Światowa Organizacja Handlu (WTO) przewiduje poważny spadek wielkości wymiany międzynarodowej w tym roku. W nowym raporcie WTO przewiduje, że może on wynieść między 13 a 32 %. Szeroki rozrzut w prognozie odzwierciedla niepewność związaną z dynamiką kryzysu. Polski udział w globalnej wymianie to niewiele ponad 1 % ogółu obrotów, niemniej i tak możemy boleśnie odczuć zawirowania silniejszych gospodarek. Oczywiście nie poprawi to także ogólnej kondycji ważnej dla regionu gospodarki morskiej.

Wzrost światowych obrotów handlowych i prognoza WTO na przyszłość

Zdaniem analityków WTO wpływ epidemii na handel prawdopodobnie przekroczy załamanie spowodowane kryzysem finansowym przed nieco ponad dziesięciu laty. Bardziej pesymistyczny scenariusz oznaczałby spadek globalnego handlu podobny do tego, co wydarzyło się podczas wielkiego kryzysu 90 lat temu, ale w krótszym okresie. Spadek handlu towarami o 13% jest określany jako stosunkowo optymistyczne założenie. Będzie on miał miejsce, jeśli gwałtowne osłabienie wymiany handlowej zastąpi ożywienie w drugiej połowie 2020 roku. Musiałoby ono oczywiście opierać się w ciągu najbliższych kilku miesięcy na znacznych postępach w zwalczaniu kryzysu zdrowotnego. To oczywiście jest niepewne, więc raport zawiera też o wiele bardziej pesymistyczny scenariusz, w którym bardziej stromy początkowy spadek poprzedza późniejsze dłuższe i niepełne ożywienie.

Według raportu wzrost globalnego handlu zatrzymał się już pod koniec ubiegłego roku. W ciągu ostatniego kwartału 2019 roku handel towarami był o 1% niższy niż rok wcześniej. Zdaniem analityków było to wynikiem „utrzymujących się napięć handlowych”, co w dużej mierze odzwierciedla konfrontacyjne podejście do handlu międzynarodowego przyjęte przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Tymczasem wartość światowego eksportu towarów w 2019 roku spadła o 3 %, do 18,89 bilionów dolarów. Handel usługami wzrósł, wartość ich eksportu była większa o 2 % i osiągnęła pułap 6,03 bilionów dolarów, choć  tempo ekspansji było wolniejsze niż w 2018 roku, kiedy handel usługami zwiększył się o 9 %. Polska była w roku 2019 w światowym obrocie towarowym 24. największym eksporterem i 19. największym importerem, w obu kategoriach posiadając udział w wysokości 1,4 % globalnych obrotów.

Pełniejsza informacja na stronie WTO pod adresem: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm