Tomasz Augustyn

Szczecińska spółka OTL spodziewa się dobrej koniunktury i przychodów na poziomie ponad 200 mln złotych. To optymizm i dobre informacje korzystne dla całej branży.

W ostatnich latach Grupa OTL przeprowadziła znaczący program restrukturyzacyjny. Osiągnęła ponadplanowe oszczędności w zakresie kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, sprzedała aktywa niesynergiczne z działalnością portową, a za pozyskane środki spłaciła zobowiązania wobec wierzycieli finansowych. Spółka spłaciła też kredyty bankowe, a zobowiązania wobec obligatariuszy na koniec roku wyniosły około 60 mln zł. Tym samym w efekcie realizacji strategii w latach 2020-2021 osiągnęła większość założonych celów.

Po sprzedaży Deutsche Binnenreedere i C.Hartwig Gdynia spółka w 2022 r. planuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w kwocie 300 mln zł, EBITDA na poziomie ponad 45 mln zł oraz zysku netto na poziomie ponad 19 mln zł. Obecna wartość jej zadłużenia obligacyjnego wynosi poniżej 1,5x EBITDA. Teraz OTL zamierza pozyskać kredyty na refinansowanie obligacji oraz na planowane inwestycje. Celem strategicznym OTL jest wypłata dywidendy od 2022 r. Spółka nie wyklucza też przejęć.

OTL diagnozuje stabilizację w globalnej logistyce. Stopniowa minimalizacja ryzyk geopolitycznych przy turbulencjach w dostawach lądowych podnosi znaczenie otwartej drogi morskiej, na czym firma opiera korzystne perspektywy swego rozwoju w bieżącym roku i w przyszłych latach. Przewiduje zwiększanie skali przeładunków, co bezpośrednio będzie wpływało na poprawę jej wyników. Obecnie OTL notuje wzmożone zainteresowanie przeładunkami portowymi, zarówno towarów masowych, jak i drobnicowych. Wzrost zawinięć – o 50% – widoczny jest także w segmencie ro-ro, w skali roku ma to dać ponad 30% wzrostu sprzedaży w tym segmencie.

Grupa OTL nie planuje dalszej sprzedaży spółek i zapowiada koncentrację na uproszczeniu struktury wewnętrznej. Jej inwestycje mają być ukierunkowane na automatyzacji operacji portowych poprawiającej rentowność operacyjną. Najwyższa dynamika rozwojowa spodziewana jest w segmencie ro-ro, na co wpłyną m.in inwestycje Zarządu Morskich Portów Gdynia w zalądowienie części basenu portowego. W efekcie około dwukrotnie zwiększy się powierzchnia placów dedykowanych do obsługi tej działalności.

Grupa OT Logistics to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce. Powstała w 1946 roku we Wrocławiu jako Polska Żegluga na Odrze – jedna z pierwszych firm logistycznych w powojennej Polsce. Swego czasu zarządzała m.in. wszystkimi odrzańskimi stoczniami. W roku 1992 została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie Odratrans S.A. Dwadzieścia lat później – już jako OT Logistics S.A. – zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest właścicielem portu w Świnoujściu (OT Port Świnoujście), terminalu ro-ro w Gdyni (OT Port Gdynia) oraz portu śródlądowego we Wrocławiu. Od 2015 roku posiada także udziały w porcie w chorwackiej Rijece. Koncentruje się przede wszystkim na obsłudze klientów korzystających z drogi morskiej, działalności spedycyjnej oraz przewozów kolejowych, jak również na działalności hydrotechnicznej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku sięgnęły 853,36 mln zł. Od roku 2010 jej siedziba mieści się w Szczecinie.