Pomorze – mała Skandynawia

Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje jako miejsce spotkania Polski z jej nadbałtyckimi …..sąsiadami? znajomymi? partnerami? Trudno tu o dobre słowo, bo pomimo upływu lat i zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych do Skandynawii Polsce wciąż tyleż blisko, co daleko. 

Staramy się szukać odpowiedzi na zasadnicze pytania o to, jak może dojść do spotkania i efektywnej wymiany wizji rozwoju i praktyki działania osób, firm i instytucji z Polski i krajów skandynawskich. Skupiamy się na przedsięwzięciach, które tworzą codzienność Pomorza Zachodniego – bramy i miejsca spotkań dla krajów Europy Północnej i największego państwa Europy Środkowo – Wschodniej. To w tym miejscu śledzimy i analizujemy:

– doświadczenia, technologie, inwestycje i inne elementy dorobku kulturowego i technicznego Skandynawii, które mogą być przydatne i skutecznie stosowane w procesie rozwoju Polski, a dla których Pomorze Zachodnie jest poligonem

– potencjał i zasoby Pomorza, które mogą być punktem wyjścia dla rozwoju relacji ze Skandynawią

– praktykę współpracy na rzecz budowania siły i coraz bardziej pomyślnej przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego Poświęcamy uwagę przedsięwzięciom biznesowym, działaniom realizowanym przez instytucje i samorządy, a także projektom organizacji pozarządowych. Wszyscy tworzymy bałtycką przestrzeń aktywności i rozwoju, która stanowi o sile naszych państw i całej Europy. Nasze spotkanie w tym miejscu na ziemi to wspaniała przygoda i wielkie wyzwanie, warto przeżywać je wspólnie.


Informacje i opinie

Polskie gesty w stronę krajów bałtyckich

Polska chce po epidemii zacieśnić współpracę z krajami bałtyckimi. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Tallinie z szefami dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii. Deklaracja…

Dokumenty i strategie

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)
SUERMB Action plan & Flagships
South Baltic Programme


Instytucje, organizacje, inicjatywy

Council of the Baltic Sea States (CBSS), Rada Państw Morza Bałtyckiego
The Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM
Vision & Strategy around the Baltic Sea VASAB 2010
Union of the Baltic Cities (UBC), Związek Miast Bałtyckich
Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Współpraca transgraniczna w basenie Morza Bałtyckiego
Conference of Pheripheral and Maritime Regions (CPMR), Komisja Morza Bałtyckiego Konferencji Przymorskich Regionów Europy
Ars Baltica
Baltic Seven Islands B-7
Baltic Ports Organization (BPO), Organizacja Portów Bałtyckich
Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Cruise Baltic
Association of Museums and Castels around the Baltic Sea
Baltic 21
Baltic Sea Chamber of Commerce Association BSCCA
BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
Four Corners Group