Andrzej Pieśla

Odnawialne źródła pozwalają odpowiadają za około 5 tysięcy gigawatogodzin energii elektrycznej, czyli 82% energetycznego zapotrzebowania regionu.

Takie wnioski płyną z najnowszej Karty OZE, czyli Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Raport ilustruje dane wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.  Karta OZE WZ powstała dzięki współpracy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERTATOR SA i URE oraz na podstawie danych GUS.

W ubiegłym roku w naszym województwie powstało 21 nowych instalacji, nie licząc mikroinstalacji, w tym 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13,7 MW, 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 14,8 MW i jedna biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW. Do końca września 2021 r. łączna moc instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim przekroczyła 2000 MW, co stanowi 18,5 procenta mocy zainstalowanej w kraju. To dane Potencjał energetyczny Pomorza Zachodniego tworzą wiatraki, farmy fotowoltaiczne, a także coraz więcej tzw. mikroinstalacji obsługujących gospodarstwa domowe i małe firmy. Zachodniopomorskie znakomicie wykorzystuje warunki naturalne, ale również instrumenty finansowe, przede wszystkim fundusze unijne, by rozwijać energetykę z odnawialnych źródeł. Moc elektryczna instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim wynosiła (na dzień 30 września 2021 r.) dokładnie 2001 MW. Dla porównania – w Wielkopolsce 1211 MW, a w Kujawsko-Pomorskiem 1161 MW (te dwa regiony zajmują kolejne miejsca na podium krajowego rynku zielonej energii).

Najwięcej energii z OZE powstaje w powiecie sławieńskim, z mocą zainstalowaną 639,2 MW. Kolejne miejsca zajmują powiaty: kołobrzeski (258,1 MW), kamieński (172,8 MW) i pyrzycki (112 MW). W rankingu gmin – co zrozumiałe – liderują nadmorskie: gmina wiejska Darłowo (258,6 MW), Malechowo (192,4 MW) i Postomino (137,9 MW). Najwięcej prądu i ciepła z biomasy pozyskuje gmina Szczecin, a z fotowoltaiki – gmina miejska Wałcz (15,7 MW).

Pomimo pandemii w 2021 roku utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych. Na Pomorzu Zachodnim osiągnęły one łączną moc 174,8 MW (wzrost o 62 procent). W całej Polsce fotowoltaika przekroczyła już 4800 MW. A wzrost – rok do roku – wyniósł 59 proc. W Zachodniopomorskiem moc zainstalowanych mikroinstalacji w Szczecinie wyniosła 18,1 MW, powiecie koszalińskim 14,41 MW i polickim 14.40 MW.

W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim wskaźnik dotyczący zielonej energii wynosił 63,9 kW / 1000 mieszkańców. W ubiegłym roku skoczył do 103 kW/1000 mieszkańców, ale średnia krajowa jest wyższa – wzrosła z 79,1 kW (2020 r.) do 125,7 kW (2021 r.). Na Pomorzu Zachodnim najlepsze wyniki OZE per capita osiągają: powiat koszaliński (216,6 kW/1000 mieszkańców), powiat policki (176,5 kW) i powiat sławieński (156,9 kW). Wśród gmin liderem jest Mielno (483,2 kW). Wynikiem powyżej 400 kW na tysiąc mieszkańców pochwalić się może również Kobylanka.