Śródziemnomorski przykład dla Bałtyku

Nowy program dla regionu Morza Śródziemnego wytycza kierunki polityki UE wobec regionu oraz kierunki wieloletniego programowania w ramach nowego unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) na szczeblu regionalnym i dwustronnym. Co na to region Morza Bałtyckiego, a właściwie regiony i państwa, które powinny go integrować?