Andrzej Pieśla

Do 16 września będą trwać konsultacje publiczne wariantów przebiegu połączenia polskiego odcinka Dunaj-Odra-Łaba.

Prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej realizuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kontynuowane są. Składają się na nie m.in. analizy odnoszące się do dróg wodnych funkcjonalnie powiązanych z drogą wodną na Odrze – połączenia Dunaj-Odra-Łaba (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki) oraz Kanału Śląskiego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przygotował wariantową koncepcję przebiegu połączenia Dunaj-Odra-Łaba na terenie Polski. Do 4 września ministerstwo zbiera do niej uwagi.
W listopadzie 2017 roku jednostki samorządu terytorialnego brały udział w ocenie prac studialnych dotyczących odcinka Odry od Kędzierzyna-Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej, a w kwietniu 2018 roku w dyskusji dotyczącej odcinka granicznego Odry. Koncepcja Kanału Śląskiego była przedmiotem konsultacji w sierpniu i wrześniu 2019 roku.

Kanał Dunaj-Odra-Łaba będzie przebiegał przez terytorium trzech państw: Republikę Czeską, Polskę, Austrię lub Słowację. Łączna długość całego połączenia wodnego to 499 km. Największy udział w inwestycji posiada Republika Czeska. Stanowi on 76,4 % całości inwestycji co oznacza wybudowanie na terytorium Czech 381 kilometrowego odcinka połączenia. Udział Austrii wynosi 15% i realizacja 75 km odcinka kanału. Udział Polski to 8.6 % co stanowi 43 km połączenia. Będzie ono miało istotny wpływ nie tylko na gospodarkę całej UE ale także na gospodarki poszczególnych państw przez które będzie przepływał. Kanał ma być wykorzystywany do przewozów wewnątrz kontynentalnych w przewozach intermodalnych wzdłuż korytarzy transportowych IV oraz VI. Szacuje się, że rocznie będzie nim przepływało ok. 80 mln ton ładunków. Połączenie będzie wykorzystywane także jako wewnętrzny korytarz transportowy państw przez które będzie przebiegało.

Propozycje przebiegu połączenia dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/konsultacje-dot-koncepcji-polskiego-odcinka-polaczenia-dunaj-odra-laba-kedzierzyn-kozle–chalupki

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje na adres poczty elektronicznej drogiwodne@mgm.gov.pl.