Pomorze – mała Skandynawia

Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje jako miejsce spotkania Polski z jej nadbałtyckimi …..sąsiadami? znajomymi? partnerami? Trudno tu o dobre słowo, bo pomimo upływu lat i zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych do Skandynawii Polsce wciąż tyleż blisko, co daleko. 

Staramy się szukać odpowiedzi na zasadnicze pytania o to, jak może dojść do spotkania i efektywnej wymiany wizji rozwoju i praktyki działania osób, firm i instytucji z Polski i krajów skandynawskich. Skupiamy się na przedsięwzięciach, które tworzą codzienność Pomorza Zachodniego – bramy i miejsca spotkań dla krajów Europy Północnej i największego państwa Europy Środkowo – Wschodniej. To w tym miejscu śledzimy i analizujemy:

– doświadczenia, technologie, inwestycje i inne elementy dorobku kulturowego i technicznego Skandynawii, które mogą być przydatne i skutecznie stosowane w procesie rozwoju Polski, a dla których Pomorze Zachodnie jest poligonem

– potencjał i zasoby Pomorza, które mogą być punktem wyjścia dla rozwoju relacji ze Skandynawią

– praktykę współpracy na rzecz budowania siły i coraz bardziej pomyślnej przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego Poświęcamy uwagę przedsięwzięciom biznesowym, działaniom realizowanym przez instytucje i samorządy, a także projektom organizacji pozarządowych. Wszyscy tworzymy bałtycką przestrzeń aktywności i rozwoju, która stanowi o sile naszych państw i całej Europy. Nasze spotkanie w tym miejscu na ziemi to wspaniała przygoda i wielkie wyzwanie, warto przeżywać je wspólnie.


Informacje i opinie

Ruszył nabór w powiększonym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim - 3 czerwca 2020 Ruszył nabór w powiększonym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim

Andrzej Pieśla

Od poniedziałku 1 czerwca trwa nabór projektów do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.  Mieszkańcy przez miesiąc będą mogli zgłaszać swoje pomysły zarówno „miękkie” jak i inwestycyjne. To szansa na realizację działań lub inwestycji w najbliższym otoczeniu.

W tym roku Szczecinianie pragnący zgłosić swój projekt będą mieli na to czas do 1 lipca. Kwota na realizacje ...

Dziennik Gazeta Prawna: Polska się wyludnia. Pas depopulacji jest coraz szerszy - 3 czerwca 2020 Dziennik Gazeta Prawna: Polska się wyludnia. Pas depopulacji jest coraz szerszy

Polska się wyludnia. W 2019 roku liczba ludności spadła w 295 powiatach, a wzrosła tylko w 84. To wyniki analizy prof. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. To właśnie w Łodzi ubyło najwięcej mieszkańców, bo niemal 5 tysięcy – analizuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rośnie wsparcie dla zachodniopomorskiego biznesu - 2 czerwca 2020 Rośnie wsparcie dla zachodniopomorskiego biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapowiada uruchomienie w czerwcu dodatkowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia. Pieniądze szerokim strumieniem płyną także ze strony rządu. Swoje dorzuca miasta Szczecin i to znacznie więcej, niż trzy grosze.

Sławomir Doburzyński: O współpracy bałtyckiej trzeba przypominać - 2 czerwca 2020 Sławomir Doburzyński: O współpracy bałtyckiej trzeba przypominać

Ministrowie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli deklarację wspólnego działania, dla której pretekstem była walka z epidemią. Pomijając rytuał i realia bieżącej polityki warto się trzymać takich inicjatyw i szukać w nich tego, co naprawdę ważne. Z punktu widzenia Pomorza – ale także Polski – to szukanie sojuszników w regionie Morza Bałtyckiego i poważne myślenie ...

Polskie gesty w stronę krajów bałtyckich - 2 czerwca 2020 Polskie gesty w stronę krajów bałtyckich

Polska chce po epidemii zacieśnić współpracę z krajami bałtyckimi. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Tallinie z szefami dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii. Deklaracja współpracy obejmuje między innymi politykę bezpieczeństwa, infrastrukturę i komunikację. Ministrowie nie wykluczyli też, że do wakacji poluzowane zostaną ograniczenia na granicach.

Budżety samorządów na oparach - 2 czerwca 2020 Budżety samorządów na oparach

Samorząd regionalny bezpośrednio i boleśnie odczuwa rosnące wydatki i skutki spowolnienia gospodarczego związane z pandemią COVID-19. W ostatnich tygodniach ponoszą pilne wydatki na wyposażenie szpitali jednoimiennych, a przy tym na ich kondycję wpływają spadki wpływów z tytułu podatku CIT. Na stan budżetów samorządów województw wpłynęły także wprowadzone z inicjatywy samorządów dla mieszkańców ulgi, umorzenia czy ...

Wydajemy więcej niż zarabiamy? - 1 czerwca 2020 Wydajemy więcej niż zarabiamy?

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają przeciętnie dochody niższe od średniej krajowej, za to ich wydatki są od średniej wyższe. Ogółem w roku 2019 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim również nieco więcej wydawały. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w regionie - 1 czerwca 2020 Przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w regionie

Pomorze Zachodnie to jeden z zaledwie kilku regionów kraju, gdzie występują przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Corocznie raportuje o tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy jest zależne od częstotliwości tych pól.

Lekka poprawa nastrojów w lokalnej gospodarce - 1 czerwca 2020 Lekka poprawa nastrojów w lokalnej gospodarce

Wśród przedsiębiorców Pomorza Zachodniego nastąpiło poprawienie nastrojów w związku z oceną koniunktury gospodarczej. Największy wzrost ocen w stosunku o nastrojów kwietniowych Główny Urząd Statystyczny odnotował w sekcji handel detaliczny. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel hurtowy. W większości obszarów odnotowano pogorszenie składowej „diagnostycznej” przy jednoczesnej poprawie składowej „prognostycznej”. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz ...

Zbigniew Jagniątkowski: Polityka nie kończy się na partiach politycznych - 31 maja 2020 Zbigniew Jagniątkowski: Polityka nie kończy się na partiach politycznych

Polityka nie zaczyna się i nie kończy na partiach politycznych. Gdyby w grę wchodziły tylko decyzje o skali ogólnokrajowej i przesadzenia o ustrojowym stopniu ogólności, byłyby one wystarczającym narzędziem definiowania i forsowania racji. O wiele więcej dzieje się jednak nie „w Polsce”, ale tu i teraz. Dlatego nie powinniśmy zostawiać partii samym sobie. Dla naszego ...


Dokumenty i strategie

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)
SUERMB Action plan & Flagships
South Baltic Programme


Instytucje, organizacje, inicjatywy

Council of the Baltic Sea States (CBSS), Rada Państw Morza Bałtyckiego
The Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM
Vision & Strategy around the Baltic Sea VASAB 2010
Union of the Baltic Cities (UBC), Związek Miast Bałtyckich
Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Współpraca transgraniczna w basenie Morza Bałtyckiego
Conference of Pheripheral and Maritime Regions (CPMR), Komisja Morza Bałtyckiego Konferencji Przymorskich Regionów Europy
Ars Baltica
Baltic Seven Islands B-7
Baltic Ports Organization (BPO), Organizacja Portów Bałtyckich
Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Cruise Baltic
Association of Museums and Castels around the Baltic Sea
Baltic 21
Baltic Sea Chamber of Commerce Association BSCCA
BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
Four Corners Group