Pogranicze stanowi w skali Polski wyjątkowy obszar styku z zewnętrznym systemem państwowym, ekonomicznym i społecznym. To szansa i wyzwanie, w tym miejscu niezależnie od bieżących wydarzeń politycznych nawarstwiają się potrzeby ludzi spotykających się w sklepach i na rynku pracy, dzielących jedno środowisko naturalne oraz zainteresowanych wymianą kulturalną czy też zwykłymi osobistymi relacjami. Pogranicze uzupełnia i wzbogaca nasze rozumienie tego, czym jest Polska i Pomorze Zachodnie.