Andrzej Pieśla

Szczecin to jedna z lokalizacji, w której może być realizowana ekspansja ZUE. Grupa zamierza zwiększyć działalność na rynku infrastruktury miejskiej. Do nowych zleceń kolejowych spółka podchodzi selektywnie i czeka na kolejne przetargi.

„Postawiliśmy na rynek infrastruktury miejskiej i bardzo intensywnie zwiększyliśmy ofertowanie na tym rynku. Jest to dobry rynek i korzystne jest zwiększenie działalności w tym obszarze. Pozyskaliśmy szereg nowych zleceń, mamy szanse pozyskać kolejne zlecenia i nie zaprzestaniemy dalszego ofertowania. We wszystkich dużych zadaniach, które będą się pojawiały, na pewno będziemy ofertować” – powiedział podczas wideokonferencji Wiesław Nowak, prezes ZUE.

„Utrzymujemy kadrę zarządzającą i inżynieryjno-techniczną. W okresie pandemii wręcz zwiększyliśmy zatrudnienie w związku z rozszerzeniem działalności na rynku infrastruktury miejskiej” – dodał.

ZUE podało, że ma obecnie złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach na kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 500 mln zł netto.

„Liczymy, że podpiszemy kontrakty m.in. w Olsztynie, Grudziądzu i Szczecinie, gdzie mamy najkorzystniejsze oferty” – powiedział prezes.

Do nowych zleceń kolejowych ZUE podchodzi selektywnie.

„Jeśli chodzi o rynek infrastruktury kolejowej to w tej chwili w procedowaniu są przede wszystkim przetargi z kończącej się aktualnie perspektywy unijnej i ofertujemy w zdecydowanej większości tych znaczących przetargów. Jest ich już niewiele i dobrze by było, żeby zarówno rząd, jak i zamawiający uczynili wszystko, aby jak najszybciej uruchomić kolejne zadania, żeby uniknąć tzw. dołka inwestycyjnego” – powiedział prezes Nowak.

„Przy mniejszym portfelu zleceń, który jest na rynku kolejowym, położyliśmy większy nacisk na rynek miejski, co nie oznacza, że chcemy się ograniczyć na rynku kolejowym. Czekamy na kolejne przetargi” – dodał.

Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie 1,76 mld zł. Spółka pozyskała od początku roku kontrakty o łącznej wartości ok. 134 mln zł netto.

ZUE ocenia, że bieżąca sytuacja związana z pandemią COVID-19 nie wpłynęła istotnie na kondycję grupy. Zarząd pozytywnie ocenia perspektywę wyników w kolejnych kwartałach.

„Prace budowlane postępują zasadniczo zgodnie z założeniami. Stale pozyskujemy kolejne zlecenia, rozważnie podchodząc do ich wyboru, na co pozwala nam posiadany portfel zamówień. Pozytywnie oceniam zarówno perspektywy wyników w kolejnych kwartałach, jak i długofalowe perspektywy dla rynków, na których działamy” – ocenił Wiesław Nowak w środowym komunikacie prasowym.

ZUE opublikowało w środę półroczny raport finansowy. Grupa odnotowała w tym czasie 382,4 mln zł przychodów wobec 479,8 mln zł przed rokiem.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 14,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,1 mln zł, a zysk netto 0,9 mln zł. Przed rokiem grupa miała 13,3 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 9 mln zł EBITDA i 1,1 mln zł zysku netto. Marża brutto na sprzedaży grupy ZUE rdr wzrosła do 3,9 proc. z 2,8 proc.