Pomorze – mała Skandynawia

Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje jako miejsce spotkania Polski z jej nadbałtyckimi …..sąsiadami? znajomymi? partnerami? Trudno tu o dobre słowo, bo pomimo upływu lat i zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych do Skandynawii Polsce wciąż tyleż blisko, co daleko. 

Staramy się szukać odpowiedzi na zasadnicze pytania o to, jak może dojść do spotkania i efektywnej wymiany wizji rozwoju i praktyki działania osób, firm i instytucji z Polski i krajów skandynawskich. Skupiamy się na przedsięwzięciach, które tworzą codzienność Pomorza Zachodniego – bramy i miejsca spotkań dla krajów Europy Północnej i największego państwa Europy Środkowo – Wschodniej. To w tym miejscu śledzimy i analizujemy:

– doświadczenia, technologie, inwestycje i inne elementy dorobku kulturowego i technicznego Skandynawii, które mogą być przydatne i skutecznie stosowane w procesie rozwoju Polski, a dla których Pomorze Zachodnie jest poligonem

– potencjał i zasoby Pomorza, które mogą być punktem wyjścia dla rozwoju relacji ze Skandynawią

– praktykę współpracy na rzecz budowania siły i coraz bardziej pomyślnej przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego Poświęcamy uwagę przedsięwzięciom biznesowym, działaniom realizowanym przez instytucje i samorządy, a także projektom organizacji pozarządowych. Wszyscy tworzymy bałtycką przestrzeń aktywności i rozwoju, która stanowi o sile naszych państw i całej Europy. Nasze spotkanie w tym miejscu na ziemi to wspaniała przygoda i wielkie wyzwanie, warto przeżywać je wspólnie.


Informacje i opinie

Dyspensa potrwa do świąt i dłużej - 27 marca 2020 Dyspensa potrwa do świąt i dłużej

Wierni ze Szczecina i regionu otrzymali najnowsze wskazówki od władz kościelnych.

Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga wydał dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia.

Nie ma referendum w Dobrej, a co z wyborami w Kołbaskowie? - 27 marca 2020 Nie ma referendum w Dobrej, a co z wyborami w Kołbaskowie?

Mieszkańcy Dobrej pod Szczecinem muszą jeszcze poczekać z głosowaniem nad odwołaniem wójt Teresy Dery. Zdrowie i bezpieczeństwo głosujących i pracujących w komisjach jest najważniejsze. A może jednak nie jest to takie oczywiste?
Wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz wystosowała do marszałek Sejmu i Komisarza Wyborczego pismo z prośbą o podjęcie wszelkich działań w celu przesunięcia daty ...

Edukacja – katastrofa w środku pandemii - 27 marca 2020 Edukacja – katastrofa w środku pandemii

Pierwsze dwa dni zdalnego nauczania potwierdziły większość obaw sceptyków i bodaj żadnego z argumentów zwolenników tego rozwiązania. Ze szczecińskiej perspektywy można się zacząć obawiać, jak z tym eksperymentem poradzą sobie uczniowie i rodzice z miejscowości „daleko od szosy”, czyli zarówno od informatycznej infrastruktury, jak i od innych członków społeczności szkolnej.

Zbrojenia intensywne jak nigdzie indziej - 26 marca 2020 Zbrojenia intensywne jak nigdzie indziej

Jeśli wziąć pod uwagę poziom wydatków poszczególnych państw europejskich na obronność, to region Morza Bałtyckiego należy do najmniej spokojnych zakątków kontynentu. Tu trwa bowiem najbardziej dynamiczny wyścig zbrojeń.
Za punkt odniesienia przyjmuje się w tym przypadku udział wydatków obronnych w produkcie narodowym brutto.

W pracy, czyli niedaleko od domu - 26 marca 2020 W pracy, czyli niedaleko od domu

Przyzwyczajamy się do pracy zdalnej. Jeśli spojrzeć na to zagadnienie szerzej, okazuje się, że na tle innych Europejczyków jako pracownicy w ogóle trzymamy się blisko domu.
W 2018 roku w Unii Europejskiej zatrudnionych było 193 miliony osób w wieku 15-64 lat. Wśród nich 6% – czyli 12 milionów pracowników – stanowiły osoby dojeżdżające do pracy ...

GUS o sytuacji społeczno – gospodarczej kraju w lutym - 25 marca 2020 GUS o sytuacji społeczno – gospodarczej kraju w lutym

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym bieżącego roku.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw podobnie jak w styczniu wzrosło w tym okresie o 1,1 % w stosunku rok do roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5 %.

Negatywna energia? Wiatraki nie będą przyszłością Pomorza - 24 marca 2020 Negatywna energia? Wiatraki nie będą przyszłością Pomorza

Farmy wiatrowe są najtańszą dostępną w Polsce technologią produkcji energii elektrycznej. Wraz z uzupełnieniem w postaci np. elektrociepłowni gazowych wciąż byłyby w stanie dostarczać nieprzerwanie energię elektryczną dużo taniej i mniej emisyjnie niż nowe elektrownie węglowe. Silne wiatry na Bałtyku i u jego wybrzeży nie oznaczają jednak pomyślnych wiatrów dla energetyki odnawialnej.

Gospodarka Pomorza: nierówna walka z chorobą - 24 marca 2020

Przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarczego stopniowo przeradzają się w rzeczywistość. Epidemia koronawirusa i związane z niż zamieszanie tylko wzmocniły wcześniejsze symptomy i uwydatniły panujący na globalnych rynkach pesymizm. Dla gospodarki Pomorza Zachodniego może to mieć szczególnie dojmujące skutki.


Dokumenty i strategie

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)
SUERMB Action plan & Flagships
South Baltic Programme


Instytucje, organizacje, inicjatywy

Council of the Baltic Sea States (CBSS), Rada Państw Morza Bałtyckiego
The Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM
Vision & Strategy around the Baltic Sea VASAB 2010
Union of the Baltic Cities (UBC), Związek Miast Bałtyckich
Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Współpraca transgraniczna w basenie Morza Bałtyckiego
Conference of Pheripheral and Maritime Regions (CPMR), Komisja Morza Bałtyckiego Konferencji Przymorskich Regionów Europy
Ars Baltica
Baltic Seven Islands B-7
Baltic Ports Organization (BPO), Organizacja Portów Bałtyckich
Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Cruise Baltic
Association of Museums and Castels around the Baltic Sea
Baltic 21
Baltic Sea Chamber of Commerce Association BSCCA
BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
Four Corners Group