczna nad najmłodszymi kuleje

System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży nie zaspokaja w pełni potrzeb tej populacji pacjentów oraz nie zapewnia kompleksowej i powszechnie dostępnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Sytuację zbadała Najwyższa Izba Kontroli.

Pieniądze na geotermię – tu też mamy potencjał

Wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czeka na nie aż 300 mln złotych. Dokumenty można składać do 30 września 2020 roku

Orlen wypływa na Bałtyk

PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering.

„Teologia Polityczna”: Piotr Semka o wystawie „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”

Szczecin zawsze mnie interesował jako miasto oddolnego, silnego antykomunizmu. Niewiele osób ma świadomość, że Szczecin był ostatnim dużym miastem, które znalazło się pod jurysdykcją polskiej administracji, stało się to dopiero w lipcu 1945 roku. Wcześniej Stalin rozważał oddanie Szczecina komunistycznym Niemcom – mówi Piotr Semka w rozmowie poświęconej wystawie „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”.

Krajowy Plan Odbudowy dla Pomorza Zachodniego

Województwo Zachodniopomorskie zgłasza projekty do Krajowego Planu Odbudowy. Samorząd zaprasza partnerów samorządowych i społeczno-gospodarczych do udziału w konsultowaniu koncepcji. Konsultacje trwają między 10 a 18 września.

Jak myślą o sobie Polacy i Niemcy?

Coraz częściej uważamy, że Niemcy myślą o nas źle. Jednocześnie swój stosunek do nich niezmiennie postrzegamy jako pozytywny.      

Ciepło produkujemy głównie z węgla

W związku ze wzrostem cen energii i podnoszeniem standardów środowiskowych kondycja ciepłownictwa w Polsce coraz bardziej budzi zainteresowanie. Na Pomorzu Zachodnim wciąż oparte jest ono przede wszystkim na węglu.

Procent od bliskości Skandynawii

Oprócz wielu innych czynników przyjazdom Skandynawów do Szczecina sprzyja system podatkowy w ich krajach, który nakłada wysokie daniny na produkcję alkoholu. 

Bałtyk czyli nordycki region Morza Śródziemnego

Region Morza Bałtyckiego jako sfera niemiecko – rosyjskiej gry o wpływy i dominację. Tak przed 80 laty widziano ten obszar z perspektywy włoskiego czasopisma o profilu geostrategicznym.

Wirus zatrzymał w domu sektor usług

Im silniej rozwinięte gospodarczo regiony i wyższy odsetek pracujących w usługach, tym większy ich odsetek w czasie nasilenia pandemii wykonywał prace zdalnie. W regionie warszawskim stołecznym niemal co 5 pracujący w następstwie zaistniałej sytuacji epidemicznej wykonywał pracę zdalnie. Zjawisko to w dużym stopniu było tez obecne w Małopolsce, nieco mniej – na Pomorzu i Dolnym Śląsku. W najmniejszym stopniu miało miejsce w regionach: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywał co 20 pracujący. Praca zdalna w II kwartale br. była zróżnicowana według rodzaju działalności, przykładowo w sekcji PKD obejmującej przemysł praca zdalna była wykonywana przez ok. 3% pracujących. W usługach skala zjawiska była 4-krotnie większa, przy czym wykorzystanie omawianej formy pracy było warunkowane specyfiką usług. O ile w takich sekcjach jak Informacja i komunikacja tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostało objętych niemal 60% pracujących, to w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle z tej formy pracy korzystało ok. 6% pracujących w tej sekcji. Udział pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną pracowali zdalnie według regionów na koniec II kwartału br. Stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 ogłoszono w Polsce w marcu, następnie wprowadzono stan epidemii. Wprowadzone przepisami prawa rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa odnosiły się także do rynku pracy. Wśród nich było m.in. umożliwienie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej. Zaprezentowane dane zostały pozyskane podczas badania „Popyt na pracę”1 . Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę, zgodnie z zakresem podmiotowym badania.

Rośnie popyt na pracowników

Ostatnie miesiące na zachodniopomorskim rynku pracy to stosunkowo wysokie wartości wskaźnika wolnych miejsc pracy i mała w skali kraju nowopowstających etatów.

Zbigniew Jagniątkowski: Pomorze Zachodnie jak nowy Śląsk

Polska wprowadza w życie krajową politykę energetyczną. To będzie jeden z wehikułów dynamicznego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, jeśli będziemy potrafili go potraktować poważniej i bardziej konsekwentnie, niż urzędowe ględzenie i jednorazowy zastrzyk publicznych funduszy.     

Swedbank o gospodarce regionu bałtyckiego: Kraje bałtyckie odbudowują się prężne i szybko

Kraje bałtyckie doświadczyły w drugim kwartale słabszego skurczu niż reszta strefy euro, ale wydaje się, że szybko się odradzają. Biorąc pod uwagę nieco mniejszy niż oczekiwano spadek w drugim kwartale i bardzo szybkie ożywienie konsumpcji gospodarstw domowych, zrewidowaliśmy w górę prognozę PKB dla wszystkich trzech krajów bałtyckich, zwłaszcza w odniesieniu do Litwy, która doświadczyła jedynie bardzo łagodnej i krótkotrwałej recesji.

Swedbank o gospodarce regionu bałtyckiego: Szwecja – odnowa trwa

Tegoroczny upadek szwedzkiej gospodarki jest głęboki i rozległy. Jednak najgorsze minęło i rozpoczęło się ostrożne ożywienie, wspierane przez kontynuację ekspansywnej polityki gospodarczej w nadchodzących latach. Oczekuje się, że stopa referencyjna Riksbankku utrzyma się na poziomie zero procent, podczas gdy zakupy aktywów będą kontynuowane. Oczekuje się dodatkowych ważnych pakietów bodźców fiskalnych.

Region o kluczowym znaczeniu dla Polityki Energetycznej Polski

Ministerstwo Klimatu zakończyło konsultacje projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. W dwóch z jego trzech filarów kluczową rolę odgrywa energetyka odnawialna, w szczególności produkcja energii z wiatru, w której Pomorze Zachodnie jest krajowym liderem.

Nasze wina

Sezon na winobranie skłania do przypomnienia, że i na Pomorzu Zachodnim krzepnie tradycja winiarska i rodzima oferta szlachetnego trunku.

dorzeczy.pl: Polska wymiera

Taki mamy klimat. Zasiłki i transfery socjalne nie poprawią sytuacji demograficznej, gdyż istotą problemu nie są kwestie ekonomiczne. Zmieniło się samo społeczeństwo. Zmieniły się priorytety, przede wszystkim, młodych kobiet. A to one zdecydują o przyszłości Europy. Naiwnością jest zakładanie, że obecny trend uda się odwrócić za pomocą pieniędzy. Z kolei coraz częściej podnoszony pomysł, że lekarstwa na kryzys demograficzny należy szukać w masowej migracji jest wielce niebezpieczny dla państwa.

Inwestowanie w dobie koronawirusa. Rośnie zainteresowanie nieruchomościami nad Bałtykiem.

Pandemia zmieniła nie tylko naszą codzienność, ale i wakacyjne plany. W związku z niepewną sytuacją epidemiczną, aż 90% Polaków wyjeżdżających na urlop, spędza go w Polsce. Szczególnie dużą popularnością wśród turystów cieszą się nadbałtyckie miejscowości. Wraz z tym trendem, rośnie zainteresowanie inwestorów nieruchomościami zlokalizowanymi nad morzem

tysol.pl: Wspólnie zadbają o dawną Stocznię

Gdańskie tereny postoczniowe powinny odzyskać swoją dawną świetność i ponownie stać się miejscem rozwoju gospodarczego o znaczeniu społecznym i kulturalnym, dlatego Stocznia Cesarska Development i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów postoczniowych oraz ich promocja.

Dom Polski. Elementarz dizajnu. Czas start!

Najlepszy polski dizajn w trasie. Czas na pierwszy przystanek wyjątkowego projektu prezentującego topowe obiekty polskiego dizajnu. „Dom Polski. Elementarz dizajnu” to multidyscyplinarna wystawa inspirowana książką Małgorzaty Czyńskiej realizowana w 5 miastach Polski z finałem w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Kontrakty na drogi za łącznie blisko 5 miliardów, w tym na Pomorzu Zachodnim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje na ten rok ogłoszenie jeszcze 26 postępowań przetargowych na odcinki o łącznej długości 326,2 km, podpisanie 9 umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł oraz podwojenie długości oddanych dróg (do tej pory w tym roku było to ok. 60 km).

Bałtyk jest strategicznym zasobem Polski

Położenie Polski nad Bałtykiem i szerszy kontekst geostrategicznych uwarunkowań obowiązujących w regionie akwenu stwarza dla naszego kraju szerokie, chyba dalece niewykorzystane perspektywy wzmacniania pozycji w relacjach transatlantyckich. To niezwykle istotne dla polskiej racji stanu.

Polskie porty mają się dynamicznie rozwijać

Rozbudowa najważniejszych portów morskich w Polsce oraz inwestycje w infrastrukturze komunikacyjnej i portowej były tematem panelu dyskusyjnego podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy zastanawiali się również, jak utrzymać pozycję polskich portów wśród innych portów bałtyckich i światowych. Poruszono także kwestię wpływu pandemii koronawirusa na zmianę programów inwestycyjnych i finansowania inwestycji portowych.

Epidemia rodzi zapotrzebowanie na sprawny samorząd

Państwo w realny sposób angażuje lokalną administrację i społeczności w tworzenie kultury życia z koronawirusem. Dla wielu samorządów na Pomorzu Zachodnim to trudna, ale potrzebna próba wdrażania nowej podmiotowości i skuteczności działania. 

Kiepska ocena koniunktury

Główny Urząd Statystyczny zbadał ocenę koniunktury gospodarczej w ocenia przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Ich nastroje się pogarszają, kiepskie są zwłaszcza w branży budowlanej.  

Liczymy na cztery projekty w programie Kolej Plus

Cztery przedsięwzięcia z obszaru Pomorza Zachodniego zostały zgłoszone do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Łącznie Do PKP Polskich Linii Kolejowych trafiło blisko 100 wniosków z całej Polski .

Bałtyckie stada wymagają pilnego ratowania

Propozycja Komisji Europejskiej dotyczącą uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na przyszły rok przewiduje m.in. zmniejszenie o 70 % kwoty połowowej we wschodnim stadzie dorsza.

Elżbieta Ciżewska: Powstanie „Solidarności” na Wybrzeżu w świetle teorii ruchów społecznych

Celem artykułu jest rozważenie najczęściej wskazywanych przyczyn powstania Solidarności na Wybrzeżu z perspektywy podstawowych założeń kilku wybranych teorii ruchów społecznych. Autorka koncentruje się na „wielkich” koncepcjach teoretycznych – teoriach nowych ruchów społecznych i mobilizacji zasobów, starając się ukazać ich silne strony, ale też przyczyny, dla których żadna z tych perspektyw nie jest w pełni adekwatna.

wysokienapiecie.pl: Ekosłupek w szkole czyli jak gminy walczą ze smogiem

W Małopolsce i na Śląsku rośnie świadomość zanieczyszczenia powietrza i jego skutków. Prężnie działające alarmy smogowe wywierają presję na lokalne władze, by te wzmocniły działania edukacyjne i sypnęły groszem na wymianę starych pieców. Podkrakowski Zabierzów i położone pod Bielsko-Białą Wilkowice przekonały się, że wymianę kopciuchów można przyspieszyć.

Wysoka śmiertelność na polskich drogach

Na polskich drogach wciąż ginie bardzo wiele osób. Zbyt wiele! Niniejszy artykuł analizuje dostępne statystyki wypadków, aby odnaleźć tam główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Choć pewne wnioski wydać się mogą oczywiste, inne stanowią spore zaskoczenie.

Na Pomorzu Zachodnim inflacja mocniej odczuwalna

Dane miesięczne i kwartalne pokazują wzrost cen, w województwie zachodniopomorskim należy on do największych w kraju. To trend, który raczej będzie się utrzymywał, niż zmierzał ku wygaszaniu.

Rekompensaty dla armatorów statków rybackich

Armatorzy statków rybackich będą mogli m.in. uzyskać rekompensaty za zaprzestanie połowów, jeśli było ono spowodowane epidemią COVID-19 – wynika ze zmiany w rozporządzeniu dot. programu PO RYBY, opublikowanej w Dzienniku Ustaw.

Napięta sytuacja na Bałtyku – Szwecja pokazuje determinację

Szwedzka armia przeprowadza na oddalonej o 230 kilometrów od półwyspu helskiego wyspie Gotlandia i na okalających ją wodach Bałtyku ćwiczenia stanowiące jawną demonstrację jej siły i determinacji w obronie strategicznych interesów w regionie.

Bałtyk jako luksus i zobowiązanie

Perspektywa bałtycka i wizja kraju w regionie Bałtyku obecnego i aktywnego są kluczowe dla formułowania strategicznej autonomii Polski i Unii Europejskiej.

Którym regionom przybędzie biedy

Pomorze Zachodnie plasuje się na dość odległych lokatach w rankingu regionów zagrożonych ubóstwem. Istnieje ryzyko, że pandemia COVID-19 zmieni te sytuację.

Krytyka Polityczna: Cyfryzacja nie dla wszystkich

Połowa gospodarstw domowych na polskiej wsi nie ma dostępu do internetu szerokopasmowego. 18 proc. populacji Polski nigdy nie korzystało z internetu. Bez wypełnienia tych białych plam na cyfrowej mapie Polski cyfryzacja kraju wyrzuci miliony ludzi poza nawias i doprowadzi do eksplozji nierówności.

Gazyfikacja w regionach

Mazowieckie przoduje jeśli chodzi o zużycie gazu na osobę w gospodarstwach domowych, przy czym wskaźnik ten jest dwa razy wyższy na wsi niż w mieście – pisze Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w Tygodniku Gospodarczym.

Rzeczpospolita: Dla hotelarzy to już rok stracony

Na polach namiotowych na Wybrzeżu tłok, ale hotele i wakacyjne apartamenty świecą pustkami. Hotele w Krakowie, zarabiające na gościach z zagranicy, mogą liczyć co najwyżej na krajowców. W Warszawie zabrakło gości biznesowych.

Trudniej zarobić na wynajmie

Szczecin należy do miast, w których wynajem mieszkań przynosi dziś największe zyski. W skali kraju o najemcę jest jednak coraz trudniej.

Klub Jagielloński: Kobiety zarabiają w Polsce niemal o 20% mniej od mężczyzn. Jak z tym walczyć?

Rozszerzenie definicji mobbingu o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć nie wnosi niczego do prawa pracy. Na podstawie obowiązujących przepisów kobiety mogą dochodzić swoich praw za naruszenie zasady równego traktowania. Rozszerzenie definicji mobbingu należy traktować jako politycznie poprawny pomysł niemający realnego znaczenia prawnego. Większa skuteczność organów nadzorczych i jawność płac pozwolą skutecznie walczyć z niesprawiedliwością.

Płace w regionie nie zachwycają.

Stosunkowo najwyższe płace na Pomorzu Zachodnim oferowane są w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, ale tam też najmniej jest zatrudnionych. Wobec krajowej średniej ogółem miesięczne wynagrodzenie w regionie jest mniejsze o ponad 400 złotych.  

Trudne portowe półrocze

Według danych opublikowanych przez władze portu w Kłajpedzie, wszystkie główne bałtyckie porty morskie odnotowały spadek ruchu towarowego w okresie od stycznia do lipca 2020 r..

Koszalin w żółtej strefie?

Koszalin bardzo blisko wejścia do kategorii żółtej. W kategorii czerwonej dwa nowe powiaty: nowotarski i lipski, a Ruda Śląska i powiat ostrzeszowski spadły z niej do kategorii żółtej. Dodatkowe obostrzenia obejmują 19 powiatów – 7 czerwonych i 12 żółtych. Ministerstwo zdrowia aktualizuje mapę zagrożenia koronawirusowego.

Bliżej pełnego drogowego połączenia Szczecina z Trójmiastem

Rozpoczęła się procedura przetargowa na budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6 – Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Trasa ta umożliwi sprawny przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym woj.pomorskiego.

ZUE w Szczecinie

Szczecin to jedna z lokalizacji, w której może być realizowana ekspansja ZUE. Grupa zamierza zwiększyć działalność na rynku infrastruktury miejskiej. Do nowych zleceń kolejowych spółka podchodzi selektywnie i czeka na kolejne przetargi.

Nowe polskie wyspy czekają na nazwy

Zwiększa się obszar Polski, bowiem na Zalewie Szczecińskim i na Zalewie Wiślanym powstają nowe wyspy. Ministerstwo szuka dla nich nazw, które zaproponować może każdy z nas.

Transformacja zabija przedwcześnie

W Polsce utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne pod względem długości życia. W przypadku mężczyzn ta dysproporcja sięga prawie 8 lat. Najdłużej żyje statystyczny mieszkaniec Sopotu (78,1 lat), a najkrócej – powiatu nidzickiego (70,3). To m.in. skutki transformacji.

Pierwszy nabór w Funduszu Inwestycji Lokalnych za nami

Wszystkie zachodniopomorskie gminy i powiaty złożyły wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota rządowego wsparcia dla 131 samorządów wyniesie ponad 302 mln zł. Dotacje pozwolą na realizowanie lokalnych inwestycji bez zaciągania dodatkowych zobowiazań.

Wojskowa i ekonomiczna wspólnota interesów ze Szwecją

Szwecja ma wszelkie dane ku temu, by stać się jednym z liderów gospodarczego renesansu Europy. Jeśli nawet nie należy do gospodarek o największej skali i nie jest militarnym gigantem, to z polskiego punktu widzenia spełnia trzy istotne warunki: cechuje ja dynamizm, rozumie rolę i działania Rosji, a poza tym dzieli z nami basen Morza Bałtyckiego.

Money.pl: Mapa wydatków. Duże różnice, ale jest haczyk

Konsumpcję w Polsce nakręca kilka województw, a przeciętna rodzina w Warszawie wydaje miesięcznie średnio ponad 2600 zł więcej niż rodzina na Warmii i Mazurach. Jednak nie widać dużych różnic w wydatkach na żywność. Mieszkańcy Podlasia przeznaczają na jedzenie prawie tyle samo pieniędzy, co warszawiacy.

Dania czuje się w Europie coraz pewniej

Dania jest dziś w europejskiej polityce nieco innym krajem, niż jeszcze rok czy tym bardziej pięć lat temu. To dla nas trudny, ale coraz istotniejszy partner, jeśli Polska miałaby stanowczo i z powodzeniem realizować cele związane z rozwojem regionu Morza Bałtyckiego.

Nowe „Studia regionalne i lokalne”

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego „Studia regionalne i lokalne”, a w nim między innymi o zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie w odniesieniu do poziomu satysfakcji z życia, niewidzialności polskich migrantów zarobkowych w Niemczech, partycypacji w Polsce.

MV Werften: renowacja poprzez redukcję zatrudnienia?

MV Werften – stoczniowy konkurent polskich zakładów – ogłosił program restrukturyzacji.  W Meklemburgii – Pomorzu Przednim trwają spekulacje, czy będzie to oznaczało redukcję zatrudnienia

Jak ratujemy turystykę my, a jak sąsiedzi

Bon turystyczny da branży nieco oddechu, choć w pełni sytuacji nie ustabilizuje. Goście krajowi raczej wrócą, teraz trzeba usilnie walczyć o budowę i odbudowę pozycji na takim rynku, który stanowią Niemcy.

Retencja taka, jak w dorzeczu Iny

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody może być sposobem na przeciwdziałanie suszy na terenach wiejskich. Nad pilotażowym programem pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Milionowe luki w finansach powiatów

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest ocena sytuacji finansowej powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT w pierwszym półroczu 2020 roku i analogicznym okresie w roku 2019. Wnioski nie napawają optymizmem.

Szczecin Główny punktualny

Na stację Szczecin Główny punktualnie przyjeżdża 95,13 % pociągów obsługiwanych przez POLREGIO, podczas gdy we Wrocławiu – 91.97 %, a w Poznaniu – 87,67 %.

Do Rzeczy: Przekop Mierzei Wiślanej i walka o wpływy w basenie Morza Bałtyckiego

Przekop Mierzei Wiślanej budzi ogromne nadzieje na rozwój portu w Elblągu, żeglugi w obszarze Zalewu Wiślanego oraz całej polskiej gospodarki. Jednocześnie projekt wywołuje sporo kontrowersji w łonie wewnętrznego sporu politycznego, ale także na forum Unii Europejskiej. Tymczasem Rosja planuje budowę portu głębokowodnego w obwodzie kaliningradzkim – pisze Piotr Woźniak portalu dorzeczy.pl.

Komunalne zasoby mieszkaniowe do poprawy

Około 10% Polaków zamieszkuje lokale przeludnione i w złym stanie technicznym. Jedocześnie zasoby mieszkaniowe szybko się starzeją, a ich odtwarzanie przebiega bardzo opornie. Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

Terytorium dla wirusa – mamy o czym myśleć

Obrona przed koronawirusem przybiera nowy charakter – terytorialnego różnicowania niebezpieczeństwa. Siłą rzeczy odzwierciedla niekonsekwencje podziału administracyjnego i podejścia do współpracy różnych organów administracji. Wzmożone kontrole i ewentualne obostrzenia mogą objąć miejscowości wypoczynkowe.   

Jakub Kosikowski: Dlaczego należy się bać jesieni?

W poprzednim roku bez COVID-19 lekarze zgłosili aż 3,9 mln podejrzeń i zachorowań na grypę, nie licząc tych, co nie poszli do lekarza. Czy wiecie jak odróżnić na oko grypę/przeziębienie od covid-19? Nie? Ja też nie. Cała nadzieja w tym, że POZ nagle będą mogły zlecić test PCR na SARS-CoV-2, mieć dość środków ochrony indywidualnej, miejsce, aby pobierać wymazy i testy na grypę oraz możliwość dezynfekcji (teraz odpowiednio; nie mogą, nie mają, nie mają, nie mają), bo inaczej czeka nas następujący scenariusz.

Potencjał do pracy zdalnej w różnych lokalizacjach

Miasta – a w szczególności stolice – cechują się zazwyczaj większym udziałem zawodów pozwalających na podjęcie pracy zdalnej. To może częściowo rekompensować negatywne skutki ekonomiczne działań związanych z pandemią koronawirusa.

Niebezpieczne związki miasta z portem

Katastrofa w Bejrucie przyniosła jedną z największą od zakończenia II wojny światowej skalę zniszczeń w mieście wywołaną przez obecność portu. W czasie działań wojennych maja one zazwyczaj charakter intencjonalny, są następstwem bądź dodatkowym zamierzonym efektem ataków na cele i infrastrukturę o charakterze strategicznym. Przyczyn jest jednak więcej. Nawet dziś nie udaje się wyeliminować wszystkich zagrożeń, które stanowią drugą stronę losu portowych ośrodków – port przynosi dostatek, ale też czasem śmierć i zniszczenia.

Rok 2019 na zachodniopomorskim rynku pracy

Od 2004 roku systematycznie maleje różnica pomiędzy stopą bezrobocia w Polsce a w województwie zachodniopomorskim, od 8,5 do 1,5 pkt. proc. w 2019 roku. W latach 2004 – 2019 stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 20,8 pkt. proc.

Regiony w transgranicznych partnerstwach tematycznych

Komisja Europejska zaprasza do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa.

Przed urzędem i przed katastrofą: jak się przygotować do nadchodzącej jesieni?

Korzystamy z coraz lepszej infrastruktury, ale pozostajemy zanurzeni głęboko w dawnej mentalności i strukturalnym braku szacunku dla państwa. Nie zmieniając tego na podstawowym, lokalnym i regionalnym poziomie, nie jesteśmy w stanie skutecznie zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jak nawracająca fala zachorowań i jej społeczno – ekonomiczne skutki.

Szczecińscy geografowie badają miasta

Szczecińskie środowisko badaczy miast może się pochwalić prawdziwym rarytasem. Dostępne są już pierwsze tomy serii poświęconej stanowi i przemianom dotykającym współcześnie ośrodki miejskie.

Domykamy trasę rowerową wzdłuż Bałtyku

Pomorze Zachodnie stopniowo staje się rowerowym eldorado. Ścieżek przybywa w miastach i pomiędzy miejscowościami, a przede wszystkim zwiększa się długość i podnosi standard przebiegających przez województwo szlaków.

PIE: Miasto – wieś. Na przekór stereotypom

Dychotomiczny podział na miasto i wieś ukształtował się wraz z pojawieniem się miasta jako odmiennej jednostki osadniczej i funkcjonuje do dziś, chociaż dychotomia ta jest w różnych wymiarach coraz częściej kontestowana. Krytykuje się zwłaszcza stereotypowy determinizm w myśleniu o nieuchronnym postępie miast i zacofaniu wsi. O ile nie zmienił się zasadniczy podział funkcji na rolnicze dla wsi i pozarolnicze dla miast, to procesy urbanizacyjne i postęp technologiczny powodują, że niegdyś wyraźne różnice coraz bardziej się zacierają. Stąd często bardziej trafnym, choć niedoskonałym ujęciem zróżnicowanych relacji między odmiennymi systemami gospodarowania i środowiskami społecznymi, wydaje się podział na centrum i peryferie.

Dziedzictwo Piotra Soyki

Piotr Soyka osierocił gdańską Grupę „Remontowa”. Całemu Wybrzeżu pozostawił samoistną jakość, która stanowi wyzwanie dla polskiej gospodarki, koło której trudno przejść obojętnie.  

obserwatorfinansowy.pl: Lekarzy za mało na pandemię

Rośnie migracja pracowników medycznych w skali globalnej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to kraje zatrudniające najwięcej zagranicznych lekarzy. Także dla polskiej medycyny korzystne byłoby większe otwarcie na lekarzy imigrantów.

Szczecińska, najdłuższa

Pielgrzymi ze Szczecina zmierzają na Jasną Górę. Po raz 37., choć tym razem w nietypowej formule związanej z wyjątkową sytuacją panującą w całym kraju. Droga znad samego morza to prawie trzy tygodnie marszu.

Pierwsze półrocze 2020 r. z perspektywy przemysłu stoczniowego. Zagadnienia węzłowe

W skutek pandemii COVID-19 świat mierzy się z największym od czasu Wielkiego Kryzysu lat 30-tych ubiegłego stulecia kryzysem gospodarczym. Na szczęście nie ziściły się najgorsze scenariusze zwiastujące kolaps światowej gospodarki. Wyraźne są pewne symptomy odbicia – wynika z raportu opublikowanego w portalu gospodarkamorska.pl.

Miejscowości – widma

W województwie zachodniopomorskim istnieje 151 niezamieszkanych miejscowości. W całym kraju jest ich ponad 3400. 

Andrzej Rubczyński, Forum Energii: Integracja sektorów energii w Polsce. Klucz do neutralności klimatycznej 2050

Przyszły miks energetyczny będzie zdominowany przez źródła odnawialne (OZE) o zerowych kosztach produkcji – farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Obfitość taniej energii elektrycznej pozwoli na zastąpienie nią paliw kopalnych zarówno w ciepłownictwie jak i w transporcie. Efektywne zintegrowanie tych sektorów, w ramach jednego systemu energii, pozwoli na przezwyciężenie problemu, jakim jest zależność produkcji zmiennych OZE od warunków pogodowych.

Szczecin w powyborczej perspektywie statystycznej

Wybory w ujęciu lokalnym to rzadko prezentowane dane. Co może powiedzieć nam „powyborczy krajobraz” w Szczecinie po II turze wyborów prezydenckich o strukturze społecznej mieszkańców miasta w ujęciu przestrzennym?

Gminy otrzymają wsparcie dla budownictwa komunalnego i społecznego

Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Pakiet zmian kilkunastu ustaw ma stanowić odpowiedź na rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem. Proponowane rozwiązania oferują rodzinom dopłaty do czynszów, a z drugiej – dopłaty do gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych.

Najbardziej chętni do pracy (zagranicą)

Emigrację zarobkową rozważa obecnie 9,9 % Polaków, a w pasie od Pomorza Zachodniego po Wielkopolskę – ponad 20 %. Na przełomie czerwca i lipca badania na ten temat na zlecenie Work Service przeprowadziła pracowania Kantar Polska.

Samorząd sięga po wsparcie bez poczucia satysfakcji

Samorządy mogą już składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mają na to czas do 10 sierpnia. Gminy, powiaty i miasta otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł.

Biznes dobrze się czuje nad morzem

Inwestorzy uznają Trójmiasto za najatrakcyjniejszą lokalizację w kraju. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Związek Liderów Usług Biznesowych (ABSL).

„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”

Warszawiacy otrzymają nową perspektywę spojrzenia na powojenny Szczecin. W najbliższych tygodniach w stolicy zaprezentowana zostanie ekspozycja „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”.

Olgierd Geblewicz: Co powinno być misją i zadaniami regionów?

Uczestniczymy w kluczowym momencie dla samorządu terytorialnego w Polsce, który wyznaczy, w jakim kierunku samorząd będzie dalej zmierzał. Nasuwają się pytania o charakterze fundamentalnym, ustrojowym: ile samorządności, a ile centralizacji. Nie mniej ważna jest też dyskusja o tym, jak zarządzać coraz bardziej skomplikowanymi procesami rozwojowymi. Stoją przed nami także olbrzymie wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego i klimatu, rosną presja demograficzna, a także oczekiwania mieszkańców wobec usług publicznych. Jak w tym kontekście budować silne samorządy, zdolne do stawienia czoła wyzwaniom współczesności?

Bez ministerstwa, czyli dalej od stolicy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest wymieniane jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do likwidacji. Samo to, że mowa o nim w tym kontekście, jest znaczące i ambarasujące. Co to oznacza dla regionu i branży?

Komisja Europejska o pomocy regionalnej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa. Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r.

Samorządy niemieckiego pogranicza walczą z kryzysem

Niemieckie gminy pogranicza z Polską odczuwają skutki kryzysu. Tracą dochody, podczas gdy ich rosną wydatki, na przykład na gabinety zdrowia i wydatki socjalne. Na dużą skalę wspiera je rząd federalny.

Wynagrodzenia a koszty życia na Pomorzu Zachodnim i w Polsce

Zarobki w województwie zachodniopomorskim nie mają odzwierciedlenia w sytuacji ekonomicznej jego mieszkańców. Ich zbyt niski poziom w stosunku do kosztów utrzymania to jedno z wyzwań na najbliższy czas dla osób odpowiedzialnych za rozwój regionu.

Pogoń za pieniędzmi czy za zdrowym rozsądkiem?

Grupa Azoty, największy sponsor Pogoni Szczecin, wycofał się z umowy o finansowaniu klubu. Współpraca trwała 8 lat. Powodem miały być słabe wyniki sportowe i ich niewystarczające przełożenie na zyski wizerunkowe. Czy ten ruch powinien dziwić?  Może lepiej odłożyć na bok piłkarskie emocje i rozejrzeć się dookoła.

Większa tarcza dla samorządów

Do 12 miliardów złotych wzrosła wartość Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wg opracowanego algorytmu, z Funduszu Covid-19 popłynie – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do dowolnych inwestycji lokalnych, blisko domu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez Prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

Polityka oparta na danych czy dane oparte na polityce?

Jak jest wymyślana i czego dotyczy w Polsce polityka? Wciąż w małym stopniu na podstawie danych, a nawet elementarnego konsultowania wiedzy i działań polityków z opiniami fachowców i naukowców.   

Inwestycje w morski Szczecin

Szczecin otrzyma ponad 100 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko na przebudowę układu komunikacyjnego i modernizację dróg prowadzących do portu w Szczecinie.

OSW: Twierdza Kaliningrad

Bałtyk to polskie okno na Europę, to także przestrzeń, w której Europa spogląda ku Rosji. Dla niej tym oknem jest obwód kaliningradzki – dla wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego bardzo istotny element obecność wielkiego sąsiada ze wschodu. Ośrodek Studiów Wschodnich w materiale filmowym przybliża jego znaczenie i dzisiejszą sytuację. 

Czym jest smog?

O smogu mówi się dużo. O smogu mówi wielu. Smog ma wielki wypływ na życie ludzi. Mimo to tylko niewielu wie, czym tak naprawdę jest smog, którego nazwa łączy dwa anglojęzyczne wyrazy: smoke (dym) i fog (młga).

Prof. Marek Dutkowski: Do morza Odrą

Dla każdego świadomego i światłego szczecinianina morskość tego miasta jest oczywista. Co prawda, krąży stary dowcip o zabłąkanym turyście, który na placu Grunwaldzkim pyta o drogę na plażę, ale raczej zaliczyć go należy do zbioru anegdot, powiedzonek i dowcipów trochę złośliwie traktujących stolicę Pomorza Zachodniego niż do poważnej argumentacji podającej ową morskość w wątpliwość.

gospodarkamorska.pl: Perspektywy rynku remontów i konserwacji statków w dobie pandemii COVID-19

Segment remontów i konserwacji statków stanowi wiodącą specjalizację polskiego przemysłu stoczniowego. Wpływ pandemii COVID-19 na ten rynek wymaga więc szczególnej uwagi z polskiej perspektywy. Pomimo trudności doby pandemii, długookresowo perspektywy pozostają pozytywne, mając silne oparcie w czynnikach strukturalnych w branży morskiej – oceniają eksperci w analizie opublikowanej w portalu gospodarkamorska.pl.

Polskie miasta podnoszą ceny biletów

W najbliższy czwartek, czyli 23 lipca, Rada Miejska Wrocławia głosować będzie nad projektem podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej. Projekt złożył Prezydent Miasta Jacek Sutryk. Skąd taki pomysł? I co to mówi o podejściu samorządów do transportu publicznego w kontekście wniosków z pandemii?

Dość wysokie ceny skupu zboża w regionie

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w czerwcu 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły (o 3,7%). W największym stopniu było to wynikiem podwyżek cen wszystkich produktów z wyjątkiem pszenicy i mleka.

Wybory prezydenckie – druga tura w województwie zachodniopomorskim

Druga tura emocjonujących wyborów prezydenckich za nami, w mediach tradycyjnych i społecznościowych trwa powyborcza dyskusja, studzą się i na nowo rozpalają emocje. Wybory wygrał obecny prezydent Andrzej Duda z wynikiem 51.03% głosów osób uprawnionych do głosowania. Jak w drugiej turze wyborów głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin naszego regionu?

Miasta widzą pustki w kasie

Samorządy zgłaszają postępującą zapaść finansową. Związek Miast Polskich zebrał dane od 60 ośrodków. Na ich podstawie diagnozuje znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, a także mniejsze, ale – jak podkreśla – dotkliwe z podatków lokalnych.

Baltic Fund może dać nowy impuls współpracy w basenie Morza Bałtyckiego

Inicjatywa Baltic Fund (Funduszu Bałtyckiego) to propozycja strategicznego ruchu geopolitycznego w Europie Północnej, polegająca na utworzeniu nowej międzynarodowej instytucji. Dzięki Baltic Fund możliwe będzie pogłębienie współpracy regionalnej pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polską, a także z kolejnymi państwami w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego.

Więcej Polski na bałtyckim rynku energii?

Litwa w osobie szefa litewskiego resortu energetyki Żygimantasa Vaicziunasa zaprosiła Polskę do aktywnego uczestnictwa w bałtyckim rynku energii elektrycznej i gazu – donosi PAP.

Na paliwo powinniśmy uważać

Województwo zachodniopomorskie wyróżniało się niską jakością paliw w prowadzonych w ubiegłym roku przez Inspekcję Handlową kontrolach. Przed ryzykiem skorzystania ze złej jakości usługi można się zabezpieczyć dzięki informacji dedykowanej dla konsumentów.

Europejczyków ubywa, najszybciej w Bułgarii

W 2020 roku W Europie miało miejsce prawie pół miliona więcej zgonów niż urodzeń. To tak, jakby w ciągu roku znikła populacja Duisburga lub Lizbony. Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej – przyjrzał się jej populacji.

Krótka historia regionalna pewnego rynku

W ostatnich trzech latach Szczecin stopniowo oddala się od Bydgoszczy, Olsztyna czy Rzeszowa i zbliża się do Poznania – przynajmniej na rynku nieruchomości. Na podstawie danych NBP śledzimy zmiany cen na rynku pierwotnym w największych miastach w Polsce.

Nasze archiwum wiadomości: