Andrzej Pieśla

W grudniu 2021 w porównaniu do grudnia 2020 roku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim spadła o 8,6 tys. osób. Sytuacja na rynku pracy pozostaje bez znaczących zmian.

W grudniu ubiegłego roku w województwie zachodniopomorskim liczba bezrobotnych wynosiła 43,4 tysiące osób. Dawało to stopę bezrobocia na poziomie 7,1%, a zarazem wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do listopada 2021 r oraz spadek stopy bezrobocia o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (2021 do 2020 roku).

Stopa bezrobocia w województwach w grudniu 2021 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tradycyjnie znaczne jest zróżnicowanie stopy bezrobocia w ujęciu powiatowym. Problem w zdecydowanie mniejszym stopniu dotyczy największych miast, ośrodków rozwiniętych gospodarczych i niektórych obszarów nadmorskich. W Szczecinie stopa bezrobocia wynosiła w grudniu 3,3%, w Koszalinie – 5,5%. Niska była w Świnoujściu, powiecie goleniowskim, kołobrzeskim i polickim (wszędzie tam w granicach 4 – 4,5%). Spoza wymienionych typów powiatów korzystnie wygląda tez sytuacja rynku pracy w powiecie myśliborskim. Najtrudniejsza jest ona w powiatach łobeskim, choszczeńskim i białogardzkim, gdzie bezrobocie przekracza 15%.

Stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w grudniu 2021 roku

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie