Kształtowanie ładu przestrzennego w lokalnych politykach przestrzennych

Planowanie przestrzenne, a w jego ramach kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego, stawiają przed organami administracji publicznej różnych szczebli poważne wyzwania. Dotyczą one zarówno odpowiedniego (w stosunku do potrzeb) sformułowania koncepcji polityki przestrzennej, jak również realizacji tej koncepcji pomimo nierzadko niesprzyjających ku temu przepisów.

FRDL: Program „Polski Ład” a sytuacja finansowa JST

Istotne wydaje się podjęcie dyskusji na temat rzetelnej oceny Programu „Polski Ład” wprowadzającego zmiany dla zdolności funkcjonowania JST, zwłaszcza w kontekście realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w najbliższych latach. Publikacją dr hab. Doroty Wyszkowskiej i prof. dr Adama Wyszkowskiego prezentuje analizę „Program Polski Ład a sytuacja finansowa JST” według stanu prawnego na 12 marca 2022 r.