Andrzej Pieśla

Uniwersytet Szczeciński przygotowuje się do uruchomienia od jesieni nowych, ciekawych kierunków nauczania i zaprasza w wielu punktach miasta do zapoznania się ze swoją ofertą.

Już 1 lipca 2020 roku rozpocznie się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie  potrwa do 14 sierpnia. W tegorocznej ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2020/21 znalazło się 78 kierunków studiów, w tym aż 9 nowych. Kandydaci będą mogli rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, dostępnym na stronie internetowej uczelni. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 19 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 28 sierpnia.

Nowe kierunki dostępne na I stopniu nauczania, to social science (studia w języku angielskim), socjotechnika i oddziaływanie społeczne, edukacja artystyczna, prawo Internetu i ochrony informacji oraz prawo służb mundurowych. Na II stopniu nauczania uruchomione zostaną następujące kierunki:

animacja kultury, pedagogika (profil praktyczny), studia pisarskie oraz prawo medyczne.

Rozpoczęcie rekrutacji w dniu 1 lipca połączone będzie z kampanią promocyjną pod hasłem „Wypływamy na miasto”.  Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego ubrani w charakterystyczne żółte koszulki  będą zdradzać wszystkim zainteresowanym szczegóły oferty edukacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego na nowy rok akademicki. Stoiska informacyjne będą rozmieszczone na Jasnych Błoniach, Wałach Chrobrego, bulwarach nad Odrą, na Placu Pawła Adamowicza i Placu Orłów.