Andrzej Pieśla

Żelisławie na Pojezierzu Drawskim to dobry przykład lokalnej energii i przedsiębiorczości, która zostaje dostrzeżona i doceniona na forum ogólnopolskim.

Sołectwo Żelisławie w gminie Czaplinek zajęło III miejsce w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zostało ono nagrodzone za realizację rekreacyjnej przystani. Delegacja sołectwa odebrała nagrodę finansową w wysokości 4 500 zł podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się w Koninie. Wcześniej obiekt w Żelisławiu wyróżniono w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.

Żelisławie leży ok. 5 km na zachód od Czaplinka. To niewielka wieś składająca się z kilku odrębnych części oddalonych od siebie o kilka kilometrów, na które składają się gospodarstwa rolne. We wsi aktywnie działa Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia „Zapiecek”, które promuje i podtrzymuje tradycje ginących zawodów: tkactwa, wikliniarstwa, ceramiki czy tradycyjnego wypiekania chleba. We wsi zagospodarowano dwa place oraz wybudowano piece do wypiekania chleba i wypalania ceramiki. Wypiekane są tu tzw. „szczodraki”, czyli oryginalne pieczywo z domieszką ziół i warzyw. Stowarzyszenie organizuje w Żelisławiu warsztaty oraz jarmarki, na których można samemu spróbować utkać chodnik, ulepić dzban gliniany czy upiec chleb. Podczas jarmarków można również kupić wszystkie wytwarzane tam produkty. We wsi funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne „Arka Noego”, przy którym znajduje się mini zoo. Teraz wieś i cała gmina może się też szczycić renomowanym obiektem przeznaczonym dla turystów wodnych

Celem konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2020 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z samorządami województw. Konkursowi patronatu medialnego udzielili „Gazeta Sołecka” i „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajęło sołectwo Karski w gminie Ostrów Wielkopolski w woj. wielkopolskim za przedsięwzięcie Wiśniowy Zakątek – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach. Drugą nagrodę przyznano  sołectwu Sadłóg w gminie Topólka w województwie kujawsko-pomorskim za wybudowanie bezpiecznej świetlicy.