Andrzej Pieśla

Produkcja przemysłowa spadła w UE spadła w kwietniu o 17,1% w strefie euro i 17,3%  w relacji do poziomu z marca. W porównaniu z kwietniem 2019 oku obniżka wyniosła odpowiednio 28,0% i 27,2%.

W kwietniu głęboka ingerencja państw unijnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 miała znaczący wpływ na produkcję przemysłową. Według szacunków Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w porównaniu z marcem produkcja przemysłowa spadła w kwietniu o 17,1% w strefie euro i o 17,3% w UE. Są to największe miesięczne spadki odnotowane od początku prowadzenia takich badań, znacznie wyższe niż spadki wynoszące 3–4% zaobserwowane na przełomie 2008 i 2009 roku podczas kryzysu finansowego. Równie dramatyczne są wyniki porównania do sytuacji sprzed roku.

Spadek wielkości produkcji w państwach Unii Europejskiej w relacji kwiecień do marca 2020 roku.

Źródło: Eurostat

W kwietniu w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 roku produkcja przemysłowa spadła o 28,0% w strefie euro i o 27,2% w UE. To także największe roczne spadki w historii, wyższe niż obniżki przekraczające -21,3% w strefie euro i -20,7% w UE zaobserwowane w kwietniu 2009 roku. Ogólnie produkcja przemysłowa w strefie euro i UE spadła do poziomów notowanych ostatnio w połowie lat 90.

Wielkość produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat

Źródło: Eurostat

W strefie euro w kwietniu w porównaniu z marcem produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła o 28,9%, dóbr inwestycyjnych o 26,6%, dóbr pośrednich o 15,6%, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 11,9% i energii o 4,8%. W skali całej Unii Europejskiej produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła o 27,8%, dóbr inwestycyjnych o 27,3%, dóbr pośrednich o 14,9%, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 10,7% i energii o 5,0%. Produkcja przemysłowa spadła we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane, przy czym największy spadek odnotowano na Węgrzech (-30,5%), Rumunii (-27,7%) i na Słowacji (-26,7%). Średni spadek produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wyniósł 17,3 procent w stosunku miesiąc do miesiąca, natomiast w Polsce spadła ona w kwietniu o 21,3 procent w porównaniu z marcem.

W porównaniu do kwietnia 2019 w kwietniu bieżącego roku w strefie euro produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła o 47,7%, dóbr inwestycyjnych o 40,9%, dóbr pośrednich o 25,5%, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 14,0% i energii o 12,8%. W skali całej unii produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła o 45,4%, dóbr inwestycyjnych o 40,8%, dóbr pośrednich o 23,6%, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 12,5% i energii o 12,4%. Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy spadek produkcji przemysłowej odnotowano w Luksemburgu (-43,9%), we Włoszech (-42,5%) i na Słowacji (-42,0%). Jedyny  wzrost zaobserwowano w Irlandii (+ 5,5%).

W ujęciu rocznym wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa spadła w Polsce o 25,1 proc. Tutaj na tle UE prezentujemy się odrobinę lepiej, gdyż średnia unijna wyniosła -27,2 proc. rok do roku.