Elżbieta Ciżewska: Powstanie „Solidarności” na Wybrzeżu w świetle teorii ruchów społecznych

Celem artykułu jest rozważenie najczęściej wskazywanych przyczyn powstania Solidarności na Wybrzeżu z perspektywy podstawowych założeń kilku wybranych teorii ruchów społecznych. Autorka koncentruje się na „wielkich” koncepcjach teoretycznych – teoriach nowych ruchów społecznych i mobilizacji zasobów, starając się ukazać ich silne strony, ale też przyczyny, dla których żadna z tych perspektyw nie jest w pełni adekwatna.

wysokienapiecie.pl: Ekosłupek w szkole czyli jak gminy walczą ze smogiem

W Małopolsce i na Śląsku rośnie świadomość zanieczyszczenia powietrza i jego skutków. Prężnie działające alarmy smogowe wywierają presję na lokalne władze, by te wzmocniły działania edukacyjne i sypnęły groszem na wymianę starych pieców. Podkrakowski Zabierzów i położone pod Bielsko-Białą Wilkowice przekonały się, że wymianę kopciuchów można przyspieszyć.