Andrzej Pieśla

Koszalińską kulturę w dobie pandemii dopadły niemałe trudności. Za to w ostatnich miesiącach może liczyć na bezprecedensowe wsparcie lokalnego samorządu.

Rada Miejska w Koszalinie podczas sesji w dniu 22 kwietnia 2021 r. jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie organizacji obchodów Roku Koszalińskiej Kultury. Jest to odpowiedź na wniosek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta, która zwróciła się z prośbą o podjęcie działań na rzecz rozwoju i promocji koszalińskich artystów i zaapelowała o pomoc dla twórców, którzy dotkliwie doświadczyli skutków pandemii.

Rok Koszalińskiej Kultury trwa przez dwanaście kolejnych miesięcy. W tym czasie podjęte zostały kroki wspierające lokalnych twórców i inicjatywy artystyczne. W ramach promocji koszalińskiej kultury planowane jest m.in. opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej miasta „Katalogu koszalińskich artystów”, realizacja filmów z udziałem artystów w ich miejscach pracy – w pracowniach, na scenie, w galeriach itp., organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych na rzecz artystów oraz wydarzeń kulturalnych, publikacja serii artykułów o koszalińskich twórcach, m.in. w Grafiku Kultury, Almanachu Koszalińskiej Kultury.

Samorząd wspiera artystów w tworzeniu warunków zachęcających i umożliwiających podejmowanie działań twórczych, w tym poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz innych urządzeń i materiałów niezbędnych do wykorzystania podczas imprez artystycznych, znajdujących się w zasobach koszalińskich instytucji kultury oraz pomoc techniczną w organizacji wystaw, spotkań autorskich, recitali itp., udostępnianie nowych miejsc w przestrzeni miasta w celu realizacji plenerowych projektów artystycznych. Zapowiadane wsparcie obejmie dofinansowanie projektów artystycznych w ramach konkursu inicjatyw lokalnych Start-Up Kultura, angażowanie koszalińskich twórców do prowadzenia zajęć artystycznych oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych, w tym do udziału w Jarmarkach jamneńskich, wsparcie projektów realizowanych przez koszalińskich twórców poza miastem. Planowany jest powrót do idei organizacji Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu.

Obchody Roku Koszalińskiej Kultury finansowane są w ramach budżetów instytucji kultury oraz dodatkowych środków zabezpieczonych w budżecie miasta. Katalog działań i partnerów jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych – twórców, organizacje pozarządowe, firmy, kluby, szkoły i uczelnie. Koordynatorem prac w zakresie realizacji założeń programowych obchodów Roku Koszalińskiej Kultury będzie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, przy współpracy z Komisją Kultury Rady Miejskiej oraz Radą Kultury.