Andrzej Pieśla

Wśród przedsiębiorców Pomorza Zachodniego nastąpiło poprawienie nastrojów w związku z oceną koniunktury gospodarczej. Największy wzrost ocen w stosunku o nastrojów kwietniowych Główny Urząd Statystyczny odnotował w sekcji handel detaliczny. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel hurtowy. W większości obszarów odnotowano pogorszenie składowej „diagnostycznej” przy jednoczesnej poprawie składowej „prognostycznej”. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz handel detaliczny, gdzie polepszeniu uległy obie składowe. To jednak wciąż nastroje dalekie od ubiegłorocznych.

W sektorze przetwórstwa przemysłowego wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju wzrósł w stosunku do kwietnia z poziomu minus 44,6 do minus 31,7, w budownictwie z minus 47,6 do minus 25,7, w handlu detalicznym – z minus 58,6 do minus 34,9, w dziale zakwaterowanie i gastronomia – z minus 47,4 do minus 39,8. Dla firm transportowych oraz handlu hurtowego pozostał na poziomie zbliżonym do kwietniowego. To wciąż znacząca różnica wobec sytuacji sprzed roku, gdy przykładowo w sektorze handlu hurtowego ocena koniunktury osiągała wartość plus 22,6..

Po raz kolejny przedsiębiorców pytano także o wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. W stosunku do kwietnia jako trudniejszą oceniają swoją sytuację firmy działające w obszarze handlu hurtowego i detalicznego – w obu kategoriach podmiotów wzrosła liczba wskazań na poważne negatywne skutki pandemii (odpowiednio z 26,4 i 20,8 % w kwietniu na 34,2 i 30,7 % w maju). W przypadku sektora budowlanego zwiększył się odsetek podmiotów określających negatywne skutki pandemii jako zagrażające stabilności firmy – z 9,1 % w kwietniu do 22,3 % w maju, podobne wśród firm usługowych ilość takich wskazań wzrosła z 22,5 do 34,9 %. Zatory płatnicze w kwietniu nękały w największym stopniu firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego (51 % – zatory nieznaczne, 11 % – poważne, 5,4 % – zagrażające stabilności firmy) oraz firmy usługowe (38,8 % zatorów nieznacznych, 33,6 % poważnych oraz 3,8 % zagrażających stabilności). W maju poważnych zatorów płatniczych oczekiwało 34,4 % firm usługowych i 24 % podmiotów z sektora budownictwa, a jakichkolwiek trudności w tym względzie – 46 % firm usługowych. W pozostałych branżach panował większy optymizm, przedsiębiorcy w poszczególnych sektorach działalności w skali od 65 do 72 % ankietowanych spodziewało się nieznacznych bądź wręcz żadnych zatorów płatniczych.

Wyniki badania dostępne są pod adresem: file:///F:/A%20-%20SD/C%20-%20Priv/A%20-Struktury/ISR/KOniunktura%20gospodarcza%202020_05_zachodniopomorskie_32.pdf

Gorsze nastroje wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim oceniana jest pesymistycznie przez przedsiębiorców badanych przez Urząd Statystyczny. We wszystkich badanych obszarach w kwietniu oceniali ją gorzej niż marcu. Większość przedsiębiorstw doświadcza zatorów finansowych i przewiduje znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc rośnie przeświadczenie o negatywnym wpływie kryzysu na kondycję firm.