Tomasz Augustyn

Każdy z mieszkańców Pomorza Zachodniego w roku 2020 statystycznie zaciągnął kredyt na kwotę prawie 1000 złotych. To mniej niż średnia krajowa znacząco zawyżana przez Mazowsze i Warszawę.

W 2020 roku podmioty, dla których pośrednictwo kredytowe było jedynym rodzajem działalności udzieliły kredytów i pożyczek o wartości 9,9 mld złotych. Przedsiębiorstwa z dominującą działalnością pośrednictwa kredytowego udzieliły kredytów i pożyczek w kwocie 31,2 mld złotych, zaś przedsiębiorstwa, dla których pośrednictwo kredytowe i udzielanie pożyczek ze środków własnych było działalnością uboczną udzieliły kredytów i pożyczek w kwocie 3,0 mld złotych.

Wartość udzielonych kredytów przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego wyniosła w roku 2020 ogółem 44 miliardy złotych, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 37,3 mld złotych, a przedsiębiorstwom 6,7 mld złotych. Przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego obsłużyły 2 635 tys. klientów, udzielając im 4 347 tys. kredytów i pożyczek. Największy udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały kredyty hipoteczne (63,9%). Na statystycznego mieszkańca Polski przypadła w 2020 roku kwota 1150 złotych kredytu udzielonego przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. W województwie mazowieckim udzielono kredytów na łączną kwotę 11 583 złotych , co oznacza średnio 2135 złotych na mieszkańca regionu. Przy potencjale demograficznym Mazowsza wynoszącym 14% ogółu populacji kraju jego udział w ogóle kwoty udzielonych kredytów w roku 2020 wyniósł ponad 26%. Wyraźnie niższe były udziały w rynku regionów o niższym poziomie zamożności. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego średni udział mieszkańca w ogóle udzielonych w regionie kredytów wynosił 660 złotych, w województwie świętokrzyskim – 558 złote, na Podkarpaciu – 516 złotych, na Opolszczyźnie – 494 złote. W tym zestawieniu Pomorze Zachodnie plasowało się nieco poniżej średniej krajowej z wartością 967 złote na głowę mieszkańca (4% udziału w rynku odpowiadające potencjałowi populacji regionu), dystansując Wielkopolskę (910 złote), ale ustępując województwu lubelskiemu (1038 złotych), śląskiemu (1051 złotych), małopolskiemu ((1302 złote), pomorskiemu (1378 złotych) i oczywiście Mazowszu.