Andrzej Pieśla

Terminale gazowe koncernu planowane są w porcie w Policach i w Szczecinie. Region przygotowuje się do zwiększonej skali transportu tego surowca.

Orlen Paliwa to podmiot zależny PKN Orlen zajmujący się przede wszystkim hurtową sprzedażą benzyny, olejów napędowego i grzewczego, a także propanu, butanu, mieszaniny propan-butanu – LPG oraz gazu ziemnego. Wykonuje też instalacje przemysłowe na gaz płynny. Na terenie kraju posiada sieć terminali LPG, w tym morski terminal w Szczecinie. Niedawno przedsiębiorstwo wraz  z Zarządem Morskiego Portu Police i Grupą Azoty Polyolefins podpisało list intencyjny dotyczący budowy Terminalu Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach. Budowa ma obejmować przede wszystkim instalację składającą się z parku zbiorników oraz infrastruktury przeładunkowej dla obsługi dostaw drogą wodną, drogową i kolejową.

Teraz Orlen Paliwa planuje rozbudowę Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, a zakres prac przewiduje m.in. montaż dwóch zbiorników magazynowych LPG o pojemności 2100 metrów sześc. każdy. Terminal ma umożliwić odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję, na potrzeby działalności prowadzonej przez spółkę.

Spółka ogłosiła właśnie zapytanie ofertowe w sprawie realizacji inwestycji. Oferty w ramach postępowania można składać do 28 lutego. Inwestycja dotyczy rozbudowy Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie wraz z posadowieniem 2 sztuk zbiorników magazynowych LPG o pojemności 2100 metrów sześc. każdy. Zakres prac w ramach inwestycji, której dotyczy postępowanie, obejmować będzie kilka branż, w tym budowlaną, kolejową, mechaniczną, konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną.

Według Orlen Paliwa, przy rozbudowie Terminala Gazu Płynnego w Szczecinie o nowe pojemności magazynowe przewidywana jest też rozbudowę bocznicy kolejowej o trzy dodatkowe tory, budowa dodatkowego stanowiska przeładunkowego cystern kolejowych wraz z wagą kolejową oraz budowa pompowni LPG, jak również rozbudowa instalacji technologicznych, elektrycznych i przeciwpożarowych i odprowadzania wód deszczowych.

Spółka Orlen Paliwa szuka też podmiotu do opracowania koncepcji programowo przestrzennej dla planowanej budowy Terminala Gazu Płynnego w bazie magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oferty w ogłoszonym ostatnio postępowaniu można składać do 25 lutego. Pojemność magazynowa planowanego obiektu przewidywana jest na ok. 3 tys. ton, zdolność przeładunkowa na ok. 250 tys. ton w ciągu roku, w tym z dostaw kolejowych 200 tys. ton, a z dostaw autocysternami 50 tys. ton. Z kolei pojemność bocznicy kolejowej, uzależniona od ostatecznej lokalizacji, planowana jest tam do 100 wagonów.