Andrzej Pieśla

Cztery przedsięwzięcia z obszaru Pomorza Zachodniego zostały zgłoszone do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Łącznie Do PKP Polskich Linii Kolejowych trafiło blisko 100 wniosków z całej Polski .

Zakończył się pierwszy etap Programu. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Wnioski składały zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Samorząd województwa zachodniopomorskiego zgłosił do programu trzy przedsięwzięcia:

  • Modernizacja i odbudowa kolejowego korytarza komunikacyjnego (Szczecin) – Stargard- Pyrzyce – Myślibórz – Dębno – Kostrzyn w śladzie linii kolejowych nr 411, 422, i 410
  • Odbudowa i rewitalizacja linii kolejowej nr 415 umożliwiającej przywrócenie połączenia kolejowego Myślibórz – Gorzów Wlkp. (odcinek przebiegający w granicach województwa Zachodniopomorskiego)
  • Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 403 poprzez budowę stacji Tuczno Krajeńskie

Ponadto gmina Dobra zgłosiła projekt pn. Odbudowa połączenia kolejowego do Dobrej jako element II etapu rozwoju sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i mazowieckie (po 9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskiego (6), dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego (5), kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 4), łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego (po 2) oraz opolskiego (1). Nadesłane do PKP PLK wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program Kolej Plus który określono na 5,6 mld zł. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, a także na niewykorzystywane od lat lub tylko z ruchem towarowym.

Projekty zgłoszone do Programu Kolej + na tle projektów WPIK i KPK

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe będą szczegółowo analizować każdy wniosek. Po rozmowach z wnioskodawcami w listopadzie do kolejnego etapu przejdą propozycje spełniające postawione w Programie kryteria. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Program Kolej Plus realizowany jest pod egidą Ministerstwa Infrastruktury. Jego budżet wynosi 5,6 mld zł. Ma na celu przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei, szczególności połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. Program ma przyczynić się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.