Tomasz Augustyn

Scena muzyczna i życie instytucji muzycznych stopniowo wraca do normy. W zeszłym roku odnotowano wynoszący 5,4% wzrost liczby widzów i słuchaczy w porównaniu z 2020 r.

Szczecin stopniowo umacnia swoja pozycje na muzycznej mapie kraju. Powstanie nowoczesnej, funkcjonalnej, a przy okazji efektownej siedziby Filharmonii, czy też takie wydarzenia jak festiwal Szczecin Classic sprzyjają rozwojowi środowiska, a także prestiżu ośrodka, co wiąże się zainteresowaniem zarówno muzyków, jak i słuchaczy. Teraz – podobnie jak w innych miastach – lokalna scena muzyczna powraca do równowagi po kryzysowym roku 2020, gdy wiele imprez zostało odwołanych.

Znajduje to wyraz w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pokazują one, że życie muzyczne po pandemii stopniowo wraca do normy, mimo że w 2021 roku podmioty kultury w związku z ograniczeniami pandemicznymi nadal działały w warunkach czasowych ograniczeń. Obostrzenia w działalności podmiotów kultury miały różny zakres i formy, ale w porównaniu z rokiem wcześniejszym były mniej restrykcyjne. W 2021 r. w Polsce funkcjonowało 185 teatrów i instytucji muzycznych (spadek o 4,6% w porównaniu z 2020 r.). Najwięcej teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny działało w województwie mazowieckim (36), a najmniej w podkarpackim (3). W województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 8 podmiotów, czyli o jeden mniej niż w województwie łódzkim, ale też mniej więcej połowę tego co w województwie pomorskim (15) i wyraźnie mniej niż w Wielkopolsce (13). Teatry i instytucje muzyczne posiadały 101,9 tys. miejsc na widowniach w stałych salach. Z ogólnej liczby teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny 86,5% należało do sektora publicznego, w ramach którego dla 93,1% organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego.

Teatry i instytucje muzyczne w roku 2021 na 366 scenach wystawiły łącznie 30,0 tys. przedstawień/koncertów, w których uczestniczyło 4,7 mln widzów/słuchaczy. Odbyło się 717 premier. Teatry i instytucje muzyczne miały w repertuarze 3,8 tys. tytułów przedstawień/koncertów. Z powodu COVID-19 działalność kulturalną ograniczyło 45,4% podmiotów (o 13,3 p. proc. mniej niż w 2020 r.). Ponad 30% podmiotów wprowadziło ograniczenia w okresie od stycznia do maja, natomiast w kolejnych miesiącach roku ponad 90% teatrów i instytucji muzycznych prowadziło działalność kulturalną bez ograniczeń

W przedstawieniach/koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 4,7 mln widzów i słuchaczy (wzrost o 5,4% w porównaniu z 2020 r.). W jednym przedstawieniu/koncercie wzięło udział średnio 158 osób. Jeden podmiot zorganizował średnio 162 przedstawienia/koncerty (w 2020 r. – 126). Ponadto, teatry i instytucje muzyczne zorganizowały 3,0 tys. przedstawień/koncertów w formie online, w których wzięło udział 3,6 mln uczestników.

W samej Filharmonii Szczecińskiej w roku 2021 odbyło się prawie 300 różnego rodzaju wydarzeń, zarówno w budynku Filharmonii jak i online. W programie instytucji znalazły się koncerty symfoniczne, sinfonietty, koncerty kameralne, jazzowe, tradycyjne, elektroniczne, ale także szereg wydarzeń edukacyjnych, wystawy, premiery online różnorodnych materiałów wideo, warsztatów czy koncertów. Instytucja odnotowała przyrost odwiedzin strony internetowej oraz subskrypcji na YouTube i polubień na Facebooku,  premiery i transmisje wideo miały ponad 2 miliony wyświetleń, co dało w sumie ponad 3 miliony wyświetlonych minut. Na żywo w wydarzeniach w murach Filharmonii udział wzięło 32 tysiące widzów.