Andrzej Pieśla

Wojewódzki Urząd Pracy opublikował Barometr zawodów województwa zachodniopomorskiego w 2024 roku.

Dla każdego regionu Barometr określa zawody deficytowe, czyli te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewystarczająca. Barometr opisuje również zawody zrównoważone (te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, tzn. podaż i popyt zbilansują się), a także zawody nadwyżkowe, w których w najbliższym roku mogą pojawić się trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie małe, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – nadmiarowa.

W przypadku województwa zachodniopomorskiego w bieżącym roku deficyt zawodów związanych z branżą edukacyjną, medyczno-opiekuńczą oraz budowlaną. Odczuwalny niedobór pracowników dotyczy również grupy zawodów z branży TSL (transport-spedycja-logistyka), produkcyjno-przetwórczej, finansowo prawnej, gastronomiczno-turystycznej. Grupę zawodów deficytowych uzupełniają zawody charakterystyczne dla branży elektro-energetycznej, mechaniczno-motoryzacyjnej oraz ochrony i bezpieczeństwa.

Wśród zawodów deficytowych barometr dla województwa zachodniopomorskiego identyfikuje następujące profesje: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pedagodzy, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, samodzielni księgowi, spawacze, ślusarze, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.