Tomasz Augustyn

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy miejsce zatrudnienia zmieniło 20 proc. Polaków. to o 2 pkt. proc. więcej w porównaniu do wyników poprzedniego Monitora Rynku Pracy.

Instytut Badawczy Randstad opublikował wyniki 41. edycji badania Monitor Rynku Pracy. Wynika z niego, że od ogłoszenia pandemii do września, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniło miejsce zatrudnienia 20 % Polaków, tj. 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Najwięcej osób, które podjęły taki krok (24 %) zamieszkuje wschodni region Polski. Na terenie regionu północny – obejmującego obydwa województwa pomorskie – prace zmieniło 19 % badanych. Najrzadziej do innych firm przenosili się natomiast mieszkańcy zachodniej części kraju (16 % dla obszaru obejmującego woj. lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie).

W podziale na typ miejscowości, pracodawcę najczęściej zmieniali mieszańcy wsi w obrębie dużych aglomeracji miejskich (24 proc.), najrzadziej natomiast wsi poza obrębem dużych aglomeracji (14 %). Takie działanie w ostatnim czasie było również domeną kobiet (22 % w porównaniu z 17 % mężczyzn) oraz osób młodych. Miejsce zatrudnienia zmieniło 30 % osób w wieku od 18 do 29 lat i 25 % z przedziału od 30 do 39 lat.

Czas potrzebny na znalezienie nowej pracy wzrósł również w 4 na 5 makroregionów Polski. Jedynie w centrum (woj. mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie) wartość ta wyniosła 2,6 miesiąca, czyli mniej niż w poprzednim okresie. Na zachodzie kraju podjęcie nowej pracy zajmowało 3,5 miesiąca, na północy 2,8 miesiąca, na południu (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie) 2,7 miesiąca, a na wschodzie 2,4 miesiąca. W podziale na typy miejscowości, najwięcej czasu na znalezienie zatrudnienia potrzebne jest w miastach od 20 do 50 tys. mieszkańców (3,4 miesiąca), a najmniej we wsiach poza obrębem aglomeracji (2,4 miesiąca).

Deklarację gotowości wyjazdu do pracy za granicę w przeciągu najbliższego roku, składa 22 % respondentów Przy czym 4 % rozważa wyjazd na stałe, 2 % na czas określony. W 2019 r. z takim zamiarem wyjazdu nosiło się 24 % Polaków. Najwięcej osób, które opuściłyby kraj w ciągu najbliższego roku zamieszkuje wschodni makroregion (27 %) i wsie w obrębie aglomeracji (27 %). W makroregionie północnym ich odsetek wynosi 24 %.