Andrzej Pieśla

Po pierwszym roku programu rozwoju obwodnic w regionie najbardziej zaawansowane są prace w rejonie Gryfina i Szczecinka.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) został ogłoszony 8 lutego 2020 roku, dokładnie przed 12 miesiącami. Przewiduje on powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km i o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Od chwili inauguracji programu Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na realizację trzech obwodnic, dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację, a w przypadku kolejnych 33 trwa wyłanianie wykonawców dokumentacji projektowej, W 54 projektach obwodnic prowadzone jest opracowanie dokumentacji lub przygotowanie do ogłoszenia przetargów na dokumentację.

Do tej pory w ramach Programu budowy 100 obwodnic podpisane zostały umowy na zadania o łącznej długości 437,8 km, z czego 19,9 km na realizację i 417,9 na dokumentację.  Na Pomorzu Zachodnim w ramach projektu ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 i obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji dla siedmiu pozostałych obwodnic – Wałcza, Szwecji, Rusinowa i Człopy w ciągu DK22, Złocieńca i Stargardu na DK20 i Kołbaskowa w ciągu DK13. Prace przygotowawcze lub przetargi na realizację objęły wszystkie inwestycje o łącznej długości 47 km i szacowanej wartości około 1,2 miliarda złotych.

Stan prac nad projektami realizowanymi w województwie zachodniopomorskim