Andrzej Pieśla

Inwestorzy uznają Trójmiasto za najatrakcyjniejszą lokalizację w kraju. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Związek Liderów Usług Biznesowych (ABSL).

Przedstawiciele branży usług dla biznesu uznali Trójmiasto nie tylko za najlepszą lokalizację dla inwestycji w Polsce, ale także za lidera rosnącej specjalizacji polskiego sektora usług dla biznesu. Trójmiejski sektor usług biznesowych zatrudnia blisko 28 tysięcy pracowników, z czego 43 % pracuje w IT (w Warszawie odsetek ten wynosi 25 %, w Krakowie 20 %). Kolejne 16 % zatrudnionych jest w centrach badań i rozwoju (w Warszawie i Krakowie odpowiednio 10 i 13 %). Aż 45 % pracowników w centrach IT jest też w Katowicach i miastach Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii, tam jednak stosunkowo niewielu z nich  (niecałe 4 %)zajmuje się badaniami i rozwojem. Postawienie na ten segment rynku pozycjonuje Trójmiasto jako lidera zmiany struktury zatrudnienia i specjalizacji rynku pracy w usługach w Polsce. Raportu ABSL stwierdza, że o ile początkowo polskie centra wykonywały na rzecz międzynarodowych korporacji głównie prace administracyjne, dziś coraz częściej odpowiedzialne są za skomplikowane procesy biznesowe, badania i rozwój oraz IT. Skutkuje to wzrostem wartości dodanej świadczonych w Polsce usług i wzrostem poziomu płac w sektorze.
Inwestorzy badani przez ABSL doceniają w Trójmieście ogólną ocenę jakości życia, w tym naturalne warunki, takie jak bliskość morza, czyste powietrze i tereny zielone, ponadto komunikację kolejową i miejską, dostępność powierzchni biurowych oraz współpracę z lokalną jednostką obsługi inwestorów.
W tegorocznym raporcie ABSL najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych tuż za Trójmiastem znalazł się zeszłoroczny zwycięzca rankingu – Poznań. Trzecie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, przypadło Wrocławiowi. Kraków – z najlepszymi według respondentów zasobami kadrowymi – oraz Warszawa – z najlepszą komunikacją lotniczą – znalazły się poza pierwszą trójką.
W niedawno opublikowanym rankingu fDi X TNW Tech Cities of the Future 2020/21 – FDI Strategy, oceniającym lokalizacje dla rozwoju biznesu technologicznego, Trójmiasto zajęło czwarte miejscu tuż za największymi aglomeracjami Europy takimi jak Londyn, Barcelona i Berlin.