Mniejszy ruch na rynku nieruchomości komercyjnych

Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do użytkowania oddano biurowce o łącznej powierzchni ponad 305,1 tys. m2 w okresie I-III kw. 2020 r., z czego najwięcej w Krakowie (ok. 107,3 tys. m2), Trójmieście (60,3 tys. m2) oraz Wrocławiu (57,2 tys. m2).

Uzgodnione limity połowów ryb na Morzu Bałtyckim

Państwa członkowskie porozumiały się w Luksemburgu w sprawie limitów połowów ryb na Morzu Bałtyckim na 2021 r. Polska nie poparła porozumienia, wskazując na potrzebę ochrony stad na tym akwenie, apelowała też o gwarancje finansowe dla polskich rybaków.

Kluczowy czas dla rozwoju transportu intermodalnego i sukcesu rozwojowego portów

Udrożnienie infrastruktury prowadzącej do portów ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia transportu intermodalnego w Polsce. Tylko wtedy rodzime spółki zwiększą swoje udziały w łańcuchach logistycznych dotyczących towarów przypływających do polskich portów morskich. Takie wnioski formułowali debaty Pomorskiego Kongresu Transportu Intermodalnego.

Szwecja myśli o zbrojeniach

Szwedzi uważają, że następuje drastyczna zmiana poziomu bezpieczeństwa w ich otoczeniu systemowym – w rejonie Morza Bałtyckiego. Reakcją na to ma być zwiększenie budżetu wojskowego nawet o 40 proc. do 2025 roku.

O żegludze na Odrze na nowo. Po czesku

O przywróceniu Odrze znaczenia gospodarczego w Polsce ostatnio nieco ciszej. Tymczasem inwestycyjną i przy okazji geopolityczną inicjatywę podejmują w oparciu o rzekę Czesi. Ciekawe, w jakim stopniu wpłynie to w Polsce na powrót do ambitnych planów.

Niemieckie wybrzeże Bałtyku pod jednolitym nadzorem

Liczące 2050 kilometrów niemieckie wybrzeże Bałtyku jest zarządzane przez jedną instytucję. Ujednolicony nadzór nad nim objął w ostatnich dniach Bałtycki Urząd Dróg Wodnych i Żeglugi (WSA).

Granica znów się przymyka

Mieszkańcy niektórych polskich województw są obłożeni ograniczeniami we wjeździe do Niemiec. Na razie nie dotyczy to Pomorza Zachodniego.

Pokażemy światu politykę miejską

Przygotowywana jest aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej. Pracuje nad nią Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  Wykorzysta m.in. rozwiązania testowane obecnie w województwie zachodniopomorskim

Morze Śródziemne – polityczny wzorzec dla regionu Bałtyku

Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczęto proces barceloński w celu zbudowania strefy wspólnego dobrobytu wokół obszaru eurośródziemnomorskiego. Poczynione postępy i wyzwania, które pozostały do pokonania to dobry punkt odniesienia dla myślenia o rozwoju projektu bałtyckiego.

Klub Jagielloński: Turystyfikacja nie uodporniła Krakowa na pandemię

 Skupywanie zasobów mieszkaniowych i przeznaczanie ich na wynajem krótkoterminowy, disneylandyzacja centrum miasta i poszerzanie sfery pracy prekarnej w ogólnej strukturze zatrudnienia. Te trzy narastające od lat problemy sprawiły, że kryzys wywołany pandemią wyjątkowo silnie uderzył w Kraków.

Gorąco wokół Dolnej Odry

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmowała się przyszłością Zespołu Elektrowni Dolna Odra i jej pracowników. W Gryfinie ta sprawa budzi duże emocje. To kwestia nawet tysiąca miejsc pracy, ale przede wszystkim ekonomicznej stabilności miasta i jego otoczenia w przyszłości.

Może uda się rozwiązać problem PGR-ów

Czy przygotowywane systemowe wsparcie dla obszarów popegeerowskich ma szansę zmienić sytuację zachodniopomorskiej wsi? Strukturalne problemy związane z tym dziedzictwem dotyczą nawet 1/5 wiosek w regionie.

Kolejna ofiara załamania europejskiej specjalizacji stoczniowej?

Sektor rejsów wycieczkowych jest mocno dotknięty pandemią, a wraz z nim poważne problemy przeżywają europejskie firmy zajmujące się budową dla niego luksusowych jednostek. Nie omijają one Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Kryzys przeżywa stoczni Rheinhold & Mahla posiadająca swe oddziały m.in. w Rostocku i Wismarze.

Nadmorski atom

Pierwsza polska elektrownia jądrowa chyba raczej na Pomorzu Zachodnim nie powstanie, choć lokalizacje z regionu ostatecznie z gry nie wypadły.

Koleje życia kolei regionalnych

Przewoźnik dominujący na regionalnych rynkach z umiarkowanym optymizmem patrzy w przyszłość, choć pandemia mocno uderza w kondycję kolei.

Poziom pustostanów w obiektach handlowych w Szczecinie z największym wzrostem

Handlowych pustostanów przybywa. Dane z końcówki wakacji wcale nie muszą się utrzymać do końca roku. Wiele zależy od wyniku negocjacji między właścicielami nieruchomości a najemcami – dla jednych i drugich epidemia koronawirusa jest papierkiem lakmusowym w rozmowach o warunkach umowy.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

Pozycja Polski nad Bałtykiem warta jest aktywnych zabiegów. Trzeba szukać różnych ścieżek jej kształtowania, zwłaszcza poprzez istniejące instrumenty i struktury współpracy. Jedna z nich jest Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. 

Maksymilian Dura, defence24: Obwód Kaliningradzki w „kotle”

Polskie i estońskie baterie rakiet nadbrzeżnych mogą w razie konfliktu praktycznie unieruchomić rosyjską Flotę Bałtycką w portach. Pozbawiony dostaw drogą morską Obwód Kaliningradzki znajdzie się w ten sposób w swoistym „kotle”, którego otworzenie będzie wymagało od Rosji przebicia się wojskami lądowymi przez kraje nadbałtyckie i przesmyk suwalski. Bo droga morska może być dla Rosjan definitywnie zamknięta. Może, ale nie musi.

Spada sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym

Cena nowego mieszkania w Szczecinie przekraczająca 7 tysięcy złotych za metr to już codzienność. Jest niż też spadek cen najmu w Polsce w następstwie procesów związanych z pandemią. 

Abyśmy chcieli zarządzać granicą

Kto pierwszy otwarcie przyzna, że Szczecin jako miasto rzeczywiście transgraniczne jest potrzebne dla zdynamizowania rozwoju po obu stronach granicy?

Bałtycka energetyka w trudnym momencie przełomu

Produkcja energii elektrycznej w państwach bałtyckich zaczyna być niewystarczająca. Deficyt dostaw energii i produkcji bilansującej staje się coraz bardziej widoczny wobec planowanego odłączenia bałtyckiej sieci energetycznej od źródeł rosyjskich w 2025 roku. To czynnik warunkujący także polska politykę w regionie Morza Bałtyckiego.

Nasza zbyt krótka edukacja

Zbyt wielu młodych ludzi nie kontynuuje wystarczająco długo nauki. Uciekamy stopniowo przed wysoką europejską średnią w tej dziedzinie, ale wciąż należymy do krajowych outsiderów.

Uczymy się nowych adresów i kontaktów w Warszawie

Najważniejsze dla Pomorza Zachodniego działy administracji rządowej zmieniły przyporządkowanie. Decyzje będą wobec tego zapadały w nowych resortach, ale także w kontekście zmienionych układów personalnych, a także partyjnych.

Kamil Goral, FPG: Wkład czempionów w rozwój polskiej gospodarki

Poglądy na temat posiadania przez państwo udziałów w największych przedsiębiorstwach są podzielone. Nie brak głosów mówiących, że obecność państwa w biznesie powinna być mocno ograniczona. Że w tego typu podmiotach jak spółki kapitałowe powinno być go najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale nie brak też takich, które wskazują na bardzo ważne zadania, jakie państwowe spółki mają do spełnienia dla rozwoju Polski.

Pomorze Zachodnie umiarkowanie akademickie

Pomorze Zachodnie cechuje duża równowaga w szkolnictwie publicznym i niepublicznym na poziomie akademickim. To jednak niższa niż gdzie indziej liczba szkół prywatnych stanowi o pozycji regionu na uczelnianej mapie kraju.

UTK: Jak planować ofertę przewozową w regionach?

Przed epidemią koronawirusa w wielu państwach Unii Europejskiej liczba pasażerów kolei systematycznie się zwiększała. Jednym z segmentów przewozów, w których obserwowano istotny wzrost, był ruch aglomeracyjny i regionalny. Jakie warunki powinna spełniać atrakcyjna dla pasażerów oferta przewozowa? Urząd Transportu Kolejowego przedstawia główne wnioski płynące z analizy trendów widocznych na rynku krajowym.

Średnia cena mieszkania o 10 % wyższa niż przed rokiem

Średnio o 2 % podrożały mieszkania w II kw. 2020 r. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 10,9 % (na rynku pierwotnym – o 5,3 % i na rynku wtórnym – o 15,4 %.). Na Pomorzu Zachodnim – o równe 10 %.

Zmiany w podziale administracyjnym kraju coraz bliżej

Najpóźniej w listopadzie do Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie podziału Mazowsza na dwa województwa: mazowieckie i warszawskie – poinformował we wtorek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Komu i jak bardzo potrzebne są dziś klastry?

Polska gospodarka stoi przed koniecznością znalezienia swojego miejsca w szybko zmieniającym się świecie, gotowości do wykonania technologicznej, organizacyjnej i kapitałowej zmiany. Szansę ku temu stwarza współpraca klastrowa, jeśli nie ogranicza się do działań symulowanych i poprawy samopoczucia członków inicjatywy klastrowej.  

ZUT patentowany

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu podmiotów krajowych i zagranicznych, którym udzielono największą liczbę patentów na wynalazki w 2019 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Lubelska (118 decyzji), natomiast Politechnika Łódzka (101 decyzji) zajęła miejsce trzecie na 17 polskich szkół wyższych ujętych w dorocznym raporcie Urzędu Patentowego RP.

Żegluga śródlądowa więdnie z roku na rok

Znaczenie żeglugi śródlądowej dla polskiej gospodarki systematycznie maleje. Potwierdzają to opublikowane przez GUS dane dotyczące jej dane za lata 2018 – 2019

Skutki COVID-19 na rynku pracy: Szwecja i jej skandynawscy sąsiedzi

Szwecja przyciągnęła uwagę opinii międzynarodowej, ponieważ nie nałożyła rygorystycznej blokady po wybuchu epidemii COVID-19. W niniejszym artykule przeanalizowano skutki tej strategii dla rynku pracy, porównując bezrobocie i okresy urlopów w Szwecji z trzema jej skandynawskimi sąsiadami. Zebrane dane sugerują, że rynki pracy wszystkich krajów zostały poważnie dotknięte pandemią, ale Szwecja osiągnęła nieco lepsze wyniki niż jej sąsiedzi.

Bałtyk pod szczególną ochroną

Na konferencji Our Baltic Conference, zorganizowanej pod auspicjami Komisji Europejskiej, ministrowie rybołówstwa, rolnictwa i środowiska bałtyckich państw członkowskich po raz pierwszy wspólnie zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz ograniczenia presji na środowisko Morza Bałtyckiego i chronienia tego akwenu.

NIK oceniła stosowanie RODO w naszych urzędach

Najwyższa Izba Kontroli oceniła przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia procedur RODO. Zasadniczo systemy przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych oraz procedury dotyczące ich ochrony opracowano i wprowadzono w życie zgodnie z wymaganiami.

Polski Instytut Ekonomiczny: Z czego żyje polska wieś?

Od początku lat 90. zaszły daleko idące zmiany dotyczące funkcji gospodarczej polskiej wsi. Zmiany te polegały (i wciąż polegają) przede wszystkim na tym, że coraz mniejsza część osób mieszkających na wsi zatrudniona jest w rolnictwie, a także na tym, że coraz mniejsza część dochodu tych osób pochodzi z pracy w gospodarstwie rolnym.

Wielkie lotnisko w Berlinie wreszcie gotowe do otwarcia

Około 150 kilometrów od Szczecina wchodzi do użytku jeden z największych hubów lotniczych w Europie. Po jego otwarciu z Berlina będzie można polecieć bezpośrednio m.in. do Singapuru, Pekinu, Toronto, Filadelfii czy Nowego Jorku.

Ministerstwa gospodarki morskiej nie będzie. I co my na to?

Doszło ostatecznie do sytuacji, o której przed kilkom tygodniami pisaliśmy jako bardzo możliwym scenariuszu. W wyniku dokonanej restrukturyzacji rządu z jego struktury zniknie resort gospodarki morskiej. Jego historia zamyka się latami 2005 – 2007 oraz 2015 – 2020. Kompetencje likwidowanego ministerstwa mają zostać rozdzielone między ministerstwa: rolnictwa, środowiska i infrastruktury.

Bałtycka beczka prochu

Nordycki pacyfizm to jedno, intensywna modernizacja sił zbrojnych państw regionu Morza Bałtyckiego jest faktem. Odpowiada to ogólnemu trendowi w tej części Europy i na całym świecie.

Stopa bezrobocia w powiatach

Główny Urząd Statystyczny podał przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020. W województwie zachodniopomorskim wyniosła ona 8 %.

Granica, która się wyjątkowo liczy

Na granicę z Niemcami przypadła między kwietniem a czerwcem połowa ruchu granicznego w Polsce. Przekraczający ją cudzoziemcy ponieśli 60 % wydatków w ogóle pieniędzy wydawanych przez przybywających do naszego kraju.

Paweł Strzelecki, NBP: Mniej imigrantów na polskim rynku pracy po lockdownie

Szacunki sprzed lockdownu wskazują, że liczba imigrantów na polskim rynku pracy mogła wynosić średniorocznie ok. 1,5 mln osób.  Lockdown i epidemia spowodowały, że ta liczba się zmniejszyła. Szacujemy, że o ok. 10 proc., czyli o ponad 100 tysięcy osób – mówi Paweł Strzelecki z Departamentu Statystyki NBP.

Żabka ma coraz większy apetyt

Jakie są szanse na rywalizację innych sklepów „osiedlowych” w konfrontacji z siecią, która rośnie w tempie ponad 500 placówek w pół roku?

Kryzys budżetowy w Mekemburgii

Land Meklemburgia – Pomorze Przednie ma zaciągnąć 162 mln euro nowego długu aby pomóc gminom w finansowaniu deficytu.

Bezpieczeństwo na naszych drogach nie poprawia się

Na Pomorzu Zachodnim co roku ginie w wypadkach drogowych od 120 do 140 osób. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli tego rodzaju statystyki to efekt miedzy innymi braku rzetelności w realizacji Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Niezwykły profesor zwyczajny

Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzyma tytuł profesora zwyczajnego.

Plany budowy dróg na przyszły rok

W roku 2021 priorytetem inwestycyjnym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad będą przedsięwzięcia na wschodzie Polski. Podobno nic nie grozi tez szybkiej modernizacji dalszego odcinka trasy S6 między Szczecinem i Trójmiastem.  

Energetyczna ofensywa państw bałtyckich

W przyszłym tygodniu w Szczecinie podpisana będzie  „Deklaracja Bałtycka” służąca wzmocnieniu współpracy w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich, zwłaszcza pod katem budowy farm wiatrowych. Towarzyszy jej seria wspólnych projektów energetycznych inicjowanych przez kraje regionu.

Portret sąsiadki, trzydziestolatki

Dojrzewa, rozwija się tuż obok nas. Portal ndr.de przygotował statystyczny obraz zmian, jakich doświadczyła obchodząca 30 urodziny Meklemburgia – Pomorze Przednie.

O pandemii i miastach Pomorza

Kongres Obywatelski angażuje naukowców, architektów, urbanistów, specjalistów od lokalnego rozwoju, socjologów i aktywistów społecznych do szukania odpowiedzi na najważniejsze problemy rozwojowe miast Pomorza w kontekście doświadczenia pandemii.  

Skandynawowie uczą efektywnego funkcjonowania instytucji

Blisko nam geograficznie do partnerów po drugiej stronie Bałtyku, którzy są dziś liderami w stosowaniu w administracji rozwiązań technologicznych i podnoszenia standardu usług. Bezwzględnie warto sięgać po te wzorce.    

Opieka psychiatryczna nad najmłodszymi kuleje

System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży nie zaspokaja w pełni potrzeb tej populacji pacjentów oraz nie zapewnia kompleksowej i powszechnie dostępnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Sytuację zbadała Najwyższa Izba Kontroli.

Pieniądze na geotermię – tu też mamy potencjał

Wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czeka na nie aż 300 mln złotych. Dokumenty można składać do 30 września 2020 roku

Orlen wypływa na Bałtyk

PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering.

„Teologia Polityczna”: Piotr Semka o wystawie „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”

Szczecin zawsze mnie interesował jako miasto oddolnego, silnego antykomunizmu. Niewiele osób ma świadomość, że Szczecin był ostatnim dużym miastem, które znalazło się pod jurysdykcją polskiej administracji, stało się to dopiero w lipcu 1945 roku. Wcześniej Stalin rozważał oddanie Szczecina komunistycznym Niemcom – mówi Piotr Semka w rozmowie poświęconej wystawie „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”.

Krajowy Plan Odbudowy dla Pomorza Zachodniego

Województwo Zachodniopomorskie zgłasza projekty do Krajowego Planu Odbudowy. Samorząd zaprasza partnerów samorządowych i społeczno-gospodarczych do udziału w konsultowaniu koncepcji. Konsultacje trwają między 10 a 18 września.

Jak myślą o sobie Polacy i Niemcy?

Coraz częściej uważamy, że Niemcy myślą o nas źle. Jednocześnie swój stosunek do nich niezmiennie postrzegamy jako pozytywny.      

Ciepło produkujemy głównie z węgla

W związku ze wzrostem cen energii i podnoszeniem standardów środowiskowych kondycja ciepłownictwa w Polsce coraz bardziej budzi zainteresowanie. Na Pomorzu Zachodnim wciąż oparte jest ono przede wszystkim na węglu.

Procent od bliskości Skandynawii

Oprócz wielu innych czynników przyjazdom Skandynawów do Szczecina sprzyja system podatkowy w ich krajach, który nakłada wysokie daniny na produkcję alkoholu. 

Bałtyk czyli nordycki region Morza Śródziemnego

Region Morza Bałtyckiego jako sfera niemiecko – rosyjskiej gry o wpływy i dominację. Tak przed 80 laty widziano ten obszar z perspektywy włoskiego czasopisma o profilu geostrategicznym.

Wirus zatrzymał w domu sektor usług

Im silniej rozwinięte gospodarczo regiony i wyższy odsetek pracujących w usługach, tym większy ich odsetek w czasie nasilenia pandemii wykonywał prace zdalnie. W regionie warszawskim stołecznym niemal co 5 pracujący w następstwie zaistniałej sytuacji epidemicznej wykonywał pracę zdalnie. Zjawisko to w dużym stopniu było tez obecne w Małopolsce, nieco mniej – na Pomorzu i Dolnym Śląsku. W najmniejszym stopniu miało miejsce w regionach: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywał co 20 pracujący. Praca zdalna w II kwartale br. była zróżnicowana według rodzaju działalności, przykładowo w sekcji PKD obejmującej przemysł praca zdalna była wykonywana przez ok. 3% pracujących. W usługach skala zjawiska była 4-krotnie większa, przy czym wykorzystanie omawianej formy pracy było warunkowane specyfiką usług. O ile w takich sekcjach jak Informacja i komunikacja tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostało objętych niemal 60% pracujących, to w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle z tej formy pracy korzystało ok. 6% pracujących w tej sekcji. Udział pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną pracowali zdalnie według regionów na koniec II kwartału br. Stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 ogłoszono w Polsce w marcu, następnie wprowadzono stan epidemii. Wprowadzone przepisami prawa rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa odnosiły się także do rynku pracy. Wśród nich było m.in. umożliwienie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej. Zaprezentowane dane zostały pozyskane podczas badania „Popyt na pracę”1 . Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę, zgodnie z zakresem podmiotowym badania.

Rośnie popyt na pracowników

Ostatnie miesiące na zachodniopomorskim rynku pracy to stosunkowo wysokie wartości wskaźnika wolnych miejsc pracy i mała w skali kraju nowopowstających etatów.

Zbigniew Jagniątkowski: Pomorze Zachodnie jak nowy Śląsk

Polska wprowadza w życie krajową politykę energetyczną. To będzie jeden z wehikułów dynamicznego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, jeśli będziemy potrafili go potraktować poważniej i bardziej konsekwentnie, niż urzędowe ględzenie i jednorazowy zastrzyk publicznych funduszy.     

Swedbank o gospodarce regionu bałtyckiego: Kraje bałtyckie odbudowują się prężne i szybko

Kraje bałtyckie doświadczyły w drugim kwartale słabszego skurczu niż reszta strefy euro, ale wydaje się, że szybko się odradzają. Biorąc pod uwagę nieco mniejszy niż oczekiwano spadek w drugim kwartale i bardzo szybkie ożywienie konsumpcji gospodarstw domowych, zrewidowaliśmy w górę prognozę PKB dla wszystkich trzech krajów bałtyckich, zwłaszcza w odniesieniu do Litwy, która doświadczyła jedynie bardzo łagodnej i krótkotrwałej recesji.

Swedbank o gospodarce regionu bałtyckiego: Szwecja – odnowa trwa

Tegoroczny upadek szwedzkiej gospodarki jest głęboki i rozległy. Jednak najgorsze minęło i rozpoczęło się ostrożne ożywienie, wspierane przez kontynuację ekspansywnej polityki gospodarczej w nadchodzących latach. Oczekuje się, że stopa referencyjna Riksbankku utrzyma się na poziomie zero procent, podczas gdy zakupy aktywów będą kontynuowane. Oczekuje się dodatkowych ważnych pakietów bodźców fiskalnych.

Region o kluczowym znaczeniu dla Polityki Energetycznej Polski

Ministerstwo Klimatu zakończyło konsultacje projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. W dwóch z jego trzech filarów kluczową rolę odgrywa energetyka odnawialna, w szczególności produkcja energii z wiatru, w której Pomorze Zachodnie jest krajowym liderem.

Nasze wina

Sezon na winobranie skłania do przypomnienia, że i na Pomorzu Zachodnim krzepnie tradycja winiarska i rodzima oferta szlachetnego trunku.

dorzeczy.pl: Polska wymiera

Taki mamy klimat. Zasiłki i transfery socjalne nie poprawią sytuacji demograficznej, gdyż istotą problemu nie są kwestie ekonomiczne. Zmieniło się samo społeczeństwo. Zmieniły się priorytety, przede wszystkim, młodych kobiet. A to one zdecydują o przyszłości Europy. Naiwnością jest zakładanie, że obecny trend uda się odwrócić za pomocą pieniędzy. Z kolei coraz częściej podnoszony pomysł, że lekarstwa na kryzys demograficzny należy szukać w masowej migracji jest wielce niebezpieczny dla państwa.

Inwestowanie w dobie koronawirusa. Rośnie zainteresowanie nieruchomościami nad Bałtykiem.

Pandemia zmieniła nie tylko naszą codzienność, ale i wakacyjne plany. W związku z niepewną sytuacją epidemiczną, aż 90% Polaków wyjeżdżających na urlop, spędza go w Polsce. Szczególnie dużą popularnością wśród turystów cieszą się nadbałtyckie miejscowości. Wraz z tym trendem, rośnie zainteresowanie inwestorów nieruchomościami zlokalizowanymi nad morzem

tysol.pl: Wspólnie zadbają o dawną Stocznię

Gdańskie tereny postoczniowe powinny odzyskać swoją dawną świetność i ponownie stać się miejscem rozwoju gospodarczego o znaczeniu społecznym i kulturalnym, dlatego Stocznia Cesarska Development i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów postoczniowych oraz ich promocja.

Dom Polski. Elementarz dizajnu. Czas start!

Najlepszy polski dizajn w trasie. Czas na pierwszy przystanek wyjątkowego projektu prezentującego topowe obiekty polskiego dizajnu. „Dom Polski. Elementarz dizajnu” to multidyscyplinarna wystawa inspirowana książką Małgorzaty Czyńskiej realizowana w 5 miastach Polski z finałem w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Kontrakty na drogi za łącznie blisko 5 miliardów, w tym na Pomorzu Zachodnim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje na ten rok ogłoszenie jeszcze 26 postępowań przetargowych na odcinki o łącznej długości 326,2 km, podpisanie 9 umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł oraz podwojenie długości oddanych dróg (do tej pory w tym roku było to ok. 60 km).

Bałtyk jest strategicznym zasobem Polski

Położenie Polski nad Bałtykiem i szerszy kontekst geostrategicznych uwarunkowań obowiązujących w regionie akwenu stwarza dla naszego kraju szerokie, chyba dalece niewykorzystane perspektywy wzmacniania pozycji w relacjach transatlantyckich. To niezwykle istotne dla polskiej racji stanu.

Polskie porty mają się dynamicznie rozwijać

Rozbudowa najważniejszych portów morskich w Polsce oraz inwestycje w infrastrukturze komunikacyjnej i portowej były tematem panelu dyskusyjnego podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy zastanawiali się również, jak utrzymać pozycję polskich portów wśród innych portów bałtyckich i światowych. Poruszono także kwestię wpływu pandemii koronawirusa na zmianę programów inwestycyjnych i finansowania inwestycji portowych.

Epidemia rodzi zapotrzebowanie na sprawny samorząd

Państwo w realny sposób angażuje lokalną administrację i społeczności w tworzenie kultury życia z koronawirusem. Dla wielu samorządów na Pomorzu Zachodnim to trudna, ale potrzebna próba wdrażania nowej podmiotowości i skuteczności działania. 

Kiepska ocena koniunktury

Główny Urząd Statystyczny zbadał ocenę koniunktury gospodarczej w ocenia przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Ich nastroje się pogarszają, kiepskie są zwłaszcza w branży budowlanej.  

Liczymy na cztery projekty w programie Kolej Plus

Cztery przedsięwzięcia z obszaru Pomorza Zachodniego zostały zgłoszone do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Łącznie Do PKP Polskich Linii Kolejowych trafiło blisko 100 wniosków z całej Polski .

Bałtyckie stada wymagają pilnego ratowania

Propozycja Komisji Europejskiej dotyczącą uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na przyszły rok przewiduje m.in. zmniejszenie o 70 % kwoty połowowej we wschodnim stadzie dorsza.

Elżbieta Ciżewska: Powstanie „Solidarności” na Wybrzeżu w świetle teorii ruchów społecznych

Celem artykułu jest rozważenie najczęściej wskazywanych przyczyn powstania Solidarności na Wybrzeżu z perspektywy podstawowych założeń kilku wybranych teorii ruchów społecznych. Autorka koncentruje się na „wielkich” koncepcjach teoretycznych – teoriach nowych ruchów społecznych i mobilizacji zasobów, starając się ukazać ich silne strony, ale też przyczyny, dla których żadna z tych perspektyw nie jest w pełni adekwatna.

wysokienapiecie.pl: Ekosłupek w szkole czyli jak gminy walczą ze smogiem

W Małopolsce i na Śląsku rośnie świadomość zanieczyszczenia powietrza i jego skutków. Prężnie działające alarmy smogowe wywierają presję na lokalne władze, by te wzmocniły działania edukacyjne i sypnęły groszem na wymianę starych pieców. Podkrakowski Zabierzów i położone pod Bielsko-Białą Wilkowice przekonały się, że wymianę kopciuchów można przyspieszyć.

Wysoka śmiertelność na polskich drogach

Na polskich drogach wciąż ginie bardzo wiele osób. Zbyt wiele! Niniejszy artykuł analizuje dostępne statystyki wypadków, aby odnaleźć tam główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Choć pewne wnioski wydać się mogą oczywiste, inne stanowią spore zaskoczenie.

Na Pomorzu Zachodnim inflacja mocniej odczuwalna

Dane miesięczne i kwartalne pokazują wzrost cen, w województwie zachodniopomorskim należy on do największych w kraju. To trend, który raczej będzie się utrzymywał, niż zmierzał ku wygaszaniu.

Rekompensaty dla armatorów statków rybackich

Armatorzy statków rybackich będą mogli m.in. uzyskać rekompensaty za zaprzestanie połowów, jeśli było ono spowodowane epidemią COVID-19 – wynika ze zmiany w rozporządzeniu dot. programu PO RYBY, opublikowanej w Dzienniku Ustaw.

Napięta sytuacja na Bałtyku – Szwecja pokazuje determinację

Szwedzka armia przeprowadza na oddalonej o 230 kilometrów od półwyspu helskiego wyspie Gotlandia i na okalających ją wodach Bałtyku ćwiczenia stanowiące jawną demonstrację jej siły i determinacji w obronie strategicznych interesów w regionie.

Bałtyk jako luksus i zobowiązanie

Perspektywa bałtycka i wizja kraju w regionie Bałtyku obecnego i aktywnego są kluczowe dla formułowania strategicznej autonomii Polski i Unii Europejskiej.

Którym regionom przybędzie biedy

Pomorze Zachodnie plasuje się na dość odległych lokatach w rankingu regionów zagrożonych ubóstwem. Istnieje ryzyko, że pandemia COVID-19 zmieni te sytuację.

Krytyka Polityczna: Cyfryzacja nie dla wszystkich

Połowa gospodarstw domowych na polskiej wsi nie ma dostępu do internetu szerokopasmowego. 18 proc. populacji Polski nigdy nie korzystało z internetu. Bez wypełnienia tych białych plam na cyfrowej mapie Polski cyfryzacja kraju wyrzuci miliony ludzi poza nawias i doprowadzi do eksplozji nierówności.

Gazyfikacja w regionach

Mazowieckie przoduje jeśli chodzi o zużycie gazu na osobę w gospodarstwach domowych, przy czym wskaźnik ten jest dwa razy wyższy na wsi niż w mieście – pisze Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w Tygodniku Gospodarczym.

Rzeczpospolita: Dla hotelarzy to już rok stracony

Na polach namiotowych na Wybrzeżu tłok, ale hotele i wakacyjne apartamenty świecą pustkami. Hotele w Krakowie, zarabiające na gościach z zagranicy, mogą liczyć co najwyżej na krajowców. W Warszawie zabrakło gości biznesowych.

Trudniej zarobić na wynajmie

Szczecin należy do miast, w których wynajem mieszkań przynosi dziś największe zyski. W skali kraju o najemcę jest jednak coraz trudniej.

Klub Jagielloński: Kobiety zarabiają w Polsce niemal o 20% mniej od mężczyzn. Jak z tym walczyć?

Rozszerzenie definicji mobbingu o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć nie wnosi niczego do prawa pracy. Na podstawie obowiązujących przepisów kobiety mogą dochodzić swoich praw za naruszenie zasady równego traktowania. Rozszerzenie definicji mobbingu należy traktować jako politycznie poprawny pomysł niemający realnego znaczenia prawnego. Większa skuteczność organów nadzorczych i jawność płac pozwolą skutecznie walczyć z niesprawiedliwością.

Płace w regionie nie zachwycają.

Stosunkowo najwyższe płace na Pomorzu Zachodnim oferowane są w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, ale tam też najmniej jest zatrudnionych. Wobec krajowej średniej ogółem miesięczne wynagrodzenie w regionie jest mniejsze o ponad 400 złotych.  

Trudne portowe półrocze

Według danych opublikowanych przez władze portu w Kłajpedzie, wszystkie główne bałtyckie porty morskie odnotowały spadek ruchu towarowego w okresie od stycznia do lipca 2020 r..

Koszalin w żółtej strefie?

Koszalin bardzo blisko wejścia do kategorii żółtej. W kategorii czerwonej dwa nowe powiaty: nowotarski i lipski, a Ruda Śląska i powiat ostrzeszowski spadły z niej do kategorii żółtej. Dodatkowe obostrzenia obejmują 19 powiatów – 7 czerwonych i 12 żółtych. Ministerstwo zdrowia aktualizuje mapę zagrożenia koronawirusowego.

Bliżej pełnego drogowego połączenia Szczecina z Trójmiastem

Rozpoczęła się procedura przetargowa na budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6 – Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Trasa ta umożliwi sprawny przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym woj.pomorskiego.

ZUE w Szczecinie

Szczecin to jedna z lokalizacji, w której może być realizowana ekspansja ZUE. Grupa zamierza zwiększyć działalność na rynku infrastruktury miejskiej. Do nowych zleceń kolejowych spółka podchodzi selektywnie i czeka na kolejne przetargi.

Nowe polskie wyspy czekają na nazwy

Zwiększa się obszar Polski, bowiem na Zalewie Szczecińskim i na Zalewie Wiślanym powstają nowe wyspy. Ministerstwo szuka dla nich nazw, które zaproponować może każdy z nas.

Transformacja zabija przedwcześnie

W Polsce utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne pod względem długości życia. W przypadku mężczyzn ta dysproporcja sięga prawie 8 lat. Najdłużej żyje statystyczny mieszkaniec Sopotu (78,1 lat), a najkrócej – powiatu nidzickiego (70,3). To m.in. skutki transformacji.

Pierwszy nabór w Funduszu Inwestycji Lokalnych za nami

Wszystkie zachodniopomorskie gminy i powiaty złożyły wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota rządowego wsparcia dla 131 samorządów wyniesie ponad 302 mln zł. Dotacje pozwolą na realizowanie lokalnych inwestycji bez zaciągania dodatkowych zobowiazań.

Wojskowa i ekonomiczna wspólnota interesów ze Szwecją

Szwecja ma wszelkie dane ku temu, by stać się jednym z liderów gospodarczego renesansu Europy. Jeśli nawet nie należy do gospodarek o największej skali i nie jest militarnym gigantem, to z polskiego punktu widzenia spełnia trzy istotne warunki: cechuje ja dynamizm, rozumie rolę i działania Rosji, a poza tym dzieli z nami basen Morza Bałtyckiego.

Money.pl: Mapa wydatków. Duże różnice, ale jest haczyk

Konsumpcję w Polsce nakręca kilka województw, a przeciętna rodzina w Warszawie wydaje miesięcznie średnio ponad 2600 zł więcej niż rodzina na Warmii i Mazurach. Jednak nie widać dużych różnic w wydatkach na żywność. Mieszkańcy Podlasia przeznaczają na jedzenie prawie tyle samo pieniędzy, co warszawiacy.

Dania czuje się w Europie coraz pewniej

Dania jest dziś w europejskiej polityce nieco innym krajem, niż jeszcze rok czy tym bardziej pięć lat temu. To dla nas trudny, ale coraz istotniejszy partner, jeśli Polska miałaby stanowczo i z powodzeniem realizować cele związane z rozwojem regionu Morza Bałtyckiego.

Nowe „Studia regionalne i lokalne”

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego „Studia regionalne i lokalne”, a w nim między innymi o zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie w odniesieniu do poziomu satysfakcji z życia, niewidzialności polskich migrantów zarobkowych w Niemczech, partycypacji w Polsce.

MV Werften: renowacja poprzez redukcję zatrudnienia?

MV Werften – stoczniowy konkurent polskich zakładów – ogłosił program restrukturyzacji.  W Meklemburgii – Pomorzu Przednim trwają spekulacje, czy będzie to oznaczało redukcję zatrudnienia

Jak ratujemy turystykę my, a jak sąsiedzi

Bon turystyczny da branży nieco oddechu, choć w pełni sytuacji nie ustabilizuje. Goście krajowi raczej wrócą, teraz trzeba usilnie walczyć o budowę i odbudowę pozycji na takim rynku, który stanowią Niemcy.

Retencja taka, jak w dorzeczu Iny

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody może być sposobem na przeciwdziałanie suszy na terenach wiejskich. Nad pilotażowym programem pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Milionowe luki w finansach powiatów

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest ocena sytuacji finansowej powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT w pierwszym półroczu 2020 roku i analogicznym okresie w roku 2019. Wnioski nie napawają optymizmem.

Szczecin Główny punktualny

Na stację Szczecin Główny punktualnie przyjeżdża 95,13 % pociągów obsługiwanych przez POLREGIO, podczas gdy we Wrocławiu – 91.97 %, a w Poznaniu – 87,67 %.

Do Rzeczy: Przekop Mierzei Wiślanej i walka o wpływy w basenie Morza Bałtyckiego

Przekop Mierzei Wiślanej budzi ogromne nadzieje na rozwój portu w Elblągu, żeglugi w obszarze Zalewu Wiślanego oraz całej polskiej gospodarki. Jednocześnie projekt wywołuje sporo kontrowersji w łonie wewnętrznego sporu politycznego, ale także na forum Unii Europejskiej. Tymczasem Rosja planuje budowę portu głębokowodnego w obwodzie kaliningradzkim – pisze Piotr Woźniak portalu dorzeczy.pl.

Komunalne zasoby mieszkaniowe do poprawy

Około 10% Polaków zamieszkuje lokale przeludnione i w złym stanie technicznym. Jedocześnie zasoby mieszkaniowe szybko się starzeją, a ich odtwarzanie przebiega bardzo opornie. Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

Terytorium dla wirusa – mamy o czym myśleć

Obrona przed koronawirusem przybiera nowy charakter – terytorialnego różnicowania niebezpieczeństwa. Siłą rzeczy odzwierciedla niekonsekwencje podziału administracyjnego i podejścia do współpracy różnych organów administracji. Wzmożone kontrole i ewentualne obostrzenia mogą objąć miejscowości wypoczynkowe.   

Jakub Kosikowski: Dlaczego należy się bać jesieni?

W poprzednim roku bez COVID-19 lekarze zgłosili aż 3,9 mln podejrzeń i zachorowań na grypę, nie licząc tych, co nie poszli do lekarza. Czy wiecie jak odróżnić na oko grypę/przeziębienie od covid-19? Nie? Ja też nie. Cała nadzieja w tym, że POZ nagle będą mogły zlecić test PCR na SARS-CoV-2, mieć dość środków ochrony indywidualnej, miejsce, aby pobierać wymazy i testy na grypę oraz możliwość dezynfekcji (teraz odpowiednio; nie mogą, nie mają, nie mają, nie mają), bo inaczej czeka nas następujący scenariusz.

Potencjał do pracy zdalnej w różnych lokalizacjach

Miasta – a w szczególności stolice – cechują się zazwyczaj większym udziałem zawodów pozwalających na podjęcie pracy zdalnej. To może częściowo rekompensować negatywne skutki ekonomiczne działań związanych z pandemią koronawirusa.

Niebezpieczne związki miasta z portem

Katastrofa w Bejrucie przyniosła jedną z największą od zakończenia II wojny światowej skalę zniszczeń w mieście wywołaną przez obecność portu. W czasie działań wojennych maja one zazwyczaj charakter intencjonalny, są następstwem bądź dodatkowym zamierzonym efektem ataków na cele i infrastrukturę o charakterze strategicznym. Przyczyn jest jednak więcej. Nawet dziś nie udaje się wyeliminować wszystkich zagrożeń, które stanowią drugą stronę losu portowych ośrodków – port przynosi dostatek, ale też czasem śmierć i zniszczenia.

Rok 2019 na zachodniopomorskim rynku pracy

Od 2004 roku systematycznie maleje różnica pomiędzy stopą bezrobocia w Polsce a w województwie zachodniopomorskim, od 8,5 do 1,5 pkt. proc. w 2019 roku. W latach 2004 – 2019 stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 20,8 pkt. proc.

Regiony w transgranicznych partnerstwach tematycznych

Komisja Europejska zaprasza do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa.

Przed urzędem i przed katastrofą: jak się przygotować do nadchodzącej jesieni?

Korzystamy z coraz lepszej infrastruktury, ale pozostajemy zanurzeni głęboko w dawnej mentalności i strukturalnym braku szacunku dla państwa. Nie zmieniając tego na podstawowym, lokalnym i regionalnym poziomie, nie jesteśmy w stanie skutecznie zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jak nawracająca fala zachorowań i jej społeczno – ekonomiczne skutki.

Szczecińscy geografowie badają miasta

Szczecińskie środowisko badaczy miast może się pochwalić prawdziwym rarytasem. Dostępne są już pierwsze tomy serii poświęconej stanowi i przemianom dotykającym współcześnie ośrodki miejskie.

Domykamy trasę rowerową wzdłuż Bałtyku

Pomorze Zachodnie stopniowo staje się rowerowym eldorado. Ścieżek przybywa w miastach i pomiędzy miejscowościami, a przede wszystkim zwiększa się długość i podnosi standard przebiegających przez województwo szlaków.

PIE: Miasto – wieś. Na przekór stereotypom

Dychotomiczny podział na miasto i wieś ukształtował się wraz z pojawieniem się miasta jako odmiennej jednostki osadniczej i funkcjonuje do dziś, chociaż dychotomia ta jest w różnych wymiarach coraz częściej kontestowana. Krytykuje się zwłaszcza stereotypowy determinizm w myśleniu o nieuchronnym postępie miast i zacofaniu wsi. O ile nie zmienił się zasadniczy podział funkcji na rolnicze dla wsi i pozarolnicze dla miast, to procesy urbanizacyjne i postęp technologiczny powodują, że niegdyś wyraźne różnice coraz bardziej się zacierają. Stąd często bardziej trafnym, choć niedoskonałym ujęciem zróżnicowanych relacji między odmiennymi systemami gospodarowania i środowiskami społecznymi, wydaje się podział na centrum i peryferie.

Dziedzictwo Piotra Soyki

Piotr Soyka osierocił gdańską Grupę „Remontowa”. Całemu Wybrzeżu pozostawił samoistną jakość, która stanowi wyzwanie dla polskiej gospodarki, koło której trudno przejść obojętnie.  

obserwatorfinansowy.pl: Lekarzy za mało na pandemię

Rośnie migracja pracowników medycznych w skali globalnej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to kraje zatrudniające najwięcej zagranicznych lekarzy. Także dla polskiej medycyny korzystne byłoby większe otwarcie na lekarzy imigrantów.

Szczecińska, najdłuższa

Pielgrzymi ze Szczecina zmierzają na Jasną Górę. Po raz 37., choć tym razem w nietypowej formule związanej z wyjątkową sytuacją panującą w całym kraju. Droga znad samego morza to prawie trzy tygodnie marszu.

Pierwsze półrocze 2020 r. z perspektywy przemysłu stoczniowego. Zagadnienia węzłowe

W skutek pandemii COVID-19 świat mierzy się z największym od czasu Wielkiego Kryzysu lat 30-tych ubiegłego stulecia kryzysem gospodarczym. Na szczęście nie ziściły się najgorsze scenariusze zwiastujące kolaps światowej gospodarki. Wyraźne są pewne symptomy odbicia – wynika z raportu opublikowanego w portalu gospodarkamorska.pl.

Miejscowości – widma

W województwie zachodniopomorskim istnieje 151 niezamieszkanych miejscowości. W całym kraju jest ich ponad 3400. 

Andrzej Rubczyński, Forum Energii: Integracja sektorów energii w Polsce. Klucz do neutralności klimatycznej 2050

Przyszły miks energetyczny będzie zdominowany przez źródła odnawialne (OZE) o zerowych kosztach produkcji – farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Obfitość taniej energii elektrycznej pozwoli na zastąpienie nią paliw kopalnych zarówno w ciepłownictwie jak i w transporcie. Efektywne zintegrowanie tych sektorów, w ramach jednego systemu energii, pozwoli na przezwyciężenie problemu, jakim jest zależność produkcji zmiennych OZE od warunków pogodowych.

Szczecin w powyborczej perspektywie statystycznej

Wybory w ujęciu lokalnym to rzadko prezentowane dane. Co może powiedzieć nam „powyborczy krajobraz” w Szczecinie po II turze wyborów prezydenckich o strukturze społecznej mieszkańców miasta w ujęciu przestrzennym?

Gminy otrzymają wsparcie dla budownictwa komunalnego i społecznego

Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Pakiet zmian kilkunastu ustaw ma stanowić odpowiedź na rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem. Proponowane rozwiązania oferują rodzinom dopłaty do czynszów, a z drugiej – dopłaty do gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych.

Najbardziej chętni do pracy (zagranicą)

Emigrację zarobkową rozważa obecnie 9,9 % Polaków, a w pasie od Pomorza Zachodniego po Wielkopolskę – ponad 20 %. Na przełomie czerwca i lipca badania na ten temat na zlecenie Work Service przeprowadziła pracowania Kantar Polska.

Samorząd sięga po wsparcie bez poczucia satysfakcji

Samorządy mogą już składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mają na to czas do 10 sierpnia. Gminy, powiaty i miasta otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł.

Biznes dobrze się czuje nad morzem

Inwestorzy uznają Trójmiasto za najatrakcyjniejszą lokalizację w kraju. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Związek Liderów Usług Biznesowych (ABSL).

„Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”

Warszawiacy otrzymają nową perspektywę spojrzenia na powojenny Szczecin. W najbliższych tygodniach w stolicy zaprezentowana zostanie ekspozycja „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”.

Olgierd Geblewicz: Co powinno być misją i zadaniami regionów?

Uczestniczymy w kluczowym momencie dla samorządu terytorialnego w Polsce, który wyznaczy, w jakim kierunku samorząd będzie dalej zmierzał. Nasuwają się pytania o charakterze fundamentalnym, ustrojowym: ile samorządności, a ile centralizacji. Nie mniej ważna jest też dyskusja o tym, jak zarządzać coraz bardziej skomplikowanymi procesami rozwojowymi. Stoją przed nami także olbrzymie wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego i klimatu, rosną presja demograficzna, a także oczekiwania mieszkańców wobec usług publicznych. Jak w tym kontekście budować silne samorządy, zdolne do stawienia czoła wyzwaniom współczesności?

Bez ministerstwa, czyli dalej od stolicy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest wymieniane jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do likwidacji. Samo to, że mowa o nim w tym kontekście, jest znaczące i ambarasujące. Co to oznacza dla regionu i branży?

Komisja Europejska o pomocy regionalnej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa. Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r.

Samorządy niemieckiego pogranicza walczą z kryzysem

Niemieckie gminy pogranicza z Polską odczuwają skutki kryzysu. Tracą dochody, podczas gdy ich rosną wydatki, na przykład na gabinety zdrowia i wydatki socjalne. Na dużą skalę wspiera je rząd federalny.

Wynagrodzenia a koszty życia na Pomorzu Zachodnim i w Polsce

Zarobki w województwie zachodniopomorskim nie mają odzwierciedlenia w sytuacji ekonomicznej jego mieszkańców. Ich zbyt niski poziom w stosunku do kosztów utrzymania to jedno z wyzwań na najbliższy czas dla osób odpowiedzialnych za rozwój regionu.

Pogoń za pieniędzmi czy za zdrowym rozsądkiem?

Grupa Azoty, największy sponsor Pogoni Szczecin, wycofał się z umowy o finansowaniu klubu. Współpraca trwała 8 lat. Powodem miały być słabe wyniki sportowe i ich niewystarczające przełożenie na zyski wizerunkowe. Czy ten ruch powinien dziwić?  Może lepiej odłożyć na bok piłkarskie emocje i rozejrzeć się dookoła.

Większa tarcza dla samorządów

Do 12 miliardów złotych wzrosła wartość Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wg opracowanego algorytmu, z Funduszu Covid-19 popłynie – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do dowolnych inwestycji lokalnych, blisko domu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez Prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

Polityka oparta na danych czy dane oparte na polityce?

Jak jest wymyślana i czego dotyczy w Polsce polityka? Wciąż w małym stopniu na podstawie danych, a nawet elementarnego konsultowania wiedzy i działań polityków z opiniami fachowców i naukowców.   

Inwestycje w morski Szczecin

Szczecin otrzyma ponad 100 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko na przebudowę układu komunikacyjnego i modernizację dróg prowadzących do portu w Szczecinie.

OSW: Twierdza Kaliningrad

Bałtyk to polskie okno na Europę, to także przestrzeń, w której Europa spogląda ku Rosji. Dla niej tym oknem jest obwód kaliningradzki – dla wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego bardzo istotny element obecność wielkiego sąsiada ze wschodu. Ośrodek Studiów Wschodnich w materiale filmowym przybliża jego znaczenie i dzisiejszą sytuację. 

Czym jest smog?

O smogu mówi się dużo. O smogu mówi wielu. Smog ma wielki wypływ na życie ludzi. Mimo to tylko niewielu wie, czym tak naprawdę jest smog, którego nazwa łączy dwa anglojęzyczne wyrazy: smoke (dym) i fog (młga).

Prof. Marek Dutkowski: Do morza Odrą

Dla każdego świadomego i światłego szczecinianina morskość tego miasta jest oczywista. Co prawda, krąży stary dowcip o zabłąkanym turyście, który na placu Grunwaldzkim pyta o drogę na plażę, ale raczej zaliczyć go należy do zbioru anegdot, powiedzonek i dowcipów trochę złośliwie traktujących stolicę Pomorza Zachodniego niż do poważnej argumentacji podającej ową morskość w wątpliwość.

gospodarkamorska.pl: Perspektywy rynku remontów i konserwacji statków w dobie pandemii COVID-19

Segment remontów i konserwacji statków stanowi wiodącą specjalizację polskiego przemysłu stoczniowego. Wpływ pandemii COVID-19 na ten rynek wymaga więc szczególnej uwagi z polskiej perspektywy. Pomimo trudności doby pandemii, długookresowo perspektywy pozostają pozytywne, mając silne oparcie w czynnikach strukturalnych w branży morskiej – oceniają eksperci w analizie opublikowanej w portalu gospodarkamorska.pl.

Polskie miasta podnoszą ceny biletów

W najbliższy czwartek, czyli 23 lipca, Rada Miejska Wrocławia głosować będzie nad projektem podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej. Projekt złożył Prezydent Miasta Jacek Sutryk. Skąd taki pomysł? I co to mówi o podejściu samorządów do transportu publicznego w kontekście wniosków z pandemii?

Dość wysokie ceny skupu zboża w regionie

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w czerwcu 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły (o 3,7%). W największym stopniu było to wynikiem podwyżek cen wszystkich produktów z wyjątkiem pszenicy i mleka.

Wybory prezydenckie – druga tura w województwie zachodniopomorskim

Druga tura emocjonujących wyborów prezydenckich za nami, w mediach tradycyjnych i społecznościowych trwa powyborcza dyskusja, studzą się i na nowo rozpalają emocje. Wybory wygrał obecny prezydent Andrzej Duda z wynikiem 51.03% głosów osób uprawnionych do głosowania. Jak w drugiej turze wyborów głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin naszego regionu?

Miasta widzą pustki w kasie

Samorządy zgłaszają postępującą zapaść finansową. Związek Miast Polskich zebrał dane od 60 ośrodków. Na ich podstawie diagnozuje znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, a także mniejsze, ale – jak podkreśla – dotkliwe z podatków lokalnych.

Baltic Fund może dać nowy impuls współpracy w basenie Morza Bałtyckiego

Inicjatywa Baltic Fund (Funduszu Bałtyckiego) to propozycja strategicznego ruchu geopolitycznego w Europie Północnej, polegająca na utworzeniu nowej międzynarodowej instytucji. Dzięki Baltic Fund możliwe będzie pogłębienie współpracy regionalnej pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polską, a także z kolejnymi państwami w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego.

Więcej Polski na bałtyckim rynku energii?

Litwa w osobie szefa litewskiego resortu energetyki Żygimantasa Vaicziunasa zaprosiła Polskę do aktywnego uczestnictwa w bałtyckim rynku energii elektrycznej i gazu – donosi PAP.

Na paliwo powinniśmy uważać

Województwo zachodniopomorskie wyróżniało się niską jakością paliw w prowadzonych w ubiegłym roku przez Inspekcję Handlową kontrolach. Przed ryzykiem skorzystania ze złej jakości usługi można się zabezpieczyć dzięki informacji dedykowanej dla konsumentów.

Europejczyków ubywa, najszybciej w Bułgarii

W 2020 roku W Europie miało miejsce prawie pół miliona więcej zgonów niż urodzeń. To tak, jakby w ciągu roku znikła populacja Duisburga lub Lizbony. Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej – przyjrzał się jej populacji.

Krótka historia regionalna pewnego rynku

W ostatnich trzech latach Szczecin stopniowo oddala się od Bydgoszczy, Olsztyna czy Rzeszowa i zbliża się do Poznania – przynajmniej na rynku nieruchomości. Na podstawie danych NBP śledzimy zmiany cen na rynku pierwotnym w największych miastach w Polsce.

Promocyjna oś Trójmiasto – Kraków

Trójmiasto współpracuje z Krakowem na rzecz ożywienia turystyki i kultury. Samorządy mają świadomość, że wobec zagrożenia sezonu muszą zawierać strategiczne sojusze.

PIE: Postpandemiczny rozwój miast na kształt obwarzanka

Według prognoz ONZ, w 2050 r. 70 proc. światowej populacji będzie żyło w miastach. Dziś jest to 55 proc. ogółu mieszkańców globu, wytwarzających 80 proc. światowej produkcji i 70 proc. emisji cieplarnianych. Miasta są więc rosnącą siłą napędową rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, ale też źródłem zagrożeń dla środowiska – czytamy w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Gospodarczego.

Rowerzyści trzymają się Pomorza Zachodniego

Kryzys w turystyce nie pogrążył ruchu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, choć ograniczenie jego intensywności jest widoczne. W największym stopniu w okolicach Świnoujścia, gdzie też w największym stopniu skupia się aktywność rekreacyjnych cyklistów.

Gospodarka wodna w strategicznych dokumentach programujących rozwój

Potrzebna jest Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami, która obejmie swoim zakresem i zintegruje planowane działania we wszystkich obszarach dotyczących gospodarki wodnej, przy jednoczesnym rozwiązaniu przedstawionych zagadnień wymagających pilnej interwencji – takie wnioski formułują autorzy Alertu Wodnego publikowanego przez Open Eyes Economy Summit.

Środki finansowe na drogi samorządowe

Minister infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. Na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł. W województwie zachodniopomorskim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 447 998,91 złotych, a na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 753 912,27 zł.

Andrzej Sakson, Kongres Obywatelski: Rodzące się etosy Ziem Odzyskanych

Przejęcie Ziem Zachodnich i Północnych oraz masowe zasiedlenie ich przez nową ludność po 1945 r. to jedno z najważniejszych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii Polski, porównywalne z sukcesem stworzenia jednego organizmu z trzech zaborów w okresie II Rzeczypospolitej. Ten epokowy proces nadal nie jest jednak dostatecznie zakorzeniony w polskiej świadomości. Jakie były największe wyzwania związane z zasiedleniem nowych ziem? Jakie etosy na nich powstawały? Jak przełożyły się one na współczesną tożsamość „człowieka Zachodu”?

Zbigniew Jagniątkowski: Romantyczni i rozważni

Usilna praca nad sformułowaniem oczekiwań i koordynacją wysiłków wszystkich beneficjentów przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej jest nam niezmiernie potrzeba. Wielkie kwoty łatwo się psują, psują też dysponentów, potrafią ciągnąć na dno nawet największe imperia, a co dopiero tych, którzy do potęgi aspirują.

Ostatnie dni naboru do szkół ponadpodstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 w liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia w Szczecinie przygotowanych zostało na rok szkolny 2020/2021 łącznie 3600 miejsc.

Handel detaliczny w Europie odżywa

Na rynki i do konsumentów stopniowo powraca optymizm. Polskie wyniki w dziedzinie handlu detalicznego na tle Unii Europejskiej są umiarkowanie korzystne.

Czego chcą młodzi Niemcy?

Czego chcą młodzi Niemcy? To pytanie istotne dla nas – ich bezpośrednich sąsiadów – a także dla wszystkich Europejczyków, gdy Berlin przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

wysokienapiecie.pl: Powstaje wodorowa strategia Unii. Czy Polska na niej skorzysta?

Wodór ma napędzić energetykę przyszłości – od transportu, przez magazynowanie energii, sieci gazowe, aż po ciężki przemysł. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad wodorową strategią, która wyznaczy kierunki rozwoju, a państwa UE już planują solidne wsparcie finansowe – donosi portal Wysokie Napięcie.

O samorząd w sercu planu odbudowy Unii Europejskiej

Władze lokalne i regionalne powinny znaleźć się w samym sercu planu odbudowy Unii Europejskiej – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz podczas debaty poświęconej zarządzaniu kryzysowemu związanemu z panedmią Covid-19 i planowi odbudowy gospodarczej. Dyskusja odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów. Przywódcy lokalni i regionalni poparli propozycje Komisji Europejskiej, dzięki którym UE będzie mogła bezpośrednio reagować na przyszłe kryzysy.

Władze Meklemburgii znów aktywnie lobbują na rzecz swojego sektora stoczniowego

Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brema walczą o duże zamówienie dla stoczni w swoich landach. Ich szefowie we wspólnym liście zwrócili się do rządu federalnego o budowę nowego statku badawczego „Polarstern II” w Wismarze, Rostocku i Stralsundzie, a także w stoczni Lloyd w Bremerhaven należących do Genting Group z Hongkongu.

Raport o stanie województwa

Podczas XVII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 19 głosami ZA został przyjęty „Raport o stanie województwa 2019”.

Regiony w pułapce średniego dochodu

Unijny raport analizuje perspektywę uwięzienia regionów Unii Europejskiej w pułapce średniego dochodu. To zagrożenie, o którym w Polsce w ostatnich latach było głośno, ale analizowano je jedynie w odniesieniu do całego kraju.   

Politico: Niemieccy nacjonaliści urzędują w Szczecinie

Generation Identity, skrajnie prawicowe niemieckie ugrupowanie, prowadzące kampanię przeciwko „współistnieniu i przymusowemu mieszaniu ras” w Europie i mające powiązania na całym kontynencie, założyło w Polsce fundację, której celem może być ukrywanie działalności finansowej przed władzami jego własnego kraju – piszą Marta Kasztelan i Denise Hruby z POLITICO.

Granica prawie zamknięta

Meklemburgia-Pomorze Przednie utrzymuje obostrzenia w ruchu turystycznym i przekraczaniu granic. Dotyczy to mieszkańców innych niemieckich landów, ale też obywateli Polski.

Ćwierć miliona samorządowych dotacji na kulturalne wydarzenia w regionie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Dzięki rozdzielonym środkom – łącznie to 270 tysięcy złotych – realizowane będą przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne na terenie całego województwa, wśród nich wiele z długoletnią, bogatą tradycją.

Słaby czas dla infrastruktury komunalnej

Trudno na terenie województwa zachodniopomorskiego rozwijać skutecznie infrastrukturę komunalną słabo zaludnionych i ubogich obszarów wiejskich. W roku 2019 w tym zakresie pogłębiło się zapóźnienie regionu wobec innych części Polski.

Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego

Gdzie podróżować w czasie pandemii? Najlepiej blisko domu. Czy znasz swoje najbliższe otoczenie? Swoją miejscowość, okoliczne lasy i wsie? Czy wiesz, co działo się tu lata albo wieki temu? Inspiracją do lepszego poznania regionu Pomorza Zachodniego będzie „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego”. To drugie już wydanie książki, wpisującej się w ogólnopolską serię. 

Energetyka Europy w oczach trzeciego sektora

Europejskie organizacje opracowują pierwszy w historii scenariusz energetyczny oparty w 100% na energii odnawialnej, który dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o co najmniej 65% do 2030 roku.

Kiepsko z aktywizacją zawodową osób z autyzmem

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się sytuacji osób z autyzmem lub zespołem Aspergera po zakończeniu edukacji formalnej. Jako osoby dorosłe nie mają zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do skutecznej rehabilitacji, umożliwiającej przygotowanie ich do pracy i samodzielnego życia. 

W zasięgu ubóstwa

Polska wieś nieco szybciej niż miasta wychodzi ze strefy ubóstwa. Poprawia się sytuacja rodzin wielodzietnych.

Najmniej drożeje autogaz, najbardziej benzyny.

Wyższe ceny paliw na rynku hurtowym zwłaszcza benzyn nie pozwoliły nawet na utrzymanie cen paliw na stacjach na niezmienionym poziomie. Tu notowaliśmy wzrosty średnio od 1 do 5 groszy na litrze.

gospodarkamorska.pl: Branża morska zdaje test odporności w dobie kryzysu

Chociaż światowa gospodarka stoi w obliczu największej recesji od czasu Wielkiego Kryzysu lat 30-tych zeszłego stulecia, a handel międzynarodowy i morski notują bezprecedensowe dla ery globalizacji spadki, branża morska – zahartowana przez szok nadpodaży po światowym kryzysie finansowym 2008 r. – wykazała się wysokim stopniem odporności. Stawia to ją w dogodnej pozycji wobec wyzwań nadchodzącego wielowymiarowego przejścia technologicznego w transporcie morskim – pisze gospodarkamorska.pl

Połowa jeżdżących koleją to pasażerowie pociągów regionalnych

Lubimy jeździć koleją, a podróż pociągami Przewozów Regionalnych to codzienność dużego odsetka Polaków. W wakacje częściej będzie okazja sprawdzić, czy nasze odczucia odnośnie czystości dworców czy tez poziomu bezpieczeństwa w pociągach pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi przez osoby ankietowane przez Urząd Transportu Kolejowego  

Do Poznania pociągiem w 1,5 godziny

Modernizacja dworca Szczecin Główny to jedno z kilku przedsięwzięć, które zmieniają standard infrastruktury kolejowej na Pomorzu Zachodnim.  W całym regionie realizowane są inwestycje o wartości 7 miliardów złotych.

Dworzec po remoncie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oficjalnie zakończyły modernizację dworca Szczecin Główny. Inwestycja została realizowana dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na jej realizację przeznaczono 73,4 mln złotych, w tym ponad 50 mln ze środków UE.

Ratunek dla sektora rekreacyjnych połowów

Armatorzy jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne, otrzymają wsparcie finansowe. To następstwo ich majowych protestów wobec załamania rynku po zamknięciu Bałtyku dla połowów.

Nowe sondaże podtrzymują nadzieje na przyjazd turystów

Wiadomo już, że sezon będzie trudny, ale wciąż jest nadzieje na jego uratowanie, zwłaszcza dla turystyki krajowej. Wiele zależy od tego, czy bez zakażeń wrócą z wakacji nad morzem koloniści i jak zareagują turyści z zagranicy. 

Sporo inwestycji w drodze

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej w województwie zachodniopomorskim. Szczeciński oddział Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił informację o lokalizacji, zakresie i zaawansowaniu prowadzonych obecnie prac.  

Ambasador Szczecina spędza lato w Poznaniu

Szczecin i Pomorza Zachodnie mogą się w dziedzinie kultury poszczycić czymś niezwykłym. Zresztą Mobilny Instytut Kultury jest ambasadorem szczecińskiej kreatywności i sprawności menadżerskiej, jaką doceni każde miasto w Polsce.

Czy wakacje w Polsce są drogie?

Jak drogim krajem jest Polska? To istotne pytanie w perspektywie decyzji o wyborze kierunku wakacyjnego wyjazdu. Być może informacje europejskiej agencji statystycznej okażą się tu pomocne.

Tarcza finansowa dla samorządu

Rząd zapowiada, że każdy powiat i gmina otrzymają co najmniej pół miliona złotych na inwestycje. To 5 mld zł wsparcia dla inwestycji we wszystkich gminach i 1 mld zł w powiatach.

Badania nie wróżą zalewu wybrzeża przez turystów

Rynek energicznie poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czego może się spodziewać po tegorocznej aktywności wakacyjnej Polaków. Raczej zostaną w kraju, ale czy wyjadą na wypoczynek? Jeśli wyjadą, to gdzie? Jak się wydaje, Pomorze Zachodnie nie będzie największym wygranym nowego rozdania.

Gazeta Wyborcza Szczecin: 75 lat Pomorza Zachodniego. Region ze Szczecinem i Koszalinem działa lepiej niż podzielony

Od ostatniej batalii o podział Pomorza Zachodniego minęło pięć lat. To właśnie wówczas – w czasie parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 r. – politycy PiS próbowali zbić polityczny kapitał na wydzieleniu z naszego regionu województwa środkowopomorskiego ze stolicami w Koszalinie i Słupsku. Jarosław Kaczyński i Beata Szydło obiecywali publicznie, że taki region powstanie – pisze Andrzej Kraśnicki jr.

Susza rolnicza z nami pozostała

W Polsce nadal występuje susza rolnicza, zwłaszcza na obszarze Polski północno-zachodniej. Jest ona jednak mniejsza niż w poprzednich tygodniach.

Odtwarzamy przewozy autobusowe w regionie

Blisko milion zł rządowego dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych otrzymają zachodniopomorskie samorządy na odtworzenie połączeń autobusowych.

Monitoring Gospodarki Cyfrowej

Na jednej z najpopularniejszych polskich platform e-commerce liczba aktywnie działających sklepów zwiększyła się od początku roku o niemal 15%, co oznacza ponad 11 tys. nowych sprzedających. To jeden z wniosków wynikających z danych prezentowanych w 3. edycji „Monitoringu Gospodarki Cyfrowej” publikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Wydatki na kulturę na europejskim poziomie

W Europie Wschodniej istotnie większa niż w innych krajach Unii Europejskiej cześć wydatków rządu i samorządu kierowana jest na potrzeby kultury. Dotyczy to także Polski. Również na Pomorzu Zachodnim pomimo kryzysu jest dla tych nakładów dobry czas.  

Klub Jagielloński: Czy spółki Skarbu Państwa mogą być użyteczne nie tylko w czasie kryzysu?

Wiele spółek będących własnością Skarbu Państwa aktywnie włączyło się w walkę z epidemią koronawirusa. Dzięki ich aktywności udało się sprowadzić do Polski sprzęt medyczny i wyprodukować tysiące hektolitrów płynu do dezynfekcji. Nie można jednak zapominać, że wciąż wiele spółek będących pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych jest zarządzanych nieefektywnie i nie przynoszą one odpowiednich zysków. Czy obecny kryzys jest szansą, aby zmienić obraz naszych gospodarczych czempionów – pyta Klub Jagielloński.

Ważą się losy niemieckich stoczni nad Bałtykiem

Rząd landowy Meklemburgii – Pomorza Przedniego wzmaga wysiłki na rzecz wsparcia stoczni Genting Group. W przyszłym tygodniu ma przyjąć plan ratunkowy dla tych przedsiębiorstw. Następnie powinien on zostać zatwierdzony przez komisję finansów parlamentu landowego. Przedstawiciele władz wyrażają optymizm, że negocjacje z bankami, rządem federalnym i odbiorcami wsparcia będą udane.

Fitch utrzymuje rating Szczecina

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Ich perspektywa jest stabilna.

Prof. Marek Dutkowski: Pan czy łabędź?

O koronawirusie mówią teraz wszyscy. W ogólnym zamęcie i towarzyszącym mu, jak to zwykle bywa, pomieszaniu pojęć, nam, zwolnionym z licznych obowiązków akademikom, wypada postawić zasadnicze pytanie: z czym właściwe mamy do czynienia?

Drogi szybszego ruchu nad morze

Usunięte zostały największe utrudnienia na wylotowych odcinkach dróg szybkiego ruchu w pobliżu Szczecina – ruch jedną jezdnią na przebudowywanych odcinkach autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica i drogi ekspresowej S3 od węzła Rzęśnica do Miękowa.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina: Reforma samorządowych finansów jest konieczna

O tarczy antykryzysowej dla JST, niedoszacowanej subwencji oświatowej, zaplanowanych na wrzesień podwyżkach dla nauczycieli oraz o samorządowych propozycjach zmian prawnych, które pozwoliłyby poprawić sytuację finansową miast i gmin mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich.

Z lasów Europy wynosimy 23,3 mld euro rocznie

Pogoda w najbliższych tygodniach wpłynie na wysokość zbiorów jagód, a później grzybów. To hobby, ale także – nawet w skali Europy – znaczące zjawisko ekonomiczne, które dotyczy połowy polskich gospodarstw domowych. Na obszarach leśnych to dla wielu wręcz istotne źródło utrzymania.   

Mamy problem z nierównomiernym rozwojem

Gminy regionu są stosunkowo samodzielne pod względem ekonomicznym. Tak mówi statystyka, jej obraz zaciemnia doskonała kondycja obszarów nadmorskich i podmiejskich. W głębi ladu nie jest już tak różowo.

Efektywne zarządzanie rybołówstwem to być albo nie być dla świata

Jeśli chcemy sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ryby i owoce morza także w przyszłości, musimy przyspieszyć wdrażanie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem na całym świecie – to konkluzja raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Dominacja Pomorza Zachodniego pod Błękitną Flagą

21 lokalizacji w województwie zachodniopomorskim będzie mogło szczycić się w tym sezonie Błękitną Flagą. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane kąpieliskom oraz marinom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych.

Nasze kąpieliska dalekie od doskonałosci

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) mówi o tym, że jakość kąpielisk w Polsce jest daleka od oczekiwań, Tylko w niewielkim stopniu odpowiada za to duży przyrost takich miejsc wypoczynku, w tym na Pomorzu.

Słaby początek roku na rynku pracy

Rynek pracy i demografia województwa zachodniopomorskiego nie wyglądały zbyt korzystnie w pierwszym kwartale roku. GUS opublikował dane opisujące sytuację poszczególnych województw.

Noclegi nad morzem coraz intensywniej wykupywane

Zachodniopomorskie kurorty należą obecnie do najdroższych miejscówek w kraju. W Międzyzdrojach, Świnoujściu i Kołobrzegu za jeden nocleg para musiałaby zapłacić średnio ponad 400 złotych.

Przy niedzieli: Nie przyszedł, żeby potępić

Pomorze Zachodnie to obszar o mniejszej niż w innych regionach liczbie osób zaangażowanych w praktyki religijne. Ale niedziela z jej liturgią i ewangelią o Bogu nie-potępiającym jest także dla nas.

Meklemburgia – Rolnicy na potęgę sadzą kwiaty

Meklemburgii-Pomorzu Przednim mocno inwestuje w rozwój obszarów zasiewów kwiatów. To jedna z najbardziej popularnych form ochrony środowiska w tym landzie. Wspiera on obszary kwitnienia kwotą 680 euro na hektar rocznie.

Puls Biznesu: Kontrakty na dostawy do polskich morskich farm wiatrowych na pomoc stoczniom

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje konsultacje z przedstawicielami polskich stoczni, by zdiagnozować problemy i zaplanować walkę z kryzysem. Powstał raport oceniający sytuację branży stoczniowej w Europie i diagnozujący występujące w niej problemy. Prognozy Clarkson Research mówią, że nawet do 2025 r. może nie być popytu na statki. W przypadku wycieczkowców kryzys może potrwać nawet dłużej – pisze Puls Biznesu.

5G w Kołobrzegu już w czerwcu

Kołobrzeg znajdzie się w zasięgu sieci 5G. Play, po uruchomieniu pierwszej sieci 5G na terenie Trójmiasta, rozpoczyna udostępnianie 5G w kolejnych 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych, podała spółka. Sieć 5G w Play wykorzystuje pasmo 2100 MHz.

Miliony dla sołectw i infrastruktury sportowej

Pomoc finansowa dla gmin i powiatów na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej oraz granty sołeckie to potężny zastrzyk środków dla lokalnych społeczności. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski rozdysponował na te cele ponad 3 miliony złotych w ramach zamkniętych właśnie konkursów.

CPK, czyli Pomorze Zachodnie daleko od torów?

Powstał harmonogram budowy linii kolejowych, które wraz z nowym lotniskiem ma realizować spółka Centralny Port Komunikacyjny. W tych planach plan nie ma inwestycji, które miałyby połączyć centrum kraju i inne regiony z Pomorzem Zachodnim.  

Plaża innowacyjna. W Międzyzdrojach

Międzyzdroje nęcą turystów pierwszą w Polsce plażą sektorową. Spełnia ona w znacznym stopniu nieformalne zalecenia Państwowego Zakładu Higieny, które maja obowiązywać w czasie najbliższych wakacji. Kurort rozpoczyna też promocję – wszystko po to, by przyciągnąć więcej turystów i dać im poczucie bezpieczeństwa.

Ruszył nabór w powiększonym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim

Od poniedziałku 1 czerwca trwa nabór projektów do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.  Mieszkańcy przez miesiąc będą mogli zgłaszać swoje pomysły zarówno „miękkie” jak i inwestycyjne. To szansa na realizację działań lub inwestycji w najbliższym otoczeniu.

Rośnie wsparcie dla zachodniopomorskiego biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapowiada uruchomienie w czerwcu dodatkowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia. Pieniądze szerokim strumieniem płyną także ze strony rządu. Swoje dorzuca miasta Szczecin i to znacznie więcej, niż trzy grosze.

Sławomir Doburzyński: O współpracy bałtyckiej trzeba przypominać

Ministrowie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli deklarację wspólnego działania, dla której pretekstem była walka z epidemią. Pomijając rytuał i realia bieżącej polityki warto się trzymać takich inicjatyw i szukać w nich tego, co naprawdę ważne. Z punktu widzenia Pomorza – ale także Polski – to szukanie sojuszników w regionie Morza Bałtyckiego i poważne myślenie o rozwoju tego obszaru.  

Budżety samorządów na oparach

Samorząd regionalny bezpośrednio i boleśnie odczuwa rosnące wydatki i skutki spowolnienia gospodarczego związane z pandemią COVID-19. W ostatnich tygodniach ponoszą pilne wydatki na wyposażenie szpitali jednoimiennych, a przy tym na ich kondycję wpływają spadki wpływów z tytułu podatku CIT. Na stan budżetów samorządów województw wpłynęły także wprowadzone z inicjatywy samorządów dla mieszkańców ulgi, umorzenia czy zwolnienia z płatności.

Wydajemy więcej niż zarabiamy?

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają przeciętnie dochody niższe od średniej krajowej, za to ich wydatki są od średniej wyższe. Ogółem w roku 2019 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim również nieco więcej wydawały. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w regionie

Pomorze Zachodnie to jeden z zaledwie kilku regionów kraju, gdzie występują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Corocznie raportuje o tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy jest zależne od częstotliwości tych pól.

Lekka poprawa nastrojów w lokalnej gospodarce

Wśród przedsiębiorców Pomorza Zachodniego nastąpiło poprawienie nastrojów w związku z oceną koniunktury gospodarczej. Największy wzrost ocen w stosunku o nastrojów kwietniowych Główny Urząd Statystyczny odnotował w sekcji handel detaliczny. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel hurtowy. W większości obszarów odnotowano pogorszenie składowej „diagnostycznej” przy jednoczesnej poprawie składowej „prognostycznej”. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz handel detaliczny, gdzie polepszeniu uległy obie składowe. To jednak wciąż nastroje dalekie od ubiegłorocznych.

Przy niedzieli: We wspólnocie znajdujemy więcej, niż pocieszenie

Wiara pocieszająca jest zrozumiała, bo dotyka doświadczenia, które jest udziałem niemal każdego. Oparcie się na pocieszeniu i folgowaniu naszej nędzy chyba jednak gubi coś ważnego z istoty wiary. Jako wspólnotowe bycie razem w Kościele (i w kościele) to także ścieżka odchodzenia od prostych pocieszeń. Wybierać i zawierzyć trzeba chcieć w każdej chwili, na tym polega dorosłość i dojrzałość człowieka.

Sanatoria wracają do pracy, jest nadzieja na uratowanie sezonu

Dla gospodarki Pomorza Zachodniego to ważna wiadomość – od 16 czerwca działalność wznawiają sanatoria. Dla Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Połczyna Zdroju i Dąbek to kwestia ratowania zagrożonego sezonu, przychodów, miejsc pracy. Pozostaje wątpliwość, ilu kuracjuszy – często osób starszych – zdecyduje się już teraz skorzystać z nowych regulacji.  

Przemysław Wojnarowski: Warto rozsądnie inwestować nad morzem

Nie ma podstaw do rezygnowania z inwestycji w nieruchomości, także w mieszkania na wynajem oraz przeznaczone do własnego użytku, budowane lub kupowane nad morzem – mówił Przemysław Wojnarowski, lider Instytutu Studiów Regionalnych i ekspert rynku nieruchomości na antenie Polskiego Radia Szczecin. Jego zdaniem należy zachować rozwagę, ale wobec oferty banków nieruchomości wydają się dziś wyjątkowo atrakcyjną lokatą kapitału. 

Gęstość autostrad i dróg szybkiego ruchu wciąż jest jedna z niższych w Europie

Pomorze Zachodnie wciąż pozostaje regionem o jednej z niższych w skali kraju wartości dostępności transportowej i nasycenia drogami szybkiego ruchu. Inaczej niż w innych państwach Unii Europejskiej na sytuację w tym względzie nie wpływa nawet bliskość portu morskiego.  Świadczą o tym dane publikowane przez Eurostat.

Nowe elektrownie fotowoltaiczne przy wsparciu EBI

W północnej części Polski, na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego, powstanie kilkadziesiąt nowych elektrowni fotowoltaicznych. Kredyt w wysokości 82 mln złotych (około 18 mln euro)na realizację inwestycji przeznaczył Europejski Bank Inwestycyjny.

Radości i problemy z dziećmi, czyli demografia regionu

Według danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie dzieci – osoby do 17 roku życia – stanowią 17 % ogółu mieszkańców Pomorza Zachodniego. To nieco mniej niż średnia dla kraju. Prognozy na przyszłość mówią o systematycznym spadku nowych urodzin i raczej zmniejszającej się liczbie dzieci w statystycznym gospodarstwie domowym. W roku 2019 Kartę Dużej Rodziny posiadało 15 tysięcy rodzin w województwie.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim – 7,7 %

W końcu kwietnia stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,7 % przy średniej dla kraju wynoszącej 5,8 %. Niższe było ono też w województwie lubuskim, pomorskim i lubuskim. W obrębie regionu najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje na południu i południowym wschodzie, gdzie poziom bezrobocia przekracza 10 %. Dane na ten temat podał Główny Urząd Statystyczny.

Obserwator Finansowy: Jest potencjał w polskiej gospodarce morskiej

Obraz gospodarki morskiej nie jest jednoznaczny. Łatwo wskazać na dynamiczny rozwój czterech głównych polskich portów morskich, na rentowne stocznie Pomorza Gdańskiego i dobrze prosperującą produkcję jachtów i łodzi motorowych. Struktura polskiego handlu zagranicznego nie sprzyjała rozwojowi gospodarki morskiej, ale mimo tego ta gałąź gospodarki odpowiada za 10 proc. wpływów budżetowych, a np. przetwórstwo ryb oraz przemysł stoczniowy to niepomijalna część PKB – ocenia portal Obserwator Finansowy.

Kolej Plus dla Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej

PKP PLK rozpoczęły we wtorek nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Według szacunków, na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów. Z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej.

Federalny model walki z pandemią

W dialogu rządu z landami wykuwa się w Niemczech kompromis dotyczący strategii postępowania wobec pandemii koronawirusa. Obie strony uzgodniły się we wtorek przedłużenie do 29 czerwca obowiązywania zasady dystansu społecznego w celu dalszej walki z zagrożeniem, choć odmiennie widzą jego skalę i potencjalne skutki. Kolejne decyzje już niebawem.

Mamy suszę rolniczą w większości gmin regionu

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Problem dotyczy większości gmin w województwie zachodniopomorskim, w największym stopniu uprawy zbóż jarych i ozimych. Zwiastuje to słabe plony.

Pięć minut przed kryzysem aktywny zawodowo co 3 młody w regionie

W grupie wiekowej w wieku 15 – 24 lata aktywny zawodowo jest co trzeci mieszkaniec Pomorza Zachodniego. Na koniec 2019 roku grupa bezrobotnych do 25 roku życia liczyła 4 537 osób i była najmniej liczna od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego. Wartość tego wskaźnika spadła w ciągu roku o ponad 5 punktów procentowych. Analizę sytuacji młodych na rynku pracy województwa przygotował Wojewódzki Urząd Pracy.

Żegluga po Odrze czasowo będzie tańsza

W ramach Tarczy Antykryzysowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Regulacje obowiązują do końca września. Na żeglugę na Odrze faktycznie trzeba chuchać i dmuchać.

Większe zaangażowanie PGNiG w terminalu LNG w Świnoujściu

PGNiG zarezerwowało więcej mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Świnoujściu – poinformowała w piątek spółka. Dodano, że od 2024 r. firma będzie mogła sprowadzać 8,3 mld m sześc. LNG po regazyfikacji rocznie. Obecnie PGNiG rezerwuje 5 mld m sześc. mocy terminala.

Liderzy w ilości niepłaconych długów

BIG InfoMonitor szacuje łączne zadłużenie Polaków na koniec marca wynikające z niezapłaconych na czas rat kredytów, rachunków, czynszów czy alimentów na blisko 80 mld złotych. W relacji do stycznia kwota ta urosła o ponad 2 mld złotych, a bazy powiększyły się o 37 tys. dłużników. Pomorze Zachodnie znajduje się w czołówce regionów o najwyższej średniej liczbie dłużników z zaległymi zobowiązaniami.

Port i Zakłady Chemiczne Police w pierwszym kwartale roku

Największe firmy Pomorza Zachodniego odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego. Ich działalność pozostaje w bezpośrednim związku z kondycją innych przedsiębiorstw i całego przemysłu.  Znajduje to wyraz w obrotach i wynikach finansowych, ale na razie nie wpływa na stabilność i perspektywy rozwoju.  

Nowe „Kierunki Zmian” o pandemii, 5G i polskiej wsi

Ukazał się kolejny numer „Kierunków Zmian”, powstającego w Szczecinie cyklicznego wydawnictwa poświęconego ważnym zagadnieniom z pogranicza polityki społecznej i ekonomii. Tym razem uwaga autorów skupia się na kwestiach związanych z rewolucją technologiczną na wsi. Piszą o edukacji, zarządzaniu gminami czy też gospodarce odpadami. Ale także o panademii i związkach mody z rolnictwem. Lektura dostępna jest w sieci.

Niemcy gwałtownie potrzebują lekarzy. Z Polski?

Liczba zarejestrowanych w niemieckich izbach lekarskich praktykujących lekarzy wzrosła w 2019 roku o blisko 10 tysięcy, do łącznie 402 tysięcy, ale to wciąż za mało w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa – poinformowała w piątek Federalna Izba Lekarska w Berlinie.

Zimna wojna wraca na Bałtyk

Rosyjska Flota Bałtycka trzyma na celowniku nuklearne plany Polski – taką tezę stawia artykuł w rosyjskiej „Niezawisimaj Gazietie”. Komentując możliwość rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej USA dziennik podkreśla, że Rosja przygotowuje duże ćwiczenia z udziałem swej Floty Bałtyckiej.

Tak się zmieniają polskie województwa

Starzejemy się szybciej niż mieszkańcy innych części kraju, a zarabiamy mniej, niż wynosi ogólnopolska średnia. Z drugiej strony pod względem dostępności do lekarzy sytuacja w zachodniopomorskim jest, obok mazowieckiego, najkorzystniejsza w kraju. Główny Urząd Statystyczny przygotował obraz polskich województw opierając się na danych dotyczących roku 2018 lub ostatniego dostępnego.

Monika Petryczko: Jakie miasto, taka kultura

Jakie miasto, taka kultura. To zdaje się najczęściej wyrażana opinia, z którą spotykam się w kuluarowych rozmowach szczecińskich twórców. Tymczasem raport napisany pod przewodnictwem dr hab. Macieja Kowalewskiego podniósł temat kultury w naszym mieście ponownie w wymiarze znacznie szerszym i mniej na skróty. To dobrze, bo zdaje się, od wielu lat jest co podnosić (sic!).

Agencje pracy tymczasowej to domena Europy Zachodniej

EUROSTAT opublikował dane dotyczące skali zatrudnienia w agencjach pracy tymczasowej. W 2019 roku 2,1% pracowników w Unii Europejskiej w wieku 20-64 lata pracowało dla tego rodzaju podmiotów. Na poziomie UE stanowiło to 2,5% zatrudnionych mężczyzn w wieku 20–64 lat i nieco mniejszy odsetek zatrudnionych kobiet (1,7%). Pomorze – jak i cała Polska- nie należy do europejskiej czołówki w upowszechnianiu tego modelu zatrudnienia.

Gorsze nastroje wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim oceniana jest pesymistycznie przez przedsiębiorców badanych przez Urząd Statystyczny. We wszystkich badanych obszarach w kwietniu oceniali ją gorzej niż marcu. Większość przedsiębiorstw doświadcza zatorów finansowych i przewiduje znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc rośnie przeświadczenie o negatywnych skutkach kryzysu na kondycje firm.  

Europa zmieniana przez obywateli

Poza odbywającym się raz na pięć lat wyborami do Parlamentu Europejskiego obywatele Unii Europejskiej dysponują kilkoma innymi instrumentami bezpośredniego wpływu na kształt i przedmiot unijnej polityki. Co ważne, są one ufundowane na idei partycypacji i tym samym wolne od reguł zdominowanych przez dominację aparatu państwa. W istotnych sprawach sami obywatele Unii oraz jej lokalny i regionalny głos może być słyszany. To długa droga, ale efektywna w przypadku zasadniczych zmian, dla których nadchodzi właściwy czas i które mogą zmieniać kształt Europy. 

Niemieckie granice bardziej otwarte

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaapelowało do rządów w Polski i Czech o całkowite otwarcie granic. Pierwsze landy odstępują od rygoru kwarantanny, w znacznym stopniu motywując to potrzebą ożywienia ruchu turystycznego i w ogóle gospodarki. W Polsce w ostatnich dniach kontrole na granicy Polski z Niemcami zostały przedłużone o kolejnych 30 dni.

Mieszkania drożeją jak niemal nigdzie w kraju

Expander ocenił dynamikę rynku cen nieruchomości w ostatnich miesiącach. W Szczecinie średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w I kwartale roku wynosiła 6968 złotych. Stosunkowo niska była w Szczecinie dynamika wzrostów cen na rynku wtórnym. Trudno jednak decydować się na inwestycję mieszkaniową, kiedy spłata raty kredytu pochłaniała 25 % dochodu netto pary o przeciętnych dochodach.

Kultura Pomorza Zachodniego w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 60 000 000 zł trafi do 1182 beneficjentów w całym kraju na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury i kontynuację działalności kulturalnej i artystycznej w sieci czasie epidemii koronawirusa. Wśród nich – projekty przygotowane do realizacji na terenie Pomorza Zachodniego.

Szczecin 2019 – minimalnie więcej firm, nieco mniej mieszkańców

Urząd Statystyczny w Szczecinie przygotował obraz miasta w minionym roku. Nieznacznie ubyło w nim mieszkańców, przyjechało drugie tyle turystów, co osób żyjących w mieście na stałe (tyle skorzystało z noclegów), przybyło ponad 3 tysiące nowych mieszkań o średniej wielkości blisko 63 metrów kwadratowych. Na 10 popełnionych przestępstw przeciętnie w przypadku niecałych 2 wykroczeń nie wykryto sprawcy. Średnia temperatura dla całego maja przed rokiem wynosiła 12,1 stopnia Celsjusza, ale w czerwcu już 21,5 stopnia.     

Turyści nad morzem – jak zarządzać tym zagrożeniem?

Szybkim krokiem zbliżają się wakacje, więc obszar nadmorski z coraz większą nadzieją wyczekuje turystów z całego kraju. Ich tłumny przyjazd daje nadzieję, że mimo wszystko uda się uratować sezon i turystyczne interesy oraz wiele miejsc pracy na ich zapleczu. To dla nas wszystkich bardzo istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Poza korzyściami trzeba jednak zacząć głośno i poważnie rozmawiać o wielu zagrożeniach, jakie ten nietypowy sezon może dla Pomorza stworzyć.

Ograniczenia na granicach potrwają dłużej

Polska przedłużyła o następne 30 dni kontrole graniczne. jest to związane ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem. Ograniczenia w tym zakresie trwają od 13 marca. kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczną, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze. Granicę państwową mogą przekraczać obywatele polscy, a także cudzoziemcy spełniający określone warunki.

Zbigniew Jagniątkowski: Albo dekownicy, albo interes zbiorowości

To wręcz niewiarygodne, że tego rodzaju dylematy wciąż nam towarzyszą u progu trzeciej dekady XXI wieku. Nie ma przyszłości gospodarka, która zamiast mierzyć się z wyzwaniami rynku ciągnie za sobą ogon indywidualnych „karier”. Potrzebny jest namysł nad etyką ludzkiej pracy, ale pilnie trzeba go oczyścić z zagadnienia pasożytnictwa – pełnienia funkcji, w których nazwisko jest ważniejsze od kompetencji i znaczenia dla firmy i społeczeństwa. 

Służba zdrowia – podobne problemy po obu stronach granicy

W parlamencie stanowym Meklemburgii-Pomorza Przedniego prowadzona jest debata na temat stanu i perspektyw opieki medycznej w tym landzie. Władze widzą poważne wyzwania, zwłaszcza w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej, ale także w dziedzinie rekrutacji personelu medycznego. Podobne problemy przeżywa sektor po polskiej stronie Odry. Naturalną konsekwencje stanowić będzie nasilająca się rywalizacja o te same zasoby.

Samorząd poobijany finansowo przez spadek koniunktury

W przypadku spadku koniunktury gospodarczej skutki ponosi budżet państwa, jak również samorządy. Rzecznik prasowy MF Paweł Jurek zapewnił, że większa subwencja rekompensuje częściowo ubytki dochodów JST z tytułu PIT i CIT. Z przekazanych przez niego danych wynika, że łącznie dochody samorządów z PIT, CIT i subwencji ogólnej po czterech miesiącach tego roku stanowią 96,8 proc. uzyskanych w analogiczny okresie 2019 r.

Cień kryzysu nad nowym budżetem dla UE i regionów

Kryzys prawdopodobnie nachodzi, a wywołująca go epidemia i związana z nią zapaść w gospodarce nie zostały jeszcze opanowane. Niezależnie od tego – a w zasadzie w związku z tymi okolicznościami – paląca staje się kwestia jak najszybszego przygotowania koncepcji nowego budżetu UE. Najważniejsza kwestia sporna to właśnie skala i charakter reakcji na konsekwencje pandemii. Z tym będzie się tez wiązać choćby skala i przeznaczenie środków, które ostatecznie trafią do regionów.

Zasięg sieci 5G na mapie

Jak informowaliśmy, od poniedziałku dostępna jest już pierwsza polska komercyjna sieć 5G. Plus uruchomił ją w siedmiu miastach na terenie kraju. Z usługi korzysta część mieszkańców aglomeracji Szczecina. Zasięg sieci i dostępność szybszego internetu można zweryfikować za sprawą dostępnej oficjalnej mapy.

Kleszcze nie znają się na granicach

Wchodzimy w okres wzmożonego zagrożenia stwarzanego przez kleszcze. Można się na nie natknąć idąc na spacer do parku czy lasu, coraz częściej jednak fachowcy przekonują, że kleszcze są wszędzie. Jak się okazuje, nie mają też problemów z przekraczaniem granic województw. Dane za rok 2019 pokazują, ze zagrożenie nimi w województwie zachodniopomorskim było umiarkowane, co nie powinno prowadzić do lekceważenia problemu.  

Armatorzy rekreacyjni bez większego wsparcia

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przewiduje – ze względu na pandemię i związane z nią duże wydatki – zwiększenia pomocy dla borykających się z problemami armatorów rekreacyjnych, którzy łowili dorsze. Armatorzy zajmujący się rybołówstwem rekreacyjnym są w ciężkim położeniu po decyzji UE, która wprowadziła od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, także rekreacyjnego. Rygory zostały wprowadzone w związku z fatalnym stanem populacji tego gatunku w wodach Bałtyku.

Z kulturą i potencjałem kreatywności nie jest najgorzej

Jaki jest kulturalny potencjał Pomorza Zachodniego? Komentowany na naszych łamach raport o kulturze szczecińskiej to ważny sygnał mówiący o preferencjach odbiorców i ich roli w kształtowaniu profilu instytucji działających w mieście. Inny czynnik to podaż obiektów i oferty kulturalnej, która siłą rzeczy jest tu mniejsza, niż w województwach o bogatszych tradycjach i dłuższej przynależności do Polski. Nadzieje wiązać należy z potencjałem ludzi, którzy z dziedziną sztuki i kultury wiążą swoje pasje i plany zawodowe. Zwłaszcza Szczecin rozwija potencjał infrastrukturalnym, ale też poza ośrodkiem kultury staje się ważnym punktem na mapie kreatywności i twórczości.    

Lasy na Pomorzu wśród najbardziej narażonych

Sytuacja pożarowa w lasach jest bardzo niestabilna. Jeszcze w weekend Pomorze Zachodnie znajdował się wśród najbardziej zagrożonych pożarami regionów kraju. Ochłodzenie i opady poprawiły nieco sytuację, ale wraz z nawrotem upałów problem będzie wracał. Wymaga to  szczególnej odpowiedzialności od wszystkich, którzy korzystają z leśnego wypoczynku, zwłaszcza po długotrwałym pobycie w domu.   

Turystyka będzie wsparta bonami

Branża turystyczna ma być wsparta bonem turystycznym. Ma on przypominać bon zakupowy czy wakacyjny. Wartość bonu to 100 złotych, a szacowany koszt jego wprowadzenia, dofinansowanego ze środków budżetowych, to w tym roku około 7 mld zł – tak wynika z wypowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Ma to zachęcić Polaków do wyjazdu na wakacje. Będą mogli skorzystać z pieniędzy jedynie na terenie Polski.

Możemy być zadowoleni z naszych dróg

Prawie 62 % odcinków dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się w stanie dobrym. Na Pomorzu Zachodnim takich dróg jest nawet 75 %. Według państwowego zarządcy infrastruktury w regionie potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są najmniejsze w kraju.

Regionalny wyścig na szybkość internetu

Sieć Plus zapowiada na poniedziałek uruchomienie pierwszą sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD (Time Division Duplex). Szczecin będzie jednym z siedmiu miast, w których będzie działać. To kolejny etap rewolucji teleinformatycznej, która zmienia społeczeństwo i gospodarkę. Pomorze Zachodnie wciąż ma w tym zakresie do odrobienia spory dystans do odrobienia w Europie, podobnie jak inne polskie województwa.

Nad morzem już tłok, w hotelach jeszcze nie bardzo

Według danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego W maju, do pracy powróciło 10 % hoteli. Bariera pozostaje zakaz funkcjonowania punktów gastronomicznych. Tymczasem nad polskim morzem coraz bardziej tłoczno i coraz trudniej o respektowanie przez turystów reżimu epidemicznego. Klienci wydają się być bardzo spragnieni powrotu do wypoczynku i normalnego funkcjonowania rynku turystycznego. 

Nowe połączenie lotnicze to korzyść dla regionu

Ile znaczy dla miasta takiego jak Szczecin pojedyncze połączenie lotnicze? Samo w sobie nie tak wiele, więcej, jeśli widzieć je w logice szerszego spektrum zewnętrznych powiązań. Zarządzanie polityką lotniska ma pełny sens, jeśli towarzyszy wizji miasta w kontekście gospodarczej specjalizacji czy też specyfiki rynku pracy. Pojawia się pytanie, czy w przypadku Szczecina i Pomorza Zachodniego tego rodzaju skoordynowane działanie i wspólna wizja mają miejsce.

Nasza własna epidemia

Dzisiejszy dopust jest okazją do coraz to nowych odkryć związanych z doświadczeniami zbiorowych zakażeń lub ich literackiej kreacji przemawiających do zbiorowej wyobraźni w przeszłości. „Krytyka Polityczna” przywołuje książkę Krzysztofa Tomasika „Gejerel” i reportaż Michała Bołtryka zatytułowany „Plaga”, w których scenerią niemal zbiorowego zmagania z  nieubłagana epidemią stał się Szczecin u schyłku PRL. To jednak opowieści raczej o ludzkich lękach, niewiedzy i głęboko skrywanych resentymentach, a nie faktycznym zagrożeniu dla zdrowia mieszkańców.

Związek Miast Polskich zgłasza projekt tarczy samorządowej

Prezes Związku Miast Polskich zgłosił w senacie projekt tarczy samorządowej. Przewiduje ona m.in. rekompensatę niektórych ubytków w dochodach własnych, spowodowanych restrykcjami stanu epidemii. Zdaniem samorządowców to absolutne minimum, które pozwoli uniknąć głębokiej recesji w JST.

Regionalne PKB będzie liczone inaczej

 Zgodnie z ustawą prezes GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) – standardem klasyfikującym regiony według liczby ludności.

Walka z kryzysem w Europie regionalnej

Europejskie tradycje regionalistyczne przekładają się na praktykę zmagań z obecną epidemią, ale także na zróżnicowanie w podejściu do odmrażania gospodarki i życia społecznego. W Niemczech przygotowano „mapę drogową” dla poszczególnych landów, w Hiszpanii o energiczniejsze działania apelują do władz same regiony.

Kiedy militarne inwestycje w infrastrukturę portową?

Polska podejmuje praktyczne kroki w kierunku zwiększenia dostępności Morza Bałtyckiego dla sojuszniczych okrętów. To fragment szerszego zagadnienia polityki bezpieczeństwa, w ramach której w grę wchodzą zarówno zagadnienia inwestycji portowych, jak i łączenia interesu państwa z rozwojem regionów. Pomorze Zachodnie potrzebuje takiego dojrzałego regionalizmu.  

O pożytkach z wiedzy i życiu na peryferiach

Ważna prawda o złożoności czasów, w których żyjemy, dotyczy rozproszenia i peryferyjności wiedzy. Jej źródła i przepływy są trudne do opisania i uchwycenia, powstaje często nie tam, gdzie się jej spodziewamy i oczekujemy. Wielu szczecińskich i warszawskich użytkowników Facebooka zwraca w tym kontekście uwagę na pracę Jaremy Piekutowskiego i jego „obywatelskie” analizy stanu pandemii. To cieszący i zarazem niepokojący przekaz o naszej zbiorowej kondycji.

Meklemburgia otwiera się na turystów

Meklemburgia-Pomorze Przednie – podobnie jak Polska – przystępuje do odmrażania turystyki. Decyzje zapadły w poniedziałek wieczorem. Premier landu Manuela Schwesig stwierdziła, że wakacyjna oferta ponownie się otwiera, ponieważ liczba infekcji pozostała niska i będzie nadal spadać w całym kraju w nadchodzących tygodniach. Sektor podlicza straty i liczy na ich odrobienie, ale na turystów z Polski jeszcze poczeka.

Koniunktura i nastroje idą w dół – GUS o sytuacji w I kwartale roku

Przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach gospodarki oceniają koniunkturę najgorzej w historii badania. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii (gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosi minus 70). Negatywnych skutków pandemii COVID-19, zagrażających stabilności firmy, najbardziej obawiają się podmioty z branży zakwaterowania i gastronomia. Główny Urząd Statystyczny ocenił sytuację społeczno – gospodarczą kraju w pierwszym kwartale roku.

Terminal LNG bliżej rozbudowy

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV w Świnoujściu, dzięki czemu Polskie LNG – spółka zależna Gaz-Systemu – uzyskało prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, potrzebne do realizacji programu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, podała spółka.

Turystyka na razie mało konkretna

Wiemy, że miliony Polaków przy wsparciu państwa będą mogły podróżować po kraju wspierając rodzimą turystykę. To pewnie najwcześniej za kilka miesięcy. Na dziś nie wiadomo przede wszystkim, czy i na jakich zasadach może się odbyć letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Rząd rozmawia z sektorem turystycznym, a na decyzje czekają tysiące osób, które na Pomorzu Zachodnim żyją z tej gałęzi gospodarki.

Badanie: Czekamy niecierpliwie na powrót do ośrodków wypoczynkowych.

Potencjalni goście hoteli mimo pewnych niewiadomych i prawdopodobnych ograniczeń chcą już do nich wrócić. Zmęczenie izolacją i potrzeba kontaktów społecznych oraz zmiany otoczenia jest bardzo silna. Korzystając z odmrożenia turystyki Polacy wcale nie zamierzają wypoczywać w odosobnionych miejscach. Takie wnioski płyną z przeprowadzonego z inicjatywy Blue Marine Mielno oraz eksperta rynku hotelowego Violetty Hamerskiej przeprowadzone zostało badanie pt. „Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19”.

Na Pomorzu Zachodnim dużo miejsca do życia

Eurostat przyjrzał się bliżej gęstości zaludnienia w regionach Unii Europejskiej. W dużej części krajów skandynawskich, w krajach bałtyckich i na dużych obszarach Półwyspu Iberyjskiego i środkowej Francji mieszka zaledwie kilka mieszkańców na kilometr kwadratowy. Drugi biegun stanowią stolice państw i inne duże centra gospodarcze oraz obszary wokół nich, gdzie duża liczba osób mieszkających na ograniczonym obszarze geograficznym regionu. Pomorze Zachodnie należy do słabiej zaludnionych obszarów w Europie.

Pożytki z przygranicznych protestów

Do mediów trafiły obrazki Polaków i Niemców protestujących na przejściach granicznych przeciwko asymetryczności w przepisach regulujących transgraniczny ruch mieszkańców. Uniemożliwiały one dotarcie do szkół i zakładów w Niemczech, co rodziło wiele przykrych konsekwencji z obu stron. Obostrzenia cofnięto, ale pozostały chyba głębsze przyczyny stanu rzeczy, który zaistniał w ich następstwie. Czy z całego zamieszania wyniknie jakaś trwalsza korzyść dla polskich obszarów pogranicznych, także na Pomorzu Zachodnim?

Turystyka nadmorska – powiało lekkim optymizmem

Zaczęło się odmrażanie turystyki. W poniedziałek wchodzą w życie regulacje, które umożliwią aktywizację rynku. Otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe, do tego obiekty kultury czy też podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne. Pierwsze reakcje branży turystycznej są entuzjastyczne, także gospodarze hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych na Pomorzu Zachodnim nabrali wiary, że sezon nie musi być zupełnie stracony. Na razie niewiadomych jest jednak sporo, a kryzys raczej nie pozostanie bez konsekwencji dla regionu.

Unijne wsparcie podtrzymuje tempo prac w portowej inwestycji

Projekt dotyczący poprawy dostępu kolejowego do portu w Szczecinie i Świnoujściu znalazł się wśród inwestycji, które będzie wsparty zaliczką środków finansowych z unijnego instrumentu Łącząc Europę. Zmniejsza to wydatnie ryzyko opóźnienia inwestycji, co jet ważne zarówno dla inwestora, jak i działających na jego rzecz wykonawców.  Przewidywany termin realizacji inwestycji to grudzień 2022 roku.

Meklemburgia – Pomorze Przednie łagodzi obostrzenia

Od 1 maja w Meklemburgii – Pomorzu Przednim weszło w życie złagodzenie środków ochrony przed epidemią. To wynik konsultacji między szefami krajów z kanclerz federalną Angelą Merkel. Ponownie można korzystać z placów zabaw, gdzie jednak nadal należy również przestrzegać przepisów higienicznych i odległości półtora metra. Częściowo wraca nauka do szkół, odmrażana jest także turystyka.

RIO o kondycji finansowej samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki opublikował zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. Zostało ono przygotowane we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową. Tradycyjnie najlepszą kondycją wykazują się jednostki samorządu terytorialnego w otoczeniu dużych ośrodków miejskich i w pasie wybrzeża. W regionie podwyższa się skala dochodów własnych oraz poziom wynagrodzenia w samorządach.

Turystyka hamuje, na razie po mału

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. Według danych GUS w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc liczba turystów ogółem w marcu była w Polsce niższa o 65% w porównaniu z analogicznym miesiącem w ubiegłym roku. Na Pomorzu Zachodnim wydatki turystów w pierwszych trzech miesiącach roku były o ponad 16,5 % mniejsze, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zbigniew Jagniątkowski: Nie wystarczy być barbarzyńcą

Największą satysfakcję powinniśmy dziś odczuwać z tych przedsięwzięć, które nie były owocem radykalnej rewolucji i gwałtownego zrywu, ale następstwem mozolnych przygotowań i wytrwałej realizacji całej społeczności. To trudne. Jeszcze poważniejsze wyzwanie polega na zrozumieniu, że takie osiągnięcia zmieniają bardzo wiele, są źródłem zobowiązania. Rozejrzyjmy się dookoła. Już nie elementarny brak, ale osiągnięty status staje się dla nas źródłem wyobrażeń o przyszłości.

GUS diagnozuje pierwsze miesiące społeczeństwa i gospodarki w okresie pandemii

Powszechne obostrzenia dotyczące m.in. działalności punktów handlowych i usługowych, szkół i instytucji publicznych oraz przemieszczania się osób zaczęły z różnym nasileniem wpływać na życie społeczne i gospodarcze. W rezultacie w wielu obszarach w marcu br. odnotowano negatywne zmiany, znacznie różniące się od tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach. Kwietniowe badania koniunktury wskazują na bardzo pesymistyczne nastroje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz poważne obawy dotyczące przyszłości. GUS podał dane o sytuacji społeczno – gospodarczej w pierwszym kwartale roku.

Maciej Kowalewski: Lokalność szczecińskiej kultury wymaga nowego namysłu

Dzisiaj, zamiast „bywania” w instytucjach kultury ważniejsze są inne kryteria: uprawianie sportu w obecności innych, zdrowy styl życia. Znajomość kodów kultury to dzisiaj raczej cecha „starej inteligencji” niż elit. Osoby pretendujące do klasy wyższej nie muszą już obnosić się ze swoim kulturalnym snobizmem. Ale kultura ciągle ma ważne zadanie do spełnienia, zwłaszcza w czasach indywidualizacji i rozpadu więzi.

Pomoc państwa dla niemieckich stoczni

Niemiecka grupa stoczniowa MV Werften otrzyma 50 milionów euro pomocy publicznej. To kolejny przejaw koncentracji globalnych liderów gospodarczych na wspieraniu, […]

Zbigniew Jagniątkowski: Gospodarka i państwo są dla siebie niezbędne

Zagrożenie kryzysem, a właściwie jego nieodległa perspektywa, na nowo ożywia twarde prawa rynku. W polityce międzynarodowej zaczynają one dominować nad wszelkiego rodzaju ustaleniami, umowami, zobowiązaniami. Państwa narodowe starają się przede wszystkim zabezpieczyć własne interesy, zdając sobie sprawę z tego, że tylko w ograniczonym stopniu problemy załatwią. Na horyzoncie pojawia się jednak nowa szans dla europejskiej gospodarki, w której państwo odgrywa większą rolę. To także ogromne wyzwanie dla Polski szukającej swojej ekonomicznej tożsamości i ucieczki przed strukturalnymi ograniczeniami.

Marszałek pomaga

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19. Na jego realizację nie zgodził […]

Nowa szansa na obwodnicę dla Wałcza

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, ale wciąż niedokończona. Kontrakt na budowę trasy obwodowej Wałcza o wartości około […]

Poważnie myślmy o powodzi od strony morza

Polskie wybrzeże niespodziewanie i szybciej niż to zapowiadały dotychczasowe przewidywania stanęło w obliczu poważnych wyzwań klimatycznych. Zagrożenie powodziowe nie będzie […]

Raport o kulturze Szczecina

Szczecińscy naukowcy pod kierunkiem dr hab. Macieja Kowalewskiego przygotowali raport o stanie kultury Szczecina. Właśnie został opublikowany na stronach Biuletynu […]

Rywalizacja o stoczniowy tort narasta

Machina produkcji statków nie chce dłużej zwlekać i ponosić kosztów przestoju. Stocznie w Chinach agresywnie wprowadzają na rynek bardzo wyśrubowane […]

Granica z Niemcami bardziej szczelna

Od piątku 10 kwietnia trudniej wjechać na terytorium Niemiec. Granice z Brandenburgią, Meklemburgią-Pomorzem Przednim i Saksonią nadal mogą przekraczać osoby […]

EY szacuje wielkość szarej strefy w Polsce

Według badań przeprowadzonych przez EY Polska, w 2018 roku całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniosła 10,8% PKB, czyli 229 mld złotych. Gotówkowa szara strefa stanowiła 9,9% PKB, a resztę (0,9% PKB) stanowiła niemonetarna szara strefa (związana przede wszystkim z produkcją gospodarstw domowych na własny użytek). Straty dla finansów publicznych z tytułu gotówkowej szarej strefy szacowane, w postaci utraconych dochodów z VAT oraz z podatków dochodowych od działalności gospodarczej, szacowane są na 38,4 – 48,8 mld złotych (1,82% – 2,31% PKB w 2018 r.).

Baltic Pipe na ostatniej prostej

Gaz-System posiada już kompletu decyzji dla Baltic Pipe – gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Pomorza Zachodniego. Uruchomienie przesyłu gazu ma nastąpić w październiku 2022 r. Inwestycja umożliwi transport 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii.

Na Pomorzu Zachodnim ceny mieszkań rosną najbardziej

Główny Urząd Statystyczny podaje dane o wzroście cen lokali mieszkalnych. W województwie zachodniopomorskim był on w końcówce minionego roku wyższy niż w innych regionach kraju. Na przestrzeni roku za lokal na rynku pierwotnym trzeba było zapłacić o 6,7 % więcej, za mieszkanie z rynku wtórnego nawet o 10,4 % więcej. W związku z panującą w kraju sytuacją kryzysową przynajmniej w najbliższych miesiącach trzeba się spodziewać utrzymania tego trendu.

Sławomir Doburzyński: Pora na plan powrotu do pracy

To dobry czas dla prawdziwych liderów. Poza bieżącym zarządzaniem kryzysem stoją dziś oni przed coraz ważniejszym zadaniem polegającym na planowaniu przyszłości. Tej dalszej, wykraczającej poza horyzont najbliższego roku, ale i tego, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy. Bez aktywnego przywództwa – także w tym względzie – trudno będzie oczekiwać, że nastroje i energia społeczna zostaną właściwie zagospodarowane.

Pomocy będą wymagać kobiety i młodzi pracownicy

Brytyjscy naukowcy ocenili, w jakich grupach pracowników należy widzieć najwięcej ofiar dokonującego się stopniowo załamania rynku. Mimo wszelkich różnic ich spostrzeżenia mogą być cenne dla gospodarki i polityki społecznej w Polsce. To na pewno cenna wskazówka, gdzie już dziś szukać inspiracji dla działań zaradczych i przyszłego wsparcia.

Europejskie samorzady razem przeciw kryzysowi

Europejski Komitet Regionów zapowiada wymianę informacji lokalnych społeczności o potrzebach i rozwiązaniach ograniczających epidemię koronawirusa i jej skutki. To kolejna inicjatywa jego nowego szefa, który opowiada się za zwiększeniem roli regionów w procesie decyzyjnym UE. vnb

Inwestycje na razie bez przeszkód

Życie w Szczecinie i regionie mocno wyhamowało, ale prace na najważniejszych inwestycjach infrastrukturalnych nie zamierają. Budowana jest Hanza Tower, tunel pod Świną w Świnoujściu, kontynuowane są inwestycje drogowe w Szczecinie. Budowlańcy na razie nie zmieniają planów, tym bardziej, że pogoda im sprzyja. Tak będzie prawdopodobnie do samych świąt.

Regionalne budżety unijne przegrają z wirusem?

W Brukseli decyduje się, czy to regiony pozostaną kluczowymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu środków unijnych dedykowanych dla walki z epidemią COVID-19. W tle narasta dyskusja o kształcie przyszłego budżetu Unii i losach polityki regionalnej. Tego rodzaju decyzje automatycznie prowokują dyskusje o pracach nad nowym budżetem unijnym i pieniędzmi dla regionów.

Zbigniew Jagniątkowski: Dzisiaj trzeba zarabiać zaufanie

Kryzys dotknie gospodarki, pozostawi ślad na edukacji prowadzonej w nienaturalnych warunkach, zmieni życie prywatne i społeczne. Już dziś wpływa na stosunek do państwa, zresztą niejednoznacznie, stosownie do wielu okoliczności i indywidualnych doświadczeń. Bardzo jednak możliwe, że jego zbiorową ofiarą padną samorządy obarczone nie tyle kosztami ekonomicznymi, co groźbą utraty kapitału zaufania.

Ambitne miasto na rynku deweloperskim

Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce raczkuje, tymczasem Szczecin pozostaje na uboczu procesu budowania przez publicznego dewelopera mieszkań na wynajem. Geograficzna bliskość Niemiec, gdzie proces ten się nasila, powinna stanowić dla stolicy Pomorza Zachodniego ważny asumpt do refleksji. W jakim stopniu należałoby tu oczekiwać aktywnych działań ze strony samorządu nie oglądającego się na programy rządowe?

Dyspensa potrwa do świąt i dłużej

Wierni ze Szczecina i regionu otrzymali najnowsze wskazówki od władz kościelnych. Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga wydał dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia. Wiele wskazuje na to, ze także po tej dacie trzeba będzie być przygotowanym na specjalne zasady sprawowania kultu.

Nie ma referendum w Dobrej, a co z wyborami w Kołbaskowie?

Mieszkańcy Dobrej pod Szczecinem muszą jeszcze poczekać z głosowaniem nad odwołaniem wójt Teresy Dery. Zdrowie i bezpieczeństwo głosujących i pracujących w komisjach jest najważniejsze. A może jednak nie jest to takie oczywiste? Wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz wystosowała do marszałek Sejmu i Komisarza Wyborczego pismo z prośbą o podjęcie wszelkich działań w celu przesunięcia daty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na inny termin.

Edukacja – katastrofa w środku pandemii

Pierwsze dwa dni zdalnego nauczania potwierdziły większość obaw sceptyków i bodaj żadnego z argumentów zwolenników tego rozwiązania. Ze szczecińskiej perspektywy można się zacząć obawiać, jak z tym eksperymentem poradzą sobie uczniowie i rodzice z miejscowości „daleko od szosy”, czyli zarówno od informatycznej infrastruktury, jak i od innych członków społeczności szkolnej.

Zbrojenia intensywne jak nigdzie indziej

Jeśli wziąć pod uwagę poziom wydatków poszczególnych państw europejskich na obronność, to region Morza Bałtyckiego należy do najmniej spokojnych zakątków kontynentu. Tu trwa bowiem najbardziej dynamiczny wyścig zbrojeń. Za punkt odniesienia przyjmuje się w tym przypadku udział wydatków obronnych w produkcie narodowym brutto.

W pracy, czyli niedaleko od domu

Przyzwyczajamy się do pracy zdalnej. Jeśli spojrzeć na to zagadnienie szerzej, okazuje się, że na tle innych Europejczyków jako pracownicy w ogóle trzymamy się blisko domu. W 2018 roku w Unii Europejskiej zatrudnionych było 193 miliony osób w wieku 15-64 lat. Wśród nich 6% – czyli 12 milionów pracowników – stanowiły osoby dojeżdżające do pracy na dłuższych dystansach, z jednego regionu do drugiego w kraju zamieszkania.

GUS o sytuacji społeczno – gospodarczej kraju w lutym

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym bieżącego roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw podobnie jak w styczniu wzrosło w tym okresie o 1,1 % w stosunku rok do roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5 %.

Negatywna energia? Wiatraki nie będą przyszłością Pomorza

Farmy wiatrowe są najtańszą dostępną w Polsce technologią produkcji energii elektrycznej. Wraz z uzupełnieniem w postaci np. elektrociepłowni gazowych wciąż byłyby w stanie dostarczać nieprzerwanie energię elektryczną dużo taniej i mniej emisyjnie niż nowe elektrownie węglowe. Silne wiatry na Bałtyku i u jego wybrzeży nie oznaczają jednak pomyślnych wiatrów dla energetyki odnawialnej.

Gospodarka Pomorza: nierówna walka z chorobą

Przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarczego stopniowo przeradzają się w rzeczywistość. Epidemia koronawirusa i związane z niż zamieszanie tylko wzmocniły wcześniejsze symptomy i uwydatniły panujący na globalnych rynkach pesymizm. Dla gospodarki Pomorza Zachodniego może to mieć szczególnie dojmujące skutki.

Koronawirus – Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie. Ponad dwa tysiące osób znajduje się pod kwarantanną. – Podczas ostatniej doby policjanci ujawnili 23 osoby, które niestety zachowały […]

Strefa dla gospodarki morskiej

Branża morska potrzebuje innowacyjnych firm, a takie firmy potrzebują wsparcia i nowoczesnej infrastruktury. Tu pojawia się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. O tym, jak […]

Samorząd na pięć lat

Wybory samorządowe za nami. Kolejne dopiero za pięć lat. To czas na pracę nie tylko dla tych, którzy tak aktywnie […]

Nowy serwis na motywie Flash

Flash jest elastycznym, darmowym, uniwersalnym motywem WordPress – naprawdę wszechstronnym motywem idealnym dla każdego rodzaju strony internetowej, którą chcesz. Jak […]

Twoja reklama w sieci

Przewodnik „Google AdWords i Facebook krok po kroku.” powstał pod patronatem tygodnika Wprost, Instytutu Studiów Regionalnych oraz Pólnocnej Izby Gospodarczej […]

Nasze archiwum wiadomości: