Tekst ukazał się w tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/07/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_26-2020.pdf

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej wspartej w ramach programu Mój Prąd wyraźnie różnicuje regiony z południa i północy kraju. Pomorza Zachodnie należy do tych, gdzie jest ona najniższa. 

Na koniec I kw. 2020 r. łączna zainstalowana moc mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kW) wynosiła w Polsce niemal 1300 MW. Głównym instrumentem wsparcia zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych jest obecnie program Mój Prąd. W ciągu niespełna roku funkcjonowania programu, całkowita liczba złożonych wniosków (w formie papierowej i elektronicznej) wyniosła 73 tys. i obejmowała projekty o łącznej mocy przeszło 400 MW . Oznacza to, że niemal 1/3 mocy zainstalowanych powstała przy wsparciu programu.

Program cieszy się wysokim zainteresowaniem w południowych regionach Polski. Z danych złożonych w formie e-wniosków wynika, że najwyższą łączną moc instalacji fotowoltaicznej wspartej w ramach programu odnotowuje województwo śląskie (38 MW), a najniższą województwo podlaskie (zaledwie 6 MW). Biorąc jednak również pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnych województw dysproporcje te są znacznie mniejsze. Co ciekawe, jest wyraźna różnica między regionami południowymi i północnymi: przodują województwa małopolskie, śląskie i opolskie, zaś wśród ostatnich znajdują się województwa zachodniopomorskie, lubelskie (stanowiące pewien wyjątek) i podlaskie.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych wspartych w programie Mój Prąd per capita, w podziale na województwa (kW/1 tys. mieszkańców)

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Parametry realizacji programu Mój Prąd

Źródło: mojprad.gov.pl

Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej, polski rynek fotowoltaiki mógłby osiągnąć w 2025 r. przyrost niemal 8 GW, z czego połowa oparta byłaby na mikroinstalacjach. W ten sposób zrównałby się on niemal z tempem rozwoju rynku izraelskiego, ukraińskiego i saudyjskiego, dla których przyrost mocy w latach 2020-2024 szacuje się w optymistycznym scenariuszu na 8 GW. Te trzy kraje plasują się na ostatnich pozycjach wśród dwudziestu krajów o najszybszym spodziewanym wzroście rynku fotowoltaiki.