Tomasz Augustyn

W ostatnich latach najwięcej mieszkańców tracą mieszkańcy małych miast i miast średniej wielkości Pomorza Zachodniego. 

Podane przez Główny Urząd statystyczny wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. wykazały, że ludność województwa zachodniopomorskiego w dniu 31 marca 2021 r. liczyła 1 657 716 osób, stanowiąc 4,4% ludności kraju. W porównaniu do poprzedniego spisu powszechnego, tj. od dnia 31 marca 2011 r. liczba ludności województwa zmniejszyła się o 3,8% (wobec spadku w Polsce o 1,2%), co wskazuje na silniejsze procesy depopulacyjne w regionie niż w kraju – na każde 100 osób, o które w ciągu dekady zmniejszyła się populacja kraju, 14 pochodziło z województwa zachodniopomorskiego

Zarówno liczba, jak i udział ludności miejskiej maleją od kilku lat. Od spisu powszechnego z 2011 r. prawa miejskie uzyskały Stepnica i Mielno (w latach 2014 oraz 2017 odnotowano wzrost liczby ludności miast). Według stanu na 31.03.2021 Stepnica liczyła 2 490 mieszkańców, zaś Mielno – 2 836. Obydwie miejscowości powiększyły grupę najmniejszych miast w regionie (do 20 tys. mieszkańców). Liczba miast w województwie sięgała 66. Liczba ludności w miastach w 2021 r. wyniosła 1 133 281 osób i w porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się o 4,6% (w Polsce odnotowano spadek o 2,8%). Województwo zachodniopomorskie należy do grupy trzech województw o najwyższym wskaźniku urbanizacji, co znalazło potwierdzenie w danych spisowych. W 2021 r. ludność miejska stanowiła 68,4% ogółu ludności województwa (w Polsce – 59,8%), tj. o 0,5 p. proc. mniej niż w 2011 r. W latach 2021–2011 odnotowano silniejszy ubytek ludności miejskiej w ośrodkach liczących mniej niż 100 tys. mieszkańców. W roku 2021 w, grupie 64 miast, w porównaniu do grupy 62 miast tej samej wielkości w 2011, zaobserwowano ubytek ludności o 5,6%. W grupie miast najmniejszych – do 5 tys. mieszkańców – powiększonej o Stepnicę i Mielno, ubytek ten sięgał tylko 1,2%. W dwóch największych miastach regionu – Szczecinie i Koszalinie – liczba ludności spadła o 3,3%. Silniejszy spadek liczby mieszkańców mniejszych miast przyczynił się do obniżenia udziału ludności z ośrodków miejskich poniżej 100 tys. w ogólnej liczbie mieszkańców miast – z 56,3% do 55,7%.

Wśród 11 największych ośrodków miejskich w województwie zachodniopomorskim, liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, znalazły się Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecinek, Police, Wałcz, Białogard, Goleniów i Gryfino. Łącznie te miasta liczyły 812 784 mieszkańców w 2021 r., koncentrując 71,7% ludności miejskiej oraz prawie połowę (49,0%) ogólnej ludności województwa. W stosunku do stanu z poprzedniego spisu powszechnego ubyło w nich prawie 36 tys. mieszkańców, tj. 4,2%. Zarysowująca się tendencja większego ubytku ludności w miastach mniejszych ma wyjątki, które zanotowano dla Świnoujścia i Goleniowa. Oba te miasta straciły tylko 3,1% mieszkańców pomiędzy spisem z 2011, a spisem z 2021 r.

Zmiany liczby ludności w 2021 r. – 11 największych miast województwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Zmiany liczby ludności w 2021 r. – 1o najmniejszych miast województwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Najmniejsze miasta regionu utraciły w okresie międzyspisowym prawie 10% ludności. W 2021 r. do najmniejszych miast należały w województwie: Nowe Warpno, Suchań, Cedynia, Moryń, Ińsko, Tuczno, Biały Bór, Dobra, Trzcińsko-Zdrój i Dobrzany. Liczba ich mieszkańców oscylowała między ok. 1–2 tys. W tej grupie największy względny ubytek ludności odnotowały Cedynia (o 14,9%) oraz Trzcińsko-Zdrój (o 12,6%). Tak duży ubytek liczby ludności w miastach odnotowano jeszcze tylko w Dziwnowie (o 14,5%) oraz Połczynie-Zdroju (o 13,3%), które nie należały do zbioru 10 najmniejszych miast regionu. Ogólnej tendencji utraty większej liczby ludności w ośrodkach małych przeczy sytuacja Morynia, który utracił w dziesięcioleciu międzyspisowym tylko 17 osób. Warto nadmienić, że spoza grupy 10 najmniejszych miast 3 miasta odnotowały wzrost liczby mieszkańców – Gościno (o +5,8%), Borne Sulinowo (o +5,1%) oraz Maszewo (o +0,9%).