Tomasz Augustyn

Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła sezonowo do 2,637 mln w grudniu. Większą liczbę bezrobotnych odnotowują także północne kraje związkowe Niemiec. 

Według danych Federalnej Agencji Pracy (BA) liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w grudniu do 2,637 mln. To o 31 tys. więcej niż w listopadzie i o 183 tys. więcej niż w grudniu 2022 r. Stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc., do 5,7 proc. Wiąże się to z początkiem przerwy zimowej. W grudniu bezrobocie i niepełne zatrudnienie wzrosło jak zwykle, jednak w nieco większym stopniu ponownie zastosowano pracę w niepełnym wymiarze godzin. Po wyrównaniu sezonowym liczba bezrobotnych wzrosła w grudniu o 5 tys. Średnio dla roku 2023 liczba bezrobotnych znacząco wzrosła – o 191 tys. do 2,609 mln. Oznacza to, że rynek pracy w dalszym ciągu radzi sobie względnie dobrze pomimo spowolnienia gospodarczego.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim w porównaniu z poprzednim miesiącem w grudniu liczba bezrobotnych wzrosła o 4,2 procent, do 65 000. W rezultacie stopa bezrobocia wzrosła do 8,0 procent, podczas gdy w listopadzie wartość tego wskaźnika wynosiła 7,6 proc. Również tutaj wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem listopadem ma charakter sezonowy i nie jest niczym niezwykłym. Osłabienie gospodarki wywarło swoje piętno, szczególnie w przemyśle wytwórczym i budowlanym. Pomimo trudnych warunków rynek pracy na północnym wschodzie kraju jest nadal stabilny.

Z kolei hamburski rynek pracy znajduje się w fazie stagnacji. Jak podał hamburski urząd pracy, w grudniu liczba bezrobotnych pozostała na niemal niezmienionym poziomie i wzrosła zaledwie o 82, czyli 0,1 proc., do 82 800 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 7,6 proc. i pozostaje stała od pięciu miesięcy, ale jest o 0,7 punktu procentowego wyższa niż w grudniu 2022 r. W porównaniu rok do roku liczba osób bez pracy wzrosła o 10,8 proc., czyli 8086 kobiet i mężczyzn. Agencja pracy spodziewa się w styczniu znacznego wzrostu bezrobocia. Liczba ta wyniesie od 4 000 do 6 000 kobiet i mężczyzn, którzy do końca 2023 r. stracą pracę i będą musieli zarejestrować się jako bezrobotni.