Andrzej Pieśla

Wsparcie dotarło do prawie 100 tysięcy gospodarstw w regionie.

Według informacji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w I kwartale 2022 roku wojewoda zachodniopomorski przekazał wszystkim 113 gminom regionu kwotę 57 636 518 zł na wypłaty dodatków osłonowych. Dodatek ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności gospodarstwom domowym. Przysługuje na podstawie kryterium dochodowego. Wnioski o wsparcie złożyło w sumie zachodniopomorskich 91 969 gospodarstw domowych.

Najwięcej – 37 724 dotyczy osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 2100 zł. Takim osobom przysługuje dodatek w wysokości 400 zł lub 500 zł rocznie, w zależności od źródła ogrzewania. Gospodarstwa 2-3 osobowe, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę złożyły w sumie 31 109 wniosków. Tu dopłata wynosi 600 lub 750 zł, w zależności od źródła ogrzewania. 18 708 wniosków złożyły gospodarstwa 4 i 5-osobowe (dopłata 850 i 1062,50 zł), a 4 428 wniosków gospodarstwa z co najmniej 6 osobami (dopłata 1150 i 1437 zł). Tu również przyjęte jest kryterium dochodu do 1500 zł na osobę.

Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że o największe wsparcie zawnioskowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zwrócił się do rządu o środki w wysokości 124 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: lubelskie (107 mln zł), śląskie (96,5 mln zł), mazowieckie (96 mln zł), łódzkie (79 mln zł), kujawsko-pomorskie (71 mln zł), podkarpackie (70,6 mln zł), małopolskie (66,6 mln zł), pomorskie (62,8 mln zł), świętokrzyskie (59,7 mln zł), zachodniopomorskie (57,6 mln zł), warmińsko-mazurskie (57,5 mln zł), dolnośląskie (50,8 mln zł), podlaskie (42,8 mln zł), lubuskie (24,4 mln zł) oraz opolskie (22,6 mln zł).

Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. na zasadzie złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.