tysol.pl: Wspólnie zadbają o dawną Stocznię

Gdańskie tereny postoczniowe powinny odzyskać swoją dawną świetność i ponownie stać się miejscem rozwoju gospodarczego o znaczeniu społecznym i kulturalnym, dlatego Stocznia Cesarska Development i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów postoczniowych oraz ich promocja.

Marek Jan Chodakiewicz: Lud w naród

Obracanie ludu w naród uprzednio uznawano za znak nowoczesności. W tej chwili uznaje się naród za znak wsteczności i dąży się do denacjonalizacji uprzednio unarodowionych. Celem jest zastąpienie ich narodowej świadomości poczuciem albo ponadnarodowym – z lojalnością choćby do Unii Europejskiej; albo poczuciem regionalnym (e.g., „narodowość” śląska czy tożsamość katalońska), ale skonstruowanym w taki sposób, aby wykluczała komplementarne poczucie narodowe (choćby polskie czy hiszpańskie).