Andrzej Pieśla

Największe plany na przyszłość seniorzy powinni mieć w północnej Hiszpanii i zachodniej Francji. Tak przynajmniej mówi statystyka.

W roku 2018 oczekiwana długość życia noworodka w UE wynosiła 81,0 lat. W przypadku kobiet było to 83,7 roku, a więc o 5,5 roku więcej, niż w przypadku mężczyzn (78,2 lat). Podobnie oczekiwana długość życia kobiet była wyższa niż oczekiwana długość życia mężczyzn w każdym europejskim regionie na poziomie NUTS 2.

Przewidywana długość życia mieszkańców europejskich regionów w roku 2018

Źródło: EUROSTAT

W 2018 r.oku10 regionów w UE o najwyższym poziomie oczekiwanej długości życia kobiet w chwili urodzenia znajdowało się w Hiszpanii lub we Francji. Najwyższa była ona w hiszpańskim regionie stołecznym (88,1 lat), czołówka uzupełniało sześć kolejnych regionów hiszpańskich i trzy francuskie. Niektóre z najwyższych poziomów oczekiwanej długości życia mężczyzn w chwili urodzenia odnotowano w północnych i środkowych Włoszech, z szczytem wynoszącym 82,7 lat w Provincia Autonoma di Trento.

W 2018 roku mieszkaniec Unii Europejskiej, który dożył 65 roku życia, mógł spodziewać się średnio kolejnych 20 lat życia. Najwyższe poziomy oczekiwanej długości życia w tym wieku odnotowano w paśmie regionów biegnących od północnej Hiszpanii przez większość zachodniej i południowej Francji oraz do północnych i środkowych części Włoch, a także do północno-zachodniego greckiego regionu Ipeiros. W 2018 roku osoba w wieku 65 lat mieszkająca w Comunidad de Madrid mogła spodziewać się średnio dalszych 23,2 lat życia, podczas gdy przy analogicznych warunkach w Île de France były to dokładnie 23 lata.

Oczekiwana długość życia wynosząca 65 lat była znacznie niższa w zdecydowanej większości regionów we wschodnich i bałtyckich państwach członkowskich UE. Najniższy poziom oczekiwanej długości życia wynoszący 65 lat odnotowano w dwóch regionach bułgarskich. Dla regionów Polski przewidywana długość życia mieszkańca w wieku 65 lat wahała się w granicach od 79,4 na Podkarpaciu do 76,3 lat w województwie łódzkim. Dla mieszkańców Pomorza Zachodniego wynosiła ona w 2018 roku 77,3 lat i była o 0,3 roku krótsza niż cztery lata wcześniej.

Przewidywana długość życia mieszkańców regionów Polski w roku 2018

Źródło: EUROSTAT