Liderzy w ilości niepłaconych długów

BIG InfoMonitor szacuje łączne zadłużenie Polaków na koniec marca wynikające z niezapłaconych na czas rat kredytów, rachunków, czynszów czy alimentów na blisko 80 mld złotych. W relacji do stycznia kwota ta urosła o ponad 2 mld złotych, a bazy powiększyły się o 37 tys. dłużników. Pomorze Zachodnie znajduje się w czołówce regionów o najwyższej średniej liczbie dłużników z zaległymi zobowiązaniami.

Port i Zakłady Chemiczne Police w pierwszym kwartale roku

Największe firmy Pomorza Zachodniego odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego. Ich działalność pozostaje w bezpośrednim związku z kondycją innych przedsiębiorstw i całego przemysłu.  Znajduje to wyraz w obrotach i wynikach finansowych, ale na razie nie wpływa na stabilność i perspektywy rozwoju.  

Nowe „Kierunki Zmian” o pandemii, 5G i polskiej wsi

Ukazał się kolejny numer „Kierunków Zmian”, powstającego w Szczecinie cyklicznego wydawnictwa poświęconego ważnym zagadnieniom z pogranicza polityki społecznej i ekonomii. Tym razem uwaga autorów skupia się na kwestiach związanych z rewolucją technologiczną na wsi. Piszą o edukacji, zarządzaniu gminami czy też gospodarce odpadami. Ale także o panademii i związkach mody z rolnictwem. Lektura dostępna jest w sieci.