Andrzej Pieśla

Główny Urząd Statystyczny zbadał ocenę koniunktury gospodarczej w ocenia przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Ich nastroje się pogarszają, kiepskie są zwłaszcza w branży budowlanej.  

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w lipcu. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Oceny wzrosły jedynie w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Odpowiedzi udzielane były w okresie od 1 do 10 sierpnia, dotyczyły także diagnozy wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą.

Najlepsze nastroje panują w sektorze informacji i komunikacji. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się tu na poziomie plus 7,0, zarazem jest on jednak niższy niż w lipcu, gdy wynosił plus 8,8 oraz niższy niż w sierpniu poprzednich sześciu lat. Nieźle mają się też podmioty działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,0. Jest on niższy niż w lipcu (wówczas wynosił plus 8,0) oraz niższy niż w sierpniu poprzednich siedmiu lat.

We wszystkich pozostałych sektorach nastroje przedsiębiorców są już wyraźnie pod kreską. W sektorze transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu wynosił minus 7,6, w dziale zakwaterowanie i gastronomia – minus 9,3, w handlu hurtowym – minus 13,5, w handlu detalicznym – minus 14,1, a w budownictwie – minus 19,8. Względem lipca poprawa nastrojów nastąpiła w sektorze transportu i gospodarki magazynowej (z minus 15,2 na minus 7,6), w przypadku wszystkich pozostałych ocena koniunktury jest gorsza: w dziale handel detaliczny – o 0,8 punktu, w budownictwie – o 1,2 punktu, w handlu hurtowym – o 3,6 punktu, w przetwórstwie przemysłowym – o 4 punkty, w zakwaterowaniu i gastronomii – o 7,8 punktu.

Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej widzą przede wszystkim przedsiębiorcy działający w sektorze handlu detalicznego (blisko 90 % podmiotów, z czego 4,3 % respondentów widzi skutki zagrażające stabilności firmy, a 33,5 % skutki „poważne”) oraz w usługach (85 % podmiotów dostrzega skutki negatywne pandemii, w tym dla 14,5 % to skutki zagrażające stabilności), a najwięcej optymizmu wykazują tu przedstawiciele handlu hurtowego (31,7 % respondentów nie widzi negatywnych skutków pandemii, 44,8 % dostrzega skutki nieznaczne, o stabilność funkcjonowania obawia się 5,9 % respondentów).