Andrzej Pieśla

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego „Studia regionalne i lokalne”, a w nim między innymi materiały o zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie w odniesieniu do poziomu satysfakcji z życia, niewidzialności polskich migrantów zarobkowych w Niemczech, partycypacji w Polsce.

Adam Gendźwiłł i Tomasz Żółtak analizują udział ogólnokrajowych partii politycznych w wyborach władz lokalnych na przestrzeni lat 2002 – 2018. Ich zdaniem udział przedstawicieli partii politycznych we władzy lokalnej pomimo wahań poparcia poszczególnych partii jest dość stabilny i ciągle utrzymuje się na niskim poziomie – z partiami w widoczny sposób pozostaje związana nie więcej niż jedna trzecia samorządowców gminnych pochodzących z wyboru. Jedynie PO, PiS, PSL i SLD, utrzymywały znaczących rozmiarów reprezentację w samorządach gminnych, natomiast LPR i Samoobrona szybko straciły znaczenie w samorządach gminnych po przegranych wyborach parlamentarnych. Powstające później nowe partie praktycznie w ogóle nie miały udziału we władzy samorządowej. Agata Brzóska i Paweł Swianiewicz piszą o kwestii elastyczności popytu na lokalny transport zbiorowy w polskich miastach. Zauważają wyhamowanie odwrotu pasażerów od lokalnego transportu zbiorowego i wzrostu liczby mieszkańców korzystających z transportu indywidualnego, a co za tym idzie – zwiększonego zatłoczenia ulic i pogarszania jakości powietrza w miastach. Autorzy wyjaśniają czynniki wpływające na zróżnicowanie wielkości popytu na usługi transportu zbiorowego i jego dynamikę. Wyniki ich badań wskazują, że największe znaczenie dla wielkości popytu ma gęstość sieci połączeń transportu publicznego, natomiast niemal bez znaczenia jest wysokość opłat za bilety. Popyt wyraźnie wzrasta także w miastach największych, ale zależność między popytem i liczbą mieszkańców nie ma charakteru zależności liniowej. Kamil Brzeziński z kolei dotyka kwestii partycypacji i współdecydowania przez mieszkańców o rozwoju oraz zmianach społecznych i urbanistycznych w ich miastach. Dokonuje próby opisu kategorii miejskiej partycypacji oraz krytycznej analizy miejskich procesów partycypacyjnych wraz z ich uwarunkowaniami.

Cały numer kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 4/2018 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).