Tomasz Augustyn

W województwie zachodniopomorskim płatności bonem turystycznym przekroczyły 42 mln złotych.

To drugi wynik w kraju po województwie pomorskim, gdzie podmioty turystyczne za pośrednictwem bonu otrzymały ponad 48 mln złotych. W całej Polsce kwota tych transakcji wyniosła przeszło 236 ml złotych. Pieniądze trafiły do 486 podmiotów na Zachodnim Pomorzu, a w całym kraju do ponad 5,6 tys. podmiotów turystycznych.

Na niemal 165 tys. bonów turystycznych, które przygotowano w Zachodniopomorskiem, rodzice wykorzystali ponad 40 tys. z nich – to niecałe 25 proc. Do wykorzystania jest jeszcze 125 tys. bonów do końca marca 2022 roku. Przysługują one w naszym województwie na 66 tys. dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego Rodzina 500+.  W sumie bonami turystycznymi zapłaciło około 8400 rodzin.

Portal Money.pl na podstawie danych GUS latem szacował, że w województwie zachodniopomorskim liczba dzieci, które będą mogły skorzystać z bonu, wynosi 292 165 osób. W całym kraju to ponad 6 mln dzieci, najwięcej  w województwie mazowieckim, gdzie mieszka ponad milion osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 18. roku życia. To tyle, co województwo lubuskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie razem wzięte. Proporcjonalny udział dzieci w populacji największy jest w województwie pomorskim, wynosi tam aż 19,7 % ogółu mieszkańców.

Bonami w naszym regionie płacono przede wszystkim za noclegi w pensjonatach i hotelach na wybrzeżu. Płatności za pomocą bonu odbywały się głównie w miesiącach letnich. Sporo też było płatności we wrześniu.