Formułujemy idee dla Pomorza Zachodniego. Poważna dyskusja o ideach to istota polityki. Jeśli jesteśmy do takiej dyskusji zdolni, to potrafimy w wymianie zdań sformułować rację stanu Pomorza Zachodniego. Z tej powinności rozliczą nas przyszłe pokolenia, ale tylko wtedy, jeśli już dziś i jutro nie przegramy ich „wczoraj”. Liczymy na konstruktywne głosy tych wszystkich, którzy – tak jak my – poczuwają się do tej odpowiedzialności.