Andrzej Pieśla

Na antenie radia TOK FM Wojciech Kowalik postawił pytanie o to, jaki biznes ma szanse powodzenia na Pomorzu Zachodnim, co pomaga, a co przeszkadza w prowadzeniu interesów w regionie.

Zdaniem Anny Kornackiej, prezeski Związku Pracodawców Pomorza Zachodnieg,o znaczenie ma rozumienie potencjału możliwości i odwaga w wykorzystaniu tego potencjału, które cechują działających w regionie przedsiębiorców. Zwróciła uwagę na niewykorzystaną ciągle bliskość Berlina i Niemiec jak czynnika aktywizującego wymianę gospodarczą i inicjatywy biznesowe, choć niemiecka metropolia coraz częściej zerka w kierunku Szczecina. Wciąż jednak na przyjazdach niemieckich turystów zarabiają przede wszystkim mniejsze miejscowości i nadmorskie kurorty, w większych miastach, w szczególności w Szczecinie, ich wpływ na funkcjonowanie biznesu jest mocno ograniczony. Zdaniem Anny Kornackiej wiele jest też do zrobienia w zakresie wzmocnienia turystyki i rozwoju rynku hotelowego. Duże znaczenie w budowie partnerstwa i wspólnego działania ma ogromna rzesza organizacji i obywatelskich inicjatyw działających w obszarze pogranicza. Inna grupa impulsów przychodzi z relacji ze Skandynawią, choćby z racji dużego zainteresowania ofertą medycyny estetycznej. Na uwagę zasługuje też dynamiczny rozwój wielu gmin, lokalnych społeczności na terenie Pomorza Zachodniego.

Rozwój regionu i jego gospodarki napotyka ograniczenia, takie jak brak wystarczających inwestycji komunikacyjnych. To także – w wielu miastach Polski już prozaiczny – standard połączeń kolejowych, bo przecież Szczecin znalazł się poza rozkładem kursowania pociągów pednolino. Zdaniem Anny Kornackiej dla ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, szukających nowych wyzwań i pola do działania, Pomorze Zachodnie to doskonałe miejsce, by zrealizować swoje plany.

Podcast z zapisem audycji jest dostępny pod adresem: https://audycje.tokfm.pl/podcast/94294,Kto-ma-szanse-na-powodzenie-w-biznesie-na-Pomorzu-Zachodnim