Tomasz Augustyn

Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Pakiet zmian kilkunastu ustaw ma stanowić odpowiedź na rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem. Proponowane rozwiązania oferują rodzinom dopłaty do czynszów, a z drugiej – dopłaty do gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych.

Pakiet ma zwiększyć możliwości inwestycyjne i prawne samorządów w realizacji polityki mieszkaniowej. Resort przewiduje przekazanie samorządom średnio 500 milionów rocznie na budownictwo mieszkaniowe. To blisko dwa razy więcej niż obecnie. Uruchomione zostaną dodatkowe środki z nowo utworzonego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Z kolei celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur.

Podwyższone zostaną granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych(z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%) oraz na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie 50% kosztów inwestycji). Samorządy mogą liczyć na ich finansowanie, a nie refinansowanie. Inne rozwiązanie to uelastycznienie zasad naliczania czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Gminy otrzymają premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków FTiR premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.). Lokatorzy w TBS-ach mogą liczyć na wakacje czynszowe obejmujące do 20% obniżenia opłat po spłacie kredytu przez TBS. W przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności. Zwiększeniu mają ulec  szanse na posiadanie nowego mieszkania przez osoby bez zdolności czynszowej poprzez dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start”, co będzie dotyczyć również lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi. Wreszcie przewidywane jest finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Rozwój społecznego budownictwa ma być wsparty przez lepsze wykorzystanie potencjału Krajowego Zasobu Nieruchomości. Będzie on mógł wnosić grunty do spółek. W jego ramach zostanie utworzony Fundusz  Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zasilany środkami z gospodarowania nieruchomościami KZN. Środki z Funduszu będą przeznaczone na tworzenie przez KZN Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych lub obejmowanie w nich udziałów. KZN będzie mógł też tworzyć i przystępować do już istniejących SIM lub towarzystw budownictwa społecznego

Polityka mieszkaniowa wspierająca budowę mieszkań na wynajem ma sprawić, że stabilny najem, a nie tylko mieszkanie na własność, będzie tworzyć bezpieczeństwo mieszkaniowe w Polsce.