Tomasz Augustyn

Bezrobocie minęło najniższy punkt rocznego cyklu i zaczęło nieznacznie rosnąć.

W styczniu 2022 roku bezrobocie w województwie zachodniopomorskim wynosiło 7,5%, na tym samym poziomie utrzymało się w kolejnym miesiącu , a później systematycznie spadało aż do poziomu 6,4% we wrześniu. To dość oczywiste, zwykle w miesiącach letnich zapotrzebowanie na pracowników rośnie. Równie spodziewane było to, ze jesienią i zimą bezrobocie wzrosło, tym razem w styczniu i lutym 2023 roku osiągnęło ono poziom 7,2% Cykliczny spadek w kolejnych miesiącach  miał skalę analogiczną do tej rok wcześniej, w sierpniu 2023 roku bez pracy było 6,4% mieszkańców województwa. Teraz bezrobocie rośnie, jeśli nie wystąpią żądne niespodziewane wydarzenia, to najwyższe będzie na przełomie roku, by ponownie spaść.

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w październiku 2023 roku wyniosła 38 493 osoby. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 320 osób (0,8%), a w porównaniu z październikiem 2022 roku jest niższa o 286 osób (0,7%). Według wstępnych danych na dzień 6 listopada 2023 roku w urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego od 24 lutego 2022 roku zarejestrowano 4 286 obywateli Ukrainy w tym w ramach udzielonej pomocy związanej z konfliktem zbrojnym 3 493 osoby. W województwie zachodniopomorskim do 6 listopada 2023 roku 59 631 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie na mocy specustawy.